НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Малеїновий ангідрид

Малеїновий ангідрид - тверда речовина. Його відносна молекулярна маса становить 98, температура розплавлення - плюс 54 °С, кипіння - плюс 202 °С. Розчиняється ангідрид в ацетоні, хлороформі. У разі сполучення з водою пере­творюється на малеїнову кислоту.

За токсичними властивостями він схожий на фталевий ангідрид. Індивіду­альні засоби захисту ті самі, що і під час роботи з фталевим ангідридом.

Нітрит натрію

Нітрит натрію - безбарвні або жовті кристали. Температура розплавлення становить плюс 271 °С. Нітрит натрію добре розчиняється у воді, є окисником, у розчинах розкладається за температури понад плюс 70 °С з виділенням окисів азоту бурого кольору. Під час підкислення концентрованих розчинів нітрату натрію також відбувається його розкладання з виділенням окислів азоту.

У розчинах нітрит натрію повільно окислюється киснем повітря у нітрат.

Окисли азоту під час вдихання викликають кашель, подразнення носогор-лової порожнини і легенів, накопичуються в організмі у разі вдихання навіть у незначній їх кількості.

Нітрит натрію - отруйна речовина. Індивідуальні засоби захисту: гумові рукавиці, захисні окуляри, фільтрувальні протигази типів В, БКФ.

ОП-7, ОП-10

ОП-7, ОП-10 - маслянисті в'язкі рідини або легкоплавкі пасти коричневого кольору, які розчиняються у воді. Під час додавання у ці речовини від 1 до 2 г/л води утворюються розчини, що мають високу змочувальну здатність. Під час перемішування водяних розчинів утворюється стійка піна. Мають мийні влас­тивості. Реакція розведеного водяного розчину слабколужна, концентрованого - нейтральна.

Вдихання аерозолю ОП-7 викликає слабке подразнення верхніх дихальних шляхів; у разі попадання його у рот починається запалення. Спеціальних заходів захисту не має.

Каптакс

Каптакс - порошок жовтого кольору. Його відносна молекулярна маса ста­новить 167,26, температура розплавлення - плюс 179 °С. Практично не розчи­няється у воді, розчиняється у спирті. У разі попадання у дихальні шляхи кап-такс викликає подразнення, у разі попадання на шкіру - дерматити.

Індивідуальні засоби захисту: респіратори "Лепесток", "Астра-2" або РУ-6ОМ; рукавиці з матеріалу, що не містить прискорювачів, стабілізаторів, антиокислювачів та ін.; силіконовий захисний крем для рук.

"Чорна кислота"- розчин низькомолекулярних органічних кислот. Індивідуальні засоби захисту: фільтрувальний протигаз типу А, гумові ки­слото- і лугостійкі рукавиці, гумові чоботи і фартух.

Уротропін

Уротропін - безбарвні гігроскопічні кристали. Він розчиняється у спирті.

У слабкокислому розчині розкладається на аміак і формальдегід. Спеціальних заходів захисту не має.

Перекис водню

Перекис водню - безбарвна сироподібна рідина густиною 1,45 г/см3. Вона змішується у будь-яких співвідношеннях з холодною водою; має окиснюваль-но-відновні властивості. Перекис водню - слабка кислота. На світлі у присутно­сті каталізатора вона розкладається.

Індивідуальні засоби захисту: рукавиці з поліхлорвінілу, поліетилену, по-ліефірних пластиків і захисні окуляри.

Карбід кальцію

Карбід кальцію - тверда речовина сірого кольору густиною 2,22 г/см3. Під час взаємодії карбіду кальцію з невеликою кількістю вологи і у разі контакту з окисниками виділяється ацетилен і карбід розігрівається.

Карбід кальцію, попадаючи на шкіру, викликає запалення і появу виразок. Небезпечним є попадання карбіду кальцію в очі.

Індивідуальні засоби захисту: протипиловий респіратор, захисні окуляри і гумові рукавиці. Для захисту шкіри рук слід застосовувати захисні креми і пасти.

Дихлоретан

Дихлоретан - безбарвна, легколетка, легкозаймиста рідина густиною 1,253 г/см3. Коефіцієнт розчинення пари у воді становить 26,3 за температури плюс 20 °С і 17,5 за температури плюс 30 °С.

Дихлоретан діє як наркотик, який викликає дистрофічні зміни у печінці, нирках та інших органах; проникає крізь шкіру, викликає помутніння роговиці очей.

Індивідуальні засоби захисту: фільтрувальний протигаз типу А або БКФ, гумові рукавиці, гумові чоботи і фартух з прогумованої тканини.

Чотирихлористий вуглець

Чотирихлористий вуглець - безбарвна летка рідина густиною 1,59г/см3Коефіцієнт розчинення пари у воді становить 1,04 за темперарури плюс 20 °С і 0,73 за температури плюс 30 °С. У разі контакту з полум'ям або розжареними предметами розкладається з утворенням фосгену.

Індивідуальні засоби захисту: фільтрувальний протигаз типу А або шлан­гові протигази типів ПШ-1 і ПШ-2, гумові рукавиці, нарукавники і фартухи з поліхлорвініловим покриттям.

Енергетичні мастила

Основні енергетичні мастила - турбінні та трансформаторні - це продукти переробки нафти. Для поліпшення експлуатаційних властивостей мастил вико­ристовують присадки, у тому числі фенольного типу (топанол).

У разі тривалого контакту з мастилом, а також під час проведення роботи з присадками, залежно від індивідуальної сприйнятливості шкіри, можуть вини­кати дерматити і навіть екземи.

Засоби захисту: захисні креми для рук, рукавиці з мастилостійких матеріалів.

Синтетичні вогнетривкі турбінні мастила ("Іввіоль-3", ОМТІ) токсичні. Вони викликають отруєння головним чином у разі попадання у шлунково-кишковий тракт.

Індивідуальні засоби захисту: фартухи, нарукавники, головні убори з текс­товінітовим покриттям, гумові рукавиці на основі натурального каучуку або квалітексу, гумові чоботи, фільтрувальний протигаз типу БКФ; під час прове­дення робіт у хімічній лабораторії - гумові рукавиці на основі натурального ка­учуку або квалітексу.

Бензол

Бензол - безбарвна, летка, вогненебезпечна рідина з характерним запахом.

Його відносна молекулярна маса - 78,12, густина - 0,879 г/см (за темпе­ратури плюс 15 °С); випаровується бензол за кімнатної температури, пара його у 2,69 раза важча за повітря. Концентрація пари бензолу у повітрі від 1,5 до 8 % від об'єму вибухонебезпечна.

Бензол потрапляє в організм через органи дихання і крізь шкіру. Бензол -це отруйна речовина, що впливає понад усе на центральну нервову систему. У разі багаторазової дії бензолу навіть низьких концентрацій можуть розвиватись хронічні захворювання.

Індивідуальні засоби захисту: захисні креми і пасти, фільтрувальний про­тигаз типу А, фартух з прогумованої тканини, гумові чоботи і гумові рукавиці.

Лакофарбні матеріали

Застосовуються на енергопідприємствах такі лакофарбні матеріали, як ла­ки ПХВ, лак-етиноль, емаль ВЛ-515, епоксидні смоли та ін., а також різномані­тні розчинники до них (Р-4, Р-60, етилцелюлоза тощо), що містять речовини з токсичними властивостями.

Під час роботи з такими речовинами можуть виникати різні захворювання шкіри, а під час роботи з епоксидними смолами - також і захворювання нерво­вої системи і печінки.

Індивідуальні засоби захисту: шланговий протигаз або респіратор, захис­ний костюм, рукавиці. Для захисту шкіри рук слід використовувати захисні па­сти ІЕР-1 ФС 42-1402-80 і ХІОТ-6 ФС 42-1532-80 і захисний засіб для рук "Не­видимка" такого складу, %:

паста шг-І Фи 42-1402-80:

 

мило рідке спеціальне .............

12

гліцерин технічний ..................

10

каолін .......................................

40

вода ...........................................

38

Допуски у відношенні води і глини залежать від вологостійкості глини

  Паста ХІОТ-6 ФС 42-1532-80:

 

желатин харчовий або фотожелатин ..........

2,5

крохмаль пшеничний або картопляний .....

5,6

гліцерин медичний ....................

7,2

рідина Бурова .............

20

вода ..................

64,8

 

Захисний засіб для рук "Невидимка":

 

  казеїн ........

14

аміак водний технічний ...........

0,6

гліцерин дистильований ......

14

спирт етиловий технічний ......

41

ефір діетиловий

0,2

еозин Н ......................

0,4

запашник "ОАЛ-1"

0,2

дистильована вода або конденсат пари

29,6

  Перед початком проведення роботи 5 - 10 г пасти або крему наносять на шкіру рук і розтирають до отримання тонкого шару. Після закінчення роботи пасту або крем змивають водою з милом.

129


Завантажити