НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

У разі проведення підготовчих виробок слідом за очисним вибоєм відставання породного вибою від вугільного вибою лави не повинне перевищувати 5м в очисній виробці з індивідуальним кріпленням, 8 м – при механізованому кріпленні та 11м - при вийманні вугілля стругами.

2.3.4. Під час проведення підготовчих виробок по завалу або ведення прохідницьких робіт у слабких (сипучих) породах для запобігання висипання породи проектом має передбачатися застосування шила випереджаючого забивного кріплення або інші види спеціального кріплення.

2.3.5. Не дозволяється експлуатація рамного металевого податливого кріплення, у тому числі аркового, без міжрамних стяжок, скоб у замкових з’єднаннях і затягування покрівлі.

2.3.6. У разі проведення, поглиблення або ремонту похилої виробки люди, які працюють у ній, повинні бути захищені від небезпеки падіння вагонеток (скіпів) та інших предметів не менше ніж двома міцними заслонами (бар’єрами). Конструкція бар’єрів і місця їх розташування у виробці затверджуються головним інженером шахти, шахтобудівельного управління (ШБУ).

2.3.7. Заміна (пересування у виробці) гірничопрохідницького обладнання у вибої виробки, яке передбачене технологією ведення робіт, дозволяється з дотриманням наступних вимог:

а) у випадку розміщення в кабіні машиніста пульта керування або в торці гірничопрохідницького обладнання зазор між переміщуваним і нерухомим обладнанням повинен бути не меншим за 0,2 м, а між обладнанням і кріпленням - не меншим за 0,25 м з обох боків виробки;

б) у випадку розміщення в кабіні машиніста пульта керування з боку гірничопрохідницького обладнання зазор між рухомим і нерухомим обладнанням повинен бути не меншим за 0,2 м, а між обладнанням і кріпленням не меншим за 0,7 м на висоті 1,8 м від підошви з боку рухомого обладнання і за 0,25 м - з боку нерухомого обладнання;

в) під час розминки один з механізмів повинен бути нерухомим;

д) при використанні самохідних вагонів зазори до кріплення виробок повинні бути 0,7 м з обох боків на висоті 1,8 м від підошви.

У разі проведення похилих виробок перебування людей нижче місця розминовки гірничопрохідницького обладнання під час маневрування не дозволяється.

2.3.8. Вибухові роботи з виїмки вугілля і породи на шахтах повинні проводитися відповідно до вимог НПАОП 00.0-1.17-92.

2.3.9. Поперечні перерізи гірничих виробок повинні відповідати типовим перерізам згідно з галузевими стандартами.

Площа поперечного перерізу горизонтальних і похилих гірничих виробок у світлі визначається розрахунком за факторами припустимої швидкості повітряного струменя (провітрювання), габаритів рухомого состава та обладнання з урахуванням мінімально припустимих зазорів, величини усадки кріплення після впливу гірничого тиску.

Вимоги до мінімальних розмірів поперечних перерізів виробок у світлі, ширини проходів для людей і величини зазорів між кріпленням, обладнанням або трубопроводами і найбільш виступаючою кромкою габариту рухомого состава наведені в таблицях 2.1 і 2.2.

Таблиця 2.1

Мінімальні розміри поперечних перерізів

горизонтальних і похилих виробок

Виробки

Мінімальна площа поперечного перерізу, м2

Мінімальна висота від підошви (головки рейок) до кріплення або

обладнання, м

1

2

3

1. Головні відкатні та вентиляційні виробки, людські хідники для механізованого перевезення

9,0

1,9

2. Дільничні вентиляційні проміжні, конвеєрні та акумулювальні штреки, дільничні бремсберги та похили

6,0

1,8

3. Вентиляційні просіки, печі, косовики та інші виробки

1,5

0,7

4. Дільничні виробки, що знаходяться в зоні впливу очисних робіт, людські хідники, не призначені для механізованого перевезення людей

4,5

1,8

5. Головні відкатні та вентиляційні виробки, введені в дію до 1987 року:

а) закріплені дерев'яним, збірним, залізобетонним і металевим кріпленням

б) закріплені кам'яним, монолітним, залізобетонним, бетонним, гладкостінним збірним залізобетонним кріпленням

в) дільничні вентиляційні проміжні і конвеєрні штреки, людські хідники, дільничні бремсберги та похили

4,5

4,0

3,7

1,9

1,9

1,8

6. Виробки, в яких є контактний провід:

а) ділянки приствольних дворів, якими пересуваються люди до місця посадки у вагонетки

б) виробки, якими пересуваються люди, приствольні двори, майданчики посадочні та вантажно-розвантажувальні, сполучення з іншими виробками

в) виробки, якими здійснюється перевезення людей, за наявності окремих виробок (відділень) для пересування людей

-

-

-

2,4

2,2

2,0

Таблиця 2.2

Мінімальні розміри проходів для людей

і зазорів у гірничих виробках

Виробки

Вид транспорту

Розташування

Мінімальний

розмір, м

Примітка

проходу

зазору

1

2

3

4

5

6

1. Горизонтальні, похилі

Рейковий

Між кріпленням і составом поїзда

0,7

0,25

При дерев’яному, металевому кріпленні та рамних конструкціях залізобетонного і бетонного кріплення

0,7

0,2

При суцільному бетонному, кам’яному та залізобетонному кріпленні

1,0

-

У місцях посадки людей в пасажирські вагонетки

Між составами поїздів на паралельних коліях

-

0,2

При двобічній посадці прохід завширшки 1м робиться з двох боків

2. Горизонтальні, похилі

Конвеєрний

Між кріпленням і конвеєром

0,7

0,4

Від верхньої виступаючої частини до верхняка

-

0,5

Від натяжних і приводних головок до верхняка

-

0,6

3. Горизонтальні, похилі

Монорейковий

Між кріпленням і составом поїзда

0,7

0,2

При швидкості руху до 1 м/с

0,85

0,3

При швидкості руху понад 1 м/с

Між дном посудини або нижньою кромкою вантажу, що перевозиться, і підошвою виробки

-

0,4

4. Похилі

Канатно-крісельні дороги

Між кріпленням і віссю каната

0,7

0,6

На висоті затискача підвіски

Між сидінням канатнокрісельної дороги і підошвою виробки

> 0,7

5. Горизонтальні

Конвеєр-ний з рейковим

Між кріпленням і складом поїзда

0,7

-

Між кріпленням і конвеєром

-

0,4

Між составом поїзда і конвеєром

-

0,4

6. Похилі

Конвеєр-ний з рейковим

Між кріпленням і конвеєром

0,7

-

При проведенні зазначених виробок прохід дозволяється мати з боку состава поїзда

Між кріпленням і составом поїзда

-

0,2-

0,25

Відповідно до пункту 1 цієї таблиці

Між конвеєром і составом поїзда

-

0,4

7. Горизонтальні, похилі

Конвеєр-ний з монорейковими або нагрунтовими дорогами

Між кріпленням і составом поїзда

0,7

-

Між кріпленням і конвеєром

-

0,4

Між конвеєром і составом поїзда

-

0,4

8. Горизонтальні, похилі

Монорейкова дорога, розташована над конвеєром

Між составом поїзда і конвеєром

-

0,5-

0,6

Відповідно до пункту 2 цієї таблиці

9. Похилі

Канатно-крісельні дороги, конвеєр

Між віссю каната і конвеєром

1,0

1,0

10. Виробки, що служать для перепуску вугілля, породи або закладних матеріалів на відкатний горизонт самопливом і які мають два відділення або облаштовані металевими трубами

Пристрій для перепуску вугілля

Між кріпленням і відшивкою або металевими трубами

0,8

-

Примітки: 1. На двоколійних ділянках виробок усіх приствольних дворів, в одноколійних приствольних виробках клітьових стволів, зданих в експлуатацію в 1987 р. і в наступні роки, і в тих, що проходяться, а також у всіх інших двоколійних виробках у місцях, де виконуються маневрові роботи, зчеплювання і розчеплювання вагонеток, перевантаження обладнання і матеріалів, біля стаціонарних навантажувальних пунктів продуктивністю 1000 т на добу і більше, біля транзитних перевантажувальних пунктів незалежно від продуктивності проходи для людей обладнуються по 0,7м з обох боків.

2. Ширина проходів для людей і зазори мають бути витримані за висотою виробки не меншою за 1,8 м від підошви (тротуару). Проходи по всій довжині виробки необхідно обладнувати, як правило, з одного боку. Не дозволяється влаштування проходів між коліями.

3. На ділянках закруглення виробок зазори та проходи для людей повинні збільшуватися на 300 мм із зовнішньої сторони й на 100 мм – із внутрішньої.

2.3.10. Виробки, що служать для перепуску вугілля, породи або закладних матеріалів на відкотний (проміжний) горизонт самопливом, повинні мати два відділення – ходове й вантажне. Ходові відділення виробок відокремлюються від вантажних міцною суцільною відшивкою із влаштуванням через кожні 5-6 м вікон, що щільно закриваються, для ліквідації застряглої гірничої маси. Перерізи ходового вантажного відділення визначаються проектом. Для цієї мети також можуть використовуватися дві паралельні виробки, які збиваються між собою через кожні 5-6 м.

Дозволяється не обладнувати виробки (довжиною меншою за 6 м) для перепуску гірничої маси на відкотний горизонт ходовими відділеннями.

У разі спускання вугілля, гірничої маси, породи, закладного матеріалу металевими трубами, відшивка ходового відділення не потрібна.

Не дозволяється ліквідація заторів (розбучування) застряглої гірничої маси за допомогою підривних робіт, канатів, маневрових лебідок і води. Метод ліквідації заторів застряглої гірничої маси має передбачатися проектом.

2.3.11. У випадку проходження та перекріплення гірничих виробок не дозволяється залишати порожнечі за кріпленням. У разі наявності або утворення порожнеч, вони мають бути закладені (забучені) породою, затампоновані абозаповнені негорючими матеріалами.

2.3.12. Простір між вибоєм і постійним кріпленням має бути закріплений тимчасовим кріпленням. Заміна тимчасового кріплення на постійне кріплення виконується відповідно до проекту. Виймання вугілля відбійними молотками, зведення постійного кріплення, а також збирання вугілля та породи після підривних робіт у підготовчих виробках виконуються під захистом тимчасового кріплення. Конструкція тимчасового кріплення визначається проектом і повинна гарантувати безпеку ведення робіт.

Дозволяється не застосовувати тимчасове кріплення за тюбінгового постійного кріплення та виїмки гірничої маси на величину заходки, що дорівнює кроку постійного кріплення, за умови обов’язкового затягування покрівлі виробки біля вибою.

Не дозволяється робити виїмку вугілля чи породи в підготовчих виробках без забезпечення їх змінним запасом кріпильних матеріалів. Місце розташування кріпильних матеріалів визначається проектом.

Робітники, які здійснюють оббирання покрівлі, повинні знаходитися під закріпленою ділянкою виробки.

2.3.13. Не дозволяється робити збійку виробок без спеціальних заходів, затверджених головним інженером шахти.

2.3.14. Змонтоване прохідницьке обладнання, включаючи комплекс пересувного прохідницького обладнання, перед початком робіт із проходження або поглиблення вертикального ствола повинне прийматися в експлуатацію комісією, яку призначає генеральний підрядчик. Склад комісії визначається за узгодженням із зацікавленими організаціями за обов'язковою участю представників замовника, підрядчика і територіальних органів Держгірпромнагляду України.

2.3.15. Не дозволяється продовження проходження вертикальної виробки після спорудження її устя без попереднього перекриття на нульовій відмітці, а також проходження й поглиблення ствола (шурфу) без захисту помостом працівників, які знаходяться у вибої, від можливого падіння предметів зверху.

Крім того, вибій ствола, що поглиблюється, має бути ізольований від діючих підйомів робочого горизонту запобіжним пристроєм (помостом або ціликом).

Міцність запобіжних пристроїв розраховується з урахуванням маси падаючого (такого, що піднімається або опускається) вантажу, наведеної в таблиці 2.3.

Помости в стволі (шурфі) повинні споруджуватися за проектами, затвердженими головним інженером шахти, який виконує роботу.

Таблиця 2.3 Розрахункова маса падаючого вантажу

Вид підіймання

Розрахункова маса

падаючого вантажу

1. Клітьовий, обладнаний парашутами та гальмовими канатами, або за багатоканатної підвіски клітей з кількістю головних канатів чотири і більше

Сумарна маса вантажу, збільшена в 1,5 рази

2. Скіповий з багатоканатною машиною та кількістю головних канатів чотири і більше

Половина маси вантажу скіпа

3. Інші види підйомів

Маса навантаженої підйомної посудини

Не дозволяється виїмка запобіжного цілика або розбирання помосту в стволі, що поглиблюється, за відсутності проекту, погодженого з головним інженером шахти і затвердженого головним інженером шахтобудівельної організації, що виконує роботу.

2.3.16. У разі видачі породи з вибою ствола баддями ляди, що закривають проріз для пропуску бадей, варто відкривати тільки в момент їх проходження.

Конструкція ляд повинна перешкоджати падінню в ствол породи або інших предметів під час розвантаження бадей. Проріз для пропуску бадей повинен мати по периметру суцільне огородження.

Для забезпечення безпечного пропуску бадей і вантажів через прорізи помостів, подачі сигналів і спостереження за прийомом, розвантаженням і відправленням бадей у вибої і на помості повинні призначатися відповідальні особи.

У рукоятника-сигнальника поруч із кнопками управління прохід-ницькими лебідками має бути пристрій для аварійного відключення прохідницьких лебідок.

2.3.17. Не дозволяється перебування людей у вибої ствола (шурфу), виконання інших робіт під час заміни або перепанцирування каната, заміни підйомної посудини, навішування та зняття технологічних трубопроводів.

Бетонопроводи повинні бути закріплені додатковим цільним канатом по всій довжині. Роботи з ліквідації «затору» бетону в трубопроводі необхідно виконувати під керівництвом керівника робіт за відсутності людей нижче «затору».

2.3.18. Прорізи майданчиків з технологічним обладнанням в копрах повинні мати ляди або огородження висотою не меншою за 1600 мм, а нижня частина має бути на висоту не меншу ніж 300 мм із суцільного металевого листа.

Нульові розвантажувальні та підшківні майданчики мають бути освітлені відповідно до встановлених норм освітленості.

2.3.19. Привибійна частина ствола, що проходиться або поглиблюється, обладнується підвісним або крокуючим помостом.

Одноповерхові підвісні помости мають бути підвішені до каната не менше ніж у чотирьох місцях. Дво - або багатоповерхові помости необхідно кріпити до каната так, щоб у випадку їх переміщення не порушувалася горизонтальна стійкість і унеможливлювалося заклинювання.

2.3.20. У випадку переміщення крокуючого помосту стволом не дозволяється присутність людей у вибої ствола і на помості, за винятком машиніста і двох його помічників, які беруть участь у переміщенні помосту. При цьому машиніст повинен знаходитися біля пульта керування, а його помічники - на поверхах з опорними ригелями для візуального контролю за положенням ригелів і станом лунок у бетонному кріпленні ствола.

2.3.21. У випадку кріплення ствола тюбінговими кільцями:

а) встановлення тюбінгів повинне виконуватися з робочого підвісного помосту або безпосередньо з вибою;

б) у випадку встановлення основних вінців повинен складатися акт огляду і надійності пікетажу;

в) під час укладання тюбінга на місце дозволяється звільняти його від захвату тільки після закріплення не менше ніж двома болтами;

д) встановлення сегмента при одному підйомі повинно здійснюватися за допомогою допоміжних лебідок або поліспастів і блоків, укріплених у стволі. Допоміжні лебідки повинні бути встановлені на поверхні або на помості, влаштованому на ділянці ствола, закріпленій постійним кріпленням;

ж) у випадку нагнітання цементного розчину в закріпний (затюбінговий) простір допустимий тиск повинен встановлюватися проектом виконання робіт. Величина незацементованого закріпного простору не повинна перевищувати однієї західки.

2.3.22. У разі паралельного ведення робіт з проведення ствола та зведення постійного кріплення з підвісного помосту, останній повинен мати верхній поверх для захисту працівників на помості від можливого падіння предметів зверху.

Зазор між помостом і кріпленням ствола, що споруджується, опалубкою або щитом-оболонкою, рахуючи від виступаючих ребер кружал, має бути не більшим за 120 мм і під час роботи щільно перекриватися, для чого в конструкції помосту або щита-оболонки необхідно передбачати спеціальні пристрої.

При застосуванні суміщеної схеми проходження зазор між помостом і кріпленням ствола має бути не більшим за 400 мм, при цьому на всіх поверхах помосту його периметр має бути обладнаний ґратчастим огородженням висотою не менше ніж 1400 мм. Нижня частина огородження повинна мати суцільну металеву обшивку висотою не меншою за 300 мм.

Прорізи для розтрубів між поверхами помосту повинні бути відшиті металевою сіткою з вічком не більшим за 40x40 мм. У нижній частині розтруба, у місцях примикання сітки до помосту, відшивка виконується суцільною огорожею висотою не меншою за 300 мм. Висота розтруба над верхнім поверхом помосту повинна бути не меншою за 1600 мм.

Для подання сигналів під час пропускання бадді на вибій у прохідника-помостового має бути встановлений звуковий сигналізатор.

Прохідницькі помости мають бути обладнані оглядовими щілинами, що дозволяють прохіднику-помостовому бачити становище у вибої. Не дозволяється експлуатація помостів без розпору.

2.3.23. Роботи з безпечного переміщення помостів, щита-оболонки, металевої опалубки, трубопроводів і кабелів повинні виконуватися відповідно до проекту виробництва робіт під керівництвом змінного керівника робіт за сигналами, які подають за схемою: поміст - нульовий майданчик-центральний пульт керування лебідками (лебідкою).

Під час виконання зазначених робіт не дозволяється:

а) одночасно подавати сигнали на підйомну машину і лебідки;

б) вести інші роботи у вибої ствола і на помостах;

в) переміщати підвісне прохідницьке обладнання у випадку його перекосу;

д) знаходитися людям на опалубці під час переміщення та напускання канатів.

2.3.24. Поновлення робіт з проходження або поглиблення ствола після переміщення помостів, щита-оболонки, металевої опалубки, трубопроводів і кабелів дозволяється за наступних умов:

а) помости мають бути відцентровані по баддях і розклинені;

б) на покажчику глибини і на реборді барабана підйомної машини повинні бути нанесені позначки про нове положення помосту;

в) перевірена надійність кріплення труб і кабелів у стволі;

д) дотримані зазори, встановлені цими Правилами;

ж) усі лебідки повинні бути загальмовані, їх запобіжні храпові зупинники поставлені в робоче положення, електроживлення та стиснене повітря відключені, будівлі лебідок закриті на замок.

2.3.25. При проведенні робіт з проходження та поглиблення ствола мають застосовуватися вантажозахватні пристрої (стропи, траверси, серги тощо), виготовлені на спеціалізованих підприємствах відповідно до технічних умов, випробувані та промарковані.

Під час опускання та підіймання довгомірних або негабаритних вантажів (трубопроводів, сегментів, обладнання тощо), підвішених до каната, не дозволяється робота інших підйомних машин і прохідницьких лебідок.

При відкритих лядах не дозволяється навантаження матеріалів у баддю, підвішену на канаті, і підвішування вантажів до каната.

Не дозволяється доручати одній особі виконання операцій з пропуску бадей і вантажів через розтруби помосту та приймання бадей з вантажем на помості.

2.3.26. Величина відставання кріплення або нижньої кромки опалубки ствола від вибою та висадженої гірничої маси встановлюється проектом виробництва робіт на проходження або поглиблення ствола.

У слабких і нестійких породах ця відстань не повинна перевищувати 1,5м, а в проектах виконання робіт мають передбачатися додаткові заходи безпеки, спрямовані на запобігання обваленню пород.

2.3.27. Армування ствола повинне виконуватися зі спеціальних помостів чи інших пристроїв. Проект виробництва робіт з одночасного армування ствола і монтажу копра або обладнання в ньому повинен передбачати спеціальне перекриття ствола.

Під час армування ствола не дозволяється використання підвісних люльок як підйомних посудин, а також опускати матеріали та елементи армування під баддями, що не мають спеціальних підвісних пристроїв заводського виготовлення, випробуваних у встановленому порядку, із вказівкою в паспорті на баддю максимально допустимого навантаження на ці пристрої.

Завантажити