НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Ширина смуги земельдля магістральних підземних трубопроводів діаметром більше за 1420 ммвизначається проектом виконання робіт, який затверджується у встановленому порядку.

У болотистій місцевості, гірських умовах, а також на переходах через природні і штучні перешкоди відстань між трубопроводами, що будуються і діючими трубопроводами, визначається проектом.
Таблиця 13. Відстань між осями суміжнихмагістральних трубопроводів, м
(витяг з СН 452-73)

Діаметр трубопроводу,мм

Газопроводи

Нафтопроводи й
нафтопродуктопроводи

До 426 включно
Понад 426 до 720
Понад 720 до 1020
Понад 1020 до 1220
Понад 1220 до 1420

8
9
11
13
15

5
5
6
6
7

Відстань між осями суміжних трубопроводів різних діаметрів потрібно приймати рівною відстані, встановленій для трубопроводу великого діаметра.

15.6. Для проведення робіт в межах охоронної зони трубопроводу, відповідно до “Правил охорони магістральних трубопроводів”, будівельна організація зобов'язана мати письмовий дозвіл організації що експлуатує трубопровід, в якому повинні бути визначені час, місце, порядок і умови проведення цих робіт, порядок спостереження і контролю за безпекою їх виконання. Форма дозволу приведена в додатку 9.

15.7. Організація, яка отримала письмову згоду організації, що експлуатує трубопровід, на проведення робіт в охоронній зоні зобов'язана не пізніше ніж за п'ять діб до початку робіт викликати представника експлуатуючої організації для встановлення точного місцеположення підземного трубопроводу по всій дільниці виконання робіт.

15.8. До початку робіт в охоронній зоні трубопроводу організація, яка буде вести ці роботи, повинна розробити й затвердити узгоджений з організацією (підприємством), що експлуатує трубопровід, проект виконання робіт, в якому повинні бути передбачені необхідні заходи безпеки.

15.9. Починати роботи в охоронній зоні трубопроводів та їх об'єктів за узгодженням, термін давності якого перевищує 6 місяців, забороняється.

15.10. Під час проведення робіт в охоронній зоні трубопроводів та їх об'єктів організацією, яка виконує роботи, повинна бути призначена особа, відповідальна за ці роботи.

15.11. В охоронній зоні діючих трубопроводів відповідно до “Правил охорони магістральних трубопроводів” ( НАОП 1.1.23-1.16-79) забороняється:

- руйнувати берегоукріпляючі споруди, земляні та інші споруди, що захищають трубопроводи від руйнування, а прилеглу територію від аварійного розливання продукту, що транспортується по трубопроводу;

- переносити, засипати або ламати розпізнавальні і сигнальні знаки, контрольно-вимірювальні пункти, встановлені на трубопроводах;

- відчиняти хвіртки вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, відчиняти люки і двері підсилюючих пунктів зв’язку та інших лінійних споруд;

- кидати якори, проходити з ланцюгами, лотами, волокушами і тралами, виконувати днопоглиблювальні і землечерпальні роботи;

- складувати паливно-мастильні матеріали, бризол, бітум, деревину та інші матеріали;

- розводити багаття;

- розташовувати бази стоянок і ремонту механізмів, автотранспорту, вагон-будиночки та інші споруди.

15.12. До початку робіт згідно з НАОП 1.1.21-1.02-85, НАОП 1.1.23-1.03-84 будівельна і експлуатуюча організації спільно повинні обстежити діючий трубопровід на предмет виявлення можливих витоків продукту, що транспортується. У разі виявлення витоків продукту не дозволяється користуватися відкритим вогнем.

Виявлені дефекти трубопроводу повинні бути усунені експлуатуючою організацією до початку робіт. Після цього експлуатуюча організація повинна видати письмовий дозвіл на проведення робіт зі схемою небезпечних місць (перетину із діючим трубопроводом).

15.13. До початку робіт повинна бути пробита і позначена на місцевості вісь фактичного розташування діючого трубопроводу. Позначення знаками здійснюється через кожні 50 м на прямих і через 10 м на кривих дільницях траси. Розбивання і позначення знаками по осі діючого трубопроводу будівельно-монтажна організація виконує спільно з представниками експлуатуючої організації. Небезпечні місця (недостатнє поглиблення, ознаки виходу газу та ін.) повинні бути позначені особливо чітко.

15.14. Про проведену роботу по уточненню траси магістрального трубопроводу складається акт з участю представника замовника, організації, що експлуатує трубопровід, і представника організації, яка веде будівельно-монтажні або інші роботи в охоронній зоні трубопроводу. В акті вказуються: тип і кількість викопаних шурфів і встановлених знаків, фактична глибина трубопроводу, наявність і усунення витоків продукту, на якій стадії робіт повинен бути присутнім представник організації, що експлуатує трубопровід. Після підписання акту відповідальність за збереження трубопроводів і вказаних знаків під час проведення робіт несе організація, що виконує роботи. До акту додається схема розташування діючих трубопроводів з зазначенням діаметра і глибини їх закладання.

15.15. У небезпечних місцях (перетин трубопроводу, що будується з діючим, недостатнє заглиблення в охоронній зоні діючих трубопроводів та ін.) роботи повинні вестися в присутності представника експлуатуючої організації; при цьому необхідно:

- видати бригаді працівників наряд-допуск із переліком необхідних заходів безпеки;

- перед початком робіт пересвідчитися у відсутності витоку продуктів, що транспортуються;

- виставити в радіусі 5 м від діючого трубопроводу попереджуючі знаки з написами: “Газ! З вогнем не підходити!”, Нафта! З вогнем не підходити!”;

- припиняти механізовану розробку ґрунту на відстані не менше за 2 м від осі діючого трубопроводу; розробка ґрунту повинна виконуватися вручну без застосування ударних інструментів (ломів, кирок, клинів та ін.).

15.16. У зв'язку з можливими витоками газу, нафти, нафтопродуктів або інших продуктів, що транспортуються, не можна знаходитися на відстані менше за 5 м від продувальної свічки, метанольниць і конденсатозбірників діючого магістрального трубопроводу.

15.17. Під час розчищення траси різка лісу і чагарнику повинна виконуватися в сторону, протилежну діючому трубопроводу; трелювання дерев через діючий трубопровід забороняється.

15.18. Проїзд землерийних та інших машин над діючим трубопроводом допускається тільки по спеціально обладнаних переїздах у місцях, вказаних експлуатуючою організацією. При цьому необхідно дотримуватися вимог безпеки, передбачених проектом виконання робіт, а на дільницях, де діючий трубопровід заглиблений менше за 0,8 м, повинні бути встановлені знаки з написами, що попереджають про особливу небезпеку.

15.19. Під час засипки родючого шару на діючий трубопровід потрібно дотримуватись технології виконання робіт з рекультивації, що виключає наїзд машин на діючий трубопровід.

15.20. Під час риття траншеї відвали мінерального і родючого ґрунту потрібно розташовувати між діючим і тим, що прокладається паралельно трубопроводами, залишаючи вільною брівку шириною не менше за 0,5 м. Зони розташування відвалів ґрунту (мінерального і родючого) вказуються в проекті виконання робіт.

15.21. Під час здійснення вибухових робіт по улаштуванню траншей для других ниток згідно з ДНАОП 0.00-1.17-92 масу зарядів потрібно призначати з урахуванням сейсмічного впливу на діючий трубопровід. Охоронна зона при підриванні методом шпурових зарядів і відстань між діючим трубопроводом і зарядом встановлюються ПВР.

15.22. На всіх технологічних колодязях і контрольно-вимірювальних колонках діючого магістрального трубопроводу повинні бути встановлені розпізнавальні знаки, розташовані на висоті 2,5 м від поверхні землі.

15.23. Перед початком роботи в колодязі, розташованому поблизу діючих трубопроводів, особа відповідальна за виконання цих робіт, повинна перевірити газоаналізатором відсутність газу на робочому місці і тільки після цього дозволити спуск робітників. У разі виявлення газу недопустимої концентрації (більше за 1%) необхідно колодязь ретельно провітрити і повторно перевірити загазованість.

15.24. Для виконання робіт по засипці трубопроводу механізмами, керівник робіт зобов'язаний видати водієві механізму схему виконання робіт, показати на місці кордони розробки ґрунту й розташування діючих трубопроводів.

15.25. Засипку траншей трубопроводу, що знову прокладається, потрібно проводити траншеєзасиплювачами або бульдозерами з косими ножами. Бульдозери з прямими ножами з метою запобігання наїздів на діючий трубопровід повинні рухатися під кутом 45° до осі траншеї. Кордони можливого пересування бульдозера при засипці траншей повинні бути позначені вішками. Наїзд на валик ґрунту діючого трубопроводу забороняється.

15.26. Під час обходу траси в процесі випробування обхідник повинен знаходитися із зовнішньої сторони знову прокладеного трубопроводу.

16. Робота в умовах болотистої місцевості

16.1. Укладання трубопроводу через болота в літній час потрібно здійснювати при умові виявлення несучої здатності і влаштування вздовж траси лежневої дороги достатньої ширини для виконання технологічних операцій, проходу машин і механізмів.

16.2.Улітніх умовах на болотах невеликоїпротяжностідопускаєтьсяпрокладання трубопроводуметодом сплаву абопротягування зпопередньою розробкою технологічних карт на проведенняробіт.

16.3.Грузькіболотаповинніобстежуватися групою працівників не менш трьохчоловік підкерівництвомдосвідченого провідника(бажано з місцевого населення). Укожногоробітникав рукахповиннабутитичкадіаметром5-6 смі довжиною не менше за 5м. До пояса робітника прикріпляється карабіном міцнаконопляна мотузка, що з'єднуєробітників між собою. “Вікна”, що зустрічаються на шляху в болотистій місцевості треба обходити: їх легко помітити, оскількивони виділяються яскравою соковитою зеленню.

16.4.У разі провалюванняв болото потрібно негайнопокласти жердинуупоперек “вікна” і тримати на ній тулуб.Украйньому випадку - триматися за неї руками, не роблячи різких рухів. Інші робітникиповинні подативірьовку або іншізасоби порятунку.

16.5.Під час рубаннялісу на болотахстовбуридерев потрібно зрізати по можливості врівень ізземлею.Цієї вимоги необхіднодотримуватисьособливона смузіроботи будівельнихмеханізмів.

16.6. Засипку іобвалування укладеногона болоті трубопроводу потрібно виконувати екскаватором-драглайном,одноківшевим екскаваторомна поширюванихгусеницях абозвичайним одноківшевим екскаватороміз сланей.

16.7. На болотах із низькою несучоюздатністюпотрібнопроводити штучне промороженняповерхні на глибину 30 - 40 см. Для штучногопромороженнязастосовуютьсяспособи,передбачені проектом виконанняробіт (очищення поверхоньвід снігу,заморожування водою, армування хмизом та ін.).

16.8. Машини на гусеничномуходу, що працюють на болотистихдільницях,повиннімати люки у даху кабіни або мати відкриті двері кабіни.

17. Експлуатація машин, механізмів та інструментів

17.1Загальні вимоги

17.1.1 Складкомплектів будівельних машин, їх види, характеристики, кількість основних ідопоміжних машин в комплекті, а також склад технологічнихкомплектів засобівмалої механізації, обладнання, оснащення, інвентаря, пристосування та інструментувизначається в проекті організації будівництва й проекті виконання робітвідповідно до прийнятої технології виконання робіт.

Будівельне обладнання вітчизняного та іноземного виробництва повинно мати сертифікат згідно вимог ДСТУ 3413-96.

17.1.2 Розставляння на об'єкті вантажопідіймальнихмашин визначається в проекті організації будівництва, уточнюєтьсяі деталізується в проекті виконання робітз урахуванням їх спільноїбезпечної роботи. Відхилення в розміщенні вантажопідіймальних машиндопускається тільки приумові узгодження з розробниками проекту виконання робіті організацією, яка експлуатує машини.

17.1.3 Будівельні машини повинніексплуатуватися відповідно до вимог ДБН В.2.8-3-95 “ Будівельна техніка, оснащення, інвентар і інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин", ГОСТ 12.2.011-75*, ГОСТ 12.2.004-75* і експлуатаційної документації.

Технічний стан, обладнання та укомплектованість будівельних машин повинні відповідати “Правилам технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту”.

17.1.4 До управління будівельнимимашинами і механізмами допускаються особи не молодше за18 років.

17.1.5 Керівники БМУ, БУ, АТК, бази, підприємства або іншої організації (начальник, директор, головний інженер) повиннізабезпечити безпечніумови роботиі справний стан вантажопідіймальних, іншихбудівельних машин і знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

17.1.6 Відповідальність за забезпечення справного станубудівельних машин і механізмів в кожному БМУ, БУ, АТК,базі, підприємстві або іншій організації, механізованій колоні, дільниці,цеху і інших на основі наказу керівництва організації повинна бутипокладена на одну особу з числапрацівників, якому підпорядковується персонал, якій обслуговує ці машини й механізми (машиністи, слюсарі, електромонтери). Обов'язки відповідальної особина час відпустки, відрядження, хвороби або в інших випадках наказом керівника організації повиннібути покладені на працівника, який замінює його по посаді. Керівництво організації зобов'язано створити необхідні умови для виконання відповідальною особоюпокладених на ньогообов'язків.

17.1.7 Згідно з ДБН В.2.8-3-95 на машину і механізм повиннібути паспорт та інвентарний номер, за якими вониреєструються в журналі обліку ітехоглядів.

17.1.8 Машини й механізми, отриманівід заводу-виготовлювача або зкапітального ремонту, повинні бутипіддані технічному огляду. Огляд покладається наособу, відповідальну за справний стан будівельнихмашин і механізмів у присутності особи,якій доручається робота наданій машині. Результати технічного огляду заносяться в паспорт машини.

17.1.9 Будівельні тракторимарок Т-130, Т-100, С-100, С-80 і спецагрегатина їх базі повинніексплуатуватися принаявності блокувального пристрою, який виключає запуск двигуна при включенійтрансмісії.

17.1.10 На машинах повиннібути справні вогнегасники, лопати, брезент і кошма. Ці засобипотрібно тримати впостійній готовності. Гаситивогонь водою забороняється.

17.1.11 Будівельні машини (механізми), інвентар та інструменти повинні утримуватися в справному станіі відповідати роботі, що виконується. Не дозволяється приступати до роботи, якщона машині(механізмі) виявлені наявністьтріщини на відповідальних частинахметалоконструкцій (рамі, робочих органах, змінних дисках) або інші несправності, а також користуватисянесправним інвентарем і інструментом. Ч астинимашин (механізмів), що рухаються, повиннібути обгороджені запобіжними кожухами або щитками.

17.1.12 Під час роботи зі стальнимиканатами потрібно користуватися брезентовими рукавицями.

17.1.13 Машиніст, який здає зміну, повинен записатив змінному журналіпро всі несправності в роботімашини під час його зміниі довестипро це до відома машиніста, який приймає зміну .Машиніст, що приймає зміну , повинен пересвідчитися всправності машини шляхом огляду її разом із машиністом, що здає зміну, після цьогозробити в журналі записпро прийняттязміни .

17.1.14 Обслуговуючий персонал будівельних машин повиненпрацювати в спецодягу, передбаченому галузевими нормами.

17.1.15 Перед початком роботипотрібно уважно перевірити станвсіх вузлів машин і механізмів, а такожнадійність огород жуючих частин.

17.1.16 До початкуруху машиніст повинен пересвідчитися увідсутності поблизу від машини людей або яких-небудь предметів на гусеницях. При кожномуманеврі повинен подаватисязвуковий сигнал.

17.1.17 Під часруху машини в межах траси по високій траві, чагарнику та іншій рослинності, необхідно упередвислати людину для попередження наїзду навипадково відпочиваючих людей (машиніст у цей час повинен подавати сигнали).

17.1.18 Під час роботимашини забороняється:

- зніматиогорожі рухомих частин;

- знаходитисяна майданчиках, призначених для технічного обслуговування;

- проводити регулювання, перетяжкуабо змащуваннямашин до повноїзупинки двигуна;

- продовжувати роботу у разі виявленнянесправностей.

17.1.19 Під часзупинки машиніст повинензагальмувати машину і встановити важіль перемикання передач у нейтральне положення. Не можна залишати машину на схилінавіть у загальмованому стані. Забороняється сідатив машину або сходитиз неї на ходу.

17.1.20 Відкривати кришку горловини радіатора необхідно в рукавицях, розташовуючись із навітряної сторони.

17.1.21 Проїзд машин по мостах дозволяється примасі машини, що не перевищує вантажопідйомності моста (машиніст повинен знати масу машини, якою він управляє). Привідсутності данихпро вантажопідйомність моста проїзд по ньому допускається тільки з дозволу дорожнього майстра.

17.1.22 Під час завантаженняавтомобіля (тракторного або автомобільного поїзда) трубами, ґрунтом або іншими вантажамиза допомогою підіймальногокрана (екскаватора)водій повиненвийти з кабіниі стежити за вантаженняміз безпечної відстані.

17.1.23 У разі вимушеноїзупинки машини в дорозі, щоб уникнути отруєння вихлопними газами, забороняється відпочивати або спати в кабіні при працюючомудвигуні.

17.1.24 Під часексплуатації автомобільного або тракторного поїзда потрібно дотримуватися наступних вимогбезпеки:

- починати рух тільки після того, як водій пересвідчиться, що вантаж добре укріплений, причіп надійно сполучений із тягачем, а причіплювач та інші люди знаходяться на безпечній відстані;

- під час руху водій зобов'язаний уважно стежити за станом причіпу і вантажу, вести тягач плавно, не допускати крутих поворотів і різкого гальмування.

17.1.25 Під часруху автомобільного або тракторного поїзда забороняється:

- знаходитися будь-кому між тягачем і причіпом;

- переходити через буксирний пристрій;

- знаходитися (стояти або сидіти) на рамі тягача, на причіпі (підсанках) або на вантажі, що перевозиться;

- відчіплювати тягач до повної зупинки поїзда.

17.1.26 Робота машини безпосередньо під проводами повітряних ліній електропередачі, що знаходяться під напругою, забороняється. Для безпеки роботи з обох сторін вздовж лінії електропередачі, відповідно до “Правил охорони електричних мереж”, встановлюється охоронна зона на відстані від електропроводів (по горизонталі) залежно від напруги лінії: до 1 кВ включно - 2 м; від 1 до 20 кВ включно - 10 м; до 35 кВ включно -15 м; до 110 кВ включно -20 м; до 150 і 220 кВ включно - 25 м; до 330, 400 і 500 кВ включно - 30 м; до 750 кВ включно - 40 м; до 800 кВ постійного струму - 30 м.

Робота будівельних і дорожніх машин в охоронній зоні лінії електропередачі дозволяється за умови попередньої видачі машиністу наряда-допуску і при повністю знятій напрузі організацією, що експлуатує дану лінію електропередачі.

У разі неможливості зняття напруги будівельно-монтажні роботи в охоронній зоні лінії електропередачі допускаються тільки:

- під час наявності письмового дозволу організації, яка експлуатує лінію;

- у разі видачі машиністу наряда-допуску будівельно-монтажною організацією;

- у разі керівництва і безперервного нагляду відповідальної особи з числа працівників, призначеної організацією, що виконує роботи, яка має кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижчеIII;

- при відстані від підіймальної або рухомої частини машини і від вантажу, що підіймається в будь-якому положенні до найближчого проводу лінії, що знаходиться під напругою: до 1 кВ - 1,5 м; від 1 до 20 кВ - 2 м; від 35 до 110 кВ - 4 м; від 150 до 220 кВ - 5 м; 330 кВ - 6 м; від 500 до 750 кВ - 9 м; 800 кВ постійного струму - 9 м;

- при наявності у машиніста, якій керує машиною, кваліфікаційної групи не нижче за II;

- при умові заземлення вантажопідйомної машини (крім машин на гусеничному ходу).

17.1.27 Пересування будівельних машин і механізмів, а також перевезення обладнання, конструкцій та іншого вантажу під лініями електропередачі допускається тільки в тому випадку, якщо машина, механізм і транспорт із вантажем мають висоту від відмітки дороги або землі не більше за 5 м у разі руху по автомобільних дорогах і 3,5 м при пересуванні по грейдерних дорогах і без доріг.

17.1.28 Машини, призначені для роботи в гірській місцевості, повинні бути обладнані автоматично діючими гірськими упорами. Автомобіль із причіпом повинен бути обладнаний зчепленням, що забезпечує поворот розпуску точно по тій же кривій, що і тягач.

17.1.29 Під час роботи в гірських умовах для попередження ковзання гусениць до їх, башмаків необхідно приварювати додаткові грунтозачіпи.

17.1.30 У зимовий час для вільного проходження механізмів вздовж траси проїзну частину потрібно регулярно очищати від снігу.

17.1.31 Перед перебазуванням екскаватора, крана, трубоукладача та інших самохідних будівельних машин необхідно намітити безпечний маршрут проходження. Для цього особа, відповідальна за роботу машин, повинно заздалегідь оглянути шлях проходження і споруди, через які необхідно переправлятися (міст, шляхопровід та ін.).

У складі колони, що перебазується, повинен знаходитися старший, в обов'язки якого входить спостереження за виконанням водіями і машиністами виробничої дисципліни й вимог безпеки. Персонал, зайнятий перебазуванням самохідних машин (машиністи, помічники машиніста), перед відправкою в дорогу повинен бути проінструктований про заходи безпеки.

17.1.32 Під час експлуатації машин в польових умовах повинні бути організовані пункти, що охороняються, для стоянки самохідних будівельних машин у неробочий час. По закінченні робочої зміни машину потрібно ставити на вказаний пункт. Випускати машину зі стоянки дозволяється тільки в тому випадку, якщо у машиніста є наряд на роботу. У термінових випадках дозволяється випускати машину по розпорядженню вищого керівника.

На стоянці повинен бути журнал, в якому записуються відомості про технічний стан машин, час виходу й повернення кожної машини.

17.1.33 Під час стоянки самохідних машин на дільницях траси, віддалених від пункту стоянки, що охороняється, машиністи зобов'язані вжити заходи, що виключають можливість запуску їх сторонніми особами.

Завантажити