НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

6.1.6. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинно проводитись згідно з проектами виконання робіт, технологічними картами та інструкціями, що затверджені у встановленому порядку.

Метеорологічні умови для виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинні визначаться за СНиП 2.01.01-82 і ГОСТ 12.1.005-88.

6.1.7. Для кантування штучних вантажівпотрібно застосовувати ломи, вагита інше пристосування. Забороняється кантувати вручну.

6.1.8. Вантажі, які перевозяться на автомобілях, тракторних причепах, вагонах та інших транспортних засобах, повиннібути надійно закріплені згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76щоб уникнути їх зміщення, перекидання або можливого падіння.

6.1.9. Дільницівантажно-розвантажувальних робіт повиннібути обладнані попереджувальними знаками згідно з ГОСТ 12.4.026-76 і освітлювальними приладами, що забезпечують освітленість згідно зі СНиП ІІІ - 4-80* і ГОСТ 12.1.046-85.

6.1.10. Під часрозвантаження труб діаметром до 500 мм із піввагоніві на вантаженняїх на транспортні засобинеобхідно користуватися торцевимизахоплювальними пристроями або траверсами, а для виконання підіймально-транспортних операцій з трубами без ізоляції необхідно застосовувати кільцеві стропи.

6.1.11. Для строповкиі розстроповкитруб і секцій труб на прирейковихмайданчиках, притрасовихмайданчиках приїх підійманні і переміщенні трубоукладачаминеобхідно: для труб діаметром до 500 ммзастосовувати напівавтоматичні кліщовізахоплення, а для труб діаметром понад 500 мм- траверси.

6.1.12. Під часвиконання підіймально-транспортних операцій і переміщенні на короткі відстані труб (секцій) із зовнішньою ізоляцією потрібно використовувати м'які рушники з трубоукладачем.

6.1.13. Під часрозвантаження труб діаметром понад 500 мм з піввагоніві на вантаженняїх на транспортні засобинеобхідно згідно з вимогами ВСН 2-135-81 використовувати торцевізахоплення, що складаються здвох і більше канатів із крюкамина кінцях. Для виключення пошкодженькінців труб крюки повиннібути забезпечені губками зм'якого матеріалу типу капролонта ін.

6.1.14. Під часвиконання підіймально-транспортних операцій з трубами без ізоляції на трубозварювальнійбазі і трасі необхідно застосовувати трубоукладачі, оснащені кільцевими стропами. Для автоматичної строповкиі розстроповкитруб і секцій труб трубоукладач повиненбути оснащений кліщовимизахоплювальними пристроями.

6.2. Вантажно-розвантажувальні роботи

6.2.1. Труби, що поступаютьу піввагонахна прирейковірозвантажувальні майданчики, розвантажують автокранами або кранами на пневмоколісному ходу з виконанням вимог ДНАОП 0.00-1.03-02.

6.2.2. Розвантажувати труби з піввагонівзгідно з ГОСТ 12.3.009-76 повиннабригада в складі особи, відповідальної за безпечне переміщення вантажівкранами, машиніста і чотирьох стропальників, двоє зяких повиннібути зайнятіна строповцітруб в піввагоні.

6.2.3. До початку робітпо розвантаженню труб необхідно:

- спланувати поверхню прирейковогорозвантажувального майданчика, підготувати під'їзди до існуючихдоріг;

- доставити на майданчик і підготувати до роботинеобхідні механізми, інструмент, інвентар і пристосування.

6.2.4. Під часрозвантаження труб із піввагонів, кран потрібно розташовувати між піввагономі трубоплетевозомтак, щоб відстань між хвостовою частиноюплатформи крана і зовнішнім бортом вагона була не менше за 1 м.

6.2.5. Поданіпід розвантаження вагони повиннібути загальмовані спеціальними башмаками, а такожручними гальмами, які є на вагонах. Гальмувати вагони, підкладаючи під колеса дошки, цеглини та інші предмети забороняється.

6.2.6. Увиняткових випадках згідно з ДНАОП 0.00-1.03-02 дозволяється пересувативагони на невелику відстань вздовжфронту розвантаження за допомогою найпростішого пристосування (ручна лебідка, аншпуг, лом). У цихвипадках дозволяється пересувати одночасно небільше чотирьох завантажених або восьми порожніхвагонів у зчепленому стані із швидкістю небільше за 3 км/год . Інтервалміж групами вагонів повиненстановити 15 м. Зустрічне пересування вагонів і переміщення їх машинами на колісному і гусеничному ходу забороняється.

6.2.7. Не допускається одночасно розвантажувати труби та інші довгомірні вантажі здвох, що стоять поручпо фронту розвантаження платформ і піввагонів; розвантажувати їх слід через вагон.

6.2.8. Вантажно-розвантажувальні роботина електрифікованих лініях залізниць виконуються тільки з письмовогодозволу начальника енергодільницізалізниці.

Роботипоблизу лінії контактної мережіможна виконувати тільки з письмовогодозволу власника ЛЕПі принаявності наряда- допуску, затвердженого керівником (начальником, головним інженером) БМУ.

6.2.9. Згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-02 та ГОСТ 12.1.013-78 на вантаженняі розвантаження стріловимикранами на електрифікованих коліях до зняття напругизабороняється. Розвантаження краном ізвагонів, що знаходятьсяна залізничній колії, сусідній з електрифікованою, повинневиключати наближення частинкрана і вантажудо проводів сусіднього шляху на відстань менше за 2 м. Віншому випадку контактна мережасусідній колії повиннабути відключена.

6.2.10. Відключення, а потім заземлення контактної мережі згідно з вимогами НАОП 5.1.11-1.22-90виконує електромонтер дистанції контактної мережіза наказом енергодиспетчерана основі заявки керівника будівельної організації (дільниці, колони). У журналічергового по станції залізниці повиненбути вказаний час, коли знята напруга.

6.2.11. Щоб уникнути затисканнярук під часзакривання дверей критих вагонів необхідно користуватися спеціальним важелем.

Для попередженнятравм від вантажів, які можуть випасти під часвідкривання дверей вагонів, працівники повинні знаходитисяпід прикриттям дверного полотна. Під часвідкривання борта платформи забороняється знаходитисяв зоні його відкидання.

6.2.12. Для підйому на вагон потрібно використовувати приставні або інвентарні дробини з площадкою.

6.2.13. Під час проведення вантажно-розвантажувальних робітперебування працівників в піввагонізабороняється.

6.2.14. Під часвиконання вантажно-розвантажувальних робітзгідно зі СНиП ІІІ - 4-80* працівникам забороняється:

- знаходитисяпід стрілою крана з піднятими трубами;

- проносити труби над кабіною водія трубоплетевоза;

- знаходитисяв кабіні водія;

- водію відлучатися від трубоплетевозадо закінчення робітна рамі трубовоза.

6.2.15. У випадку, коли рівеньверхнього ряду труб нижче за рівень борта піввагонуна 80 см, згідно з ГОСТ 12.3.009-76 для проведення строповки стропальникунеобхідно спуститися у піввагонінвентарними сходами, зробити строповкуі йдучи звагона, витягнути сходи.

6.2.16. Перед на вантаженням секцій з трубна автотранспорт, для утримання причіпу-розпускуна місці, під його колеса необхідно підкладати противідкотні упори (башмаки).

6.2.17. Під час навантаженнясекції на транспортні засобизабороняється знаходитисялюдям на рамі автомобіля або на причепі.

6.3. Транспортні роботи

6.3.1. Вибір типутранспорту і транспортних засобівдля перевезення труб і трубних секцій потрібно проводитиз урахуванням результатів техніко-економічних розрахунків залежно від об'єму вантажів, дальності перевезень, пори року та місцевих умов.

Транспортні засоби повиннібути обладнані пристроями( кониками, прокладками, що амортизують та ін.), які забезпечують збереження кількості і якості труб, трубних секцій, обладнанняі безпеку руху.

Переміщення труб і трубних секцій волоком у відповідності з вимогами СНиП III-42-80 забороняється.

6.3.2. Усі спеціалізовані транспортні засоби повинні відповідати технічній документації на їх виготовлення та експлуатацію. Водії транспортних засобів, призначених для перевезення секцій (труб) повиннікеруватися правилами дорожнього руху та інструкціями з експлуатації машин і механізмів.

6.3.3. Допустима ширина дороги, виходячи з прямокутного повороту транспортних засобіввизначаються за даними таблиці 3.
Таблиця 3. Допустима ширина дороги (витяг із СНиП ІІІ - 42-80)

Ширина вхідного проїзду, м

Довжина автопоїзда, м

12

16

20

24

28

Ширина дороги в зоні повороту, м

5
10
15
20
25

15
11,5
8
7,5
7

18
14
12
9
8

22
17,5
14
12
11

26
20
17
14
13

28
23
19
17
15

6.3.4. Допустима величина задньогозвисаннятрубних секційприперевезенні їх попересіченіймісцевості неповиннаперевищувати розмірів, вказаних у таблиці 4.

6.3.5. Транспортування трубних секцій довжиною до 24мвгірськихумовах надільницяхзісхилами10-15потрібно виконувати згіднозіСНиП ІІІ - 42-80трубовозамина колісному ходу. Надільницяхізсхиламибільше 15потрібно застосовувати машини на гусеничному ходу.

Таблиця 4. Допустимий задній звис секції (витяг із СНиП ІІІ - 42-80)

Сума схилів
(спуску і підйому) у зоні перегину, град

Допустимий задній звис секції, м

при навантажувальній висоті, м

1,5

1,7

1,9

2,1

35
30
25
20
15
10

2,5
2,9
3,7
4,4
5,5
9

2,7
3,2
4
4,9
6,4
10,5

3,2
3,7
4,3
5,4
7
12

3,5
4,2
5
6
7,8
13

6.3.6. Допочаткурухутрубоплетевоза, навантаженого секціями (трубами), маршрут протягом всього шляхуповиненбути перевірений особою, відповідальною за безпечне перевезення вантажів на відповідність технічних характеристик транспортнихзасобівданим таблиць 3,4.

У разі необхідності в'їзду такоготрубоплетевоза(довжина його більше 20м) на дорогузагальногокористування з великим рухом, маршрут і час йогопроходженнянеобхіднопогодитиз органами Державтоінспекції.

В'їздтрубоплетевозівіз гусеничними тягачами на дорогизагальногокористування забороняється.

6.3.7. Труби довжиною до 12мвід пунктів тимчасового складування дотрубозварювальнихбаз або до розвантажувальних майданчиків доставляютьсятрубовозамиу складі тягача й причіпу-розпуску.

Гранична кількість труб і секцій труб, що перевозяться нарухомомускладі, з урахуванням вантажопідйомності машин, маси труб і габаритів, що допускаютьсянаведенівдодатку4.

6.3.8. Зчеплення автопоїзду повинневиконуватися водієм, робітником-зачіплювачем і особою, яка координує їх дії. Рух автомобіля назад необхідно здійснюватиз малою швидкістю. Увиняткових випадках допускається зчеплення однимводієм. Для цього він повиненпоставити причіп так, щоб до нього було зручно під'їхати, підкласти упор під задні колеса причіпа, зробитизчеплення, надіти страхувальний буксирнийтрос, з'єднати пневмо- і електричні системи автомобіля й причіпа.

6.3.9. Перед перевезенням труб і секцій на автомобільному або тракторному поїзді необхідно:

- труби і секції надійно закріпити, а їх передні і задні торці закріпити проти поздовжньогозміщення обмежувачами- крюками, приєднанимиканатом або ланцюгом до коникаавтомобіля і причіпа;

- на відстані 0,5 мвід задньої стінки кабіни встановити стальнийщит товщиною 8 -10 мм;

- тягач і причіп автопоїзданадійно з'єднати запобіжним (аварійним) стальнимканатом ;

- тягач і передній причіп тракторного поїзда з'єднати жорстким зчепленням ( дишлом) ,передні й задні причіпи можуть бути сполученіяк жорстким, так і гнучким зчепленням;

- труби або секції позначити позадучервоними прапорцями, а в темний час доби і вдень привидимості менше за 20 м -засвіченими ліхтарями червоного кольору.

6.3.10. Забороняєтьсяприрозвантаженні секційстягуватиїх завтопоїздамтрактором або іншими машинами, атакожрозвантажувати шляхом виїзду автомобіля з-під секції.

6.3.11.Під частранспортування труб (секцій) на особливоважких дільницяхтраси з підйомами 15-20і більше необхідно використовувати чергові додаткові тягачі, тракторні самохідні лебідки, що допомагають транспортним машинам долати цідільниці.

На спусках потрібно підстрахувати транспортний засіб шляхом приєднання його через канат до трактора,що рухається позаду.

6.3.12.Під час розвезеннятруб (секцій)уздовжтраси потрібно укладати їх на відстані не ближче за 1,5мвід брівки траншеї. Труби (секції), укладені на поперечнихсхилахбільше за 5,повиннібути закріплені, щоб запобігти їх ковзанню або сповзанню.

6.3.13. Перевезення вибухових, радіоактивних, отруйних ілегкозаймистих вантажівзгідно з вимогами СНиП ІІІ - 4-80* потрібнопроводитина транспортнихзасобах, обладнаних відповідно до вимог правил та інструкцій для даної категоріївантажу, затверджених увстановленомупорядку.

6.3.14. Подача автомобіля заднім ходом в зоні, де виконуються які-небудьроботи,повинна проводитисяводієм тільки по командіосіб, якіберуть участь у ційроботі.

6.3.15. Транспортну тару (цистерни, баки, бочки) потрібно наповнювати займистими й мастильними матеріалами через крани або за допомогоюнасосів. Труби, крани й шланги, які використовуються для переливання займистих і мастильних матеріалів,повиннібутисправнимиі не мати течі.Оголовокналивного шлангапід часнаповнення цистернилегкозаймистимирідинами (ЛЗР)повиненбути заземлений.

Не можна переливати ці матеріали вручну відрами та іншими посудинами.Спецодяг, облитийлегкозаймистимиречовинами,потрібно негайно змінити.

6.3.16. Автоцистерни для перевезення легкозаймистих та горючих рідин, а також бітуму, повинні мати “дихальні” клапани, що забезпечують герметичність цистерн у заданих межах , справні пристрої для контролю рівня рідини й пристрої для заземлення.

6.3.17. Перевозити людей слід автобусами або спеціально обладнаними вантажними бортовими автомобілями. Згідно з ДНАОП 0.00-1.28-97 для перевезення пасажирів кузов бортового вантажного автомобіля повинен бути обладнаний драбиною або скобами для посадки та висадки, сидіннями на відстані не менше 0,3 м від верхнього краю борту та 0,3-0,5 м від підлоги; задні та поздовжньо розташовані у бокових бортів сидіння повинні мати міцні спинки. Бортові запори повинні надійно закріплятися.

6.3.18. Вантажний автомобіль, який використовується для постійного перевезення людей, повинен бути обладнаний:

- тентом або іншим пристроєм, що захищає людей, яких перевозять, від атмосферного впливу;

- освітленням усередині кузова;

- рівною підлогою, без наскрізних отворів та щілин;

- звуковою та світловою сигналізацією, зв’язаною з кабіною;

- стаціонарною або знімною драбиною для посадки та висадки людей з боку заднього борту;

- випускною трубою глушника, яку виведено за габарити кузова на 30-50 мм.

6.3.19. Водіям, які відпрацювали свою зміну, не дозволяється продовжувати роботу по перевезенню людей.

6.3.20. Приперевезенні автомобілів, будівельних механізмів,обладнання, вагонів-будиночків та іншихвантажівзалізницею, забороняється супроводжуючимособам знаходитисяна платформі, в тому числі в кабінах автомобілів, механізмів іувагонах-будиночках.

Для супроводжуючихповиненбути передбачений в товарному залізничномупоїздіобладнаний вагон.Віншому випадку супроводжуючіповинніслідувати пасажирським поїздом.

6.3.21. Під часбудівництва магістральних трубопроводів, коли для транспортування людей івантажіввикористовуються літаки й вертольоти, необхідно керуватисявимогами ДНАОП5.1.30-1.06-98, НАОП 5.1.30 – 5.03 –78, НАОП 5.1.30 – 6.10 -86.

6.4. Складування труб

6.4.1. Склади для зберігання труб передбачаються проектом організації будівництва іПВРіповинніспоруджуватися за типовими проектами відповідно до вимогдіючихбудівельних норм і правил, санітарних норм, іншої нормативно-технічної документації, затвердженої увстановленомупорядку.

6.4.2.Площаскладівповинназабезпечувати розміщення труб, прохід людей, проїзд транспортних івантажопідіймальних засобів. Складиповиннімати наскрізний або круговий проїзди шириною не менше за 4,5м.

6.4.3. На майданчиках під склади трубповинніпередбачатисясхили1,5-2та інші заходи, що забезпечують відведення атмосфернихопадіві ґрунтових вод.

6.4.4. Труби укладаються в штабель рядами по вертикалі і розташовують їх у сідловині між трубнижчележачогоряду. Між суміжними штабелями труб згідно зі СНиП ІІІ - 4-80*повиннібути залишені проходи шириною не менше 1м.

6.4.5.Приукладанні в штабелі труби розташовують у поперечномунапрямідопроїзної частинискладу.

Труби різного діаметра, ізольовані й неізольовані, зберігаються окремо.

6.4.6.Стальнітруби діаметром більше за 300ммпотрібноукладатив сідло штабелями висотою не більше за 8міззастосуванням автоматичних захопленьбеззнаходженняробітників на штабелі.Прицьому трубиповинні кріпитисяспеціальним інвентарним пристосуванням,що забезпечуєстійкість їх в штабелі і безпеку працюючих. У разі відсутностіавтоматичних захопленьскладувати труби слід у штабелі висотою не більше за 3м. Інвентарне пристосування,повиннезастосовуватися тільки заводського виготовлення.

6.4.7.Прискладуванні труб забороняється:

- укладати водинштабель труби різного діаметра;

-проводитиукладання труб верхнього ряду до закріплення труб нижнього ряду;

- складувати разом ізольовані й неізольовані труби;

- укладати труби в похиломуположенні(“йорж”) з упиранням поверхні труби на кромки труб, що лежать нижче.

6.4.8. Щоб труби не розкочувалисяпризберіганні, необхідно використовуватиспособивнутрішньої або зовнішньої їх ув'язки.Приобохспособахкрайні труби нижнього рядуповиннібутизаклиненіза допомогою металевого упора,облицьованогогумою.

Якзахисні пристроїможна використовувати опорні і розділові стійки.Прискладуванні труб з ізоляційним покриттям, місця контакту трубізстійкамиповиннібутиоблицьованім'якими матеріалами (дерево, гума та ін.) для забезпечення збереження ізоляції.

6.4.9. При укладаннітруббілязалізничних шляхів, згідно з ГОСТ 9238-83, відстань між краєм штабеля і найближчою рейкоюповиннабути не менше 2,5м.

6.4.10.Пригоризонтальному переміщенні трубтрубоукладачем зіштабеля на складі бази до стелажів накопичувача необхідно:

- нестягуватитрубузіштабеляволоком;

- трубу підіймати не менш ніж на 0,5мвище за предмети, що зустрічаються на шляху;

- трубувтримувати обтяжкамиабо спеціальними баграми, щоб уникнути розгойдування під час переміщення.

6.4.11. Укладати труби на стелаж накопичувачадозволяєтьсятільки водинряд (по висоті). Укладання труб у два ряди і більше забороняється.

6.4.12.Післятого, як труба опущена на стелаж накопичувача,стропальникамнедозволяєтьсявідчіплювати трубу доти,покивона не будеукріпленаз обохсторіну двох точках по довжині спеціальними упорними башмаками.

7. Інженерна підготовка траси

7.1Розбиття траси

7.1.1. У випадку, коли будівельний майданчик (траса) розташований на території, схильній до впливу несприятливих природнихітехногенних явищ і геологічних процесів (селі, лавини,зсуви, обвали, заболоченість,підтоплення,просідання таін.),післястворення геодезичноїрозбивної основи до початкувиконанняпідготовчих робіт повиннібути виконані за спеціальними проектами першочерговіроботищодо захисту території від указаних процесів.

7.1.2. Про місцевість, де в період Вітчизняної війнипроходили військові дії, до початку робіт необхідно отримативідомостіпророзмінування в місцевомувійськовому комісаріаті.Обстеження місцевостіповиннопроводитьсяпредставникамисапернихчастин.При випадковому виявленні боєприпасівусіроботи повинні бути припиненідо усунення небезпеки саперами.

7.1.3. Завершення підготовчихробітвоб'ємі, який забезпечуєбудівництвооб'єкта або його черги,повиннобути підтверджене актом, складеним замовником і генпідрядником за участюсубпідрядних організацій, які виконувалироботипідготовчого періоду, і представників територіальних органів Державного наглядузаохороноюпраціза формоюприведеноювДБН А.3.1-5-96 “ Організація будівельного виробництва".

7.2. Планування смуги відводу

7.2.1.При очищеннітраси від валунів і каміння потрібно звернути увагу наочищеннязон розробки траншеї і відвалу ґрунту, щобпри зворотнійзасипці запобігти зміщенню валунів і каменів з ґрунтом і непошкодитипокриття й трубопровід загалом.

7.2.2. Схили виїмокпісляпланування ґрунту слідзміцнюватиполивомбітумноюемульсією абонерозиномдля запобігання ерозії ґрунтів і утворенняобвалів.

7.2.3.У разіпроходження траси попересіченіймісцевості планування крутихподовжніх схилів повинновиконуватися шляхомзрізанняґрунту. Ціроботи повиннівиконуватися по всій ширині відведення бульдозерами, які, зрізуючи ґрунт, пересуваються зверху вниз і звалюють його допідніжжясхилу, із забезпеченнямводостоків.

7.2.4.Схилукосупіввиїмкиприймається рівним: у скельних ґрунтах, що вивітрюються - 1:0,1; у скельних породах, схильних до осипання і зсуву, - від 1:0,5 до 1:0,2; вмергелистихіщебенистихґрунтах від 1:1 до 1:0,5.

7.2.5.Схилукосупівнасипу зскельних ґрунтів приймається 1:0,75,із кам'янистихіщебенистих- 1:1, азмінеральних більшдрібнихґрунтів -1:1,5.

7.3.Упорядкування тимчасових доріг

7.3.1. Для запобігання аваріям автомобілів і будівельних машинахпід часїх пересування, будівельна організаціяпід час складанняпроекту виконанняробіт повиннаобстежитиіснуючідороги і мости, визначити можливість їх використання і,занеобхідністю,провестиремонтно-відновлювальні роботи, заздалегідьпогодившипроектну документацію на ціроботиз дорожньо-експлуатаційноюдільницею.Під часвиконання цих робіт слід додержуватися вимогДНАОП5.1.14-1.01-96.

7.3.2. Під часремонту або відновлення мостів на дорогах необхідно погодитипорядок виконанняцих робітіз зацікавленими організаціями.

7.3.3. Після закінчення ремонту, реконструкції або відновлення мости потрібно випробуватипід навантаженням відповідно до проекту, скластиакт і здати експлуатаційно-дорожній дільниці.

7.3.4. Забороняється проїзд автомашин і будівельної техніки по непридатних для руху транспорту мостах і дорогах, а такожпо мостах, що не відповідають їх вантажопідйомності і габаритам машин.

7.3.5. Тип і конструкція тимчасових доріг, залежно від ґрунтових і кліматичних умов траси, встановлюються проектом організації будівництва і уточнюються в проекті виконання робіт.

Завантажити