НПАОП 0.00-1.09-04Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

01.07.2004 N 163

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2004 р.

за N 888/9487

Про затвердження Правил державної реєстрації

та обліку великотоннажних автомобілів та

інших технологічних транспортних засобів,

що не підлягають експлуатації

на вулично-дорожній мережі

загального користування

На виконання Закону України "Про дорожній рух" та відповідно до Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29/2003 , з метою впорядкування роботи територіальних органів Держнаглядохоронпраці України щодо державної реєстрації великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування (далі - Правила), що додаються.

2. Начальнику управління організації нагляду та обліку травматизму Толмачову В.В. і начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Больману Г.О. ужити заходів щодо виконання територіальними управліннями та експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці України вимог зазначених Правил.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держнаглядохоронпраці України від 31.03.1994 N 26 "Про затвердження Правил реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 року за N 98/307.

4. Начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Больману Г.О. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Заступнику начальника управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Кубієвичу М.В. внести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держнаглядохоронпраці України Плетньова В.А.

Голова Комітету

С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Фонд соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

Директор виконавчої дирекції

соціального страхування

від нещасних випадків

В.І.Крот

Заступник голови Федерації

профспілок України

О.В.Єфіменко

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

01.07.2004 N 163

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2004 р.

за N 888/9487

ПРАВИЛА

державної реєстрації та обліку великотоннажних

автомобілів та інших технологічних

транспортних засобів, що не підлягають

експлуатації на вулично-дорожній

мережі загального користування

Загальні положення

1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок державної реєстрації, обліку та видачі реєстраційних документів і номерних знаків на великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби (далі - технологічні транспортні засоби), що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

2. Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів, реалізують або експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки і реалізують права цих власників у межах наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється територіальними органами Держнаглядохоронпраці України з метою забезпечення додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, підвищення безпеки при експлуатації технологічних транспортних засобів і попередження травматизму працівників. Перелік типів технологічних транспортних засобів наведено у додатку 1.

4. Технічне забезпечення реєстрації технологічних транспортних засобів (проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів) здійснюється експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці України (далі - ЕТЦ).

5. У цих Правилах вживаються такі терміни:

технологічний транспортний засіб - великотоннажні й інші технологічні автомобілі, гусеничні і колісні трактори, у тому числі з навісним обладнанням, інші машини і механізми на їхньому шасі, автотракторні причіпи і напівпричіпи, причіпні механізми, скрепери самохідні і причіпні, вантажопідйомні та інші машини на спеціальному самохідному шасі, самохідна дорожньо-будівельна техніка, навантажувачі всіх типів, авто- і електрокари, електровізки та інші, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; технічний огляд - оцінка технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього середовища.

Реєстрація технологічних транспортних засобів

6. Технологічні транспортні засоби реєструються за юридичними і фізичними особами.

7. Власники технологічних транспортних засобів зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання, тимчасового ввезення на територію України або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційного документа.

8. Експлуатація технологічних транспортних засобів, незареєстрованних у територіальних органах Держнаглядохоронпраці України, забороняється.

9. Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його технічний огляд, про що видається талон про проходження технічного огляду.

10. На технічно несправні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути проведена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

11. Реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється на підставі:

письмової заяви власника (додатки 2, 3);

документів, що засвідчують юридичну чи фізичну особу;

документів про правомірність придбання транспортного засобу;

паспорта (формуляра) заводу-виготовлювача або дубліката паспорта (формуляра) у разі втрати оригіналу;

акта технічного огляду;

довідки про місце стоянки технологічного транспортного засобу (для юридичних осіб);

наказу про призначення посадових осіб, відповідальних за технічний стан, реєстрацію та облік транспортних засобів (для юридичних осіб).

12. Правомірність придбання технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується відповідними документами, а саме:

довідкою-рахунком, яка видана заводом-виготовлювачем або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб;

договорами купівлі-продажу, міни, дарування;

свідоцтвами про право власності на частку в спільному майні подружжя, дорученнями та іншими документами, посвідченими або виданими в установленому порядку;

вантажною митною декларацією на транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію увезених із-за кордону транспортних засобів, вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;

рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;

свідоцтвом про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку за місцем попередньої реєстрації для технологічних транспортних засобів, що були в експлуатації;

копією рішення суду і виконавчого листа про належність технологічного транспортного засобу;

документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

іншими посвідченими в установленому порядку документами, що встановлюють право власності на технологічний транспортний засіб.

13. На зареєстрований технологічний транспортний засіб видаються номерний знак і свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) за формою додатка 4. Свідоцтво про реєстрацію має необмежений термін дії.

На причіпну техніку, що агрегатується з технологічними транспортними засобами та має ідентифікаційні номери вузлів (агрегатів), видається свідоцтво про реєстрацію без видачі номерного знака.

14. Технологічний транспортний засіб, що належить декільком юридичним або фізичним особам (співвласникам), право власності яких на цей засіб підтверджується одним із документів, зазначених у пункті 12 цих Правил, за письмовою згодою співвласників реєструється за одним із них. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію щодо іншого співвласника робиться запис:

"_________________________________________________________________ має

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи)

право керувати (експлуатувати) та є співвласником", який скріплюється підписом посадової особи і печаткою територіального органу Держнаглядохоронпраці, що реєструє технологічний транспортний засіб.

15. Експлуатація транспортних засобів без номерного знака, свідоцтва про реєстрацію, талона про проходження технічного огляду не допускається.

16. Свідоцтво про реєстрацію та номерний знак замість втрачених або таких, що стали непридатними, видаються на підставі заяви власника після звірки відповідності ідентифікаційних номерів агрегатів транспортного засобу обліковим даним, при цьому у верхньому лівому куті свідоцтва про реєстрацію ставиться штамп "Дублікат".

17. На технологічний транспортний засіб, що тривалий час (більше 3 років) був в експлуатації у підприємства (організації), на якому не збереглися документи про його придбання, для поставлення на облік надається копія інвентарної картки обліку основних засобів (типова форма N ОЗ-6, завірена підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства, де вказується дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу.

18. На придбаний технологічний транспортний засіб, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, для реєстрації необхідно надати разом з документами, зазначеними у пункті 11, свідоцтво про реєстрацію з позначкою про зняття з обліку.

19. Реєстрація технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України, проводиться за умови проведення експертизи ЕТЦ на відповідність засобів нормативно-правовим актам з охорони праці.

20. Допускається реєстрація зібраних та самостійно сконструйованих технологічних транспортних засобів серійного та несерійного зразка, виготовлених відповідно до затверджених технічних вимог і на підставі документів, що підтверджують придбання вузлів і агрегатів із зазначенням їх ідентифікаційних номерів.

21. Транспортні засоби не підлягають реєстрації, перереєстрації чи зняттю з обліку зі знищеними, фальсифікованими або підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів (крім випадків вибракування). Перевірка ідентифікаційних номерів у разі потреби здійснюється фахівцями ЕТЦ.

22. Свідоцтво про реєстрацію і номерний знак можуть видаватися іншій особі за дорученням, засвідченим у встановленому порядку.

23. Номерний знак встановлюється у місці, передбаченому конструкцією технологічного транспортного засобу.

Якщо конструкцією технологічного транспортного засобу таке місце не передбачене, номерний знак встановлюється:

на технологічних транспортних засобах, що мають жорстку кабіну, - на верхньому лівому боці задньої стінки кабіни (у межах її верхнього габариту);

на технологічних транспортних засобах з м'якою (знімною) кабіною або без неї - на задній частині крила лівого заднього колеса;

на причепах, напівпричепах - на кронштейні, розміщеному під лівим боком заднього борту (з дублюванням номерного знака фарбою на задньому борті).

В усіх випадках номерний знак повинен бути добре укріплений, а на тракторах, тракторних причепах, самохідних машинах і механізмах, що використовуються на транспортних роботах або транспортуються (пересуваються, перебазуються) дорогами загального користування, видимість його повинна бути забезпечена на відстані, передбаченій нормативною документацією.

Допускається улаштування номерного знака на спеціальній рамці без зменшення його розмірів.

24. Технологічний транспортний засіб, що належить фізичній особі, реєструється за місцем проживання власника.

25. Відомості про зареєстрований або перереєстрований транспортний засіб та його власника заносяться у журнал реєстрації технологічних транспортних засобів (додаток 5), який веде територіальний орган Держнаглядохоронпраці України. У журналі реєстрації робиться відповідний запис про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію.

26. Після реєстрації технологічних транспортних засобів у територіальному органі Держнаглядохоронпраці України залишаються на зберігання такі документи:

заява власника з відмітками в ній про видані свідоцтво про реєстрацію і номерний знак;

копія свідоцтва про реєстрацію;

копія документа, що засвідчує юридичну чи фізичну особу;

копія документа про правомірність придбання транспортного засобу;

акт технічного огляду;

довідка про місце стоянки технологічного транспортного засобу (для юридичних осіб);

наказ про призначення посадової особи, відповідальної за технічний стан, реєстрацію та облік технологічних транспортних засобів (для юридичних осіб).

Перереєстрація технологічних транспортних засобів

27. Перереєстрація технологічних транспортних засобів проводиться у разі зміни найменування власника, форми власності, місцезнаходження юридичної особи; місця проживання, прізвища, імені та по батькові фізичної особи - власника технологічного транспортного засобу; заміни номерних вузлів і агрегатів, а також при переобладнанні технологічного транспортного засобу. Перед перереєстрацією проводиться перевірка відповідності ідентифікаційних номерів агрегатів обліковим даним. У разі зміни власника перед перереєстрацією проводиться технічний огляд транспортного засобу.

28. Перереєстрація технологічних транспортних засобів проводиться на підставі:

письмової заяви власника;

документів, що посвідчують юридичну чи фізичну особу;

документів, що підтверджують правомірність придбання (одержання) транспортного засобу, номерних вузлів і агрегатів (у тому числі довідка про встановлення номерного вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду підприємства, яка підписана керівником, головним бухгалтером та скріплена печаткою підприємства);

свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

паспорта (формуляра) виготовлювача чи його дубліката;

акта технічного огляду технологічного транспортного засобу.

29. За результатами перереєстрації транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію. У розділі "Особливі примітки" нового свідоцтва вказуються серія, номер попереднього документа і найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці, який його видавав.

30. Технологічний транспортний засіб, що передається власником іншій юридичній або фізичній особі, перереєстровується на підставі заяви власника та документа, що підтверджує факт передавання технологічного транспортного засобу.

31. Номерні знаки, непридатні для використання, здаються власником транспортного засобу до ЕТЦ, де вони знищуються, про що складається відповідний акт.

32. Перереєстрація у випадку заміни номерних вузлів і агрегатів провадиться на підставі заяви власника і документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених номерних вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

33. У всіх випадках перереєстрації технологічного транспортного засобу з одного власника на іншого, заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами чи в інших випадках усі дані заносяться до журналу реєстрації технологічних транспортних засобів. Крім того, вносяться відповідні позначки в розділ "Службові відмітки" попереднього запису про даний технологічний транспортний засіб.

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів

34. Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється у випадках:

тимчасового ввозу на територію України під зобов'язання про зворотний вивіз. При проведенні тимчасової реєстрації реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, зареєстрований за межами України, здаються територіальному органу Держнаглядохоронпраці, а замість них видаються тимчасове свідоцтво про реєстрацію і номерний знак з указівкою терміну їхньої дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власнику після закінчення терміну тимчасової реєстрації;

при виїзді за межі України. На цей технологічний транспортний засіб видаються тимчасові свідоцтво про реєстрацію і номерний знак спеціального зразка. Підставою для видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію і номерного знака можуть бути відкрита в'їздна віза або укладена угода. Тимчасовий реєстраційний документ і номерний знак повертаються до територіального органу Держнаглядохоронпраці не пізніше, ніж через 10 діб після повернення транспортного засобу на територію України;

у разі довгострокового передавання транспортного засобу в оренду. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається з указівкою терміну дії, що визначається терміном дії договору оренди. У цьому разі первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до територіального органу Держнаглядохоронпраці, а після закінчення терміну тимчасової реєстрації повертаються власнику.

35. При переміщенні територією України технологічного транспортного засобу, що має тимчасову реєстрацію, у графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію територіальними органами Держнаглядохоронпраці України робляться відмітки про тимчасову видачу номерних знаків "Транзит". Після закінчення терміну тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

36. Для тимчасово зареєстрованих технологічних транспортних засобів ведеться окремий журнал реєстрації.

Зняття технологічних транспортних засобів з обліку

37. Зняття з обліку технологічних транспортних засобів проводиться тільки після їх технічного огляду з метою звіряння відповідності номерних агрегатів до облікових даних на підставі заяви власника або довіреної особи і документів, що засвідчують їхні особи.

38. Зняття з обліку технологічних транспортних засобів провадиться на підставі письмової заяви власника з поданням:

акта технічного огляду технологічного транспортного засобу;

свідоцтва про реєстрацію;

номерного знака;

паспорта (формуляра) технологічного транспортного засобу чи його дубліката.

39. Вибракувані технологічні транспортні засоби юридичних осіб знімаються з обліку на підставі затверджених актів, складених комісіями власника за участі експерта ЕТЦ, а фізичних осіб - на підставі заяви власника. Свідоцтво про реєстрацію повертається до територіального органу Держнаглядохоронпраці, а номерні знаки підлягають поверненню до ЕТЦ для їх знищення.

40. Перед відчуженням технологічний транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в територіальному органі Держнаглядохоронпраці України, а номерні знаки здані.

41. Якщо технологічний транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку з вибуттям за межі території, що обслуговується даним територіальним органом Держнаглядохоронпраці України, у свідоцтві про реєстрацію робиться позначка "Знятий з обліку у зв'язку з вибуттям до ___________________ області", а номерний знак підлягає (найменування області) поверненню до ЕТЦ.

42. У разі пересування технологічного транспортного засобу своїм ходом (без навантаження на інший транспортний засіб) видається транзитний номерний знак, що відповідає серії і номеру, наданому при реєстрації (перереєстрації). Транзитні номерні знаки у разі потреби виготовляються в ЕТЦ.

43. Відмітки про зняття транспортного засобу з обліку і анулювання свідоцтва про реєстрацію, а також про знищення (на підставі довідки ЕТЦ) номерних знаків робляться в журналі реєстрації технологічних транспортних засобів у розділі "Службові відмітки".

44. Не допускається знімати з обліку технологічні транспортні засоби, на які накладено арешт чи заборону на зняття з обліку та в інших випадках, передбачених законодавством.

45. Документи, які подані для реєстрації, перереєстрації та зняття технологічного транспортного засобу з обліку, зберігаються в територіальних органах Держнаглядохоронпраці протягом 20 років після зняття транспортного засобу з обліку, а журнал реєстрації технологічних транспортних засобів - протягом 45 років з часу проведення останнього запису.

Виготовлення та облік номерних знаків і бланків

свідоцтв про реєстрацію

46. Серії номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію на технологічні транспортні засоби закріплюються за Автономною Республікою Крим і областями наказом Держнаглядохоронпраці.

47. Виготовлення номерних знаків та бланків свідоцтв про реєстрацію здійснюється за замовленням ЕТЦ.

48. Облік і інвентаризація номерних знаків та бланків свідоцтв про реєстрацію, що зберігаються в ЕТЦ, проводяться в порядку, установленому щодо обліку матеріальних цінностей згідно з законодавством.

Завантажити