НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 0.00-1.02-99

ПРАВИЛА

БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

 Зміни додані в кінці документа

Київ - 1999

Передмова

1РОЗРОБЛЕНОРобочою групоюТехнічного комітету ТК 104 "Ліфти"

2 ВНЕСЕНОУправліннямпо нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

3 ВВЕДЕНОЗамість ДНАОП 0.00-1.02-92, затв.17.06.92р.

4 РОЗРОБНИКИ :Литовченко О.І. (керівник розробки), Шахмаров Д.Ш.,

Шаповал В.А., Артемчук І.Т., Величко В.С., Гончаренко І.А., Квашис Є.О., Теуш Ф.В., Ущенко К.П., Соколов А.Ф., Кас"янов В.Д., Федоровський М.Г.

Редакційна комісія:Іванченко В.І., Андреєв С.А., Пошкурлат П.І., Толмачов В.В., Мельничук Л.О., Копачевський В.М., Пономаренко М.П., Іванов А.О.

З М І С Т

1 .

Галузь поширення ................................................................

1

2.

Нормативні посилання ........................................................

1

3.

Визначення ...........................................................................

2

4.

Загальні вимоги ....................................................................

3

5.

Вантажопідйомність, транспортування вантажів і пасажирів

5

6.

Будівельна частина і розміщення обладнання електричних ліфтів ....................................................................................

7

6.1. Загальні вимоги .............................................................

7

6.2. Шахта .............................................................................

7

6.3. Машинне і блочне приміщення ....................................

14

7.

Механічне обладнання електричних ліфтів .......................

18

7.1. Д.вері шахти ...................................................................

18

7.2. Люк тротуарного ліфта .................................................

23

7.3. Напрямні ........................................................................

23

7.4. Лебідка і блоки ..............................................................

24

7.5. Кабіна ............................................................................

27

7.6. Противага ......................................................................

31

7.7. Уловлювачі ....................................................................

31

7.8. Обмежувач швидкості ...................................................

33

7.9. Буфери і упори ...............................................................

34

7.10. Канати і ланцюги .........................................................

35

8.

Електрична частина ліфтів ...................................................

37

8.1. Загальні вимоги ..............................................................

37

8.2. Електропривод ...............................................................

39

8.3. Системи керування .............................................

40

8.4. Вимикачі .........................................................................

46

8.5. Електропроводка ............................................................

51

8.6. Освітлення ......................................................................

51

9.

Гідравлічні ліфти ...................................................................

52

9.1. Будівельна частина і розміщення обладнання ліфтів ...

52

9.2. Механічне обладнання ..................................................

53

9.3. Гідропривод ....................................................................

54

9.4. Електрична частина ........................................................

56

10.

Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію і реконструкцію ліфтів ....

58

10.1. Загальні положення ......................................................

58

10.2. Видача дозволу на виготовлення і реконструкцію

ліфтів ..............................................................................

58

10.3. Видача дозволу на монтаж ліфтів ................................

58

10.4. Видача дозволу на технічне обслуговування, ремонт та

модернізацію ................................................................

59

11.

Випробування ліфтів на стадії виробництва .......................

60

12.

Реєстрація, перереєстрація, приймання і введення ліфтів в експлуатацію .........................................................................

61

12.1. Реєстрація та перереєстрація ліфтів .............................

61

12.2. Порядок приймання і введення в експлуатацію ліфтів

61

13.

Технічний огляд ліфтів ........................................................

64

13.1. Загальні вимоги ...........................................................

64

13.2. Повний технічний огляд ..............................................

64

13.3. Періодичний технічний огляд .....................................

67

13.4. Частковий технічний огляд .........................................

68

14.

Експлуатація ліфтів ...............................................................

68

15.

Диспетчеризація ліфтів ........................................................

73

16.

Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безпе-

рервної дії ..............................................................................

73

16.1. Загальні вимоги ............................................................

73

16.2. Будівельна частина і розміщення обладнання ............

74

16.3. Напрямні .......................................................................

78

16.4. Кабіна ............................................................................

78

16.5. Лебідка, зірочки, ланцюги ............................................

80

16.6. Електрична частина ......................................................

80

16.7. Видача дозволу на виготовлення, монтаж, експлуата-

цію і ремонт .................................................................

83

16.8. Реєстрація, перереєстрація, приймання і дозвіл на вве-

дення в експлуатацію ...................................................

83

16.9. Технічний огляд ...........................................................

84

16.10. Експлуатація ...............................................................

85

17.

Будівельні підйомники .........................................................

85

18.

Порядок розслідування аварій і нещасних випадків ..........

88

19.

Відповідальність за порушення Правил ..............................

88

20.

Заключні положення .............................................................

89

Додаток 1. Паспорт ліфта .....................................................

90

Додаток 2. Норми бракування сталевих канатів ..................

102

Додаток 3. Акт готовності будівельної частини ліфта ........

106

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпрац

03.11.99 № 20

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

1. Галузь застосування

1.1. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі - Правила) поширюються на: електричні та гідравлічні ліфти (далі - ліфт) вантажопідйомністю 40 кг та більше; електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії; будівельні підйомники.

1.2. Правила не поширюються на ліфти, які установлені: в шахтах гірничої промисловості, на суднах та інших плавучих спорудах, на літаках та інших апаратах, які літають.

1.3. Правила установлюють норми та вимоги до проектування, конструкції, виготовлення, монтажу, ремонту, технічного обслуговування, експлуатації, модернізації, реконструкції та заміни ліфтів і підйомників, які спрямовані на забезпечення їх безпечної експлуатації.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

- ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення;

- ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення;

- ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

- ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях;

- ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.95 №189, зареєстрований в Мінюсті за №482/1012 27.12.95;

- ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів;

- ГОСТ 15.001-88 СРППП. Продукция производственно-технического назначения;

- ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия;

- ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ;

- ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж;

- ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації;

- ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание, М.1985;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издание, М.1986.

3. Визначення термінів

3.1. Визначення основних термінів, які застосовані у цих Правилах, наведені в ДСТУ 2860, ДСТУ 3278 та ДСТУ 3552.

3.2.Визначення термінів, які не увійшли до зазначених вище документів:

-власник ліфта-підприємство (організація, особа), на балансі якого перебуває ліфт;

-гідропривод- привод, до складу якого входять насос, двигун насоса та клапани керування;

-гідросистема- сукупність гідропристроїв, які входять до складу ліфта і взаємодіють з його гідроприводом;

-підйомник багатокабінний пасажирський електричний- стаціонарна багатокабінна вантажопідіймальна машина безперервної дії з електроприводом, що призначена для підіймання і спускання людей, вхід і вихід яких із кабіни здійснюється під час її руху;

- ліфт панорамний- ліфт, який має кабіну з прозорою огорожою , призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору;

- підйомник будівельний- транспортний засіб перервної дії, який установлюється на час будівництва будь-якої споруди і призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні, яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на другий.

- реконструкція- комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною буді-вельної частини ліфта, паспортних характеристик (вантажопідйомність, швидкість, висота підіймання), зміною кінематичної схеми ліфта;

- спеціалізована організація (підприємство)- організація, яка отримала в установленому порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання відповідних робіт.

- експертно-технічний центр (далі - ЕТЦ)- державне підприємство Держнаглядохоронпраці, що здійснює свої функції згідно з чинним законодавством.

4. Загальні вимоги

4.1. Ліфти повинні бути спроектовані, виготовлені, змонтовані і введені в експлуатацію, модернізовані, реконструйовані у відповідності з вимогами цих Правил, "Правил устройства электроустановок" (далі - ПУЭ) та інших чинних нормативних документів.

4.2. Експлуатація ліфтів повинна відповідати вимогам цих Правил, ДНАОП 0.00-1.21 і "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей".

4.3. Виготовлення, монтаж, модернізація, ремонт, реконструкція і експлуатація ліфтів повинні проводитись за технічною документацією спеціалізованої організації (підприємства) (далі - спеціалізована організація).

Кожний виготовлений ліфт підприємством-виробником повинен бути забезпечений паспортом згідно з додатком 1 цих Правил і документацією згідно з ГОСТ 22011.

Монтаж ліфта здійснюється згідно з ГСТУ 36.1-001 та інструкцією з монтажу підприємства-виробника, модернізація - згідно з ГСТУ 36.1- 002.

4.4. Ліфти повинні відповідати умовам їх експлуатації (кліматичні фактори, агресивність або вибухонебезпечність середовища, режим роботи, вітрові навантаження, сейсмічність району установлення і т. ін.).

4.5. За безпечність конструкції, якість виготовлення, монтажу, налагоджування, ремонту, модернізації, реконструкції, а також відповідність ліфтів цим Правилам відповідає організація (підприємство), яка виконує ці роботи.

4.6. Відступи від конструкторської документації, необхідність в яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, слід узгоджувати з підприємством-виробником ліфта або організацією-розробником конструкторської документації.

Спеціалізовані організації, які отримали дозвіл в установленому порядку на монтаж, модернізацію, реконструкцію ліфтів, можуть вносити зміни до установчих креслень без проведення указаних узгоджень за умови виконання вимог пун- кту 4.1 цих Правил.

Зміни повинні бути завірені підписом фахівця.

Виготовлення дублікатів-паспортів на ліфти дозволяється виконувати підприємствам-виробникам ліфтів або спеціалізованим організаціям.

Дублікат паспорта завіряється підписом керівника і печаткою організації, яка його виготовила.

4.7. Підприємство-виробник заносить кожний виготовлений ліфт до книги обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводського номера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також веде книгу обліку рекламацій, які надійшли, з зазначенням назви підприємства або організації, з яких надійшла рекламація, заводського номера ліфта і дати його виготовлення, короткого змісту рекламації.

4.8. У разі виявлення в процесі монтажу і експлуатації ліфтів недоліків їх конструкції і виготовлення підприємство-виробник ліфтів повинне вжити заходів з їх усунення та повідомити всі організації, які закупили ці ліфти, спеціалізовані монтажні організації і спеціалізовані організації, які здійснюють їх експлуатацію і ремонт, про необхідність і методи усунення недоліків, надіслати відповідну технічну документацію, складальні одиниці і деталі, які належить замінити. Крім того, інформаційний лист, узгоджений з органом Держнаглядохоронпраці, який видав дозвіл на виготовлення, повинен бути поданий до Держнаглядохоронпраці.

4.9. Ліфти і комплектуючі до них (лебідка, кабіна, пристрої безпеки та низьковольтний комплектний пристрій (далі - НКП)), придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Постачальник ліфтів повинен отримати дозвіл на можливість застосування цих ліфтів в Україні, виданий в установленому порядку.

4.10.Технічна документація на ліфти іноземного виробництва, яка поставляється замовнику разом з ліфтами, повинна бути виконана українською мовою.

4.11. Середнє прискорення (уповільнення) руху кабіни в експлуатаційних режимах роботи повинне бути не більше :

- 2,0 м/с2 - у всіх ліфтів, крім ліфтів для лікувально-профілактичних закладів (далі - лікарняні ліфти);

- 1,0 м/с2 - у лікарняного ліфта.

Максимальна величина уповільнення руху кабіни всіх ліфтів у разі зупинки кнопкою «Стоп» або від спрацювання іншого вимикача безпеки повинна бути не більше 9,81 м/с2.

4.12. Відхилення робочої швидкості руху кабіни від номінальної повинне бути в межах15%.

4.13. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфтів в експлуатаційних режимах роботи повинна бути в межах:

-15 мм - у вантажних, які завантажуються наземним транспортом і у лікарняних ліфтах;

-35 мм - у всіх інших.

4.14. Роз’ємні з’єднання, які підлягають динамічним навантаженням, слід забезпечувати від мимовільних роз’єднань.

4.15. Передання моменту скручування в з’єднаннях повинне здійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок, болтів і т. ін.).

4.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути виключена можливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.

4.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бути доступні для огляду та технічного обслуговування.

4.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість евакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникнення електропостачання ліфта або у разі його несправності.

4.19. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

4.20. Заземлення (занулення) повинне відповідати вимогам ПУЭ.

4.21. Після закінчення призначеного терміну служби ліфта, як вітчизняного, так і імпортного виробництва, проводиться його експертне обстеження згідно з ДНАОП 0.00-8.16.

5. Вантажопідйомність, транспортування вантажів та пасажирів

5.1. Не дозволяється транспортувати в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта.

5.2. У ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни повинна встановлюватися залежно від його вантажопідйомності за таблицею 1.

Таблиця 1

Вантажо-підйомність

ліфта, кг

Корисна площа підлоги кабіни, м2

Вантажо-підйомність

ліфта, кг

Корисна

площа

підлоги

кабіни, м2

Вантажо-підйомність

ліфта, кг

Корисна площа підлоги кабіни, м2

100

0,40

800

2,00

1440

3,28

180

0,50

900

2,20

1500

3,40

240

0,75

1000

2,40

1600

3,56

320

0,96

1050

2,50

1700

3,72

400

1,17

1100

2,60

1800

3,88

500

1,42

1200

2,80

1900

4,04

560

1,53

1250

2,90

2000

4,20

630

1,66

1300

3,00

720

1,84

1360

3,12

У ліфта вантажопідйомністю більше 2000 кг на кожні додаткові 100 кг корисну площу підлоги повинна збільшуватися на 0,16 м2.

Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною інтерполяцією.

5.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни не слід враховувати площу, яка перекривається однією з відчинених стулок обертально-розкривних дверей, і зменшувати її за рахунок встановлення в кабіні поручнів та плінтусів.

5.4. Для визначення місткості кабіни ліфта масу однієї людини слід приймати на рівні 80 кг.

Місткість кабіни визначається діленням величини вантажопідйомності ліфта на 80, з округленням одержаного результату до ближчого більшого цілого числа.

5.5. У ліфта самостійного користування дозволяється перевищення корисної площі підлоги кабіни відносно його вантажопідйомності, зазначеної в пункті 5.2, за умови виконання таких вимог:

а) виключена можливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажу-вальної) площадки від кнопок керування у разі перебування в кабіні вантажу, маса якого перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта;

б) у кабіні установлено сигнальний пристрій для фіксування її перевантаження;

в) опускання кабіни ліфта не відбувається, крім гідравлічного ліфта, у разі перебування в ній вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50 % перевищує вантажопідйомність ліфта, але не менше його подвоєної вантажопідйомності .Дозволяється опускання кабіни не більше як на 200 мм у разі застосування спеціального пристрою, який автоматично зупиняє кабіну;

г) у гідравлічного ліфта дозволяється опускання кабіни ліфта не більше як на 30 мм протягом 60 хвилин під час перебування в кабіні вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50 % перевищує вантажопідйомність ліфта;

д) повинна бути забезпечена міцність елементів ліфта під час перебування у нерухомій кабіні рівномірно розташованого на підлозі вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50% перевищує вантажопідйомність ліфта, але не менше подвоєної вантажопідйомності, крім гідравлічного ліфта;

є) елементи ліфта повинні бути розраховані на навантаження, які виникають під час посадки кабіни на уловлювачі з швидкістю, якої досягає кабіна після спрацювання обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, зазначеною в пункті 7.8.1, а також під час посадки кабіни на буфери (упори) зі швидкістю, більшою за номінальну на 15%.

5.6. Розрахунок елементів ліфта в разі посадки кабіни на уловлювачі слід проводити за умови перебування в кабіні рівномірно розподіленого на площі підлоги вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

5.7. Вантажопідйомність вантажного малого ліфта повинна бути не більше 250 кг.

5.8. У розрахунках елементів ліфта, в кабіні якого передбачається транспортування вантажу, розміщеного на наземному транспорті, повинні бути враховані динамічні навантаження, які виникають під час завантаження кабіни.

Завантажити