НПАОП 22.1-1.02-07Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче.Загальні вимоги до робочих місць)

ГОСТ 12.2.062-81

ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устатковання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.003-86

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.006-75

ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности (ССБП.Експлуатування водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно- розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

1

2

3

4

ГОСТ 12.3.020-80

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП.Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Крольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования. (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 16215-80Е

Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия (Автонавантажувачі вилкові загального призначення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81)

Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Машини електричні обертові. Класифікація ступенів захисту, забезпечених оболонками обертових електричних машин)

ГОСТ 18962-97

Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия (Машини долішного безрейкового електрофікованого транспорту. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22584-96

Тали электрические канатные. Общие технические условия (Талі електричні канатні. Загальні технічні умови)

ДБН В.1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

03.12.02 Наказ №88

Держбуд України

ДБН В.2.5-20-2001

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

23.04.01 Наказ №101

Держбуд України

ДБН В.2.5-28-2006

Природне і штучне освітлення

15.05.06 Наказ № 168

Міністерство будів­ництва, архітектури та житлово-кому­нального господар­ства України

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция, кондиционирование (Опалення, вентиляція, кондиціювання)

СантехНДІпроект

СНиП 2.09.02-85*

Производственные здания (Виробничі будівлі)

ЦНДІ промбуд

СНиП 2.11.01-85*

Складские здания (Складові будівлі)

ЦНДІ промбуд

63

Завантажити