НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

17.1.34 Забороняється проводити які-небудь роботи під машиною при працюючому двигуні.

17.1.35 Якщо на дільниці робіт є підземні комунікації, які перетинають трасу трубопроводу, то необхідно отримати вказівки від особи, відповідальної за виконання робіт, про межі роботи будівельних машин.

17.1.36 Машиніст не має права передавати управління будівельною машиною без дозволу особи, відповідальної за технічний стан машини. Не дозволяється допускати сторонніх осіб і осіб, що не мають відповідної кваліфікації, до запуску двигуна й обслуговування машин.

17.1.37 Під час роботи в темний час діб і при поганій видимості траншея й дільниця траси попереду землерийної машини повинні бути освітлені.

17.1.38 Проходження самохідних будівельних машин через залізничний шлях дозволяється тільки на першій транспортній швидкості і в місцях діючих залізничних переїздів.

17.1.39 Коли на машині працює двигун ії не можна ремонтувати, змащувати або чистити механізми.

17.1.40 Після закінчення роботи машиніст будівельної машини зобов'язаний: зупинити машину, встановити важелі в нейтральне положення, заглушити двигун, відключити акумуляторну батарею від маси машини вимикачем маси або шляхом зняття клеми “мінус".

17.2. Експлуатація бульдозера

17.2.1 Під час роботи бульдозера потрібно дотримуватися наступних вимог безпеки праці:

- зупиняти машину, якщо перед ріжучою кромкою відвалу зустрілася перешкода, яку бульдозер подолати не може;

- не висувати ніж за брівку укосу;

- не працювати в дощову погоду на глинистих ґрунтах;

- опускати на землю відвал під час його очищення або ремонту;

- не наближатися гусеницями до брівки свіжого насипу ближче ніж на 1 м;

- працювати бульдозером на місцевості з поздовжнім схилом не більше за 36°.

17.2.2 Одночасна робота бульдозерів, які йдуть один за другим, дозволяється на дистанції не менше за 20 м.

17.2.3 Не дозволяється залишати машину на схилі з неопушеним відвалом до упору в землю.

17.2.4 Бульдозеристузабороняється:

- переганяти бульдозер своїм ходом (до місця роботи, на пункт стоянки машин) із низько опущеним ножем відвалу;

- включати задній хід руху бульдозера без подачі попереджувального сигналу.

17.3 Експлуатація одноківшевих екскаваторів

17.3.1Під час роботи одноківшевогоекскаватора вільнийпростірміж задньою стінкою кузова ізабоємабоспорудою прибудь-якомуположенністрілиповиненбути не менше за 1м

17.3.2 Під часроботи одноківшевимекскаватором забороняється:

- повертатиплатформи з невиведеним ізґрунту ковшем;

- підтягати стрілою вантаж, розташований не під роликом стріли;

- чистити, змащувати, ремонтувати машини або регулювати на нихгальма припіднятому ковші;

- виконувати які-небудь роботиміж забоємі екскаватором;

- знаходитисяв радіусі дії стріли екскаватора плюс 5 м;

- сходитиз екскаватора припіднятому ковші

- переганятибульдозер своїм ходом (до місця роботи, на пункт стоянки машин) із низько опущеним ножем відвалу;

- включатизадній хід рухубульдозера без подачі попереджувальногосигналу .

17.3.3 У разі знаходженнялюдей у небезпечній зоні дії стріли роботаекскаватором забороняється.

17.3.4 Під час зупинкиекскаватора машиніст зобов'язаний плавно опустити ківш на ґрунт.

17.3.5 Під час роботина екскаваторах з електроприводом машиніст зобов'язаний користуватися діелектричними засобами захистувід поразки струмом (діелектричнірукавички, килимок, калоші).

17.3.6 Під час вантаженняґрунту екскаватором на автомобілі потрібно подавати ґрунт збоку або позадукузова, але не через кабіну водія; забороняється виконувати вантаження, якщо люди знаходяться вкабіні або між автомобілем і екскаватором.

17.3.7 Профілактичний догляд за екскаватором помічник машиніста або слюсар-ремонтник повинен проводититільки з дозволу машиніста. Очищати ківш і оглядати головні блокиможна тільки після зупинкиекскаватора й опускання ковша на землю.

17.3.8 Перед початкомпересування одноківшевогоекскаватора своїм ходом (до місця роботи, напункт стоянки машин) необхідно ківш звільнитивід ґрунту, піднятина висоту 0,7 м, закріпити від розгойдування, а стрілу встановити й закріпити по осі ходу.

Пересуватиекскаватор дозволяється на місцевостіз поперечним і поздовжнімсхилом , вказаниму паспорті, і в присутності особи відповідальної за виконання цих робіт.

17.3.9 Під часрозробки виїмки або полиці одноківшевимекскаватором машиніст повиненспостерігати за станом забою, а у разі обвалу - негайно відвести екскаватор на безпечну відстань і повідомити про це керівника робіт.

17.4. Експлуатація роторного траншейного екскаватора

17.4.1 Екскаватор, що отриманийвід заводу або післякапітального ремонту, перед пуском його в експлуатацію повинен пройтиобкатку з поступовим його завантаженнямпротягом перших 30 год. роботи. Екскаватор також повинен бути оглянутий особою, відповідальною за технічний стан механізмів.

17.4.2 Під час роботиекскаватора на ньому постійно повинні знаходитисядві людини, одна ізяких управляє роботоюекскаватора, а другий контролює зону робочого органу.

17.4.3 Рух екскаватора на підйомі й спуску повиненбути рівномірним, прямолінійним і без поворотів.

17.4.4 Під час роботипо кривій трасі робочий орган (ротор) не повиненмати різких розворотів, а задній щиток впиратися встінку траншеї. При цьому повинно здійснюватися плавней короткочасне пригальмування однієї гусениці.

17.4.5 У нестійкихґрунтах необхідно рити траншеї з ножовими укісниками. У разі завалу ґрунту робочийорган потрібно очищати обертанням ротора без просування уперед.

Очищенняковшів ротора і транспортної стрічки екскаватора повинновиконуватися після повноїїх зупинки і тільки з бермитраншеї під постійним спостереженням машиніста.

17.4.6 Забороняється будь-кому знаходитися набрівці траншеї у зоні робочого органу і поблизу працюючого транспортера з боку відвального барабана.

17.4.7 Переїзд екскаватора через канави дозволяється тільки після їхзасипки ґрунтом або по настилу з колод.

17.4.8 До самостійної роботина дизелі-електричному екскаваторі і до його обслуговування допускаються особи, що мають:

- по свідченняпро закінчення школи механізаторівпо курсу даного дизель-електричного екскаватора;

- кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче за II;

- практичні знання по наданнюпершої допомоги у разі ураженняелектричним струмом.

17.4.9 Виконувати які-небудь роботипо технічному обслуговуванню або ремонту електричної частини екскаватора дозволяється тількиелектромонтеру при непрацюючому двигуні.

17.4.10 Поверхні контактів повиннібути чистими. Від забруднення їх необхідно протирати чистою ганчіркою або зачистити дрібною наждачною шкіркою.

17.4.11 Опір ізоляції енергоустаткування повиненбути не менше за 0,5 МОм. Вимірюваннявиконують мегомметром напругою500 В в терміни, що встановлюються відповідальною за електрогосподарство особою,виходячи з місцевих умов, але не рідше за один разу рік .Е лектротехнічнийперсонал, якій виконує вимірювання (не менш двох чоловік) повиненкористуватися індивідуальними засобамизахисту .

17.4.12 Виносні струмоприймачі повинніпідключатися до акумуляторної батареї або до генератора через понижувальний трансформатор. Підключати їх прямо до генератора забороняється.

17.4.13 У разі припинення робітпо копаннютраншей, а також приремонті екскаватора необхідно встановити його на відстань не менше за 2 мвід краю траншеї і загальмувати, підклавши підкладки під гусениці. Щоб уникнути примерзання гусениць до ґрунтупід них потрібно підкладати жердини абодошки.

17.5 Експлуатація кранів-трубоукладачів

17.5.1 Прибулий із заводу або зкапітального ремонту, а також після перебазування трубоукладач повинен бутиоглянутий, перевірений і випробуваний особою,відповідальною за технічний стан механізмів, після чого може бутивведений в експлуатацію.

17.5.2 Машиніст трубоукладача повиненретельно оглянути й випробувати всі механізми трубоукладача, перевірити наявність набору інструментів, такелажу, пристосування і прийняти його за актом.

17.5.3 Через кожні 12 міс. трубоукладачі, що знаходятьсяв експлуатації, повинніпіддаватися технічному огляду. Технічний огляд, включаючистатичне й динамічне випробування, проводить особа,що відповідає затехнічний стан вантажопідіймальних механізмів.

17.5.4 Статичне випробування повиннопроводитися під навантаженням, що перевищує вантажопідйомність трубоукладачана 25% при найбільшомуй найменшому вильотах стріли. Вантаж підіймаєтьсяна висоту 100 - 200 мм івитримується в такому положенні 10хв .Динамічне випробування проводиться під навантаженням, що перевищує вантажопідйомність трубоукладача на10%, шляхом повторного йогопідіймання й опускання, а також пересуванняз ним на відстань 100 м. Цевипробування проводиться тільки в тому випадку, якщо результатистатичного випробування визнані задовільними.

17.5.5 Забороняється працювати на трубоукладачіу разі наявності наступнихдефектів:

- тріщин увідповідальних частинахметалоконструкцій (стрілі, рамі та ін.);

- недопустимого зносу стальних канатів, крюка ймеханізму підіймання;

- несправності гальм;

- поломки собачки храпового механізму стрілового барабаналебідки;

- пробуксовки муфтивідбору потужності.

17.5.6 Під час роботи на трубоукладачі повинен знаходитися тількимашиніст.

17.5.7 Машиністу забороняється сходитиз трубоукладачапід час руху й проведення робіт.

17.5.8 Вантажі, маса яких близькадо максимальної приданому вильоті стріли, потрібно спочаткупідіймати на висоту не більш ніж 20 см. Подальшийпідйом повинен здійснюватися післяперевірки стану трубоукладачай дії гальм.

17.5.9 Стропуванняі розстропуваннятруб двохзахоплювальнимий богатозахоплювальними стропами повиннавиконуватися двома стропальниками, по одномуна кожний кінець труби.

17.5.10 Щоб уникнути перекидання трубоукладачазабороняється працювати на поперечних схилахмісцевості більше за 8°, поздовжніх -більше за 15° без спеціального якоріння.

17.5.11 Транспортування вантажів трубоукладачем дозволяєтьсятільки в межах території будівельного майданчика, причому щоб уникнути розгойдування вантажів повинні застосовуватисярозтяжки. Поза межами будівельногомайданчика транспортування вантажів трубоукладачем забороняється.

17.5.12 Робота трубоукладачембез контрвантажівзабороняється.

17.5.13 Підіймання або опускання секцій трубопроводу в траншею повинніпроводитися тільки по команді особи,відповідальної за виконання цих робіт.

17.6 Експлуатація пересувних компресорів

17.6.1 Під час встановленнякомпресорів необхідно витримуватиінтервали між їх виступаючими частинамине менше за 1,5 м.

17.6.2 Повітропроводипотрібно монтувати зі схиломвід 0,0025 до 0,0004 в напрямі рухуповітря, а в знижених точках повітропроводу і біля компресоравстановлювати масловіддільники зі спускнимиі продувальними кранами.

17.6.3 Накопичення пилуі продуктів корозії в суміші з маслом увнутрішніх поглибленнях компресора (камера стискання, клапанні поглиблення, викидна труба) можебути причиною електростатичного розрядуабо самозаймання івибуху. Для попередженнятаких явищ необхідно :

- заземляти корпус компресора, якщойого заземлення не здійснюєтьсячерез електродвигун;

- періодично очищати від накипу і відкладів частиникомпресору, промиваючи їх гасом; не можна застосовувати при цьомубензин або газолін;

- очищати від іржі внутрішню поверхню повітропроводів;

- оберігати повітрозабір відпопадання сторонніх предметів, комах і пилу,встановлюючи сітки й фільтри.

17.6.4 Конденсат і масло з повітропроводів необхіднорегулярно видаляти черезспускні крани щоб уникнути гідравлічних ударів, що можуть виникнути у разі їх попадання в компресор.

17.6.5 На викидікомпресора повиннабути встановлена тарувальназапобіжна пластина, розрахована на розрив при підвищенні тиску на10% більше за робочий, або відповідний запобіжний клапан.

17.6.6 Під часпорушення нормальної роботисистеми змащуванняі режиму охолоджування, нагріві підшипників або інших деталей, появі сильної вібрації компресорної установки йкомунікацій трубопроводу компресор необхідно зупинити. Поновлювати роботу компресораможна тільки після усуненнявиявлених несправностей.

17.7 Експлуатація наповнювальних агрегатів

17.7.1 Машиністи агрегатів, встановленихна шасі автомобілів, крімвиданих їм на руки інструкцій по експлуатації і охорони праці, повинні матипосвідчення водія.

17.7.2 Машиністи агрегатів, які мають електричний привід, повиннібути навчені правилам електробезпеки і мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче за II.

17.7.3 Агрегат і пересувна електростанція, що використовується як джерело струму, післяїх встановленнядля роботи повиннібути заземлені. Струмоведучийкабель для запобіганнявід пошкодженьмашинами і механізмами потрібно прокладати в стальному кожусі абоіз заглибленням на40 см уґрунт.

17.7.4 Нагнітальні водопроводи (після агрегатів) повинніразом з арматурою заздалегідь бути випробувані водою під тиском 1,25Р раб. Трубки дляприєднання манометрів підлягають попередньому випробуванню водою під тиском 2,5Р раб. Для водопроводів необхідно використовувати тільки безшовні трубиІ класу.

17.7.5 Приускладненнях під час відкривання засувок і кранів потрібно застосовувати спеціальне пристосування ( ріжкові ключі таін.). Забороняється при відкриванні вдаватися доударів іншими предметами.

17.7.6 Зона розташуванняагрегатів, вузли підключення їх дотрубопроводу, а такожтимчасові складипаливно-мастильних матеріалів для агрегатів у нічний час повиннібути освітлені.

17.7.7 Паливні баки потрібно заправляти при непрацюючомудвигуні. Прицьому забороняється курити й застосовувати відкритий вогонь.

17.7.8 Прогрівати двигуни агрегатів під час запуску в умовах низьких температур дозволяєтьсятільки гарячою водою або пальниками інфрачервоного випромінювання. Застосуваннявідкритого вогню для прогріваннядвигунів і паливопроводівзабороняється.

17.7.9 Технічне обслуговування, регулюванняй ремонт агрегатів дозволяється виконуватитільки після зупинкидвигуна.

17.7.10 Технічне обслуговування й ремонт насосної установкиагрегатів дозволяється виконуватитільки після того, як припинена подача електроенергії.

17.7.11 Роботудвигуна в процесі обслуговування й ремонту дозволяєтьсяперевіряти тільки при відключенійнасосній установці.

17.8 Експлуатація інструменту

17.8.1 До робіт з пневматичним інструментом повинні допускатись працівники, які пройшли виробниче навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99.

Працівники, допущені до роботи з електроінструментом, згідно з вимогами ДНАОП 1.1.10-1.04-01, повинні попередньо пройти навчання та перевірку знань правил безпечної роботи і мати запис у посвідченні про допуск до виконання робіт із застосуванням електроінструменту.

Електротехнічні працівники, які мають з електробезпеки групу ІІ і вище, допускаються до роботи з електроінструментом без запису у посвідченні на право виконувати спеціальні роботи.

17.8.2. Ручний електроінструмент повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.013.0-91. На корпусах електроінструменту необхідно зазначити інвентарні номери та дати проведення наступних перевірок.

17.8.3 Експлуатація електрифікованого, пневматичного і слюсарно-ковальского інструменту повинна відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04-01 “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями”.

Додаток 1
до пункту 5.1.7 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
Мінімальні відстані від осі підземних і наземних (у насипу) трубопроводів до населених пунктів, окремих промислових і сільськогосподарських підприємств, будівель і споруд.
(витяг із СНиП 2.05.06-85)

Об'єкти, будівлі і споруди

Мінімальна відстань, м, від осі

газопроводів

нафтопроводів і нафтопродуктопроводів

класу

I

II

IV

III

II

I

Умовним діаметром, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл 600 до 800

Біл 800 до 1000

Біл.1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

300 і менше

Біл. 300 до 500

Біл. 500 до 1000

Біл. 1000 до 1400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Міста та інші населені пункти; колективні сади із садовими будиночками, дачні селища; окремі промислові і сільськогосподарські підприємства; тепличні комбінати і господарства; птахофабрики; молокозаводи; кар'єри розробки корисних копалин; гаражі і відкриті стоянки для автомобілів індивідуальних власників на кількість автомобілів понад 20; окремі будинки з масовим скупченням людей (школи, лікарні, клуби, дитячі сади і ясла, вокзали та ін.); житлові будинки 3-поверхові і вище; залізничні станції; аеропорти; морські і річкові порти і пристані; гідроелектростанції; гідротехнічні споруди морського і річкового транспорту I-IV класів; очисні споруди і насосні станції водопровідні, що не відносяться до магістрального трубопроводу, мости залізниць загальної мережі й автомобільних доріг I і II категорій із прольотом понад 20 м (при прокладці нафтопроводів і нафтопродуктопроводів нижче мостів за течією); склади легкозаймистих і пальних рідин і газів з обсягом збереження понад 1000 м3; автозаправні станції; щогли (вежі) і спорудження багатоканальної радіорелейної лінії технологічного зв'язку трубопроводів, щогли (вежі) і спорудження багатоканальної радіорелейної лінії зв'язку Міністерства зв'язку СРСР і інших відомств; телевізійні вежі.

100

150

200

250

300

350

75

125

75

100

150

200

2. Залізниці загальної мережі (на перегін) и автодороги I - III категорій, паралельно яким прокладається трубопровід; житлови будівлі 1-2-поверхові, що стоять окремо; садовий будиночок, дачі; будинок лінійного обхідника; кладовище; сільськогосподарська ферма и обгороджена дільниця для організованого випасу худоби; польовий стан.

75

125

150

200

225

250

75

100

50

50

75

100

Продовження додатка 1

Об'єкти, будівлі і споруди

Мінімальна відстань, м, від осі

газопроводів

нафтопроводів и нафтопродуктопроводів

Класу

I

II

IV

III

II

I

Умовним діаметром, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

300 і менше

Біл. 300 до 500

Біл. 500 до 1000

Біл. 1000 до 1400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3. Нежилі і підсобні будівлі, що стоять окремо; устя нафтових, газових і артезіанських свердловин, що буряться і експлуатуються; гаражі і відкриті стоянки для автомобілів індивідуальних власників на 20 автомобілів і менше; каналізаційні споруди; залізниці промислових підприємств; автомобільні шляхи IV, V, III-п, IV-п категорій, паралельно яким прокладається трубопровід.

30

50

100

150

175

200

30

50

30

30

30

50

4. Мости залізниць промислових підприємств, автомобільних шляхів III, IV, III-п, IV-п категорій с пролітом понад 20 м (при прокладенні нафтопроводів і нафтопродуктопроводів нижче мостів за течею).

75

125

150

200

225

250

75

125

75

100

150

200

5. Території НПС, КС, установок комплексної підготовки нафти і газу, СПСГ, групових і збірних пунктів промислів, промислових газорозподільних станцій (ПГРС), установок очищення та осушки газу.

75

125

150

200

225

250

75

125

30

30

50

50

6. Вертодроми і посадочні майданчики без базування на них вертольотів.

50

50

100

150

175

200

50

50

50

50

50

50

7. При прокладці підвідних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів вище за течією:

від мостів залізниць і автомобільних шляхів, промислових підприємств і
гідротехнічних споруд;
від пристаней і річкових вокзалів

від водозаборів.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

300

1000

3000

300

1000

3000

300

1000

3000

500

1500

3000

8. Території ГРС, автоматизованих газорозподільних станцій (АГРС), регуляторних станцій, у тому числі шафного типу, призначених для забезпечення газом:
а) міст; населених пунктів; підприємств; окремих будівель і споруд; інших споживачів;
б) об'єктів газопроводу (пунктів вимірювання витрат газу, термоелектрогенераторів та ін.).

50

25

75

25

100

25

125

25

150

25

175

25

50

25

75

25

_

_

_

_

_

_

_

_

Завантажити