НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

9.2.Заготівля секцій на зварювальній монтажній базі

9.2.1. Зварювальна монтажна база повинна будуватисявідповідно до типовогопроекту виконання робіт. Відстань від зварювальних стендів повиннабути:

- до штабелю з трубами не менше за 30 м;

- до складу паливно-мастильних матеріалів не менше за 80 м;

- до приміщення обігріву робітників не менше за 40 м;

- до ампулосховищане менше за 70 м;

- до стенда контролю якості зварних з'єднаньне менше за 50 м.

Ширина проїздів між установками, агрегатами й обладнанням повиннібути не менше за 5 м.

9.2.2. Для перевірки роботиокремих вузлів, агрегатів і взаємодії систем бази потрібно перед початкомїї експлуатації виконати обкатку.

9.2.3. Перед обкаткою необхідно провестизовнішній огляд бази і перевірити:

- затягування кріплень;

- правильність з'єднання штекернихроз'ємів;

- рівень маслав редукторах;

- наявність мастила удеталях, що труться і в гідравлічній системі.

Гідравлічну систему забороняється заправляти, якщо масло, що знаходитьсяв ній, забруднене сторонніми домішками.

9.2.4. Післяобкатки вхолосту трубозварювальнубазу випробовуютьпід робочим навантаженням.

Приймання бази в експлуатацію здійснюєкомісія, яка призначається наказом керівника зварювально-монтажної організації. Приймання бази в експлуатацію оформляється актом за формою додатку 5.

9.2.5. Стелажі на зварювальних базах потрібно монтувати зтруб або рейок у вигляді жорсткої зварної конструкції у горизонтальній площині. Штабелюваннятруб на складальній частиністелажу не допускається. Стелажі згідно з ГОСТ 12.1.030-81* повиннімати контурне заземлення з опором у період найменшої провідності ґрунту не більше за 4 Ом.

9.2.6. Для освітлення робочих місць у темний час доби відповідно з ГОСТ 23274-84 і ГОСТ 12.1.013-78 повиннізастосовуватися стаціонарні світильники напругою127 або 220 В, підвішені на висоті не менше за 2,5 м, а применшій висоті підвісустаціонарні світильники повиннібути розраховані на напругуне вище за 42 В. Напругапереносних світильників не повиннаперевищувати 12 В.

9.2.7. На зварювальних базах робоче місце електрозварника, згідно з ГОСТ 12.3.003-86* , повиннобути обладнане кабіною (укриттям) із вентиляцією, пристосуванням і освітленням.

9.2.8. Приєднання та від’єднання від мережі електрозварювальних установок, згідно з ДНАОП 0.00-1.21-98, повинні виконувати тільки електротехнічні працівники, які експлуатують цю електромережу.

9.2.9. Приєднання зварювальних установок до електричної мережі виконується згідно з ГОСТ 12.3.003-86* тільки через комутаційні апарати. Забороняється безпосереднє живлення зварювальної дуги від силової, освітлювальної та контактної мереж.

9.2.10. Перед приєднанням електрозварювальної установки слід провести зовнішній огляд всієї установки і переконатися в ії справності. Особливу увагу при цьому потрібно звернути на стан контактів та заземляючих провідників, справність ізоляції робочих проводів, наявність і справність захисних засобів. У разі виявлення будь-яких несправностей зварювальну установку включати забороняється.

9.2.11. Перед приєднанням електрозварювальної установки до електромережі необхідно, у першу чергу, заземлити ії, а при від’єднанні, навпаки, спочатку від’єднати установку від електромережі, а потім зняти заземлення.

9.2.12. Напруга холостогоходу електрозварювальнихустановок змінного струму згідно з вимогами ГОСТ 12.2.007.8-75*не повиннаперевищувати 80 В, а установок постійного струму-100 В.

9.2.13. Перед заміною касети зізварювальним дротом та іншими допоміжними роботамиелектрозварник повиненз постазварювальної головкивідключити зварювальний випрямляч.

9.2.14. Щодня перед початкомробочої зміни необхідно перевіряти справність електрозварювальнихагрегатів, звертаючи особливу увагу на те, щоб не було напруги на корпусі й заземлення було справним.

9.2.15. З’єднання зварювальних проводів згідно з ГОСТ 12.2.007.8-75* слід виконувати гарячою пайкою, зваркою або за допомогою гільз з гвинтовими зажимами. Міцне з’єднання повинно мати надійну ізоляцію, гільзи із затискачами обов’язково замкнуті у колодку з матеріалу, що не б’ється, а головки затискних гвинтів утоплені в тіло колодки. З’єднання закруткою забороняється.

Під часпідключення зварювальних проводів до агрегату живлення,все, включаючи пристрої, повиннобути відключене.

9.2.16. Для підведення струмудо електродотримачапотрібно застосовувати гнучкий провід із гумовою ізоляцією в гумовій шланговійоболонці. Допустимий переріз мідних зварювальних проводів приймають залежно від величини зварювального струмуза даними таблиці 8.

Таблиця 8. Допустимі перерізи зварювальних проводів.

Переріз мідних зварювальних проводів залежно від зварювального струму

Сила зварювального струму, А

Переріз зварювальних проводів, мм2

100

16

200

25

240

25

300

35

400

50

600

70

З'єднанняокремих елементів, що складають зворотнийпровід, повиннобути виконане ретельно за допомогою болтів, струбцинабо затисків.

9.2.17. Як зворотнийпровід, що з'єднує виріб, що зварюється, з джерелом струму, можуть служити гнучкі проводи, а також (де це можливо) стальнішини будь-якого профілю достатнього перерізу

9.2.18. Під часвиконання зварювальних робітзварювальні проводи потрібно прокладати так, щоб машини і механізми під час проходу не пошкодилиїх, а проводи не торкалисяметалевих предметів. Відстань від зварювальних проводів до гарячих трубопроводів та балонів з киснем згідно з ДНАОП 0.00-1.21-98 має бути не менше 0,5 м, до балонів та трубопроводів із пальними газами – не менше 1 м.

9.2.19. У кабінах для зварювання та на робочих місцях зварників повинні знаходитися пристосування (штативи тощо) для укладання на них електродотримачів при короткочасній перерві в роботі.

9.2.20. Метал у місцях зварювання повинен бути сухим, очищеним від бруду, масла, окалини, іржі та фарби.

9.2.21. Під час електрозварювальних робіт забороняється:

- проводити ремонт електрозварювальних установок, що знаходяться під напругою;

- підсобним працівникам під час електрозварювання працювати без захисних окулярів;

- після закінчення роботи або при тимчасовій відсутності електрозварника на робочому місці залишати ввімкнуту електрозварювальну установку;

- використовувати як зворотній провід труби, рейки, мережу заземлення, а також металеві будівельні комунікації і технологічне обладнання;

- використовувати проводи з пошкодженою ізоляцією.

9.2.22. Огляд та чищення зварювальної установки та ії пускової апаратури слід провадити згідно з ДНАОП 0.00-1.21-98 не рідше 1 разу на місяць.Під часогляду,чищення,змащуванняі ремонтуобладнання трубозварювальноїбазинапругупотрібно відключити в шафі блокуживлення, абілявимикача вивіситипопереджувальнийплакат:“Невключати! Працюють люди”.

Під часвиконанняробітбезпосередньо в шафі блокаживлення напругупотрібно відключити на джереліживлення, оскількипривідключеному автоматичномувипрямлячіпіднапругоюзалишаються верхні контакти кола освітлення блокуживлення.

9.2.23. Гірлянди зварювальних проводів автоматичної зварювальноїустановки(головки) потрібно підвішувати на спеціальних повітряних розтяжках -стальнихканатах згідно з вимогами ГОСТ 12.1.013-78.

9.2.24. Слюсарі - монтажникиповинніперекочувати труби по стелажах накопичувача за допомогою спеціальногоключа,знаходячись біляторця труби, що перекочується.

Щоб уникнутинещаснихвипадків, недозволяється знаходитисяна шляху труб, що перекочуються.

9.2.25.Під час центруваннятруб забороняєтьсязнаходитисяу світловому просторі між торцями труб. Прохід людей між механізмом внутрішнього центратора і торцем труби, яка готується до зварювання – заборонений. Кінець направляючої штанги внутрішнього центратора необхідно обладнати роликовим візком, який повинен пересуватись по прийомному жолобу.

9.2.26. Передпочатком робітіз внутрішнімцентраторомнеобхідно перевірити гідравлічнийпривідцентруючих елементів і справність манометрів.

9.2.27. Внутрішні самохідніцентратори повиннімати дистанційнеуправлінняй аварійний вимикач.

9.2.28. Внутрішнійцентратор дозволяєтьсяприбирати абопереміщуватидо другого стику тількипіслятого, як кореневим шаром зварено 3/4 периметру стику.

9.2.29.Під часвиконаннягазокисневогорізання й підігрівання стиків труб іззастосуваннямгазових балонів згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.07-94 і НАОП 1.4.74-1.11-73 необхідно:

-зберігатибалони в окремому спеціально обладнаному приміщенні тільки у вертикальномуположеннів гніздах спеціальних стійок, порожні балонизберігатиокремо від балонів, заповнених газом;

- закривати вентилі газових балонів запобіжними ковпаками; приймання, зберігання і відпуск газових балонів для виконанняробітбез запобіжних ковпаків забороняється;

- захищати від ударів балонизістислим газом;

- відігріватизамороженівентилі газових балонів тільки парою або гарячою водою, що не має слідівмасла;

- захищати кисневі і ацетиленові балони від впливу прямих сонячних променів на місці проведенняробіт;

- використовувати редуктори тільки з справними манометрамитермінперевірки яких незакінчився;

- не розводити відкритий вогонь, не курити і не запалювати сірника в межах 10мвід кисневих і ацетиленових балонів;

- перевозити,зберігати, видавати іотримуватибалони можуть тількиособи, що здали екзамени по правилах експлуатації балонів для кисню і горючих газів;

- розташовувати наповнені або порожні балони так, щоб вони не стикалися зструмоведучимипроводами;

- незберігатиразом балони длязрідженогогазу і для кисню як наповнених так і порожніх;

- не застосовувати для кисню редуктори і шланги, використані раніше дляроботи зі зрідженимигазами;

- транспортувати балони від місця зберігання до зварювальногопостана спеціальнихвозикахабо переносити їх вручну вдвох на спеціальних носилках;

- оглядати візуально балонизістислим абозрідженимгазами перед їхустановкоюна зварювальнийпостіпересвідчитисяв цілості корпусу балонів (відсутність тріщин) і в справності вентиля;

- надійнозакріплятибалони під часроботи, щоб вони не впали;

- розташовувати балони з горючими газами на відстані не менше за 10мвід місцязварювання, щоб на них не падали бризки розплавленого металу;

- користуватися тільки спеціальнимиключамидля відкривання і закриття вентиля балонів. Забороняється в цьому випадку застосовувати будь-які ударні інструменти.

9.2.30. Зварювальніроботиусередині секціїдозволяєтьсяпроводитиприїї діаметрі 1020ммі вище з дотриманнямнаступнихзаходів безпеки:

- пересуватися усередині секції слід на спеціальномувозику признеструмленому електричному кабелі длязварювання;

- електрозварнику слід працювати у спецодягу, на діелектричному килимку, користуватися діелектричними калошами і рукавичками, а також запобіжним поясом і страхувальною мотузкою;

-біляторця секціїповинні знаходитисядва страхуючі працівники, забезпечених кисневими ізолюючимипротигазами; між страхуючими і працюючим усередині секціїзварником повиненбутивстановленийсигнальний зв'язок;якщонеобхідно надати допомогу працюючому усередині секції, то той, що страхуєповиненнегайно відправитися усередину секції до робочого місцязварника, заздалегідьнадівши протигаз;

- забезпечити подачу свіжого повітря усередину труби до робочого місця зварювальника в об’ємі не менше 20 м3/год.;

-забрудненістьповітря шкідливими газами усередині секції або під шоломом, маскоюзварниканеповиннаперевищувати гранично допустимих концентрацій (у мг/м3) за даними ГОСТ 12.1.005-88, а саме:
Окис заліза з домішкою оксидів марганцю до 3%….................................................6
Окис заліза з домішкою фтористого або марганцевого з’єднань............................4
Марганець (у перерахунку на окис марганцю).......................................................0,3
Окис вуглецю.............................................................................................................20
Солі фтористовуглеводневої кислоти (в перерахунку на фтористий водень).......1

- швидкість руху повітря усередині секціїповиннабути не менше за 0,5 і не більше за 1,5м/ с;

- керівникробіт повиненпостійно стежити за безупинноюроботоюповітро-подаючих агрегатів, у разі виходу їхз ладу зварник повиненнегайно покинути своє робоче місце і вийтизсекції;

- в жаркі дні температура повітря усередині секції неповиннаперевищувати температуру зовнішнього повітря;

- освітлення усередині секції необхідноздійснювативід джерелаживлення напругоюне більше за 12 В;

- шлях пересування електрозварника до місцяроботи повиненбути освітлений кишеньковим електричним ліхтариком.

9.2.31.Під часвиконання зварювальнихробітусередині секції потрібно організувативиміриконцентрації шкідливих газів у повітрі через кожні 10 днів іпіслязміни умовроботи.

9.2.32. Натрубозварювальнихбазах для попереднього нагрівання стиків труб,крімокремих газових балонів, використовують станціїПС-1424, забезпечені спеціальнимобладнанням.

Дороботизобладнанням ПС-1424 можуть бути допущені особи, якіпройшли навчання, перевірку знань та інструктаж з безпечного обслуговування резервуарівРС-1600 длязрідженихгазів.

9.2.33.Під часексплуатації резервуаруРС-1600 потрібновиконувати наступнізаходи безпеки:

-здійснюватиприймання, обслуговування і експлуатацію відповідно доположеньзаводських інструкцій з експлуатації,ДНАОП0.00-1.07-94,ДНАОП0.00-1.20-98;

- встановлювати резервуар іззрідженимгазом на відстані не менше за 10мвід джерел вогню (місця проведення зварювання, куріння), а від будівель іспорудне менше за 25м;

- продувати інертним газом або парамизрідженогогазу сам резервуар ітрубопроводиперед їх первинним заповненням газом. Продування потрібно виконувати повільно, щоб уникнути скупчення газу й виникнення статичної електрики. Продування вважається закінченим,якщовміст кисню в суміші не більше за 1%, що визначають переносним універсальним газоаналізатором;

- у зимовий час періодично перевіряти кріплення резервуара доложементівтранспортнихзасобів, на яких вінвстановлений;

- не заповнювати резервуар газом, що має температуру,приякій пружність його пари перевищує 16кгс/см2 - що визначають по таблицях, прикладених до газовихмісткостей;

- не заповнювати резервуар газом шляхом зниження в ньомутискузарахунокстравлювання газової подушки в атмосферу;

- не розводити вогонь і не курити поблизу резервуару. У разі пожежі негайно перекрити вентиль у шафі з газовою апаратурою. Газ, що горить, потрібногаситивуглекислотнимвогнегасником, збивати полум'я або накривативогнищепожежі азбестовою тканиною; ні в якому разі не можнагаситигаз, що загорівся, водою.

9.2.34. Перед черговим наповненням резервуаруРС-1600 згідно з ДНАОП 0.00-1.07-94тискв ньомуповиненбути не менше за 0,5кгс/см2, в іншому випадку, перед заповненням, його необхідно перевірити на герметичність шляхом контрольноїопресовкиінертним газом.

Перед заповненням резервуаруРС-1600зрідженимгазомзавтоцистерни необхідно:

- перевірити наявність заземлення резервуару і автоцистерни;

- щільно з'єднати за допомогою шланганаповнювальнийвентиль рідкої фази резервуарузізливним вентилем автоцистерни;

- щільно з'єднати за допомогою шланга вентилі парової фази резервуара і цистерни;

- відкритиспочатку наповнювальнівентилі рідкої фази, а колитискбудевирівняний- вентилі парової фази на резервуарі і на автоцистерні;

- закрити вентилі рідкої й парової фази на резервуарі і автоцистерні, коли рівень заповнення досягне 85%; заздалегідь перевірити на вентилях наявність прокладок.

9.2.35.Якщов процесі експлуатації резервуаруРС-1600 будуть виявлені несправності, тороботуз підігрівання кромок труб потрібно негайно припинити, а резервуар відправити в ремонт. Виконувати ремонт в умовахтрубозварювальноїбази забороняється.

9.2.36.У разі застосуванняполум'яних підігрівачів, які забезпечуютьсязрідженимгазом від пересувних станційПС-1424 або від газових установок інших типів і конструкцій, електрозварник неповинен торкатисяруками нагрітихдільницьтруб, щоб неотриматиопіків.

9.2.37. Температуру підігрівання кромок, що зварюються, яка для термічно зміцнених труб неповиннаперевищувати 250С, потрібно контролювати контактними термометрами (наприклад,ТП-1,ТП–2) аботермоолівцями(термофарбою).

9.2.38. Заміряти температуру слід на відстані 10-15ммвід торця труби, місцевимірунеобхідно заздалегідь зачистити металевою щіткою.

9.2.39.Завантаження свіжо приготовленогофлюсу в бункер івідсмоктуваннявідпрацьованого згідно з ГОСТ 12.3.003-86* потрібноздійснюватимеханізованимспособом.

У разіпросіювання флюсу слід користуватися рукавицями, захисними окулярами з респіраторами. Флюсповиненбути сухим і чистим, його не можна застосовувати,якщовін забруднениймаслами, піском і смолами.

9.2.40.Під час сушінняфлюсу в полум'яній печі слідвиконувати наступнізаходи безпеки:

- піч розташовувати на відстані не менше за 50мвід робочих місць;

- полум'яну пічзахистити,білянеїповинні знаходитисятільки робітники,зайнятісушкою флюсу;

- вогонь розводити в печідозволяєтьсятількипіслятого, якщоспочаткуподано повітря, а потім рідкепаливочерез форсунку;

- дверці печі під час сушіння флюсуповиннібути закриті і забезпечені очком (отвором) дляспостереженняза вогнем;

-біляпечі необхідно матизасобидля гасіння пожежі (пінні вогнегасники, ящики з піском, лопати).

9.2.41. Очищати зварні шви від шлаку слід механізованимспособом(шліфувальними машинками з абразивним кругом або з круглими дротяними щітками,електромолотками) із дотриманням вимог ДНАОП 1.1.10-1.04-01 і ГОСТ 12.2.013-91.

9.2.42.Під час зачищеннязварних швів від шлаку необхідно користуватися захисними окулярами збезосколковимсклом. Недозволяти підходитипрацівникам, незайнятимна цій операції, ближче, ніж на 2мдо стика, що обробляється.

9.2.43. Длязбиранняівидаленняшлаку, окалини іогарківдроту потрібно встановити безпосередньо під кабіною електрозварника в зоні електрозварюванняпосудину, переміщення і вивантаження якоїповиннібути механізовані.

9.2.44. Передачу одиночної труби з накопичувача нарольганги трубозварювальноїлінії потрібноздійснюватитількипіслятого, як для неїповністюзвільнене місце.

9.2.45.Під часпроведення електрозварювання забороняється:

- допускати дороботидопоміжних працівників,якщо унихнемаєспеціальних захисних окулярівзісвітлофільтрами;

-торкатисянезахищеними руками нагрітих місць труб, що зварюються;

- виконувати зварювальніроботи принедостатньому освітленні робочого місця;

- усуватипошкодженняу зварювальному агрегаті, якій знаходиться в роботі;

- вести зварювальніроботина відстані менше за 10мвід місцьрозташуваннягазових балонів та інших вибухонебезпечних матеріалів;

- працюватипри загазованостіповітря або витоку газів або рідинз діючоготрубопроводу, прокладеного рядом.

9.2.46. Перед скачуванням готової секції потрібно подаватипопереджувальнийзвуковий сигнал. Допочаткускачуваннянаступноїсекції попередня секціяповиннабути переміщена на майданчик контролю якості зварнихз'єднань.

Щоб уникнутинещаснихвипадків необхідно:

- скачування готових секцій обмежити зоною довжиною 50м;

- збічних сторінзони скачування секцій установитиобгороджування згідно з ГОСТ 23407-78 (ГОСТ 12.4.59-89) і знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76,працівникамзабороняєтьсязнаходитисяв цій зоні.

9.2.47. Зварені натрубозварювальнійбазі секції потрібно укладати на майданчику контролю якості зварнихз'єднаньводинряд на підкладки,закріпляючиїх упорними башмаками.

9.2.48. Передпочатком роботи на півмеханізованих трубозварювальних базахщодня потрібно перевіряти справністьтягового стальногоканату і електроприводу лебідкитрубозварювальногостенда.

9.2.49. Роликові опори, призначені для обертання секцій труб у процесізварювання,повиннімати надійнізапірні пристрої.

9.2.50. Напівмеханізованатрубозварювальналініяповиннабути обладнана звуковою сигналізацією. Звукові сигнали повинні подаватисьпід часвиконання всіх операцій по переміщенню труб.

9.2.51. Дляпопередженняполомок механізмівтрубозварювальноїлінії і нещасних випадків згідно з ГОСТ 12.2.003-91 і ГОСТ 12.2.022-80* необхідно:

-включатиобертання тількипісля закінчення центруваннястику труб іприпіднятих гідравлічнихроликоопорах;

-включати привід поздовжньогопереміщення тількипісляопускання в нижнєположенняусіх гідравлічнихроликоопор(обертачів), важелів,відсікачівіскидачів.

9.2.52. Для автоматичногозварюваннязаповнюючого й облицювального шарів шва під шаром флюсу використовують польовуавтозварювальну установку(ПАУ).

9.2.53.Під часмонтажу польовоїавтозварювальної установки(ПАУ) необхіднодотримувати наступнихвимог:

- рейковий шлях для кабінзварників улаштовуватизпоздовжнім схиломне більше за 1зустановкоюпо кінцях шляхуупорівдля обмеження пересування кабін;

- стелажівлаштовуватиз поперечнимсхиломне більше за 1,5(накопичувача - у бік центрування труб і для скачування зварених секцій - у бік скидання);

-стальнийканат підвіскиелектрокабелюнатягувати так, щоб стріла провисання була не більше за 1м.

9.2.54. У процесі експлуатаціїПАУнедозволяється:

-включатиобертанняякщоне опущені важелі маніпуляторів;

-включати обертачі маніпуляторипід часпересування кабіни і без подачі звукового сигналу.

9.2.55.Для двостороннього автоматичногозварюваннятруб застосовуютьсятрубозварювальнібази типуБТС.

9.2.56.Під часексплуатації бази типуБТСнеобхідновиконувати наступнівимоги безпеки:

- пультиуправління, кабінизварників, приводипоздовжньогопереміщення труб і секцій,відсікачі перевантажувачів, кінцеві вимикачі ігідропіднімачів повиннібутизблоковані;

- ланцюгові передачіобертачівта інших вузлівповиннібутизагородженікожухами згідно з ГОСТ 12.2.062-81*.

9.2.57.Під часобробки кромок труб настанкахнеобхідно виконувати вимоги безпеки, що зазначені в інструкції з експлуатації.

Завантажити