НПАОП 22.1-1.02-07Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Різальні машини повинні бути оснащені пристосуваннями для видалення марзанів.

Триножові різальні машини потрібно додатково обладнати:

огорожею зони різання з блокуванням вмикання під час роботи машини;

механізмами подавання і виведення продукції із зони на приймальний та передавальний пристрої;

пристроями, пневмосистемами для прибирання паперових відходів в зоні різання.

 1. Обтискувальні і пакувально-обтискувальні преси потрібно обладнати:

запобіжними клапанами в гідравлічних і пневматичних пресах для блокування гідросистем або пневмосистем за перевищення тиску;

блокувальними пристроями для запобігання вмиканню преса за відкритих огорож і самовільному вмиканню;

блокувальними пристроями для забезпечення в автоматичних подвійних палітурно-обтискувальних пресах зупинення рухомої плити у будь-якому положенні під час натискання на вимикач або за припинення подавання електро­енергії.

 1. Друкарсько-позолотні преси потрібно обладнати:

преси-напівавтомати - запобіжними пристроями на талері, зблокованими з автоматичним ввімкненням преса для унеможливлення травмування рук працівника в небезпечній зоні між тиглем і талером;

преси-автомати - рухомою відкидною огорожею робочої зони.

 1. Блокообробні агрегати і агрегати для незшивного скріплення книжкових блоків потрібно обладнати:

пристроями для прибирання паперових відходів і паперового пилу;

огорожею секції торшонування, зблокованою з пусковим пристроєм.

 1. Ниткошвацькі машини потрібно обладнати:

прозорою огорожею зони накладання зошитів і зони зшивання, а також блокувальним пристроєм для унеможливлення роботи машини у разі піднятої огорожі;

блокувальним пристроєм для вимикання машини за перевантаження приймального столу зшитими блоками.

 1. Дротошвацькі машини потрібно обладнати блокувальними пристроями для вимикання електродвигуна у разі піднятої огорожі механізму подавання дроту.

 2. В ізольованих приміщеннях потрібно розміщати цехи: лакування;

припресування плівки; фальцювання; виготовлення палітурок; очищення палітурок від залишків фольги; комплектування, скріплення і оброблення книжкових блоків; виготовлення брошур (вставляння блоків в палітурку, пресування, сушіння і пакування продукції);

виготовлення клеїв; змивання клейових валів і апаратів; компресорну і вакуумну; ремонтну майстерню; комору цеху;

контору цеху (кімнату майстра).

Дільниці з виготовлення палітурок можна територіально суміщати з іншими дільницями брошурувально-палітурного цеху.

Дільниці з оздоблення відбитків (лакування, бронзування, припресування плівки тощо) можна розміщати в друкарських цехах.

 1. Лакування і припресування плівки має відповідати таким вимогам:

  1. Дільниці лакування потрібно обладнати системами місцевої витяжної вентиляції, засобами пожежогасіння і мати вільні шляхи для евакуації.

  2. Для освітлення дільниць слід застосовувати лампи розжарювання у вибухозахисній арматурі. Розподільні електрошафи, вимикачі, штепсельні розетки і запобіжники слід розташовувати поза дільницею.

  3. Для подавання лаку і розчинників до машин рекомендовано використовувати трубопровід. За відсутності трубопроводу лаки і розчинники потрібно доставляти в спеціальній тарі.

  4. Устатковання для припресування плівки потрібно оснастити пристроями для нейтралізації електростатичних зарядів.

 2. Фальцювання має відповідати таким вимогам:

  1. Ножові фальцювальні машини слід оснастити пристроями для запобігання падінню вантажу під час відривання тасьми.

  2. На фальцювальних машинах з ручним накладанням аркушів слід встановити захисні планки для унеможливлення травмування працівників.

  3. Самонаклади, секції зшивання і розрізування швацько-різальних агрегатів слід оснастити огорожами, зблокованими з приводом машини.

  4. Пакувально-обтискувальні преси і столи для зіштовхування аркушевої продукції треба встановити на відстані не менше ніж 0,3 м від машини.

  5. Платформи з готовою продукцією потрібно встановити на відстані не менше ніж 0,5 м від столів для зіштовхування та від різальних і фальцювальних машин.

  6. Дерев’яні частини верстатів для зіштовхування повинні мати гладку поверхню. Дерев’яні столи з нахилом потрібно покривати листовою термореактивною пластмасою.

  7. Під час розрізування малоформатної продукції (етикетки, бланки тощо) для підтримання стопи потрібно застосовувати спеціальні пристрої (кутники тощо).

 3. Оздоблення палітурок має відповідати таким вимогам:

  1. Важіль ручного позолотного преса повинен опускатись не більш ніж 0,7 м до рівня підлоги.

  2. Для очищення бронзувальних машин треба застосовувати порохотяги з фільтром для дрібнодисперсного пилу. Прибирання приміщень слід здійснювати вологим способом після кожної зміни.

 4. Комплектування, скріплення, оброблення і вставлення в палітурку книжкових блоків має відповідати таким вимогам:

  1. За розміщення устатковання в потокові лінії слід обладнати захисні пристрої для обмеження тепловиділення від нагрітого устатковання.

  2. Електронагрівачі для клейових розчинів в апаратах заклеювальних верстатів, блокообробних та інших агрегатах потрібно обладнати терморегуляторами.

  3. Змивання клейових апаратів брошурувальних і палітурних машин слід здійснювати в ізольованому приміщенні.

 5. Виготовлення брошур має відповідати таким вимогам.

  1. Машини незшивного клейового скріплення слід обладнати огорожею зони зворотно-поступального руху покривального апарата.

  2. Робочі столи для сфальцьованих зошитів потрібно встановити на відстані не менше ніж 0,3 м від транспортера вкладально-швацької машини.

 6. Підготування клеїв має відповідати таким вимогам:

  1. Дільниця підготування клеїв повинна бути оснащена захисними пристроями для обмеження тепловиділень від нагрітого устатковання. В місцях, де є відкриті ємності з клеєм, обов’язково має бути припливно-витяжна вентиляція з місцевими відсмоктувачами шкідливих речовин, що виділяються під час роботи з клеями. Площа приміщення має бути не менше ніж 10 м .

  2. Клеєварні котли з боковим зливанням слід встановлювати не нижче ніж 0,5 м від підлоги.

  3. За нагрівання газом “водяної сорочки” котла рекомендовано застосовувати термомагнітні клапани для автоматичного відключення котла від газової мережі у разі зміни тиску газу, затухання пальників або зменшення рівня води у “водяній сорочці”.

  4. Клеєварні котли слід обладнати пристроями для видалення продуктів згоряння через димохід та кранами для зливання води.

  5. Клеєварні котли з паровим обігріванням потрібно обладнати манометрами для вимірювання тиску. “Парова сорочка” повинна бути герметично з’єднана з котлом і трубопроводом від парогенератора, вентилі повинні бути щільно з’єднані з котлом.

  6. Привід мішалки котла повинен мати огорожу. За відсутності в котлах мішалок для перемішування клейових розчинів треба застосовувати ручні дерев’яні лопатки.

  7. Хімічні речовини для виготовлення клеїв треба зберігати в ізольованому приміщенні.

  8. Клей слід транспортувати в щільно закритій тарі.

На підлозі біля клеєварних котлів повинні бути гумові килимки з ребристою поверхнею.

 1. Вимоги до підготування паперу, картону, палітурних матеріалів

 1. В ізольованих приміщеннях треба розташовувати дільниці:

підготування паперу, тканини;

підготування картону;

кімнату майстра.

 1. Паперорізальні і бобінорізальні машини слід обладнати огорожами зони розрізання та пристроями для запобігання падінню рулона з механізмів піднімання і кріплення рулонів.

 2. Картонорізальні машини слід обладнати захиснимищитками з боку ножа для унеможливлення травмування працівника та огорожами зони розрізальних секцій.

 3. Бобінорізальні машини треба обладнати огорожами зони розрізальних секцій і намотувальних валів.

 1. Вимоги до виготовлення зошитів

1. В ізольованих приміщеннях треба розташовувати дільниці: лініювання паперу; лініювально-зошитових агрегатів; комплектування, скріплення та оброблення зошитів; пакування готової продукції; склад готової продукції.

 1. Лініювально-зошитові агрегати слід встановлювати із забезпеченням найнижчого рівня шуму та обладнати пристроями для нейтралізації електричних зарядів.

 1. Вимоги до виготовлення паковань

 1. В ізольованих приміщеннях треба розміщувати дільниці: виготовлення форм;

друкарсько-висікальних автоматів; подовжнього склеювання висічок та їх пакування.

 1. Для зменшення рівня вібрації друкарсько-висікальні автомати треба встановлювати взаємоперпендикулярно.

 1. Вимоги до виготовлення алфавітних книжок

 1. В ізольованих приміщеннях треба розміщувати дільниці: алфавітно-висікальних автоматів (машин);

контролю готової продукції.

 1. Алфавітно-висікальні автомати слід обладнати огорожами зони висікання (рухома огорожа, фотоблокування), гальмівними пристроями для зупинення механізму верхнього висікального ножа під час руху зверху вниз в довільному положенні та блокувальними пристроями для запобігання самовільному опусканню ножа в разі припинення подання електроенергії.

 1. Вимоги до виготовлення палітурок на ВЧ-устаткованні

 1. В ізольованих приміщеннях треба розміщувати дільниці: виготовлення штампів;

ВЧ-устатковання;

сортування та зберігання матеріалів і напівфабрикатів, пакування готової продукції;

комору штампів.

 1. Під час обслуговування та ремонту ВЧ-устатковання необхідно виконувати вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих в Мін’юсті України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), цих Правил та ДСН 3.3.6.096-02 “Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів”, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.2002 № 476, зареєстрованих в Мін’юсті України 13.03.2003 за №203/7524.

 2. Трансформатори та генератори ВЧ-устаткування потрібно розміщувати на мінімально можливій відстані від приєднаних до них пристроїв.

За розміщення одної установки в ізольованому приміщенні площа приміщення повинна бути не менше ніж 40 м , за розташування генератора окремо від основної частини установки - не менше ніж 25 м2.

Ширина робочих зон біля щитів управління - не менше ніж 1,2 м, а біля робочих конденсаторів - не менше ніж 0,8 м.

Генератори ВЧ-устаткування розміщують в один ряд по фронту, відстань між генераторами в неробочій зоні - не менше ніж 1 м, від стін і колон - 0,5 м.

 1. Генератори ВЧ-устатковання та зони зварювання пресів слід обладнати захисними екранами та блокувальними пристроями для унеможливлення вмикання ВЧ-генератора та подання СВЧ на зварювальний штамп випадково або за знятого (піднятого) екрана.

Екран має бути виготовлений з металевого листа товщиною не менше ніж 0,5 мм.

ВЧ-устатковання потрібно забезпечити блокувальним пристроєм для автоматичного відключення від мережі у разі виходу із ладу системи охолодження генератора.

 1. ВЧ-устатковання комплектують реле часу для автоматичного регулювання тривалості подання СВЧ на зварювальний штамп.

 2. Робочі місця операторів на ВЧ-устаткованні слід комплектувати стільцями з регульованою висотою сидіння.

На підлозі біля генератора ВЧ-устатковання необхідно стелити гумові килимки.

 1. Вимоги до копіювального устатковання

 1. Дільниця повинна бути не менше ніж 25 м2та обладнана припливно- витяжною вентиляцією.

 2. Відстань від копіювального устатковання до стіни повинна становити не менше ніж 1,5 м. У робочій зоні оператора (на підлозі перед пультом керування) необхідно мати діелектричний килимок.

 1. ВИМОГИ ДО ДОПОМІЖНИХ ВИДІВ РОБІТ

 1. Вимоги до ремонтно-механічних робіт

 1. В ізольованих приміщеннях потрібно розміщувати дільниці:

слюсарну;

механічну;

шліфувальну;

заточування ножів;

електро- і газозварювання;

деревообробну;

комору запасних частин;

контору цеху (кімнату майстра).

 1. Устатковання метало- і деревообробне повинно бути відповідно до ДСТУ 2807-94 “Устаткування метало- і деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань».

 2. Устатковання слід обладнати огорожами робочих зон.

 3. Верстати, до яких підведено трубопроводи з охолоджувальними рідинами, потрібно обладнати огорожами та піддонами чи коритами для збирання рідин.

 4. Інструменти з загостреними кінцями (напильники, ножівки) повинні мати рукоятки з гладкою поверхнею і ручки з бандажними кільцями.

 5. Слюсарне устатковання має відповідати таким вимогам:

  1. Ремонтні роботи треба виконувати на переносних або стаціонарних верстатах.

  2. Довжина верстата - не менше ніж 1,5 м, ширина - не менше ніж 0,75 м.

  3. Для захисту працівників від відлетілих часток металу верстати треба обладнати з боків неробочої зони сітками висотою не менше ніж 0,75 м з чарунками не більше ніж 3 мм.

  4. Відстань між осями лещат на верстаті має бути відповідно розміру оброблюваних деталей, але не менше ніж 1 м.

Для прибирання стружки з верстатів робочі місця потрібно укомплектувати щітками тощо.

 1. Механічне, шліфувальне та заточувальне устатковання має відповідати таким вимогам:

  1. Дільниці, на яких розміщені токарні, фрезерні, стругальні, шліфувальні верстати, а також заточувальне устатковання, необхідно обладнувати пристроями витяжної вентиляції. Працівники дільниць повинні бути забезпечені засобами захисту очей і органів дихання.

  2. Під час оброблення на токарних верстатах деталі з пруткового матеріалу не повинні виступати за межі верстата.

Для дроблення стружки необхідно застосовувати інструменти і пристрої (стружколоми), захисну сітку для захисту працівників.

Токарні верстати слід обладнати відкидною огорожею зони різання.

  1. Фрези треба зберігати і транспортувати в футлярах або тарі.

  2. Для виймання стружки з просвердлених отворів слід застосовувати магніти, металеві гачки.

  3. Стругальні та шліфувальні верстати слід обладнати захисними пристроями (висувними лінійками) зони руху стола, платформи, повзуна для обмеження доступу працівників в цю зону та вкомплектувати збірниками стружки.

  4. Точильні наждачні круги в неробочій частині необхідно закривати міцними глухими металевими кожухами із ковкої сталі товщиною не менше ніж 5 мм.

Абразивні круги необхідно перевіряти на відсутність вибоїн і тріщин та транспортувати і переміщати в спеціальній тарі у вертикальному положенні.

Точильні і шліфувальні верстати потрібно укомплектувати пристроями для усунення пилу з місць оброблення деталей.

  1. Механічні ножиці для розрізування листового металу потрібно об­ладнати пристроями для унеможливлення травмування рук працівників.

Дискові пили потрібно обладнати пристроями для механічного подавання матеріалу в зону різання і огорожею.

 1. Електро- і газозварювальні роботи повинні відповідати таким вимогам:

  1. Електрозварювальні роботи виконують відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003-86 “ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности», вимог розділу 8.1 Правил пожежної безпеки в Україні, вимог розділу 10.2 Правил пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості.

Згідно з НПАОП 40.1-1.32-01 “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” приміщення виробництв, пов'язаних з газоподібним воднем, в яких технологічний процес з урахуванням дій природної витяжної вентиляції виключає можливість появи розрахункового підвищеного тиску спалахнення, що перевищує значення галузевих норм у разі нормальної роботи та в аварійних ситуаціях або у разі виробничих неполадок, мають вибухонебезпечну зону класу 2 тільки у верхній частині приміщення від відмітки 0,75 м загальної висоти від рівня підлоги.

Електрозварювальні установки треба обладнати пусковими і регулювальними реостатами, вимірювальними приладами для безперервного контролю за роботою установки.

Електро- і газозварювальні дільниці необхідно обладнувати пристроями витяжної вентиляції.

  1. Газозварювальні роботи слід виконувати у виокремлених приміщеннях і майданчиках за межами виробничих будівель на відстані не менше ніж 10 м. Карбід в упаковці, пусту тару треба зберігати у спеціально виокремлених місцях (приміщеннях).

  2. Зберігати, транспортувати і експлуатувати балони з киснем та з горючими газами слід відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104 (НПАОП 0.00-1.07-94).

  3. Подрібнювати і розважувати карбід кальцію слід у виокремлених сухих приміщеннях з застосуванням респіраторів і захисних окулярів. Розкривати тару з карбідом кальцію треба інструментом, виготовленим з кольорових металів (крім міді).

 1. Деревообробне устатковання повинно відповідати таким вимогам:

  1. Верстати для подовжнього розпилювання з ручним подаванням слід обладнати:

запобіжними пристроями для унеможливлення викидання дошки або деталі;

блокувальними пристроями для унеможливлення роботи устатковання за незачинених або знятих огорож.

  1. Робоча частина щілини фугувального верстата повинна бути обладнана огорожею, яка автоматично відкриває ножову щілину на ширину оброблювальної деталі. Неробоча частина щілини повинна бути повністю закритою.

  2. Долото довбального верстата потрібно закривати пересувною огорожею, нижня частина якої прилягає до оброблюваного матеріалу.

  3. Деревообробні верстати слід обладнати пневмотранспортними системами для усунення пилу і стружки.

Двері та люки пилозбиральних камер під час їх експлуатації повинні бути зачинені, горючі відходи, зібрані в камерах, треба своєчасно видаляти згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні.

2


. Вимоги до складування матеріалів, готової продукції та вантажно-розвантажувальних робіт

 1. Зберігання, складування і транспортування матеріалів та готової продукції повинно відповідати таким вимогам:

  1. В ізольованих приміщеннях потрібно розміщати склади:

паперу, картону, палітурних матеріалів;

фарб для високого і офсетного способів друкування;

фарб для глибокого, флексографічного і трафаретного способів друкування;

агресивних рідин (кислот, лугів);

ЛЗР і ГР;

матеріалів, запасних частин;

хімікатів і речовин;

засобів індивідуального захисту;

готової продукції.

  1. Рулонний папір потрібно укладати горизонтально не більш ніж в 3 ряди за висотою, але не вище ніж 2,5 м від підлоги з обов’язковим розклинюванням з двох сторін кожного рулону нижнього ряду.

У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали слід укладати в штабелі. Відстань від верху штабеля до будівельних конструкцій перекриття (стелі) - не менше ніж 1 м.

Ширина проходу між штабелями, а також між штабелями і стінами має бути не менше ніж 0,8 м. Напроти дверних отворів складу залишають прохід, рівний ширині дверей, але не менше ніж 1 м. У разі ширини складу більше 10 м вздовж складу роблять прохід шириною не менше ніж 2 м.

На складах, забезпечених сучасними засобами механізації, допускається складування паперу, картону і матеріалів в штабелі висотою до 2,5 м, а під час складування рулонного паперу на торець - в штабелі висотою до 7 м, відстань між штабелями визначається за габаритами засобів механізації.

  1. Банки з фарбою і допоміжними речовинами потрібно розміщати на стелажах відповідно до номерів партій.

Металеві бочки з фарбою масою від 85 кг до 90 кг потрібно ставити в один ряд пробками догори.

За зберігання фарби в горизонтальних циліндричних посудинах необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених для складів ЛЗР і ГР.

  1. На складах необхідно додержуватись встановлених граничних норм зберігання речовин і матеріалів, а також порядку сумісного зберігання хімічних речовин і матеріалів відповідно до вимог розділу 7.10 Правил пожежної безпеки в Україні та вимог розділу 9.3 Правил пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості.

На складах повинен бути план розміщення хімічних речовин із зазначенням їх характерних властивостей (“отруйні”, “хімічно активні”, “вогненебезпечні” тощо).

На кожній тарі з хімічною речовиною має бути надпис, бирка з її назвою або сертифікат.

Хімікати, ЛЗР і ГР зберігають у заводській тарній упаковці. Дрібну тару з хімікатами необхідно зберігати на стелажах відкритого типу або в шафах, а вели­ку тару вкладати в штабелі. Для унеможливлення перевантаження стелажів слід встановити допустиме число (масу) місць, дозволене за одночасного зберігання. За складування реактивів на підлозі слід передбачити місця, окреслені обмежу­вальними лініями, та забезпечити проходи, евакуаційні виходи і доступи до засобів пожежогасіння.

Відповідно до 7.7.21 Правил пожежної безпеки в Україні розфасовувати хімікати ЛЗР і ГР, складати і розводити всі види лаків та фарб необхідно в спеціальному виділеному ізольованому приміщенні з ефективною

загальнообмінною вентиляцією і місцевими відсмоктувачами згідно з СНиП 2.04.05-91, розташованому біля зовнішньої стіни з віконними отворами. В цьому приміщенні повинен бути окремий евакуаційний вихід. Пролиті і розсипані речовини слід нейтралізувати і прибрати. Пакувальні матеріали (папір, стружку, вату, паклю тощо) потрібно зберігати ізольовано від хімікатів, ЛЗР і ГР.

Завантажити