НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

-влаштовуватитрапи для переходу із земснаряда нарефулерніпонтони;

- для переходу із земснаряду на інші судна або берегвлаштовуватисхідці (трапи) з поперечними планками і оснащеніпоручнями;

-усі робочі місця в темний час добиосвітлювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.046-85;

-для підтримкипульпопроводу встановити понтони, на які в темний час доби виставляються світловісигнали;

- передпочатком роботи провести технічний оглядмеханізмів іобладнанняземснаряду, про виявленінесправності- зробити запис в судновомужурналіівжитизаходів до негайного їх усунення;

- не допускативстановленняводолазнихспусківв зоні робочого органудіючогоземснаряду;

- в місцях відвалу ґрунту виставитипопереджувальні написи, забороняючивихідлюдейна намитий ґрунт;

-очищати всмоктуючийнаконечник привимкненомуґрунтовомунасосі;

- на період водолазного обстеженняроботуземснарядуприпинити;

- вжити заходи, що виключають наближення людей на човнідонавантаженого уводувсмоктуючого наконечника під часроботиґрунтовогонасоса.

11.4.4.Під часрозробки траншей канатно-скреперною установкоюнеобхідно:

- шлях руху робочихсталевихканатів слідзвільнитивідвеликихкаменів, валунів тощо;

- недопускається знаходженнялюдейна відстані ближче за 50мвід натягнутих робочихсталевих канатів; ця відстань позначається попереджувальними знаками;

- машиністам електричних лебідок носити діелектричні калоші, рукавички та інші ЗІЗ;

- під часроботи установкине вимірюватитраншею в зонірухускреперногоковшаабо сталевих канатів, непереміщуватиґрунт бульдозеромізвідвалу до вимкненняскреперноїлебідки, не направлятируками рухомийківші не очищати його від ґрунту вручну.

11.4.5. Діаметр і міцністьсталевихканатівскреперної установки повинні відповідати технічній характеристиці, вказаній у паспорті. Ці канати згідно з ДНАОП 0.00-1.03-02 підлягають періодичним оглядам.

11.4.6. У разі раптової зупинкискреперногоковша потрібновключити зворотний хід, а потім при малій швидкості руху - робочий хід.Якщо, незважаючи на перемикання,хідковша утруднений, необхідно, заздалегідь вимкнувшиустановку, за допомогою водолаза з'ясувати причину йусунутиперешкоди.

11.4.7.У разі обриву сталевогоканата лебідку відключити (вимкнути).

11.4.8.Під часпідводних вибуховихробітпотрібно дотримуватись вимогЄдинихправил безпекипривибуховихроботах(ДНАОП 0.00-1.17-92).

11.5 Підводне зварювання і різання

11.5.1. Згідно з НАОП 5.1.21-1.08-80 довиконання робітззварюванняі різання труб (металу) під водою допускаються водолази, які мають кваліфікаційні свідоцтвазварникаіоформлений наказом керівника організаціїдопускдоцих робіт.

11.5.2. Допочатку робітз підводного різаннязварник повиненобстежити місце проведенняробіт.Пришвидкості течії води більше 1м/с місце, де ведутьсяроботи, потрібнозахиститищитами. Трубопровід, призначений для різання, потрібно закріпититак, щобчастина, яка відрізається, не впала.

11.5.3. Відключенудільницютрубопроводу перед різанням потрібно продути, аякщотрубопровід бувзаповненийнафтопродуктом (нафта, бензин), його необхідно заздалегідь промити й заповнитиводою. Поверхню трубопроводу в місцях різання потрібно ретельно очистити від ізоляції.

11.5.4. Перед спускомзварникапід воду необхідно перевірити різак, шланги іпересвідчитисяв їх справності.Призапалюванні різака під водою (під дзвоном) потрібно перевірити пристосування для запалювання.

11.5.5.Газозварникпід часроботи повинен направлятиполум'я різака всторонувід свого спорядження (водолазного одягу, шлангів).

11.5.6.У разінаявності на поверхні водилегкозаймистоїрідини (гас, бензин та ін.) запалювати ігаситиполум'я різака слід тільки під водою, безпосередньобілямісцяроботи. Різання в цьому випадку може проводитися на глибині не менше за 10м.

11.5.7. Щоб уникнути засмічення мундштука, не допускається під час підводного різання випускатизрук різак ікластийого на ґрунт.

11.6. Прокладання підводних трубопроводів

11.6.1 Під час будівництва підводних переходів необхідно керуватися вимогами проекту, СНиП ІІІ - 4-80*, “Правилами техники безопасности при производстве подводно-технических работ на реках и водохранилищах” і ГОСТ 12.3.012-77*.

Перед прокладкою підводного трубопроводу (дюкеру) необхідно:

- вивчити і проробити проект виконання робіт з усіма працівниками, які виконують такі роботи;

- провести інструктаж з охорони праці з урахуванням конкретних умов будівництва (незалежно від термінів інструктажів, що проводилися раніше, в тому числі з особами, пов'язаними з подачею сигналів);

- механізми, плавучі засоби, обладнання і пристосування перевірити та привести в повну справність.

11.6.2. Щоб уникнути аварії під час прокладання трубопроводів способом протягування по дну, перед початком робіт потрібно провести перевірні розрахунки з урахуванням маси трубопроводу з вантажами, вантажопідйомності трубоукладачів, потужності тягових засобів. У разі пошкодження трубопроводу, баласту, обриву тягового троса та інших несправностях, сигнальник повинен негайно подати сигнал про припинення укладання трубопроводу.

У разі аварійної обстановки слід діяти згідно з планом ліквідації аварій.

11.6.3. Під час монтажу секцій трубопроводу і їх переміщенні необхідно дотримувати наступних вимог:

- перед початком робіт перевірити стан сталевих рушників, канатів, блоків і гальмових пристроїв кранів-трубоукладачів;

- у процесі робіт витримувати схему розстановки механізмів, не перевищувати величини допустимих навантажень, вильоту стріл і висоти підйому трубопроводу кожним краном-трубоукладачем, а у разі виходу з ладу одного з кранів-трубоукладачів негайно опустити трубопровід на ґрунт.

На місці робіт з підйому і переміщенню трубопроводу не повинні знаходитися особи, що не мають прямого відношення до виконання даних робіт.

11.6.4. Під час будівництва переходів через великі водні перешкоди (ріка шириною більше за 200 м, озеро) необхідно на місці переходу організувати рятувальні станції. Рятувальна станція повинна бути оснащена необхідним мінімумом інвентаря й обладнання за наступним списком:

Шлюпка на 5 чоловік. ..........................................................................1 шт.

Весла...........:.........................................................................................3 пари

Кочети ...................................................................................................3 пари

Нагрудники рятувальні. ...................................................................…3 шт.

Кінці Александрова з вірьовкою довжиною 20 м……………………...2 шт.

Рятувальні круги....................................................................................2 шт.

Ліхтарі „кажан". ......................................................................................1 шт.

Дошки товщиною 40 мм і довжиною 3 м……………………………......2 шт.

Санітарна сумка з набором медикаментів. .........................................1 шт.

Наведений список може бути розширений залежно від місцевих умов.

11.6.5. Понтони, що використовуються для укладання трубопроводів, повинні бути в справному стані, перевірені на герметичність і міцність тиском, відповідним полуторній глибині опускання.

Понтони, що мають пристрої автоматичної відстроповки, потрібно від'єднувати після виведення суден і плавучих засобів за межі зони спливання понтонів. Під час визначення зони спливання, вказаної у проекті виконання робіт, необхідно враховувати швидкість течії.

11.6.6. Пристрій спускового шляху будь-якої конструкції повинен забезпечувати безперешкодне транспортування трубопроводу під час його протягування, а також безпечну роботу виробничого персоналу. Перед початком робіт потрібно засипати ями, зрізати нерівності ґрунту і прибрати сторонні предмети на шляху руху трубоукладачів.

11.6.7. Монтаж підводних трубопроводів у нічний і темний час діб допускається тільки при дотриманні наступних умов:

- достатнім освітленням зони робіт;

- наявності відповідної сигналізації;

- безпосередньому керівництві роботами особою, відповідальною за будівництво підводного переходу.

11.6.8. Під час протягування трубопроводу по спускових пристроях у вигляді рейкового шляху з возиками або роликових опор, необхідно дотримуватися наступних вимог безпеки:

- протягувати і опускати трубопровід слід у світлий час доби, а в темний час доби освітленість місць проведення робіт повинна відповідати ГОСТ 12.1.046-88;

- возики, роликові опори, стапелі для насуву на спускову доріжку повинні бути справними;

- механізми, зайняті на протягуванні трубопроводу, завчасно оглянути й випробувати;

- для запобігання самовільного пересування секції на схилах необхідно користуватися гальмовою лебідкою; сталевий канат від лебідки під час спуску повинен бути натягнутий;

- перед застропуванням трубопроводу ретельно оглянути сталевий тяговий канат; навантаження на сталевий канат не повинно перевищувати норми відповідно до його заводського паспорта (сертифікату); для контролю навантаження на лебідці встановлювати динамометр;

- під час протягування не переходити через трубопровід, не знаходитися на ньому і ближче ніж 20 м від сталевих тягових канатів,

- за необхідністю наближення до трубопроводу або до сталевого каната, роботи по протягуванню потрібно припиняти.

11.6.9. Під час протягування трубопроводу по дну водної перешкоди за допомогою тягової лебідки необхідно:

- надійно прикріпити лебідку до анкерної опори, розрахованої на максимальне зусилля;

- використати систему дистанційного управління лебідкою;

- перевірити надійність тягового троса, у разі необхідності випробувати його на розривне зусилля;

- стежити за показами динамометра лебідки, не допускаючи перевантаження троса вище розрахункової величини;

- намотувати трос на барабан лебідки рівномірно, без ривків (прикладати навантаження до троса допускається тільки після того, як буде вибране все слабке місце троса);

- забезпечувати синхронну роботу тягової лебідки і гальмового пристрою.

11.6.10. Під час експлуатації лебідокзабороняється:

- торкатися до рухомих частин і сталевого канату руками;

- перевантажувати лебідку;

- відкидати собачку храповика в разі намотування сталевого каната, знаходитися біля рукоятки лебідки при тимчасовій зупинці останньої;

- переходити через натягнутий сталевий канат;

- кріпити ручні лебідки до опорних точок (нерухомим якорем) і до рам дротом (катанкою) будь-якої товщини;

- залишати без нагляду лебідку з включеним електродвигуном.

11.6.11. Під час опускання трубопроводу в підводну траншею необхідно стравлювати сталеві канати з лебідок тільки по сигналу особи відповідальної за виконання цих робіт. Перед відстроповкою понтонів від трубопроводу слід пересвідчитися в тому, що понтони заповнені водою, а стропи ослаблені. Відстроповка понтонів, не заповнених водою, забороняється, крім випадків, коли передбачається їх автоматична відстроповка. Знаходитися людям на навантаженому у воду трубопроводі забороняється.

11.7.Баластування трубопроводу

11.7.1. Забороняється виконувати будівельно-монтажніроботибез затвердженого увстановленомупорядку проекту виконанняробіт.ПВРповиненміститирозділ “Вимоги безпеки”, в якомуповиненбути передбачений комплекс організаційних і технічних заходів, виконання яких забезпечує безпеку проведенняробітпобаластуваннюй закріпленню трубопроводів.

11.7.2. До виконанняробітпобаластуваннюі закріпленню трубопроводів допускаються працівники:

- які пройшли попередній і періодичний медичні огляди;

- якіпройшлиінструктаж безпосередньо на робочому місці за інструкцією, затвердженою наказом піприємства;

- забезпечені спецодягом, спецвзуттям і захисними засобами відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 і типових норм.

11.7.3. На місці проведенняробітнеобхідно мати опалювальній вагончик для обігріву, переодягання і харчування.

11.7.4. Освітленість робочих місць, проїздів і проходів до них у темний час діб згідно з ГОСТ 12.1.046-85повиннабути не менше за 25 лк.

11.7.5. У зоніробітпобаластуваннюй закріпленню трубопроводів не допускається присутність сторонніхосіб.

11.7.6. Передпочаткомробітнеобхіднопересвідчитисяв справності вузлів і механізмів, особливо шлангів високоготискугідравлічних систем, цілісності ізоляційного покриття електричних проводів.

11.7.7.Вантажозахоплювальнепристосування для підйомувантажівповинновиключати їх мимовільне відчеплення і забезпечувати стійкість їхположенняпід час підйому й переміщення. Місцястроповкиповиннібутивідміченізаздалегідь.

11.7.8. Сталевіканати йстропиповиннівідповідатидіючимстандартам.

11.7.9. Місця переходу людей через траншеюповиннібути обладнані перехідними містками відповідно до вимог ГОСТ 24258-88 і освітлені в темний час доби згідно з ГОСТ 12.1.046-85. Для спуску в траншею й підйомузнеї потрібно застосовувати переносні сходи.

11.7.10.Під часрозвезеннязалізобетоннихобважнювачівна стрілі крана-трубоукладачай навішування його на трубопровід забороняється:

- підійматиобважнювачівище за 1мнад поверхнеюземлі;

- підіймативантажібез перевірки правильностістроповкиі надійності дії гальма кранової лебідки;

-знаходитисяпідвантажемабо в зоні падіння стріли крана-трубоукладача.

11.7.11. Не допускається виконувати монтажніроботипід часожеледиці, грози, снігопаду і туману, в умовах поганої видимості в межах фронтуробіт(приосвітленості нижче за 25лк.).

11.7.12.Під часбаластуваннятрубопроводів ґрунтом іззастосуваннямполімерних матеріалів перед укладанням полотнищ на трубу необхідно перевіритистанстінок і брівок траншеї. У разі необхідності - вжити заходи щодо їхзміцнення.

11.7.13.Роботипо зварюванню полімерних полотнищ згідно з ГОСТ 12.3.016-87повиннівиконуватисяу приміщеннях із примусовою вентиляцією.

11.8. Будівництво повітряних переходів

11.8.1. Прибудівництві повітряних переходів необхідно мати розроблений проект виконання робіті технологічні карти, що визначаютьпослідовність і безпечні способи їх виконання.

11.8.2. Будівельний майданчик для збирання металоконструкцій і зварюваннясекцій труб необхідно розташовувати безпосередньо біляпереходу, але прицьому потрібно враховувати можливість затоплення заплави під час підйомуводи ( післявипадання опадів, розтавання снігу тощо).

11.8.3. Електричні проводи, розташовані на відстані менше за 5 мвід металевих інвентарних і постійних споруд, на час монтажу й демонтажу конструкцій повиннібути знеструмлені.

11.8.4. Кріплення підмостківта інших засобів підмощення, а такожблоків для підйому елементів, які монтуються до конструкцій тимчасових або постійних споруд,допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за виконання цих робіті післятого, як буде перевірена надійність конструкцій відповідним розрахунком.

11.8.5. Підмостки для збирання прогінних будов улаштовуютьзгідно із ПВР, ГОСТ 26887-87 і ГОСТ 24258-88. Настили підмостківроблять з дощок, збитиху щити. Зазори між дошками не повиннібути більше за 10 мм. Кінці елементів, що стикуються, розташовуються на опорі з перекриттям її не менше ніж на 20 см. З сувнастилу повиненбути виключен. Настили підмостків захищаються поручнямивисотою не менше за 1 м, що складаються зпоручня, одногопроміжного горизонтального елемента і нижньої бортової дошки висотою не менше за 15 см. Дерев'яні поручні повиннібути гладко обстругані. Підняті і встановлені на місце елементи опор і підмостків повиннібути негайно надійно закріплені зв'язками.

11.8.6. Влаштування підмостківшляхом укладаннянастилів або окремих дощокна випадкові опори не допускається.

11.8.7. Підвішені на пальцях підмостки, щоб уникнути розгойдування, повиннібути розкріпленірозтяжками.

11.8.8. Крючкиі петлі для підмостківпотрібно заздалегідь ретельно оглянути й випробувати подвійнимстатичним розрахунковим навантаженням протягом 15 хв. Місця підвіски крючківі петельпотрібно призначати заздалегідь.

11.8.9. Працівники, які виконують роботипо влаштуванню і розбиранню підмостківна висоті більше за 5 м, згідно зі СНиП ІІІ - 4-80* повиннікористуватися запобіжними поясами і носити взуття з нековзною підошвою.

11.8.10. Скупчення людей на підмостяхне допускається. Бути присутніми на робочому місці можуть тільки особи, які безпосередньо виконують роботу, і технічні керівники.

11.8.11. Для підйому верхолазів до робочих місць дозволяєтьсязастосовувати металеві драбинидовжиною не більше за 5 м, які згідно з ГОСТ 25772-83 необхідно захиститиметалевими дугами з вертикальними зв'язками. Працювати з цих драбинзабороняється.

11.8.12. Нижні кінці приставних драбин згідно з СНиП ІІІ - 4-80*,залежно від матеріалу опорної поверхні, повиннімати упориу вигляді металевих шипів або гумових наконечників, а верхні кінці - крючки, які закріпляютьза надійні конструкції.

11.8.13. Східці ( перекладини) дерев'яних приставних драбин згідно з ГОСТ 26887-87 повиннібути врізанів тятиви, які не менш ніж через 2 м потрібно зміцнювати стяжними болтами.Не дозволяється застосовувати драбини зі східцями, прибитимицвяхами, без врізання у тятиви.

11.8.14. Приодночасному виконанні роботий підтримуванні деталей потрібно застосовувати підмостки або ж драбини-приступки з верхніми робочими майданчиками, обгородженими поручнями.

11.8.15. Переносити по драбинах-приступках елементи, які монтуються, громіздкі й важкіпредмети, а такожскладувати на них матеріали і які-небудь предмети не дозволяється.

11.8.16. Під часмонтажу конструкцій у разі використання домкратів необхідно:

- по мірі підйому конструкції підводити під неї страхувальні клітки;

- домкрати опускати кожний раз на декілька сантиметрів по команді особи, відповідальної за дані роботи; запобіжні кільця домкратів знімати тільки на розмір застави;

- не допускати вільний вихід поршня гідравлічного домкрата більше за 2 см;

- застосовувати самогальмуючі домкрати;

- рейкові домкрати із зубчатою передачею обладнати безпечними рукоятками.

11.8.17. Очищати, ґрунтувати і фарбувати елементи прогінних будов, що монтуються слід до їх підйому й встановлення; у разі необхідності фарбування на місці, потрібно застосовувати монтажні возики, телескопічні вежі або підмощування.

11.8.18. Елемент, що підіймається краном, повинен утримуватися від розгойдування й поворотів відтяжками згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-02. Складальники при цьому повинні знаходитися за межами небезпечної зони.

11.8.19. Пілони, стояки, палі та інші конструктивні елементи необхідно стропити тільки в певних фіксованих точках за петлі або скоби. У місцях накладання стропа жорсткі ребра таких конструкцій потрібно захищати дерев'яними прокладками для запобігання строп від перетирання і різких перегинів.

11.8.20. Одночасне ведення робіт у двох або більш ярусах по вертикалі допускається в тому випадку, якщо між ярусами будуть влаштовані захисні огорожі (настили), які гарантують безпеку працюючих на нижньому ярусі.

11.8.21. Перед кожною зміною необхідно перевіряти стан палебийного обладнання. Виявлені недоліки необхідно усунути до початку робіт. При огляді або ремонті копер повинен бути опущений у нижнє положення.

11.8.22. З'єднання парових і повітряних шлангів повинно забезпечувати повну надійність. Для з'єднання шлангів не дозволяється застосовувати дротяні скрутки замість хомутів.

11.8.23. Не дозволяється занурювати палю при неповному з'єднанні її з наголовником або при появі бічних коливань палі.

11.8.24. Віброзанурювач дозволяється включати тільки після його спуску на палю і ослаблення підтримуючого поліспаста. Поліспаст при роботі вібромеханізму необхідно підтримувати в ненапруженому стані, але так, щоб у разі аварії наголовника вібратор не міг упасти.

11.8.25. Під час зрізання верхнього кінця залізобетонної палі необхідно закріпити частину, що зрізається, для запобігання її довільному падінню. Робітники, зайняті зрізкою, повинні користуватися захисними окулярами.

11.8.26. У разі використання трубопроводу як пролітної будови, трубну секцію можна монтувати в прольоті з насувом на опори.

11.8.27. Під час монтажу прогінних будов і трубопроводів необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки:

- підіймати, переміщувати або протягати конструкції і трубні секції за сигналами, що подаються керівником робіт;

- кількість трубоукладачів, інших машин і механізмів призначати за розрахунком, залежно від довжини й маси конструкції, що монтується;

- для закріплення блоків, вант, розчалок улаштовувати надійні якоря (постійні або тимчасові) згідно з розрахунками;

- до підйому трубної секції необхідно переконатися у відсутності на ній неукріплених предметів, інструментів та ін.;

- в період протягування трубної секції по прогінній будові всі інші роботи в небезпечній зоні припинити. Допуск осіб, не зайнятих безпосередньою установкою трубної секції на прогінній будові, закрити, небезпечну зону визначити попереджувальними знаками;

- не допускати знаходження людей на відстані ближче за 50 м від трубної секції, що протягується, натягнутого сталевого каната, на трубній секції, що протягується і що підіймається;

- під час поздовжнього насування трубної секції тягові і розчалювальні сталеві канати повинні бути в натягнутому положенні;

- прогінну будову після установки на опори негайно закріпити анкерними болтами й зв'язками;

- прохід по конструкціях прогінної будови після установки ії в проектне положення може бути дозволений тільки керівником робіт;

- сталевий страхувальний канат запобіжного пояса повинен бути закріплений за надійні конструкції.

11.8.28. Під час монтажу трубної секції на тимчасових опорах, місця установки останніх повинні бути сплановані, а основа під опори не повинна зазнавати деформації під навантаженням. У разі недостатньої несучої здатності основи, вжити заходи щодо ущільнення ії або підвищити несучу здатність іншим способом, що гарантує від осідання. Опори зі шпальних кліток необхідно скріпляти будівельними скобами щоб уникнути зміщення шпал.

11.8.29. Під час будівництва прогінних будов висячої і вантової систем необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки:

- підвіски, опорні сідла, розпірки та інші конструктивні елементи потрібно виготовляти в централізованих майстернях і доставляти на монтажний майданчик у вигляді готових, збільшених вузлів для подальшого монтажу в прольоті;

Завантажити