НПАОП 22.1-1.02-07Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

У разі неоднакової висоти підлоги кузова автомобіля і платформи необхідно використовувати трапи.

 1. Платформи, естакади не можна розташовувати зі сторони головного входу в приміщення.

Платформи повинні бути на 1,1-1,2 м вище рівня майданчика (дороги) для автомобілів.

Платформи за необхідності слід обладнати східцями для працівників, пандусами для електрокарів тощо.

 1. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати згідно з технологічними картами, інструкціями з охорони праці під керівництвом відповідального працівника за дотримання вимог безпеки.

 1. Вантажопідіймальне устатковання

 1. Експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів необхідно проводити відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом

Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051.

Талі мають бути відповідно до ГОСТ 22584-96 «Тали электрические. Общие технические условия».

 1. На вантажопідіймальному устаткованні повинні бути надписи: реєстраційний номер і термін наступного випробування.

 2. Гаки вантажопідіймальних кранів та електричних талів слід обладнувати запобіжною скобою для унеможливлення падіння вантажу.

 3. На знімних вантажозахоплювальних пристроях повинно бути клеймо або металева бирка з реєстраційним номером, вантажопідйомністю і терміном випробування. На тарі повинні бути вказані призначення тари, власна маса та вантажопідйомність.

 4. На підіймальні ланцюги, линви тощо повинні бути свідоцтва (сертифікати) заводу-виготовлювача про випробування.

 5. Електроталі повинні бути обладнані справними гальмами, заземлю- вальними пристроями, кінцевими вимикачами максимального підіймання вантажу.

 6. Лебідки з ручним приводом необхідно обладнати безпечними ручками.

Лебідки з електричним приводом необхідно обладнати гальмівними колодками для автоматичного спрацювання у разі вимкнення двигуна.

 1. Ліфти

 1. Експлуатацію ліфтів необхідно здійснювати згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.11.99 № 208 ( НПАОП 0.00-1.02-99), і відповідно до вимог розділу 5.8 Правил пожежної безпеки в Україні.

 2. Шахти ліфтів потрібно огороджувати з усіх сторін на всю висоту. Вони повинні мати верхнє перекриття та підлогу.

 3. Ліфти повинні бути оснащені блокувальними пристроями для унеможливлення відкривання дверей в процесі руху ліфта.

 4. Кабіни малих вантажних ліфтів повинні бути огороджені на висоту, за умови якої неможливе зміщення вантажу за межі кабіни.

 5. Для вантажних ліфтів без ліфтера і для малих вантажних ліфтів застосовують тільки зовнішнє керування.

Вантажні ліфти без ліфтера і малі вантажні ліфти слід обладнати пультом зовнішнього керування.

Біля пульта керування ліфтом має бути облаштована сигналізація зі всіх поверхів завантаження (розвантаження) ліфта.

 1. За транспортування в ліфті пожежонебезпечних вантажів (ЛЗР і ГР) мають бути дотримані вимоги пожежної безпеки.

 2. На основному поверсі завантаження (розвантаження) ліфта повинна бути вивішена табличка з позначенням назви ліфта, вантажопідйомності, реєстраційного та інвентарного номера, терміну випробування, відповідального за безпечну експлуатацію, номерів телефонів персоналу з обслуговування ліфтів або аварійної служби.

 3. Правила користування ліфтом повинні бути вивішені:

на основному поверсі за змішаного керування;

в кабіні за внутрішнього керування;

біля кожного пульта за зовнішнього керування.

Заборонено:

переміщення людей і (або) вантажів загальною вагою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта;

одночасне переміщення людей і вантажів (крім провідників вантажів та ліфтерів);

переміщення людей в ліфті із зовнішнім керуванням;

користування ліфтом після закінчення зазначеного в паспорті терміну експлуатації.

 1. Безрейковий долішній транспорт

 1. Будова і експлуатація безрейкового долішнього транспорту (електронавантажувачі з вилковими або поворотними захватами, електрокари, ручні вантажні візки, автонавантажувачі) повинні бути відповідними до вимог ГОСТ 18962-97 «Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия», ГОСТ 16215-80Е «Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия».

 1. Електрокари, електровізки, автонавантажувачі, електронавантажувачі повинні бути обладнані:

гальмами з ручним і ножним керуванням, звуковим сигналом, стоп- сигналом;

освітленням (фарами);

автоматичним пристроєм для вимикання двигуна і вмикання гальма у разі звільнення водієм ручки керування.

 1. Електронавантажувачі для підіймання вантажу на висоту більше ніж 2 м слід обладнати міцною решіткою над місцем водія чи кабіною та пристроями для захисту механізму підіймання від перенавантажень.

 2. Електровізки слід обладнати пристроєм для запобігання саморозчіпленню.

 3. Автонавантажувачі з механічною системою підіймання вантажу слід обладнати кінцевими вимикачами для вимкнення системи у разі перевищення висоти підіймання.

 4. Навантажувачі з вилковими захватами для переміщення вантажів невеликих розмірів слід обладнати запобіжною рамкою для унеможливлення падіння вантажів.

Продовжувачі вилкових захватів необхідно обладнати фіксаторами для надійного закріплення.

 1. Електрокари і автонавантажувачі необхідно ставити в гаражі або в виокремлені місця для запобігання захаращуванню проходів, проїздів, виходів.

 1. Конвеєри

 1. Будова і експлуатація конвеєрів всіх типів повинні бути відповідно до вимог ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.003-91.

 2. Рухомі частини конвеєрів слід огородити для запобігання травмуванню працівників.

Огорожі повинні бути суцільними, міцними, добре закріпленими.

 1. Конвеєри слід обладнати аварійними вимикачами в головній, хвостовій частинах, а за необхідності, на кожному робочому місці.

 2. Конвеєри великої довжини (висоти), а також у разі навантаження (розвантаження) в різних приміщеннях (різних поверхах) слід оснастити передпусковою попереджувальною світловою і (або) звуковою сигналізацією.

Конвеєри необхідно обладнати блокувальними пристроями для унеможливлення вмикання приводу під час очищення і ремонту.

 1. На технологічній лінії із декількох послідовно встановлених і одночасно працюючих конвеєрів приводи зблоковують так, щоб у разі зупинки будь-якого конвеєра попередні конвеєри автоматично відключались, а наступні продовжували працювати до зняття з них вантажу.

В місцях передавання вантажу з одного конвеєра на інший або машину необхідно передбачати пристрої для унеможливлення падіння вантажу.

 1. Ділянки нахилених і вертикальних шляхів підвісних конвеєрів, розташованих на висоті більше ніж 3 м, повинні бути обладнані майданчиками для монтажу на відстані не більше ніж 2 м одна від одної.

Майданчики для приймання вантажу слід розташовувати не нижче ніж 0,5 м від вантажопровідної частини конвеєра.

 1. Вздовж конвеєрів мають бути проходи для безпечного обслуговуванняшириною не менше ніж 0,75 м (1 м - для пластинчастих конвеєрів), для ремонтування та монтажу - не менше ніж 0,4 м .

 2. Конвеєри довжиною більше ніж 20 м слід облаштовувати містками шириною не менше ніж 1 м, огородженими поруччями висотою не менше ніж 1 м для проходу працівників і обслуговування конвеєрів.

Місця контакту ланцюга з зірочкою необхідно загороджувати на висоту не менше ніж 2,5 м від підлоги

.

 1. Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту

 1. У виробничих процесах слід застосовувати засоби колективного та індивідуального захисту відповідно до НПАОП 22.1-3.03-85 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты", затвердженого Держкомвидавом СРСР, 1985, НПАОП 22.2-3.44-80 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли", затвердженого постановою Держкомпраці СРСР, від 18.08.80 № 241/П-9.

 2. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту слід проводити відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96).

Начальник відділу

організації державного нагляду

Ткачов В.С.


Додаток

Нормативні посилання

(обов’язковий)

Позначення нормативного акта

Затвердження

Назва нормативного акта

Дата/ документ/ №

Організація

1

2

3

4

НПАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

03.11.99 № 208

Держгіртехнагляд

України

НПАОП 0.00-1.03-02

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

20.08.2002 Наказ № 409

Мінпраці України

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94 Наказ № 104

Держнаглядохорон­праці України

НПАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94 Наказ № 51

Держнаглядохорон­праці України

НПАОП 0.00-1.09-04

Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі загального користування

Зареєстровано:

 1. Наказ № 163

 1. №888/9487

Держнаглядохорон­праці України

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртехнагляд

СРСР

НПАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Зареєстровано:

 1. Наказ № 254

 1. №18/2758

Держнаглядохорон­праці України Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0.7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С

Зареєстровано:

 1. Наказ № 125

 1. №655/1680

Держнаглядохорон­праці України

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

22.04.97

Держнаглядохорон-

№103

праці України

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

05.06.01 Наказ № 252

Мінпраці України

НПАОП 0.00-1.31-99

Правила охорони праці під час експлуатації електронно- обчислювальних машин

10.02.99 Наказ № 21

Держнаглядохорон­праці України

НПАОП 0.00-4.12-05 НПАОП 0.00-4. 21-04

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

26.01.05 Наказ №15

 1. Наказ № 255

 1. №1526/10125

Держнаглядохорон­праці України Держнаглядохорон­праці України Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

29.10.96 Наказ №170

Держнаглядохорон­праці України

НПАОП 0.00-6.02-04

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви­робництві

25.08.04 Постанова № 1112

Кабінет Міністрів України

НПАОП 22.1-3.03-85

Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

1985

Держкомвидав

СРСР

1

2

3

4

НПАОП 22.2-3.44-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі.

18.08.80 Постанова № 241/П-9

Держкомпраці

СРСР

НПАОП 40.1-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

05.06.01 Наказ № 253

Мінпраці України

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Зареєстровано:

 1. Наказ № 4

10.02.98

№93/2533

Держнаглядохорон­праці України Мін’юст України

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

21.06.01 Наказ № 272

Мінпраці України

НПАОП 41.0-1.01-79

Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць

29.12.77

Мінжитлокомунгос п УРСР

НПАОП 45.2-1.01-98

Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

Зареєстровано:

 1. Наказ

№32/288

 1. Наказ

№62/48

 1. №588/3881

Держбуд України

Держнаглядохорон праці України

Мін’юст України

НПАОП 45.2-4.01-98

Положення про безпечну та надійну експлуатацію будівель і споруд

Зареєстровано:

 1. Наказ

№32/288

 1. Наказ

№62/48

 1. №589/3882

Держбуд України

Держнаглядохорон праці України

Мін’юст України

НПАОП 60.2-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

13.01.97 Наказ № 5

Держнаглядохорон­праці України

НПАОП 63.21-1.04-78

Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств

11.12.78

Мінавтотранс

РРФСР

НПАОП 73.1-1.06-77

Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях

27.07.77

Мінхімпром СРСР

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

Зареєстровано:

 1. Наказ № 126

4.11.04

МНС України Мін’юст України

№410/10009

НАПБ Б.01.008-2004

Правила експлуатації вогнегасників

Зареєстровано:

 1. Наказ №152

 1. №555/9154

МНС України Мін’юст України

НАПБ Б.03.001-2004

Типові норми належності вогнегасників

Зареєстровано:

 1. Наказ №151

 1. №554/9153

МНС України Мін’юст України

НАПБ Б.06.004-2005

Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НАПБ Б.07.005-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП-24-86 (Визначення категорій приміщень і будівель щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки. ОНТП)

27.02.86 Наказ №1770

МВС СРСР

НАПБ В.01.052- 96/194

Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості

20.05.96 Наказ №68

Міністерство України у справах преси та інформації

1

2

3

4

Правила дорожнього руху України

10.10.01 Постанова № 1306

Кабінет Міністрів України

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

01.07.99 Постанова № 29

МОЗ України

ДСанПіН 3.3.2.007-98

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ

10.12.98 Постанова № 7

МОЗ України

ДСанПіН 383-97

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

Зареєстровано:

 1. Наказ № 386

 1. №136/1940

МОЗ України Мін’юст України

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

01.12.99 Постанова № 37

МОЗ України

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

01.12.99 Постанова № 39

МОЗ України

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

01.12.99 Постанова № 42

МОЗ України

ДСН 3.3.6.096-02

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

Зареєстровано:

18.12.02 Наказ № 476 13.03.2003 № 203/7524

МОЗ України Мін’юст України

СН 4557-88

Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях

1988

Мінохорони здоров’я СРСР

НП 306.5.05/2.065­2002

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання ДІВ

ДГН 6.6.1-6.5.001-98

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)

ДСП 6.177-2005-09-02

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

09.07.97 Наказ № 201

МОЗ України

Граничні норми підіймання і переміщення вантажів чоловіками

27.01.82

Постанова

Державний комітет СРСР з праці і

№22/11-1

соціальних питань та Президія Всесоюзної Центральної Ради Професійних Союзів

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Зареєстровано:

 1. Наказ №241

 1. №194

МОЗ України Мін’юст України

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

22.03.96 Наказ №59

МОЗ України

Зареєстровано:

16.04.96

№183/1208.

Мін’юст України

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

31.03.94 Наказ № 45

МОЗ України

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

26.05.04

Постанова

№687

Кабінет Міністрів України

1

2

3

4

ДСТУ EN 563-2001

Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563: 1994, IDT)

ДСТУ 2807-94

Устаткування метало- і деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань

ДСТУ 3273-95

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно- гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Врывобезопасность. Общие требования. (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги. Номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.016-81

ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання компресорне. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.022-80

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности (ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце для виконання робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце для виконання робіт смтоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.061-81

ССБТ. Оборудование производственное. Общие

Завантажити