НПАОП 22.1-1.02-07Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Робочі місця для виконання робіт сидячи слід комплектувати стільцями з регульованою висотою сидіння.

 1. Для зберігання фотоплівок, друкарських форм, формних циліндрів тощо слід застосовувати стаціонарні та пересувні стелажі-шафи міцної конструкції висотою не більше ніж 1,8 м.

Інші виробничі меблі (столи, шафи, верстати тощо), не зазначені в цих Правилах, можна встановлювати біля конструктивних елементів будівель (стін, колон, перегородок).

Поверхні виробничих меблів повинні бути гладкими, покритими листовими матеріалами з пластмаси або металу (стійкого до окислення), основою прилягати до підлоги або мати ніжки не менше ніж 15 см.

 1. На виробничому устаткованні за утворення зарядів статичної електрики необхідно встановлювати нейтралізатори. Технологічне обладнання, комунікації, ємкості повинні бути заземлені та захищені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.4.124-83 “ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования», НПАОП 0.00-1.29-97 «Правила захисту від статичної електрики”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.1997 № 103, і

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за №93/2533 (НПАОП 40.1-1.32-01).

 1. У виробничих процесах слід позбавлятись токсичних речовин (препаратів) або застосовувати менш токсичні і пожежобезпечні.

Для очищення формних пластин від консерваційного шару і друкарських форм від залишків фарби, знежирювання та миття вузлів під час ремонтів устатковання та інших забруднень слід застосовувати водні емульсії на основі поверхнево-активних речовин (ПАР).

 1. Розчини і електроліти треба виготовляти і зберігати в приміщеннях, обладнаних загальнообмінною штучною вентиляцією та місцевою витяжною вентиляцією робочих зон.

Хімікати (хромові розчини) слід зберігати за температури від 5 С до 10 С в спеціальних щільно закритих посудинах.

Кількість використовуваних речовин у виробничих і лабораторних приміщеннях не повинна перевищувати змінної норми.

Змінну норму легкозаймистих (ЛЗР) і горючих рідин (ГР) слід зберігати окремо від інших речовин в щільно закритих посудинах.

Для транспортування і підіймання тари з кислотами, лугами, електролітами тощо, необхідно застосовувати спеціальні пристрої (візки, тачки). Відкривання металевої тари (наприклад, з вмістом хромового ангідриду) слід здійснювати за використання спеціальних інструментів і ЗІЗ.

 1. В цехах і на виробничих дільницях для транспортування, передавання і встановлення на устаткованні друкарських форм, формних циліндрів, фарбових та зволожувальних валів, деталей машин необхідно застосовувати підіймально - транспортні пристрої (візки, шафи-візки тощо). Колеса візків слід покривати еластично-пружним матеріалом (гумою, пластмасою).

Демонтовані з машин вали, циліндри необхідно зберігати на спеціальних стелажах (стояках, пірамідах) з гніздами та замками для запобігання їх падінню.

 1. Працівники підприємств повинні дотримуватись правил особистої гігієни, володіти навиками з надання першої допомоги потерпілим.

 2. Викиди в атмосферне повітря шкідливих сполук у процесі виготовлення продукції не повинні перевищувати значень ГДК згідно з ДСП 201-97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)”, затвердженими наказом МОЗ України від 09.07.97 № 201.

Утилізація твердих відходів повинна здійснюватись згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 № 29.

 1. Використання у складі виробничого чи вимірювального обладнання джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) має здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ та обов’язкової реєстрації ДІВ в Державному Регістрі ДІВ, з дотриманням вимог НП 306.5.04/2.060-2002 “Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів”, ДГН 6.6.1-6.5.001-98 “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)” та ДСП 6.177-2005-09-02 “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України” затверджені наказом МОЗ України 02.02.2005 №54 зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за №552/10832.

 1. Вимоги до додрукарських процесів

 1. Організація додрукарських процесів повинна здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75, цих Правил, технологічних інструкцій та інструкцій з охорони праці та вимог розділу 8.2 Правил пожежної безпеки на підприємствах поліграфічної промисловості.

Площа на одне робоче місце для виконання робіт із застосуванням ВДТ

2 З

ЕОМ і ПЕОМ має становити не менше ніж 6 м , а об’єм не менше ніж 20 м згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 “Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ”, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 № 7.

 1. На робочих місцях з шкідливими умовами праці значення рівнів шкідливих факторів повинні бути в межах оптимальних або допустимих рівнів. За перевищення гігієнічних нормативів слід використовувати засоби індивідуального захисту (за наявності сертифіката відповідності).

 2. Складання, верстання, виготовлення фотоформ має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях розташовують дільниці:

комп’ютерного складання;

фотоскладання;

верстання та виведення фотоформ;

монтажування та контролю фотоформ;

коректорську;

комору цеху;

кімнату майстра цеху.

  1. Облаштування робочих місць користувачів ЕОМ та роботи з застосуванням ЕОМ повинні здійснюватись згідно з Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України та Мінпраці України 10.02.1999 № 21 (НПАОП 0.00-1.31-99). Для стін та підлоги виробничих приміщень потрібно використовувати антистатичні покриття пастельних тонів. Коефіцієнт відбиття поверхонь для стелі повинен становити 0,7 - 0,8, для стін 0,5 - 0,6, для підлоги 0,3 - 0,5.

У виробничих приміщеннях потрібно обладнати системи кондиціювання повітря та аерації.

Не дозволено розташовувати робочі місця операторів одне за одним.

Робоче місце оператора потрібно комплектувати столом, оригіналотримачем, кріслом і підвищенням для ніг. Висота робочого стола повинна регулюватись в межах від 0,68 м до 0,76 м, а за відсутності такої можливості становити 0,72 м. Робочий стіл оператора повинен мати матову поверхнюшириною не менше ніж 1,2 м. Робоче крісло оператора слід обладнати підіймально-поворотним пристроєм для регулювання висоти сидіння та спинки.

  1. Внутрішньозмінний режим праці під час роботи з комп’ютерного складання повинен передбачати через кожну годину роботи перерву від 5 хв до 10 хв, через дві години - 15 хв з виконанням гімнастичних вправ. Тривалість безперервної роботи не повинна перевищувати чотирьох годин.

На дільниці слід виокремити приміщення (кімнату) для занять виробничою гімнастикою, відпочинку та психологічного розвантаження протягом робочого дня. Приміщення треба обладнати спортивним інвентарем та пристроями для приготування тонізуючих напоїв.

  1. Для операторів комп’ютерного складання слід передбачати обов’язкові медичні огляди раз на два роки згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98.

В приміщеннях та на робочих місцях коректорів необхідно забезпечити оптимальні умови мікроклімату та освітленості.

Робоча поверхня стола має знаходитися на висоті від 0,70 м до 0,77 м, ширина стола не менше ніж 0,5 м. Висота сидіння стільця має бути від 0,40 м до 0,43 м.

  1. Для коректорів необхідно передбачати протягом робочого дня шість п’ятихвилинних перерв через кожну годину роботи (три перерви до обіду та три перерви після обіду) чи дві десятихвилинні перерви (першу через 2,5 години від початку роботи, а другу - за 2,5 години до закінчення роботи).

 1. Виготовлення металевих та фотополімерних кліше (штампів) має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях розташовують дільниці: приготування копіювальних шарів і травильних розчинів; нанесення і сушіння копіювального шару; припудрювання кліше;

викривання кліше;

електронно-гравіювальних автоматів; лазерно-гравіювальних автоматів; виготовлення кліше (штампів); пробного друкування; комору напівфабрикатів і матеріалів; кімнату майстра.

  1. Травильні машини потрібно обладнати запобіжними та блокувальними пристроями для унеможливлення розбризкування розчинів.

  2. Для підігрівання пластин потрібно використовувати спеціальні електричні пристрої з терморегулятором для запобігання нагріванню пластин понад 300 °С.

Верстати для оброблення кліше потрібно обладнати прозорою огорожею.

  1. Магнієві, цинкові, латунні тощо відходи слід зберігати в окремих металевих ящиках.

  2. Працівники дільниць з виготовлення фотополімерних кліше (штампів) повинні бути забезпечені спецодягом з тканин, які не пропускають (поплін) або розсіюють (фланель) УФ-випромінювання, та окулярами з світлофільтрами.

 1. Виготовлення форм для друкування офсетним способом має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях розташовують дільниці: копіювання;

виготовлення форм; лазерного гравіювання; пробного друкування; комору пластин; комору хімікатів; кімнату майстра.

  1. Копіювальне устатковання потрібно комплектувати: запобіжними пристроями для безпеки праці операторів; фіксаторами рам та захисними екранами від прямої дії джерел світла.

  2. Працівники дільниць копіювання, лазерного гравіювання, виготовлення форм повинні бути забезпечені спецодягом з тканин, які не пропускають (поплін) або розсіюють (фланель) УФ-випромінювання, та окулярами з світлофільтрами.

 1. Виготовлення форм для друкування глибоким способом має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях розташовують дільниці:

шліфувально-полірувальну;

підготування пігментного паперу (копій);

копіювання на пігментний папір;

переведення пігментних копій;

травлення формних циліндрів;

виготовлення форм безпігментним способом;

електромеханічного та електронного гравіювання;

пробного друкування; комору пігментного паперу; комору хімікатів; комору фарб, розчинників; кімнату майстра.

  1. Кювети для травлення повинні мати похиле дно з отвором для стікання використаних розчинів.

  2. Травильні розчини слід зберігати в щільно закритому кислотостійкому посуді.

  3. Працівники дільниць повинні бути забезпечені спецодягом з тканин, які не пропускають (поплін) або розсіюють (фланель) УФ-випромінювання та окулярами з світлофільтрами.

 1. Виготовлення форм для друкування трафаретним способом має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях розташовують дільниці: підготування рам і сит;

приготування світлочутливого шару; нанесення і сушіння світлочутливого шару; копіювання, проявлення (вимивання) і сушіння; комору;

кімнату майстра.

  1. За незначного обсягу виробництва можна суміщати дільниці з виготовлення та зберігання форм.

  2. Раковини для знежирювання сіток, кювети для сенсибілізації пігментного паперу і проявлення форм потрібно обладнати змішувачами гарячої і холодної води.

  3. Кювети для видалення задубленого світлочутливого шару слід обладнати коливальними пристроями.

  4. Працівники дільниць копіювання повинні бути забезпечені спецодягом з тканин, які не пропускають (поплін) або розсіюють (фланель) УФ- випромінюваня та окулярами з світлофільтрами.

 1. Виготовлення форм для друкування флексографічним способом має відповідати таким вимогам.

  1. В ізольованих приміщеннях розташовують дільниці:

виготовлення фотополімерних друкарських форм (ФДФ);

зберігання кліше;

комору матеріалів;

кімнату майстра.

  1. Відстань між стелажами для зберігання циліндрів, кліше тощо повинна становити не менше ніж 1,2 м.

 1. Вимоги до друкарських процесів

 1. Друкарські процеси слід організовувати відповідно до вимог ГОСТ

 1. 75, цих Правил, чинних технологічних інструкцій, інструкцій з охорони праці та вимог розділу 8.7 Правил пожежної безпеки на підприємствах та організаціях поліграфічної промисловості.

Площа на одне робоче місце для виконання робіт із застосуванням ВДТ

2 З

ЕОМ і ПЕОМ має становити не менше ніж 6 м , а об’єм не менше ніж 20 м згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98.

 1. Друкарські машини повинні бути заземленими або зануленими, обладнаними захисними огорожами, блокувальними пристроями, системами сигналізації.

В друкарських машинах слід забезпечити надійне кріплення друкарської форми, доступність регулювання фарбового апарата.

Машини в друкарських цехах потрібно встановлювати із забезпеченням оптимального освітлення основної робочої зони.

Відстань від підмурівок або галерей машин до конструктивних елементів перекриттів (балок, стелі) повинна становити не менше ніж 2 м, а від верхніх конструкцій машин до стелі - не менше ніж 1 м. Сходи і поверхня підмурівок для машин повинні бути стійкими, неслизькими і мати поруччя.

 1. Тигельні машини з ручним накладанням аркушів потрібно обладнати запобіжними пристроями, зблокованими з автоматичними вимикачами для унеможливлення травмування рук працівника в небезпечній зоні (між тиглем і формою). Відстань між запобіжним пристроєм і тиглем - не більше ніж 10 мм. Тигельні машини з боків слід обладнати столами на відстані не менше ніж 5 см.

 2. В плоскодрукарських машинах талери повинні мати захисну рухому огорожу з системою блокування для автоматичного зупинення або унеможливлення роботи машини за піднятої огорожі. Роботу машини в режимі “поштовх” за піднятої огорожі талера слід здійснювати тільки вмикачем, розміщеним в зоні обслуговування.

 3. Аркушні і рулонні ротаційні машини слід обладнати:

запобіжними пристроями друкарського апарата;

захисними поворотними планками або іншими елементами блокування роботи машини для безпеки працівників в зонах контакту циліндрів друкарського апарата;

засобами блокування роботи машини за піднятих огорож в друкарських секціях;

вмикачами різних конструкцій та кольорів для позначення робочого та зворотного руху;

запобіжними пристроями для заправляння паперового полотна в рулонних машинах (крім машин, що обслуговує один працівник);

пристроями для змивання залишків фарби з фарбових апаратів;

блокувальними вимикачами в зоні обслуговування паперопровідних, друкарських, фальцювальних і аркушеприймальних апаратів (крім машин, що обслуговує один працівник).

 1. В аркушних ротаційних машинах додатково має бути:

фіксація у верхньому положенні відкидної решітки і рухомої частини накладного стола самонакладу;

прозора або решітчаста стаціонарна чи відкидна огорожа зони приймального стола транспортера, зблокована з ввімкненням машини.

 1. Машини слід оснащувати пристроями для нейтралізації електроста­тичних зарядів паперу.

 2. У разі встановлення в друкарському цеху обладнання з пневмосистемою компресори треба розташовувати в ізольованому приміщенні.

 3. Використані під час роботи обтиральні матеріали, просякнуті змивально - мастильними речовинами і фарбами, слід поміщати в спеціальні металеві ящики поблизу витяжної системи вентиляції і після закінчення роботи зберігати поза робочою зоною у герметично закритих вогнетривких збірниках.

 4. Високий спосіб друкування має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях потрібно розташовувати дільниці: друкування (аркушних плоскодрукарських, аркушних ротаційних машин,

рулонних ротаційних книжково-журнальних машин, рулонних ротаційних газетних машин);

контролю та сортування друкованої продукції; колористичну;

фарбову станцію (рулонних ротаційних машин);

змивання форм і валів;

шліфування і зберігання валів;

ремонтних робіт;

комору цеху;

контору цеху (кімнату майстра).

  1. В друкарнях з незначним обсягом виробництва рекомендовано територіальне суміщення дільниць аркушних і рулонних машин та інших дільниць.

  2. Для транспортування форм потрібно застосовувати спеціальні візки з регульованою за висотою і нахилом платформою.

 1. Офсетний спосіб друкування має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях потрібно розміщувати дільниці:

друкування (аркушних ротаційних машин, рулонних ротаційних книжково- журнальних машин, рулонних ротаційних газетних машин); контролю та сортування друкованої продукції; колористичну;

фарбову станцію (рулонних ротаційних машин);

приготування зволожуючих розчинів;

акліматизації паперу;

змивання валів;

ремонту і зберігання валів;

ремонтних робіт;

комору цеху;

контору цеху (кімнату майстра).

  1. За акліматизації паперу в цеху на нерухомих підвісах без примусового обдування для розвішування і зняття листів паперу потрібно користуватись легкою зручною драбиною зі стійкою основою і верхом, огородженим поруччям висотою 0,8 м.

  2. За акліматизації паперу з інтенсивним долішнім обдуванням пачки

о

паперу від 50 аркушів до 70 аркушів масою 1 м від 70 г до 120 г або від 30 аркушів до 40 аркушів масою 1 м від 160 г до 250 г слід прикріплювати до рухомого транспортера за відстані між пачками не менше ніж 10 см.

Швидкість обдування під час акліматизації вимірюють анемометром.

  1. Для приготування фарб треба застосовувати фарботерки або пласкі металеві (нержавіючі) ванни глибиною 5 см із заокругленими вінцями.

 1. Глибокий і флексографічний способи друкування мають відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях потрібно розміщувати дільниці: друкування (аркушних машин, рулонних ротаційних машин); колористичну; фарбову станцію;

контролю та сортування продукції;

приготування розчинників;

зберігання формних циліндрів і валів;

станцію рекуперації;

ремонтних робіт;

комору цеху;

контору цеху (кімнату майстра).

  1. Цехи глибокого способу друкування рекомендовано розміщувати на останньому поверсі багатоповерхового будинку або в одноповерховому будинку біля зовнішніх стін в приміщеннях, відділених від інших цехів і дільниць протипожежними стінами, або у виокремленій одноповерховій будівлі. Відстань від найвіддаленішого робочого місця до евакуаційного виходу не повинна перевищувати 25 м. В приміщеннях площею 100 м і понад повинно бути не меншдвох виходів.

  2. Для переміщення ракелів потрібно використовувати спеціальні футляри з фіксованим накриттям, а для зберігання - стелажі або піраміди з встановленням лез ракелів до середини.

  3. Для централізованого подавання фарб і розчинників до друкарських машин з приміщення підготування фарб рекомендовано застосовувати трубопроводи.

  4. Перемішування фарб в машині повинно здійснюватись в закритому фарбовому апараті постійної циркуляції під дією насосного устатковання.

  5. Машини глибокого способу друкування слід обладнати пристроями для нейтралізації електростатичних зарядів.

Друкарські машини глибокого способу друкування слід обладнати бло­кувальними пристроями для унеможливлення роботи машини за непрацюючих систем вентиляції.

  1. Періодичні огляди і ремонт устатковання та ємностей станцій рекуперації повинні здійснювати спеціалісти (не менш двох) за вимкнення електроенергії. Під час оглядів і ремонту необхідно застосовувати ЗІЗ органів дихання, зору і шкіри.

 1. Трафаретний спосіб друкування має відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях потрібно розміщувати дільниці: друкування (ручних верстатів, машин трафаретного способу друкування); колористичну;

сушіння друкованої продукції; заточування ракелів; змивання ракелів і сит; комору цеху.

  1. Друкарські машини потрібно обладнати блокувальними пристроями для запобігання перекосу аркушів під час їх введення та виведення з транспортера сушильного пристрою.

  2. Трафаретні рами повинні мати гладку поверхню (без тріщин, щілин).

 1. Вимоги до брошурувально-палітурних процесів

 1. Брошурувально-палітурні і оздоблювальні процеси слід організовувати і здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75, цих Правил, технологічних інструкцій, інструкцій з охорони праці та вимог розділу 8.9 Правил пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості.

 2. В одноножових і триножових різальних машинах слід забезпечити: зупинення ножів під час низхідного руху в довільному положенні у разі

гальмування або припинення подання електроенергії;

виключення повторного ходу ножів (за винятком автоматів); ввімкнення світлової сигналізації робочого режиму в машинах.

В одноножових паперорізальних машинах слід забезпечити: зупинення ножа в завершальній стадії циклу у верхньому положенні (лезо ножа у верхньому положенні не повинно виступати нижче підошви балки притискувача);

застосування систем способів “зайнятості двох рук” (дворучне керування) для захисту працівника і унеможливлення випадків травмування.

Не допустимо встановлювати одноножові різальні машини з суміжними робочими зонами одну навпроти одної.

Одноножові різальні машини потрібно розміщувати осторонь від основних потоків працівників і внутрішнього транспорту.

Завантажити