НПАОП 40.1-1.32-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства праці та соціальної політики

України 21.06.2001 р №272

ПРАВИЛА

БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Відкритим акціонерним товариством "Київпромелектропроєкт"

ВНЕСЕНО:

Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО:

Введено в дію наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 272 від 2 1 .06.200 1 р. Із введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України глави 5.4; 5.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6 "Правил устройства злектроустановок", затверджених Міненерго СРСР 06.07.84

Редакційна комісія:

Іванченко В.І., Мельничук Л.О., Пошкурлат П.І., Бабійчук В.М., Божко В.М., Громадський Ю.С., Гажаман В. І., Андреєв С.А., Лях В.В., Катренко Г.М., Погорєльський А.Є., Шестак В.П.

Відповідальні виконавці:

В.М. Божко, Ю.С. Громадський, Л. О. Мельничук, С.А. Андреєв, В.Д.Касьянов, О.С.Колендовський, В.В.Омельченко, В. В. Покотило, Д.Й.Розинський

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

272 від 21.06.2001

м. Київ

Про затвердження "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 р. №1035/2000,і на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 05.04.2001 р. № 47,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

2. Наказ ввести в дію з 1 січня 2002 року.

3. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Стор-чаку С.О.)

- вжити заходів по вивченню вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпрацї, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

- забезпечити систематичний контроль за виконанням вимог цих Правил;

- включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і в банк даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці;

- забезпечити вчасне видання Правил.

4.3 введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України глави 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 "Правил устройства злектроустановок", 1987, затверджених Міненерго СРСР 06.07.84.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М.О.

Міністр                 І. Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

21.06.2001р. №272

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

1.1.1. Вимоги Правші поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд, які будуються або реконструюються в Україні, а саме: електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків; будинків і споруд фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових; електроустановки у вибухонебезпечних та поже-жонебезпечних зонах; електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів), ліфтів; електрозварювальні установки та установки електричного кабельного обігрівання.

1.1.2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.

Скорочення, терміни

Визначення

ТN-S система заземлення

Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі.

ТN-C-S система заземлення

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об'єднані в одному провідникові в частині мережі.

ТN-С система заземлення

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об'єднані в одному провідникові в усій мережі.

IТ - система заземлення

Мережа живлення системи ІТ не має безпосередньо зв'язку струмовідних частин з землею, а відкриті струмопровідні частин електроустановки заземлені.

L

Фазний провідник.

N

Нульовий робочий провідник.

РЕ

Нульовий захисний провідник.

РЕN

Об'єднаний нульовий робочий та захисний провідник

пзв

Пристрій захисного вимикання, що реагує на диференціальний струм.

пл

Повітряна лінія електропередачі.

Аварійне освітлення

Освітлення, яке призначене для продовження роботи під час аварійного відключення робочого освітлення.

Зрівнювання потенціалів

Для зрівнювання потенціалів утих приміщеннях та зовнішніх установках, в яких застосовується заземлення або занулення, будівельні і виробничі металеві конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові і залізничні колії тощо повинні бути приєднані до мережі заземлення або занулення

ДСТУ 2456-94

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 3552-97

Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення

ДСТУ 3761 .2-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 3761 .3-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з'єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ДСТУБ В.2.7-19-95

Будівельні матеріали. Методи випробування на горючість

ГОСТ 2.721 -74

ЕСКД. Обозначения условньїе графические в схемах

ГОСТ 12.1. 004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.011-78

ССБТ. Смеси взрывоопасньїе. Классификация методы испытаний

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1. 038-82

ССБТ. Электробезопасность. Предельно долусти-мые значення напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 12.1. 044-89 (ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материа-лов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.8-75

ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.021-76

ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдача заключений и свидетельств

ГОСТ 12.3.003-86

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.124-83

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 3262-75

Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 121 76-89 (МЭК 332-3-82}

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ГОСТ 131 09-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код IP

ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81)

Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин

ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1 -79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-1 9-81)

Светильники. Общие технические условия

ГОСТ 22782.0-81

Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782. 1-77

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Масляное заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.2-77

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Кварцевое заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.3-77

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.4-78

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением". Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.5-78

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.6-81

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22682.7-81

Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 25546-82

Краны грузоподъемные. Режимы работы

ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81)

Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

ГОСТ 30331 .2-95 (МЭК 364-3-93)

Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

ГОСТ 30331 .3-95 (МЭК 364-4-41 -92)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ДБН 79-92

Житлов! будинки для індивідуальних забудовників України

ДБН В.2.2-9-99

Громадські будинки та споруди. Основні положения

СНиП 2.01 .02-85

Противопожарные нормы

СниП 2.08.01-89

Жилые здания

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания

СниП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

СниП II-4-79

Естественное и искусственное освещение

СНиП II-89-80

Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП 2.04.05-91 .У

Отопление, вентиляция, кондиционирование

РД34.21. 122-87

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.05.003-74/1 12-74

Типовая инструкция о порядке проведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах нефтяной

промышленности

ДНАОП 0-1 .03-93

Правила будови i безпечноТексплуатацїї вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 0.00-1 .02-99

Правила будови i безпечної експлуатацїї ліфтів

ДНАОП 0.00-1. 21-98

Правила безпечної експлуатацїї електроустановок споживач!в

ДНАОП 0.00-1 .29-97

Правила захисту від статичної електрики

ПУЭ-85

Правила устройства электроустановок, затверджені Міненерго СРСР 06.07.84

ОНТП 24-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

2.1.1. Цей розділ Правил поширюється на електроустановки: житлових будинків, перелічених у СНиП 2.08.01 та ДБН 79; громадських будинків та споруд, перелічених у ДБН В.2.2-9 (за винятком будинків та споруд, перелічених в розділі 3); адміністративних і побутових будинків, перелічених у СНиП 2.09.04. Під словом "будинки" маються на увазі всі типи будинків, на які поширюються вимоги розділу.

Вимоги цього розділу не поширюються на спеціальні електроустановки в лікувально-профілактичних закладах, організаціях і установах науки та наукового обслуговування, на системи диспетчеризації та зв'язку, а також на електроустановки, які за своїм характером повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств (майстерні, котельні, теплові пункти, насосні, фабрики хімчистки, фабрики-пральні, криті автостоянки, гаражі, приміщення дизель-генераторів тощо).

До електроустановок унікальних будівель можуть установлюватися додаткові вимоги.

2.1.2. Електроустановки будинків, окрім вимог цього розділу, повинні задовольняти вимоги розділів 1-6 ПУЗ в тій мірі, в якій вони не змінені даним розділом.

2.2.1. Головний розподільний щит (надалі - ГРЩ) - це щит, через який забезпечується живлення електроенергією всього будинку або його відокремленої частини. Роль ГРЩ може виконувати ввідно-розподільний пристрій (надалі - ВРП) або щит низької напруги підстанції.

2.2.2. Ввідний пристрій (надалі - ВП) - сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які встановлюються на вводі лінії живлення в будинок або в його відокремлену частину і живляться від ГРЩ.

2.2.3. Ввідно-розподільний пристрій - ввідний пристрій, який містить у собі також апарати і прилади на відхідних лініях.

2.2.4. Груповий щиток - пристрій, у якому встановлені апарати захисту та комутаційні апарати (або тільки апарати захисту) для окремих груп світильників, штепсельних розеток та стаціонарних електроприимачів.

2.2.5. Квартирний щиток - груповий щиток, установлений у квартирі І призначений для приєднання мережі, від якої живляться світильники, штепсельні розетки та стаціонарні електроприймачі квартири.

2.2.6. Поверховий розподільний щиток - щиток, установлений на

поверхах житлових будинків і призначений для живлення квартир або квартирних щитків.

2.2.7. Електрощитове приміщення (надалі - ЕП) - приміщення або його відгороджена частина, доступна тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, де встановлюються ГРЩ, ВРП, ВП та інші розподільні пристрої.

2.2.8. Мережа живлення - мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від повітряних ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ.

2.2.9. Розподільна мережа - мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до розподільних пристроїв та щитків.

2.2.10. Групова мережа - мережа від щитків і розподільних пристроїв до світильників, штепсельних розеток та інших електроприймачів.

2.3.1. Електропостачання електроприймачів повинно виконуватися від мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з системою заземлення ТМ-3 або ТК-С-3.

Під час реконструкції житлових І громадських будинків, що мають напругу мережі 220/127 В або 3 х 220 В, слід передбачати переведення мережі на напругу 380/220В з системою заземлення ТгЧ-3 або ТК-С-8.

2.3.2. Зовнішнє електропостачання будівель має задовольняти вимоги глави 1.2. ПУЗ.

2.3.3. У житлових будинках, спальних корпусах різних установ, школах та інших навчальних закладах не допускається розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій (далі - ТП).

В інших громадських, адміністративних та побутових будинках допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на амортизаторах.

Улаштування І розміщення вбудованих, прибудованих або окремо збудованих ТП повинно виконуватися відповідно до вимог розділу 4 ПУЗ.

2.3.4. Живлення силових та освітлювальних електроприймачів рекомендується виконувати від одних і тих самих трансформаторів.

2.3.5. Розміщення і компонування ТП повинні передбачати можливість цілодобового безперешкодного доступу до них персоналу електропостачальної організації.

2.3.6. Живлення аварійного та евакуаційного освітлення повинно виконуватись відповідно до вимог глави 6.1 ПУЭ і СНиП П-4.

2.3.7. Електричні мережі будинків повинні бути розраховані на живлення будинку та освітлення реклам, вітрин, фасадів, ілюмінації, зовнішнього освітлення, а також живлення протипожежних пристроїв, систем диспетчеризації, локальних телевізійних мереж, сигналізації загазованості, світлових покажчиків пожежних гідрантів та інших знаків безпеки, звукової та іншої сигналізації, вогнів світлового огородження тощо відповідно до завдання на проектування.

2.3.8. Для живлення однофазних споживачів від багатофазної розподільної мережі допускається різним групам однофазних споживачів мати спільні N і РЕ провідники (п'ятипровідна мережа), прокладеш безпосередньо від ВРП. Об'єднання N і РЕ провідників (чотирипровідна мережа з РЕК провідником) не допускається.

У разі живлення однофазних споживачів від багатофазної мережі відгалуженням від повітряних ліній, коли РЕК провідник повітряної лінії с загальним для груп однофазних споживачів, які живляться від різних фаз, рекомендується передбачати захисне вимкнення споживачів при перевищенні допустимого рівня напруги, що виникає через асиметрію навантаження після обриву РЕК провідника, N або спільного РЕК. Вимкнення слід виконувати на вводі в будинок, наприклад, впливом на незалежний розчіплювач ввідного автоматичного вимикача з допомогою реле контролю напруги. У цих випадках необхідно передбачати вимкнення як фазного L, так і нульового робочого N провідників.

Під час вибирання апаратів та приладів, які установлюються на вводі, перевага за іншими рівними умовами має надаватися апаратам та приладам, що зберігають роботоздатність при перевищенні напруги понад дозволену, яка виникла через несиметрїю навантаження в разі обривання РЕК або К провідника. При цьому їх комутаційні та інші робочі характеристики можуть не виконуватись.

У всіх випадках забороняється в колах РЕ і РЕК провідників мати комутаційні контактні і безконтактні елементи. Допускаються з'єднання, які можуть розбиратися з допомогою інструмента, а також спеціально призначені для цієї мети з'єднувачі.

2.4.1. На вводі в будинок повинно бути встановлено один або декілька ВП або ВРП.

За наявності в будинку декількох споживачів, які у своїх господарських відносинах функціонально не пов'язані, у кожного з них рекомендується встановлювати самостійні ВП або ВРП.

Від ВРП допускається також живлення споживачів, розміщених в інших будинках за умови, що ці споживачі мають єдину балансову належність.

У разі повітряного вводу мають бути встановлені обмежувачі імпульсних перенапруг.

2.4.2. Перед вводами в будинки не дозволяється встановлювати додаткові кабельні ящики для розподілу сфери обслуговування зовнішніх мереж живлення та мереж усередині будинку. Такий розподіл повинен бути виконаний у ВП або ГРЩ.

2.4.3. На ВП, ВРП, ГРЩ апарати захисту мають бути встановлені на вводах ліній живлення і на всіх лініях, що відходять від них.

2.4.4. На вводі мережі живлення у ВП, ВРП, ГРЩ слід установлювати апарати керування. На лініях, що відходять від них, апарати керування можуть бути встановлені або на кожній лінії, або бути спільними для декількох ліній.

Автоматичний вимикач слід розглядати як апарат захисту і керування.

2.4.5. Апарати керування незалежно від їх наявності на початку лінії живлення повинні бути встановлені на вводах ліній живлення в торгових приміщеннях, комунальних підприємствах, адміністративних приміщеннях тощо, а також у приміщеннях споживачів, які у своїх господарських відносинах функціонально не пов'язані.

2.4.6. Поверховий щиток повинен установлюватися у поверховому коридорі чи на сходовій площадці на відстані не більше 3 м по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог глави 3.1 ПУЭ і ГОСТ 30331.9.

2.4.7. ВП, ВРП, ГРЩ, як правило, слід установлювати в ЕП. У районах можливого затоплення вони повинні встановлюватися вище рівня затоплення.

ВП, ВРП, ГРЩ можуть розміщуватися в приміщеннях сухих підвалів, які призначені для експлуатації за умови, що ці приміщення доступні для обслуговуючого персоналу та відділені від інших приміщень перегородками з ступенем вогнестійкості не менше ніж 0,75 годин.

У разі розміщення ВП, ВРП, ГРЩ і групових щитків поза ЕП вони повинні встановлюватися в зручних і доступних для обслуговування місцях, у шафах із ступенями захисту оболонки за ГОСТ 14254 не нижче ІР 31. У цих випадках відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше 0, 5 м, а від газопроводів і газових лічильників - не менше 1 м.

2.4.8. ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир), мийками, мийними і парильними приміщеннями лазень та іншими приміщеннями з мокрими технологічними процесами.

Прокладання через щитові приміщення трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішній водостік) не рекомендується.

Трубопроводи (водопровід, опалення), вентиляційні та інші короби, що прокладаються через щитове приміщення, не повинні мати відгалужень у межах приміщення (за винятком відгалуження до приладу опалення самого ЕП), а також люків, засувок, фланців, вентилів тощо.

Забороняється прокладання через ці приміщення газопроводів і трубопроводів з горючими рідинами.

Двері ЕП повинні відчинятися назовні.

Завантажити