НПАОП 15.8-1.27-02Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

Сигнальні пристрої повинні бути розміщені так, щоб забезпечувалась видимість і чутність сигналу за умов праці цієї дільниці.

 1. У вибухопожежонебезпечних зонах електрообладнання зв’язку і засобів автоматичної сигналізації повинно бути у вибухозахищеному виконанні згідно з вимогами ПУЕ.

 2. Системи зв’язку і сповіщення маркуються з нанесенням відповідних написів, що чітко відображають їх функціональне призначення.

 3. Роботи з монтажу, налагодження, ремонту, регулювання і випробування систем зв’язку і сповіщення у вибухопожежонебезпечних приміщеннях повинні виключати іскроутворення.

На проведення таких робіт у вибухопожежонебезпечних зонах оформляється наряд- допуск, розробляються заходи, що гарантують безпеку організації і виконання робіт.

 1. У разі знімання засобів зв’язку і сповіщення для ремонту, налагодження або повірки повинна виконуватись негайна заміна знятих засобів на ідентичні з усіх параметрів.

 2. Для пуску після зупинки устаткування та ліній, які працюють у автоматичному режимі, повинна бути кнопка, що автоматично вмикає звуковий сигнал за 15 секунд до вмикання привода.

  1. Безтарне зберігання сировини

   1. У разі проектування, монтажу та експлуатації установок для безтарного приймання, зберігання і внутрішньозаводського транспортування борошна слід керуватися Інструкцією з експлуатації складів безтарного зберігання борошна на підприємствах хлібопекарної промисловості, Інструкцією з санітарного очищення бункерів складу безтарного зберігання борошна на хлібозаводах, Інструкцією щодо забезпечення вибухобезпеки в установках безтарного приймання, зберігання та внутрішньозаводського транспортування борошна на підприємствах хлібопекарної промисловості та цими Правилами.

   2. На підприємстві має бути опрацьована інструкція з безпечного обслуговування безтарних установок згідно з вимогами цих Правил та затверджена наказом роботодавця.

   3. Устаткування, яке призначене для безтарного зберігання борошна і цукру, повинно бути розташоване в окремому приміщенні.

   4. Склади безтарного зберігання борошна відкритого або частково відкритого типу рекомендується обладнувати легкими навісами. Для обслуговування верхньої частини силосів складів відкритого і частково відкритого типу слід передбачати загальну площадку обслуговування зі сходами маршового типу.

   5. Площадки і сходи повинні мати захисні гратчасті огородження висотою не менше 1.0 м, зашиті знизу на висоту 0.15 м.

   6. Автоборошновози повинні бути оснащені автономною компресорною установкою, що приводиться в дію від двигуна автомобіля або електродвигуна споживача, з манометрами для контролю тиску повітря, яке подається для розвантаження бункерів, запобіжним клапаном, який спрацьовує у разі перевищення тиску в системі (більше

 1. кгс/см2) і забезпечує безпеку під час розвантажувальних робіт.

Неприпустимо підключення автоборошновозів до стаціонарних джерел подавання стисненого повітря, коли тиск повітря, яке подається, перевищує гранично допустимі параметри для розвантаження сировини із бункерів або відсутні редукувальні органи на встановлений тиск

. Автоборошновози повинні мати пристрій для виходу витисненого із бункера повітря під час його завантаження борошном і очищення повітря від пилу з повертанням борошняного пилу в бункер.

Для зручності і безпечного обслуговування верхніх люків автоборошновози повинні бути оснащені майданчиками з огородженням і драбинами.

 1. У разі дистанційного автоматичного режиму керування безтарною установкою повинні бути забезпечені:

 • світлова сигналізація нормального і аварійного стану механізмів і технологічних параметрів, звукова сигналізація про аварійні ситуації;

 • ввімкнення попереджувальної сигналізації до початку автоматичного запуску маршруту;

 • автоматичне вимкнення всіх попередніх до потоку механізмів у разі аварійного вимкнення одного механізму;

 • можливість вимкнення механізму за допомогою кнопки керування, що знаходиться безпосередньо біля механізму.

 1. Щоб попередити завали у продуктопроводах необхідно додержувати послідовності пуску і зупинки машин:

 • у разі вмикання — перед завантаженням провести продування мережі від живильника до приймальної ємкості;

 • у разі зупинки — після вимкнення живильника провести продування мережі;

 • не допускається переповнення силосів, обладнаних фільтрами, вище допустимого

рівня.

 1. На лініях транспортування пилоподібних горючих речовин (борошна, цукру тощо), які можуть утворювати вибухонебезпечні концентрації в корпусах устаткування або повітроводах, повинні бути встановлені пристрої для уловлювання феромагнітних домішок із транспортованого продукту, особливо перед устаткуванням з швидкообертовими деталями.

 2. Устаткування для транспортування і зберігання борошна і цукру для запобігання вибуху і пожежі повинно бути герметичним:

 • на кришках ємкостей (силосів, бункерів), ковшових конвеєрів (норій), гвинтових конвеєрів повинні бути ущільнюючі прокладки;

 • головки, башмаки і труби ковшових конвеєрів, усі з’єднання труб, запірної арматури повинні бути повітропилонепроникні.

 1. Ковшові конвеєри, фільтри і циклони повинні бути захищені вибухорозрядниками.

 2. Лазові і завантажувальні люки, розташовані у верхній частині силосів та інших пристроїв, окрім кришок, повинні мати знімні металеві запобіжні грати з вічками, розмірами не більше ніж 0.25*0.075 м.

 3. Усі грати повинні кріпитися на завісах або болтах. Не дозволяється грати кріпити замками.

 4. Лази овальної або прямокутної форми повинні мати розміри не менше ніж 0.5*0.6 м. Круглі лази повинні мати діаметр у просвіті не менше ніж 0.5 м.

 5. Ємкості для безтарного зберігання борошна і цукру повинні бути з’єднані з аспіраційною системою або оснащені фільтрами. Аспіраційну систему ємкостей для безтарного зберігання не слід об’єднувати з аспірацією технологічного і транспортного устаткування, яке має обертові деталі.

 6. Устаткування і трубопроводи, де можуть накопичуватися заряди статичної електрики, повинно бути виготовлено із струмопровідних матеріалів. Місця фланцевих з’єднань, які мають ущільнювальні прокладки, повинні мати видимі струмопровідні перемички.

Устаткування та трубопроводи для аерозольтранспорту повинні бути пофарбовані струмопровідною фарбою.

Для зняття статичної електрики металеві краї вставки з органічного скла у трубопроводах повинні бути з’єднані гнучким металевим провідником, який обвиває вставку з кроком 0.2 м.

Прогумовані шланги повинні бути шунтовані з внутрішнього і зовнішнього боку, а наконечник шланга повинен виготовлятися з металу, що не дає при ударі іскор.

Для зняття зарядів статичної електрики в горловині бункерів (ємкостей) під час засипання продукту повинна бути встановлена заземлена похила площина.

 1. Бункери для зберігання борошна та цукру повинні мати пристрої для руйнування склепіння і пристрої для безпечного спуску працівника усередину ємкості.

 2. Повне очищення силосів слід виконувати один раз на рік, конуси і верхні зони бункера підлягають очищенню один раз на 3 місяці.

 3. Силоси і бункери (за необхідності) повинні освітлюватись зверху через люки переносними світильниками прожекторного типу пилонепроникного виконання або переносними акумуляторними ліхтарями.

 4. Забороняється зберігати на складі безтарного зберігання борошна ЛРЗ і ГР, балони з газами та обтирально-змащувальні матеріали.

 5. Повітряне середовище приміщень складів безтарного зберігання борошна, цукру повинно перевірятися на визначення концентрації пилу у повітрі згідно графіка, затвердженого роботодавцем, але не рідше одного разу на рік.

 6. Завантажувальні люки установки для безтарного приймання і зберігання солі у розчині повинні мати кришки і запобіжні грати. У разі подавання солі в установку транспортером необхідно передбачати площадку обслуговування і заходи безпеки, які викладені у підрозділах 14.5 і 15.5 цих Правил.

 1. Тарне зберігання сировини і готової продукції

 1. У разі тарного зберігання сировини (борошна, цукру, солі) мішки з сировиною на складі повинні укладатися на спеціальні стелажі або піддони «трійниками» або «п’ятириками» у разі додержання порядку ув’язування мішків і вертикальності штабеля.

Ящики повинні укладатися «у перев’язку» в штабелі.

Бочки повинні укладатися у штабелі у вигляді зрізаної піраміди з прокладанням дощок між кожним рядом. Щоб запобігти розкочуванню штабеля, крайні бочки повинні надійно заклинюватися.

 1. Спосіб укладання вантажів повинен забезпечувати:

 • безпеку працюючих на штабелі та біля нього;

 • стійкість штабелів та вантажів;

 • механізоване розбирання штабеля та підіймання вантажу навісними захоп­лювачами підйомно-транспортного устаткування;

 • циркуляцію повітряних потоків у разі природної або штучної вентиляції закритих складів.

 1. Напроти дверних прорізів складського приміщення необхідно залишати проходи шириною, що дорівнює ширині дверей, але не менше 1.0 м.

При ширині складу більше ніж 10 м уздовж складу посередині повинен бути прохід шириною не менше 2.0 м.

У разі складування тарних вантажів (мішки з сипкими вантажами, ящики, короби зі штучними вантажами тощо) необхідно передбачати проходи між штабелями шириною не менше 1.25 м не рідше ніж через 12 м; відстань від штабелів до стін — не менше 0.8 м.

Стелажі, призначені для укладання сировини і матеріалів, повинні бути стійкі і надійно закріплені, мати написи гранично допустимих навантажень на них.

Найменування і характер вантажів

Висота штабеля, м

у разі ручного укладання

у разі механізованого укладання

Вантаж:

у ящиках (маса в кг) до 50

2.0

3.2

у бочках

2.0

3.0

у мішках (маса в кг) до 70

2.0

3.8

 1. Ширина проїздів складів, по яких рухається цеховий транспорт (візки, штабелеукладачі, електронавантажувачі, електрокари тощо), повинна встановлюватись з урахуванням габаритів навантажених транспортних засобів плюс 0.8 м у разі одностороннього руху, а у разі зустрічного руху — не менше подвоєної максимальної ширини навантаженого транспорту плюс 1.5 м.

Відстань поміж штабелями для проїзду електронавантажувача уздовж фронту штабелювання повинна бути не менше 3.5 м, для проїзду без штабелювання — не менше 2 м.

 1. Відстань від штабеля до елементів електричного освітлення повинна бути не менше 1 м.

 2. Відстань від верху штабеля до перекриття або низу виступаючих частин стаціонарних конструкцій повинна бути не менше 0.5 м.

 3. Патрубки для приймання рідкої сировини (патоки, олії, сироватки) повинні бути закриті і розташовані під навісом.

 4. Усі захисні огородження хлібоукладального агрегату повинні мати блокування з приводом.

 5. Циркуляційні столи повинні мати по всьому колу борт заввишки не менше 0.08 м. Поверхня столу повинна бути гладенькою. Максимальна швидкість руху краю столу не повинна перевищувати 0.2 м/с.

 6. Проїзди у хлібосховищі у разі використання вагонеток (контейнерів) повинні бути шириною не менше величини діагоналі вагонетки (контейнера) плюс 0.7 м.

 7. Відстань між окремими групами вагонеток, контейнерів допускається шириною не менше 0.7 м. Проїзди для електронавантажувачів повинні бути шириною не менше 3.0 м.

 8. Підлога експедиції і завантажувальної платформи повинна бути на одному рівні і у разі застосування вагонеток з металевими колесами — покрита металевими плитами.

 9. Лоткові вагонетки і контейнери повинні мати пристрої, які виключають попадання ніг під колеса.

 10. Конструкція коліс повинна передбачати можливість їх повороту на 180 градусів. Колеса не повинні виходити за габарити вагонетки або контейнера.

 11. Контейнери і лотки для ручного укладання хліба повинні бути виготовлені з полегшених матеріалів і бути пристосовані до механізованої санітарної обробки. Закрайки і ребра контейнерів і лотків не повинні бути гострими.

 12. Маса лотка з хлібобулочними виробами не повинна перевищувати 15 кг.

 13. У механізованих експедиціях траси для переміщення контейнерів повинні мати спеціальні переходи над рейковими коліями і не повинні заглиблюватися. На кінцях рейкових колій повинні бути упори.

 14. Візки повинні мати блокуючий пристрій з гальмом для швидкої зупинки у разі зіткнення з перепоною.

Місця завантаження автомобілів повинні бути обладнані механізмом стикання підлогових колій хлібосховища і направляючих в автомобілі

 1. .У складських приміщеннях або на спеціально відведених площадках, призначених для зберігання кислот, лугів і інших агресивних речовин, повинні бути вивішені попереджуючі написи з позначенням речовин, які зберігаються, і інструкції з охорони праці під час роботи з цими речовинами. На складі має бути запас засобів для нейтралізації розлитих кислот і лугів.

 1. Просіювання і подрібнення сировини та напівфабрикатів

 1. Устаткування силосно-просіювального відділення, окрім загального пускового пристрою, повинно мати індивідуальне керування.

 2. Застосування віброрешіт для просіювання борошна та цукрової пудри не допускається.

 3. Зовнішню поверхню просіювачів та інших машин, що застосовуються для підготовки борошна, слід щоденно очищувати від борошняного пилу. Внутрішня поверхня просіювачів повинна очищуватися від борошняного пилу не рідше разу на тиждень.

 4. Шнеки, ковшові елеватори слід не рідше разу на 10 днів розбирати і очищати з перевіркою їх справності.

 5. Місця виділення пилу повинні обладнуватись місцевими відсмоктувачами з наступним очищенням запиленого повітря перед викидом до атмосфери. Приміщення повинно прибиратись. Періодичність прибирання пилу встановлюється конкретно для кожної ділянки, але не рідше одного разу за зміну.

 6. Дробильно-розмельне відділення повинно розміщуватись в звукоізольованому приміщенні.

 7. Дробарки для переробки сухих відходів повинні мати патрубки для приєднання до аспіраційних установок.

 8. Дробарки у разі виникнення вібрації понад припустимі норми слід зупинити до усунення несправності.

 9. Чищення виробничих силосів повинно виконуватися згідно з вимогами підрозділу 12.2 цих Правил.

11.7. Приготування рідких дріжджів і заквасок

 1. Відділення приготування рідких дріжджів і заквасок повинно розташовуватися в ізольованому приміщенні, що обладнане припливно-витяжною вентиляцією.

 2. Повітряне середовище приміщення повинно перевірятися на вміст у повітрі вуглекислого газу не рідше разу на місяць. У разі перевищення гранично допустимої концентрації (0,5% по об’єму) повинні бути проведені заходи щодо усунення недоліків у роботі вентиляційних систем.

 3. Подача сировини у заварювальну машину і вивантаження напівфабрикату повинні проводитися без застосування ручної праці.

 1. Приготування і зберігання рідких компонентів

 1. Завантаження і вивантаження компонентів повинні бути механізовані.

 2. Установки для підготування жиру, трубопроводи пари, гарячої води, розтопленого жиру повинні мати теплоізоляцію на гріючій сорочці і кришці та відповідати вимогам підрозділу 14.4 цих Правил.

 3. Установка пневматичної дії для приготування і зберігання цукрового розчину повинна мати блокування покажчика рівня сировини у витратному баці з пристроєм для подавання стисненого повітря. Запобіжний клапан повинен бути відрегульований так, щоб він спрацьовував, якщо тиск перевищує надлишковий робочий більше ніж на 0,05 МПа

22 (0,5 кгс/см ) у разі надлишкового робочого тиску у посудині до 0,3 МПа (3 кгс/см ),

включно і на 15% — у разі надлишкового робочого № иску у посудині до 6,0 МПа

(60 кгс/см 2 ), включно. Тиск настроювання запобіжного клапана повинен бути рівним

робочому тиску у посудині або перевищувати його, але не більше ніж на 25%.

 1. Машина для приготування хлібної мочки повинна мати гратки з вічками 0.05*0.05 м, які огороджують ріжучі органи, зблоковані з приводом.

 2. Площадка для обслуговування ємкостей для приготування і зберігання рідких компонентів повинна розташовуватися на відстані 1.0 м від верхнього краю ємкості і відповідати вимогам підрозділу 14.5 цих Правил.

 1. Приготування тіста

 1. Подавання сировини для завантаження тістомісильних машин повинно бути механізовано.

 2. Для відведення вуглекислого газу з бункерів для бродіння опари або тіста у бічних стінках кожного відсіку повинен бути передбачений отвір з пробкою діаметром не меншим ніж 0.1 м, який розташований на висоті не більше ніж 0.2 м від днища бункера.

 3. У тістоготувальних відділеннях з підкатними діжами повинно бути передбачене місце для миття діж з підведенням холодної і гарячої води і трапами у підлозі.

 4. Тістоспуски повинні бути споряджені запобіжними гратами. Робота усередині бункерів і у тістоспусках повинна проводитися у відповідності до вимог підрозділу 12.2. цих Правил.

 5. Для чищення внутрішньої поверхні бункерів, корит, тістоспусків повинні застосовуватися скребки на довгому держаку.

 1. Поділ, формування та вистій тіста

 1. Конусна частина тістоокруглювальної машини повинна обертатися за

годинниковою стрілкою. Тістові заготовки до подавання у тістоокруглювальну машину

повинні обдуватися очищеним повітрям.

 1. Конструкція вистійних агрегатів повинна забезпечувати зручність санітарної обробки (гладеньку підлогу у відсіках, двері, що легко відчиняються). Кармани колисок повинні бути виготовлені з матеріалу, який виключає прилипання тіста.

 2. Під час руху конвеєра вистою не допускається завантажувати і

розвантажувати колиски, поправляти і доставати тістові заготовки, що упали.

 1. Для термінової зупинки механізмів конвеєр вистою повинен бути

обладнаний додатковими кнопками «Стоп», що розміщаються з обох боків агрегату.

 1. У вистійних агрегатах повинен бути передбачений механізм ручного привода конвеєра для вивантаження виробів у випадку аварії. Напрям обертання рукоятки цього привода повинен бути позначений стрілкою. Зусилля на рукоятці ручного привода не повинно перевищувати 150 Н (15 кгс).

 2. Стаціонарні камери для вистою необхідно споряджувати низьковольтним освітленням і витяжною вентиляцією.

 3. Механізовані установки для обшпарювання і обварювання бубличних виробів повинні мати пристрої для автоматичного завантаження і вивантажування тістових заготовок і бути оснащені місцевими відсмоктувачами.

 4. Устаткування для обшпарювання і обварювання тістових заготовок повинно мати пристрої, що виключають заповнення робочої ємкості кип’ячою водою більше ніж 2/3 об’єму.

 5. Небезпечна зона обшпарювання або обварювання тістових заготовок повинна бути огороджена.

 6. Устаткування для обшпарювання і обварювання повинно мати пристрої для з’єднання з каналізацією і переливну трубу.

 1. Випікання виробів

 1. Приміщення, де розміщуються печі, мусять обладнуватися припливно- витяжною вентиляцією.

 2. Висота приміщення для встановлення печей повинна дорівнювати висоті печі плюс не менше 1 м від верхніх виступаючих частин печі до перекриття, та не менше 0.6 м від балок.

 3. Хлібопекарні печі мають бути оснащені контрольно-вимірювальними приладами для вимірювання і контролю параметрів технологічного режиму (температури у пекарній камері, тиску пари, яка надходить на зволоження, тривалості випікання) і параметрів процесу горіння палива (тиску газу і рідкого палива, тиску повітря біля горілок, розрідження у топці, температури продуктів згоряння у камері змішування, наявності факелу).

 4. Використання пари для зволоження тістових заготовок від котельні, де застосовується хімводоочищення, яке працює за схемою амоній-натрій катіонування, а також використовується гідрозін, не дозволяється.

 5. Робочі місця біля завантажувальних і вивантажувальних отворів печі повинні бути обладнані витяжними зонтами, а за необхідності — припливною вентиляцією.

На робочих місцях біля печей і агрегатів остаточного вистою слід улаштовувати повітряне душирування. Температура душирувального повітря у зимовий час повинна бути 22С зі швидкістю руху повітря 1 м/с.

 1. Витяжні зонти і повітроводи необхідно чистити, щоб уникнути накопичення продуктів займання.

 2. Подавання припливного повітря у виробничі приміщення повинно виконуватися у робочу зону.

 3. Робота з огляду і ремонту печей повинна проводитися за графіком, затвердженим роботодавцем.

 4. До початку ремонтних робіт топка і газоходи повинні бути провентильовані і надійно захищені від можливого проникнення до них газів від інших працюючих печей, а на пусковому пристрої електродвигунів, запірних пристроях трубопроводів повинні бути вивішені попереджувальні плакати.

 5. До виконання аварійних робіт усередині гарячої печі допускаються робітники, що пройшли медичний огляд і інструктаж з охорони праці та отримали письмовий дозвіл (наряд — допуск) відповідальної особи, який видається після перевірки місця проведення робіт.

 6. Роботи усередині пекарної камери можливо проводити, якщо температура не перевищує 50С.

Завантажити