НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

- для захисту очей носити окуляри з еластичною півмаскою згідно ГОСТ 12.4.013-85Е;

- спецодяг після кожної зміни очищати від пилу і щотижня прати в гарячій воді;

- продукти харчування і питну воду зберігати на відстані не менше за 50 м від ізоляційної машини й рулонів склополотна;

- після робочої зміни необхідно прийняти теплий душ і ретельно вимитися з милом.

10.4.6. Ізоляційні роботиз липкими полімерними стрічками й обгортковимиматеріалами необхідно проводити механізованим способом, прицьому потрібно дотримуватися такихдодаткових вимог безпеки праці:

- зміну рулонів на ізоляційній машині виконувати з правого боку по ходу машини, при цьому шпуля, що знаходиться внизу або ліворуч машини, повинна бути переведена на праву сторону;

- ізоляційна машина повинна бути заземлена;

- ізоляційна машина повинна бути обладнана пристроєм для зняття статичної електрики з поверхні стрічки.

10.4.7. Під часізоляції трубопроводів жировими мастиламипотрібно дотримувати наступнихвимог безпеки праці:

- мастило наносити за допомогою машин, обладнаних роз'ємною самохідною кільцевою головкою, яка працює за принципом пневморозпилення;

- під час ручного нанесення мастила слід користуватися кистями-ручниками, забороняється наносити мастило безпосередньо руками;

- в зимовий період мастило розігрівати до температури 50 - 90°С, дотримуючись при цьому правил пожежної безпеки;

- підігрівати мастило у “водяній бані", для чого бочка з відкритою пробкою встановлюється у місткість, наповнену водою;

- при нанесенні жирового мастила користуватися гумовими рукавичками, надягнутими в зимовий час на теплі рукавички;

- жирове мастило вогненебезпечне, тому його потрібно доставляти в спеціальних металевих бочках із загвинченими пробками і зберігати в приміщеннях, обладнаних протипожежними засобами;

- алюмінієва пудра, що додається у мастило, може легко окислюватися й самозайматися, особливо у вологому середовищі, тому її потрібно зберігати в сухих закритих приміщеннях.

10.4.8. Під часізоляції труб на ізоляційно-зварювальних базах порошковимполіетиленом необхідно дотримуватися наступнихвимог безпеки:

- управління установкою повинно бути дистанційним;

- до роботи на обладнанні допускаються особи, навчені з безпеки праці і мають відповідні посвідчення;

- приміщення, в яких встановлюються агрегати по нанесенню покриття з порошкового поліетилену, повинні задовольняти протипожежним вимогам;

- доступ обслуговуючого персоналу до агрегату з нанесення покриття під напругою, а також до нагрітих поверхонь труб, повинен бути виключений. Огорожу розташовувати на відстані не менше за 2 м від вузлів агрегату, що знаходяться під напругою, двері огорожі повинні бути зблоковані з автоматичним пристроєм, що відключає високу напругу, і розрядником, що знімає залишковий електростатичний заряд із ванни агрегату;

- агрегат для нанесення ізоляційного покриття і ванна для охолоджування ізольованих труб повинні бути обладнані вентиляцією;

- роботу агрегату з нанесення покриття супроводити світловою попереджуючою сигналізацією;

- очищати воду, що використовується для охолоджування ізольованих труб, від можливих забруднень порошковим поліетиленом і окалиною необхідно у відстійниках-пастках;

- вміст шкідливих домішок у повітряному середовищі на відстані 1,5 м від поверхні труби, що ізолюється повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88.

10.4.9. Під часізоляції труб на ізоляційно-зварювальних базах епоксидним покриттям необхідно дотримуватися наступнихвимог безпеки:

- роботи по нанесенню епоксидного покриття виконуються тільки за наявністю наряда-допуску;

- захисне і енергоустаткування повинно бути заземлене;

- лакофарбові матеріали повинні зберігатися на робочих місцях в кількості, необхідній на одну робочу зміну;

- композиція повинна знаходитися на майданчиках, що виключають умови її зайняття від попадання прямих сонячних променів;

- апарати для фарбування, що працюють під тиском, а також шланги необхідно перевіряти перед початком роботи і випробовувати під тиском, що перевищує в 1,5-2 рази робочий, а результати випробувань необхідно оформляти актом;

- порожню тару з-під лакофарбувальних матеріалів необхідно зберігати тільки на спеціально відведених і обладнаних майданчиках;

- перед початком фарбування руки необхідно змазати захисною пастою;

- під час виконання лакофарбувальних робіт необхідно користуватися респіраторами, спецодягом, медичними рукавичками, які одягаються поверх полотняних;

- під час появи ознаків отруєння (нездужання, сонливість, нудота) роботу необхідно припинити, потерпілого вивести на свіже повітря і надати першу медичну допомогу.

10.4.10. Під час фарбування епоксидним покриттям забороняється:

- залишати установку для фарбування, що знаходиться під тиском, без нагляду;

- усувати які-небудь неполадки в установці при наявності в ній фарби, що знаходиться під тиском;

- на відстані радіусом 25 м від місця проведення робіт розводити відкритий вогонь, проводити зварювальні роботи, працювати з металевим інструментом, що іскрить, зберігати і приймати їжу, зберігати одяг в місцях приготування лакофарбових матеріалів і виконання робіт з ними.

10.4.11. Потрібно виключити можливість загоряння фарби й утворення пари. У разі загоряння необхідно застосовувати піну, вуглекислий газ, порошки, землю, пісок.

10.5.Укладання трубопроводів у траншею

10.5.1. Перед укладаннямтрубопроводу необхідно перевірити стантраншеї та звільнити ії від ґрунту, що обвалився механізованим способом. У разі крайньої необхідності дозволяєтьсяприбирання ґрунту, що звалився, вручну під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за виконання робіт. Прицьому перед спуском працівників у траншею потрібно влаштовувати укоси.

10.5.2. Перед укладаннямтрубопроводу в траншею необхідно перевірити надійність сталевихканатів, блоків і гальмових пристроїв трубоукладачів, вантажозахоплювальних органів ( сталевихрушників) та іншого пристосування. Сталевірушники та інше захоплювальнепристосування повиннізадовольняти наступнимвимогам:

- мати шестикратний запас міцності;

- мати свідоцтво (сертифікат) заводу-виготовлювача про їх випробування.

10.5.3. Під часопускання трубопроводу необхідно:

- машиністам трубоукладачів дотримувати узгодженість у роботі; у разі виникнення несправності на якому-небудь трубоукладачі трубопровід негайно опустити на землю;

- видалити людей із зони опускання секції (дільниці), траншеї і простору між траншеєю й трубопроводом;

- для попередження довільного зміщення секції (дільниці) в траншею переднім трубоукладачем потрібно тільки підіймати секцію (дільницю), не насуваючи ії на траншею, а всі роботи з опускання трубопроводу повинні проводитися за сигналом однієї особи – відповідальної за виконання цих робіт;

- під час накладення на трубопровід м'яких рушників машиністу трубоукладача не натягувати вантажні канати передчасно і виконувати сигнали ізолювальника;

- керівнику робіт подавати сигнал машиністам трубоукладачів про підйом трубопроводу тільки після зачеплення м'якого рушника за крюк трубоукладача і виходу ізолювальника із зони дії підіймальної стріли;

- для звільнення м'яких рушників останньому в колоні трубоукладачу ослабити натягнення рушника при піднятому трубопроводі, після чого ізолювальнику зняти один кінець рушника з крюка, відійти на безпечну відстань і подати сигнал машиністу про підйом крюка.

10.5.4. Очищення, ізоляція і укладаннятрубопроводу на поздовжніх схилахбільше за 15° виконуються з дотриманням наступнихвимог:

- під час роботи на підйом попереду трубоукладачів повинен прямувати трактор-буксир, а під час роботі на спуск - позаду трубоукладачів повинен переміщатися бульдозер-якір;

- усі трубоукладачі між собою і з тракторами-тягачами або бульдозерами-якорями повинні бути з’єднані сталевим канатом;

- кількість тракторів-буксирів або бульдозерів-якорів і перетин канатів розраховується залежно від схилу місцевості, стану ґрунтів тощо;

- в окремих випадках для якоріння можна використати нерухомо встановлені трактори з лебідками;

- очисну та ізоляційну машини прикріпляти сталевим канатом до найближчих трубоукладачів (до переднього - під час руху на підйом і до заднього – під час руху на спуск).

10.5.5. Під час опускання секції (дільниці) ґрунт, що обвалився, дозволяється видалятитільки післятого, як під неї упоперек траншеї будуть підведеніспеціальні сталевіабо дерев'яні опори, щонадійно втримаютьїї над траншеєю. Розміри опорвизначається розрахунком. Роботи дозволяєтьсявиконувати тільки під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за їх виконання.

10.5.6. Під час укладання заізольованого трубопроводу в траншею рух трубоукладачів по будівельній смузі не повинен відбуватись в зоні призми обвалення траншеї.

10.5.7. Під час виконання укладки трубопроводу в траншею машиніст трубоукладача повинен обов’язково виконувати такі вимоги безпеки:

- піднімати трубопровід не вище 1 м від поверхні землі;

- не допускати ривків при підніманні й опусканні трубопроводу;

- не допускати щоб, заізольована частина трубопроводу при опусканні на дно траншеї торкалася ії стінок;

- виводити несправний трубоукладач із колони тільки після перехоплення трубопроводу іншим трубоукладачем;

- при нестійкому положенні трубоукладача не піднімати і не переміщати вантаж.

10.5.8. Під час опускання трубопроводу в траншею заборонено знаходження людей під піднятою секцією, між траншеєю і трубопроводом, а також у зоні можливого падіння стріли.

10.5.9. Під час укладання трубопроводу зимою, вдовж його траси повинна бути розчищена від снігу смуга шириною не менше 4 м від краю траншеї.

10.5.10. Під час укладання трубопроводу в гірських умовах не дозволяється робити різких поворотів і зупинок на схилах і косогорах, щоб не допустити сповзання механізмів.

10.6. Експлуатація очисних і ізоляційних машин

10.6.1 Експлуатація очисних і ізоляційних машин здійснюється згідно з вимогам ГОСТ 12.2.004-75*, ГОСТ 12.2.011-75*.

10.6.2. Під час насадженняі зняття машин з трубопроводу та переміщення їх на стрілі трубоукладача повинні виконуватисявимоги ГОСТ 12.2.004-75*, ГОСТ 12.3.009-76* і ГОСТ 12.3.020-80*.

10.6.3. Роботана машинах повинна починатися післяперевірки їх справності і випробовування дії механізмів.

10.6.4. Під час роботимашин забороняється знаходитисяпід піднятим трубопроводом або на ньому.

10.6.5. Заправляння ґрунтовки в баки очисних машин повинно проводитисяза допомогою насоса. Облиті ґрунтовкою частинимашини повиннібути досуха витерті.

10.6.6. Під часзапуску двигуна важіль коробки передачі ходового механізму повинен знаходитисяв нейтральному положенні.

10.6.7. Під час роботимашин необхідно забезпечувати узгодженістьдій машиністів очисних, ізоляційних машин і трубоукладачів.

10.6.8. Щоб уникнути перекидання машини під час руху по трубопроводу необхідно стежити за з'єднанням утримуючоїштанги («хобота») машини з тросом трубоукладача.

10.6.9. Про всі помічені недолікив роботімеханізмів машиніст зобов'язаний доповістимеханіку або керівнику робіт. До усунення несправностей приступати до роботизабороняється.

11. Будівництво переходів через природні й штучні перешкоди

11.1Загальні вимоги

11.1.1. Під час виконання робітз будівництва підводних переходів слід виконувати вимоги цихПравил, а також Єдиних правил безпеки на водолазних роботах (НАОП 5.1.21-1.08-80), ГОСТ 12.3.012-77*, СНиП ІІІ -42 – 80* і СНиПIII– 4-80*.

11.1.2. Проект виконання підводно-технічних робітчерез ріки й водоймища узгоджується:

- з Міністерством транспорту України - під час будівництвапереходу на дільницяхсуднового ходу;

- з Міністерством аграрної політики України – під час перетинуводоймищ, які мають рибогосподарськезначення;

- з управліннямексплуатації комунікацій - занаявністю в районі переходу комунікацій, які випадково можуть бути пошкоджені під час проведення робіт(лінії зв'язку, лінії електропередачі та ін.).

11.1.3. Під часпроведення підводно-технічних робітна ріках і водосховищах для отримання щоденних прогнозів погоди необхідно встановити регулярний зв'язок із гідрометеослужбою.

11.1.4. Усі роботина плавучих засобахі спуск водолазів під воду можна проводити при хвилюванніводної поверхні до трьох балів. На дільницях суднового ходу, де виконуються водолазні роботи,на суднах підіймаються попереджуючі сигнали: два зелених прапори розміром від 1000 до 700 мм у деньабо два зелених вогні в темний час доби. Прапори або вогні розташовуються один надіншим на відстані від 1 до 2 м. Ці сигнали підіймаються на ноці рей тогоборту, із якого ведуться водолазні роботи.На плавучих засобах,які не мають постійної щогли для підйому сигналів, повинна встановлюватисятимчасова, добре видима щогла. Суднам і плавучим засобам швартуватисядо водолазних ботів, з яких ведуться водолазні роботи,забороняється. Прохідні суднаі плавучі засоби повинні прямуватималим ходомна відстані не менше за 50 м відборта судна, із якого виконуються водолазні роботи.

11.1.5. У разі виявлення мін абоінших боєприпасів потрібно негайно припинити роботив небезпечній зоні, визначити це місце буєм і повідомити про небезпеку районний військовийкомісаріат і місцеві органи влади для вживання відповідних заходів.

11.1.6. Усі працівники, які беруть участь у підводно-технічних роботах, повинніносити рятувальні жилети.

11.1.7. Під часмонтажу й укладання трубопроводу до роботина кранах- трубоукладачахдопускаються тільки особи, що пройшли навчання роботамна вантажопідіймальнихмеханізмах, мають право на управлінняі виробничий стаж не менше 1 року11.2. Будівництво переходів через залізниці і шосейні дороги

11.2.1. Будівництво переходу на перетинііз шосейною дорогою або залізницею повинно здійснюватисязгідно з ПВР, узгодженого з організацією, що експлуатує дану дорогу. Проект виконання робіт повиненпередбачати заходи проти осіданняземляного полотнадороги або можливого винесення ґрунту ґрунтовими водами.

11.2.2. Виконання робітпо горизонтальному бурінню в нічний час дозволяється тільки увиняткових випадках із дозволу керівника управлінняі при наявностідостатнього освітлення згідно з ГОСТ 12.1.046-85. Кордони небезпечноїзони п означаються сигнальнимиліхтарями. Під часвиконання робітна УГБосвітлення повиннобути напругоюне більше за 12 В. Стінки котловану для установки горизонтальногобуріння (УГБ) повинні матистійкі укосиабо надійне кріплення.

11.2.3. Між машиністом трубоукладачаі машиністом установкигоризонтального буріння, а такожміж працівниками, які беруть участь у процесі буріння, повиннабути встановленанадійна сигналізація.

11.2.4. Трубоукладач, що використовується при роботі установкигоризонтального буріння, повинен знаходитисяза межамипризми обвалення ґрунту .

11.2.5. Кожух (з вмонтованим шнеком) придопомозі одногоабо двох трубоукладачів необхідно опуститив робочий котлован на роликові опори і нівеліром вивірити правильний його напрям. Потім на задній кінець кожуха трубоукладачем опустити установкуі закріпити стяжними хомутами. Приопусканні кожуха вкотлован (траншею) забороняється знаходитися людям підпіднятим вантажем. Після закінчення монтажуправильність установкипотрібно вивіритирівнем, встановленимна машині . Упроцесі роботи установка горизонтального бурінняпідтримується трубоукладачем, а її положенняконтролюється за рівнем.

11.2.6. По міріпросування кожухав свердловинішвидкість його подачі потрібно зменшити у зв'язку із збільшенням опору ґрунту .По мірізбільшення кількості рядів намотування сталевогоканату на барабан лебідки тяговезусилля меншає. Зусилля в сталевомуканаті повинноконтролюватися динамометром, який монтується в одну з його ниток. Якщозусилля подачі, яке доводитьсяна одну нитку сталевогоканату, перевищило тяговезусилля лебідки, необхідно перепасувати сталевійканат на більшу кількість ниток у поліспасті.

11.2.7. Упроцесі роботи установкидля попередження забивання шнекаслід стежити за кількістю ґрунту , що поступає з кожуха, і періодично припиняти подачу тягової лебідки для випорожнення кожуха. У сипучихґрунтах не треба робити зупинки для випорожнення кожуха, оскільки під дорогою (де проводиться буріння) призначному виробленніґрунту можуть з'явитися порожнини,які викликають осідання полотна дороги.

11.2.8. Під часвиникнення небезпечних умов робіт (обвали ґрунту, обрив проводівліній електропередачі та ін.)всі працівники повинні бутививедені, а небезпечне місце позначено.

11.2.9. Для спуску людей у котлован потрібно користуватися переносними сходами. Під час опускання ланоктруб для нарощування патрону всі працівники зкотловану повинніпіти за межінебезпечної зони.

11.2.10. Для попередженнявиникнення завалів ґрунт ізкотловану потрібно своєчасно видаляти.

11.2.11. Котловани й траншеї повинні бути огороджені згідно з ГОСТ 23407-78, а перед ними встановлені попереджуючі знаки безпеки.

11.2.12. Біля діючих підземних комунікацій, згідно з НАОП 1.1.23-1.16-79, земляні роботи повинні виконуватись під наглядом особи, відповідальної за виконання цих робіт. Розробку ґрунту механізмами необхідно припинити на відстані не менше 2 м від підземних комунікацій. Розробляти ґрунт дозволяється тільки лопатами. Користуватись при цьому ударними інструментами (лом, кирка тощо) не дозволяється.

11.2.13. Під час розробки ґрунту усередині труби, яку горизонтально продавлюють, згідно з СНиП ІІІ - 4-80*, землекоп повинен дотримуватись наступних вимог:

- розробляти ґрунт на дільниці довжиною не більше 40 м, знаходячись усередині труби, яку продавлюють;

- знаходитись усередині трубопроводу (діаметром не менше 1020 мм), який продавлюють, не більше 1 год. з інтервалами між робочими циклами не менше 30 хв.

11.2.14. Не дозволяється розробляти вручну будь-який ґрунт за межами ножа. Перебування працівників в трубі, а також у небезпечній близькості від нарощених патрубків під час продавлювання трубопроводів, не допускається.

11.2.15. Під час ручної розробки ґрунту усередині труби-футляра (довжиною 10 м і більше), який прокладають біля ії ходу, повинен знаходитись робочий, який має сигнальний зв’язок із прохідником, що знаходиться у вибої, при цьому повинна бути забезпечена подача свіжого повітря до робочого місця не менше 10 м 3/год.

11.2.16. На час руху поїздів усі працівники, які знаходяться у футлярі під дорогою, повинні вийти із вибою.

11.2.17. Забороняється прокладка футляра, якщо в робочому котловані є вода.

11.3. Переходи через водні перешкоди

11.3.1. Плавучі технічні засоби, що використовуються прирозробці підводних траншей і укладанні трубопроводів, повиннівідповідати вимогам Річкового регіструУкраїни і бути укомплектовані штатним спорядженням і рятувальними засобами.

11.3.2. Під частранспортування секцій трубопроводу методом сплавляння слід виконувати вимоги “Правил пропускусудов, составов и плотов через судоходные шлюзы” і “Правил плавания по внутренним судоходным путям”.

Не дозволяється причалювання човнів до секції і знаходження на ній людей.

11.3.3. Під часбуксирування секцій трубопроводу до місця укладання необхідно:

- мати по одному буксирув головній і хвостовій частинітрубопроводу;

- забезпечити надійність кріплення трубопроводу до буксиру плавучих засобів;

- не причалюватишлюпки до трубопроводів.

11.3.4. Переправляти людей через водоймища слід на катерах. З порядком посадки і висадки з катера (шлюпки) та про правила поведінки під час переправи пасажирів ознайомлює капітан (відповідальна особа) катера.

11.3.5. Вантажопідйомність або місткістьшлюпки повиннабути написана на її носовій частині. Забороняється навантажувати шлюпку понад встановленоїнорми, а такожпереправляти людей на шлюпках, призначених для перевезення якорів.

11.3.6. Посадка і висадка з катера (шлюпки) дозволяється тільки після повної зупинки й швартуваннядо причалуабо плавучих засобів.

11.3.7. Усі шлюпки на об'єкті повиннібути закріпленіза відповідальними особами. Кожнушлюпку потрібно забезпечити необхіднимінвентарем і пристосуванням: веслами(не менш трьох пар), стопорним крюком, ліхтарем , фалінем, відром-черпаком, рятувальними кругами (із розрахунку одинкруг на дві людини).

11.3.8. Під час штормубільше ніж 3 бали, а такожу нічний час переправа людей на шлюпках (човнах) забороняється.

11.3.9. Забороняється користуватися випадковими плавучими засобамидля виробничих цілей і переправи працівників.

11.3.10. Щоб уникнути попаданняводи в човен (шлюпку), її потрібно вести упоперек хвилі, а не паралельно гребеню.

11.3.11. Під час причалювання човна (шлюпки) до судна необхідно дотримуватися наступних вимог:

- не підходитина ній до судна, яке рухається;

- причалювати до судна тільки післятого, як із нього буде поданакоманда “прийняти човен”; при цьому човенпотрібно направитиносом по ходусудна.

11.4. Підводні земляні роботи

11.4.1.Під часвиконанняднопоглиблювальних робіті розробки підводних траншей на переходах слід дотримуватися вимог “Правил техники безопасностиприпроизводстведноуглубительных роботи обслуживания специальных механизмов иустройствнадноуглубительныхснарядах”, “Правил техники безопасности при производстве подводно-технических работ на реках и водохранилищах” і НАОП 5.1.21-1.08-80.

11.4.2.Під часексплуатації плавучогоґрунтопроводунеобхідно:

- секції плавучогоґрунтопроводузабезпечити обмежувальними ланцюгами і ходовим настилом злеєрною огорожеювисотою не менше за 1м;

- плавучийґрунтопровідкінцевоючастиноюзакріпити на якорях або опорах;

- плавучийґрунтопровідзабезпечити рятувальнимикругами;

- длясполученняснаряда з плавучимрефулером влаштуватипідвісний трап із поручнями.

Під часперевезення плавучогоґрунтопроводу знаходитисяна ньому забороняється. Швидкість руху буксира ізґрунтопроводомдопускається не більше за 1-2 км/год.

11.4.3. Під часрозробки ґрунту земснарядом необхідно:

-рефулерніпонтониобладнати міцнимнастилом ілеєрною огорожею;

Завантажити