НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Продовження додатка 4

Таблиця 2. Гранична кількість труб (секцій) діаметром більше ніж 500 мм, що перевозяться на
рухомо
му складі.

Вантажопідйомність, т.

Марка трубовоза (тип тягача)

Діаметр труб, мм

1420

1220

1020

820

720

530

Довжина труб або секцій, м

12

24

36

12

24

36

12

24

36

12

24

36

12

24

36

12

24

36

9

ПВ-92
(УРАЛ-375)
ПВ-94
(ЗИЛ-131)
1

-

-

2

1

-

2

1

-

5

2

1

5

2

1

7

4

2

19

ПВ-204
(КРАЗ-255Б)

2

1

-

3

1

1

3

1

1

6

3

2

6

3

2

7

5

3

15

МАЗ-7910

2

-

-

3

-

-

3

-

-

6

-

-

6

-

-

9

-

-

18

ПТ-181 (Т-100М)

2

2

-

3

2

1

3

2

1

6

5

3

6

5

3

9

7

5

25

ПТГ-251 (гусеничний
трактор тягового класу,10 т)

2

2

1

3

3

2

3

3

2

6

6

3

6

6

3

9

9

7

ПТК-25К (К-701)

2

2

1

3

3

2

3

3

2

6

6

3

6

6

3

9

9

7

30

ПВ-301 (МАЗ-543)

30

ПТ-301
(Т-130Б)

ПТ 401
(Т-130)

2

2

1

3

3

2

3

3

3

6

6

5

6

6

5

9

9

7

40

Т-180

2

2

1

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

9

9

9

ПВ-361

2

2

1

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

9

9

9

Додаток 5
до пункту 9.2.4 Правил безпеки під час будівництва та
реконструкції магістральних трубопроводів

Форма акта приймання в експлуатацію трубозварювальної бази

ЗАТВЕРДЖУЮ:

_____________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________

(підпис)

“ ________”_____________________________200 р.

приймання в експлуатаціютрубозварювальноїбази

Комісія у складі:

Голови _____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, організація)

і членів комісії: 1. _____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, організація)

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

призначена наказом по _______________________________________________________________

(найменування організації)

від “______”_________________20___р. №__________ в період з____________________________

по _______________________________провелаперевіркутрубозварювальноїбази

длязварюваннятруб діаметром______________________________ на будівництві_____________

(найменування об'єкта) (місце приймання)

надільниці№ ____________________________БУ,БМУ,ПМК.

 1. Розглянувши після закінчення монтажупред'явленогообладнання, інструменту, матеріалів,засобівконтролю, документації комісія встановила:

  1. Трубозварювальнабаза_________________________________________________________

(указати: приймаєтьсяуперше

після перебазування,післямісячної перерви вроботі,

післяроку безперервноїроботи)

1.2.

1.3._______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Зауваження комісії:

  1. _______________________________________________________________________________

  2. _______________________________________________________________________________

  3. _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Висновки:

  1. Комісіявважаєпред'явленутрубозварювальнубазупісляусунення зауважень по пункту 2 прийнятою в експлуатацію.

 2. Цейакт складений в 4 примірниках і зберігається:

1 примірник надільниці№___________________

1 примірник вБУ,БМУ, ПМК_______________

1 примірник в об'єднанні

1 примірник в ТУ Держнаглядохоронпраці

Голова комісії: ______________________________________________________________

Члени комісії: _______________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 6
до пункту 9.7.5 Правил безпеки під час будівництва та
реконструкції магістральних трубопроводів


Типова схема тимчасового сховища для джерел випромінювання

Типова схема тимчасового сховища для джерел випромінюваннязметалевих труб(розміри вмм): 1- джерело випромінювання; 2- колодязь для зберігання джерела випромінювання; 3-вимощення; 4- металеві косинки; 5- кришка колодязя; 6-вантажопідйомний крюк; 7- кільце для підйому і опускання; 8- противага; 9- двері; 10- корпус сховища; 11- роликові блоки

Додаток 7
до пункту 13.3.2 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Розміри охоронної зони під час випробування на міцність підземних трубопроводів (в м)

Діаметр трубопроводу, мм

З тиском випробування 82,5 кгс/см2(8,25 МПа)

З тиском випробування більше ніж 82,5 кгс/см2(8,25 МПа)

Повітрям або газом

водою

Повітрям або газом

водою

В обидві сторони від осі трубопроводу

У напрямі відривання заглушки від торця трубопроводу

В обидві сторони від осі трубопроводу

У напрямі відрива ння заглушки від торця трубопроводу

В обидві сторони від осі трубопроводу

У напрямі відривання заглушки від торця трубопроводу

В обидві сторони від осі трубопроводу

У напрямі відривання заглушки від торця трубопроводу

Від 100 до300

100

600

75

600

150

900

100

900

Понад 300 до 500

150

800

75

800

225

1200

100

1200

Понад 500 до 800

200

800

75

800

300

1200

100

1200

Понад 800 до 1000

250

1000

100

1000

375

1500

150

1500

Понад 1000 до 1400

350

1000

100

1000

525

1500

150

1500

Примітка:Під час випробування наземних або надземних трубопроводів розміри охоронної зони, вказані в таблиці, збільшуються в 1,5 рази.

Додаток 8
до пункту 13.3.4 Правил безпеки під час будівництва та
реконструкції магістральних трубопроводів

Параметри випробування на міцність дільниць магістральних трубопроводів

№ п/п

Категорії дільниць трубопроводу за СНиП 2.05.06-85

Призначення дільниць трубопроводів

Етапи випробування на міцність

Тиск у верхній точці

Тривалість,

год.

1

2

3

4

5

6

1.1

В.1

Переходи через водні перешкоди, що укладаються за допомогою підводно-технічних засобів:

а) судноплавні і несудноплавні шириною дзеркала води вмежень25мі більше - врусловій частиніі прибережнідільницідовжиною не менше за 25мкожна (від середньомеженногогоризонту води);

Перший етап - після зварювання на стапелі або на майданчику переходу цілком або окремими секціями

1,5Р раб.
1,25

6_
6

Другий етап – після укладання переходу

1,25Рраб.
1,25

12_
12

Третій етап – одночасно з усім трубопроводом

1,1Рраб.
1,1

24_
12

1.2

- “ -

б) несудноплавні шириною дзеркала води в межень від 11 м до 25 м – в русловій частині.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

2.1

I

Переходи через дороги:

а) залізниці загальної мережі, включно дільниці довжиною не менше 40 м кожна по обидві сторони дороги від осей крайніх колій, але не менше 25 м від підошви насипу земляного полотна дороги;

Перший етап – після укладання1,5 Р раб

6

Другий етап – одночасно з усім трубопроводом

1,1Раб
1,1

24_

12

2.2

- “ -

б) під’їзні залізниці промислових підприємств, включаючи дільниці довжиною не менше 25 м кожна по обидві сторони дороги від осей крайніх колій;

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

2.3

- “ -

в) автомобільні дороги загального користування I-а, I-б, II, III категорій і під’їзні автомобільні дороги промислових підприємств I-б, II, III категорій, внутрішні міжмайданчикові автомобільні дороги промислових підприємств I-в, II-в категорій, включаючи дільниці довжиною не менше 25 м кожна по обидві сторони дороги від підошви насипу або брівки земляного полотна дороги.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

I

Переходи підземні і надземні через водяні перешкоди, що укладаються без допомоги підводно-техничніх засобів:

Перший етап – після укладання або кріплення на опорах

1,25Р раб
1,25

12_
12

Другий етап – одночасно з усім трубопроводом

1,1Рраб
1,1

24_
12

3.1

а) несудноплавні шириною дзеркала води в межень 25 м і більше – в русловій частині і прибережні дільниці довжиною не менше 25 м кожна (від середньо меженного горизонту води);

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

3.2

б) несудноплавні шириною дзеркала води в межень від 11 м до 25 м – в русловій частині

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

3.3

в) гірськи потоки (ріки);

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

3.4

г) заплави рік по горизонту високих вод 10%-ного забезпечення нафтопроводів і нафтопродуктопроводів.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

3.5

I

Вузли пуску та прийому очисних пристроїв, а також дільниці трубопроводів довжиною 100 м, що примикають до них.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

Продовження додатка 8.

1

2

3

4

5

6

3.6

I

Дільниці меж охоронними кранами, всмоктуючі та нагнітальні газопроводи КС, УКПГ, ДКС (шлейфи) і головних споруд, а також газопроводи власних потреб від вузла підключення до огорожі території вказаних споруд.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

3.7

I

Трубопроводи, що примикають до сікучого крану ГВС (ГВП), довжиною 250 м в обидві сторони.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

4.1

I

Трубопроводи в гірській місцевості при укладанні в тунелях.

Перший етап – до укладання або кріплення на опорах

1,5Р раб.
1,25

6_
6

Другий етап – одночасно з усім трубопроводом

1,1Р раб.

1,1

24_

12

4.2

I

Перетини з каналізаційними колекторами, нафтопроводами, підземними, наземними і надземними зрошувальними системами та між собою богатониточкових магістральних газопроводів діаметром понад 1000 мм и тиском 7,5 МПа (75 кгс/см 2) і більше, а також нафтопроводів діаметром понад 700 мм в межах 20 м по обидві сторони від комунікації, що перетинаються.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

4.3

I

Перетини з повітряними лініями електропередачі напругою 500 кВ і більше.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

4.4

I

Вузли підключення в газопровід.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

5.1

B

Трубопроводи в межах територій ГВС (ГОП) лінійної частини газопроводів.

Те ж саме1,5 Р раб

24

5.2

B,I

Трубопроводи, що розташовані всередині будівель і в межах територій КС, ГВС, СПХГ, ДКС, ГРС, НПС, ГВП, а також трубопроводи паливного и пускового газу.

Те ж саме

Те ж саме

Те ж саме

6

I, II, III, IV

Трубопроводи та їх дільниці, крім вказаних вище.

В один етап одночасно з усім трубопроводомПримітки:1. У будь-якій точці дільницітрубопроводу, що випробовується,випробувальний тискна міцність не повиненперевищувати найменшого згарантованого заводами випробувального тиску(Р раб.)на труби, арматуру, фітинги, вузли і обладнання, встановленіна дільниці, що випробовується. Р раб.робочий (нормативний) тиск, що встановлюється проектом.

2. У разі спорудження підводних переходів магістральних газопроводів, нафто- і нафтопродуктопроводів з трубних секцій, що виготовляються на централізованій базі з подальшим буксируванням до місця укладання, перший етап випробування на міцність проводять на стапелі або майданчику цієї бази. У разі пошкодження трубної секції в процесі буксирування, на вимогу замовника, перший етап випробування повторюють.

3. У разі укладання підводних трубопроводів способом послідовного нарощування з трубоукладальної баржі або з берегового монтажного майданчика перший етап випробувань не проводиться.

4. У чисельнику вказана величина тиску і тривалість гідравлічного випробування, а в знаменнику - пневматичного випробування.

5. Трубопроводи, вказані в п.5.1 і п.5.2 випробовуються тільки гідравлічним способом.

6. Дільниці І категорії, приведені в поз. 6 за рішенням проектної організації, залежно від конкретних умов, повинні піддаватися випробуванню в два етапи, що повиннобути відображенов проекті.

7. Дільницітрубопроводів за поз. 3.1 і 3.2 при від’ємнихтемпературах допускається, за узгодженням з проектною організацією і замовником, випробовуватив одинетап одночасно зусією трасою трубопроводу.

8. Переходи через водні перешкоди шириною менше за 30 мі глибиною менше за 1,5 м випробовуютьсяв одинетап одночасно зусім трубопроводом.

9. Тимчасові трубопроводидля підключення наповнювальних, опресовочнихагрегатів і компресорів повиннібути заздалегідь гідравлічно випробувані тиском, що дорівнює 1,25 випробувального тиску трубопроводу протягом 6 год.

10. Напруження в надземному трубопроводі відвпливу випробувального тиску повиннібути перевірені розрахунком. Інтенсивність напруженняв будь-якому перетині трубопроводу придії випробувального тискуне повиннаперевищувати значення, що дорівнює межі текучості. Розрахунковий тисквипробування повиненбути вказаний в робочому проекті.

Додаток 9
до пункту 15.6 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Форма дозволу на виконання робіт в охоронній зоні об’єкта магістрального трубопроводу

Експлуатуюча організація

________________________________________
(філія, ЛВУ МТ, ВУ ПЗГ)

Затверджую

___________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)___________________________________
(підпис)

“ ______”__________________________200_ р.

ДОЗВІЛ

на виконання робіт в охоронній зоні об’єкта магістрального трубопроводу.

1. Місце виконання робіт__________________________________________________
(найменування об’єкта МТ, його технічна характеристика, км або пк трасі)
___________________________________________________________________
2. Початок робіт _________год _______хв. “_____”___________________200_ р.

3. Закінчення робіт_______год _______хв. “_____”___________________200_ р.

4. Організація-виконавець робіт_____________________________________________________

5. Керівник робіт_______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

6. Роботи, що підлягають виконанню:

п\п

Найменування робіт

Відповідальний виконавець

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Початок робіт

Закінчення

робіт

7. Етапи роботи, які необхідно виконувати тільки у присутності представника експлуатуючої організації:

а)_____________________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________________

8. Заходи безпеки при виконанні робіт (вказати умови, при яких буде виконуватись робота; конкретні заходи безпеки; інструкції та нормативні документи, якими необхідно керуватись):

а)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примітка:

1. Письмове повідомлення про виклик представника на роботи, які повинні виконуватись у присутності представника експлуатуючої організації об’єкта МТ передається цій організації за 5 діб до початку цих робіт.

2. Виконання робіт (або їх етапів) після закінчення вказаного у дозволі термінузабороняється.

Дозвіл видав: ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)________________________”_____”____________________________________200_ р.
(підпис)

Дозвіл отримав:____________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) ________________________”____”__________________________200_ р.
(підпис)

Завантажити