НПАОП 0.00-1.56-08Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

4.6. Електроустаткування необхідно заземлювати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

4.7. Електроустаткування повинно підлягати періодичним технічним оглядам і ремонтам у термін, передбачений графіками, затвердженими роботодавцем.

4.8. Перелік робіт, що виконуються за ПОР (проект організації робіт), повинен визначатися посадовою особою, відповідальною за електрогосподарство, та затверджуватися роботодавцем.

4.9. Роботи з підключення відремонтованого устаткування до діючих мереж і агрегатів, з комплексного випробування та переведення устаткування на робочий режим відповідно до регламенту та інструкцій підприємства повинні проводитися електротехнічним персоналом за замовленням експлуатаційного персоналу.

4.10. Усі неізольовані струмоведучі частини електроустаткування, що встановлені поза електричними приміщеннями, необхідно огороджувати суцільними огорожами, зняття або відкриття яких можливе тільки за допомогою спеціальних ключів або інструментів або підняття їх на недосяжну та безпечну висоту.

4.11. У приміщеннях з підвищеним пиловиділенням електропроводка та електропускові пристрої необхідно виконувати таким чином, щоб забезпечувалася можливість вологого прибирання приміщень, або в цих приміщеннях необхідно забезпечувати підпір повітря не менше ніж 50 Па. У разі неможливості організації підпору повітря електрообладнання необхідно застосовувати в пилонепроникному (пилозахищеному) виконанні.

В електромашинних приміщеннях необхідно передбачати прибирання пилу з електроустаткування пилососом.

4.12. Для захисту працівників від ураження електричним струмом та забезпечення безперебійної роботи обладнання в умовах регулярного вологого прибирання приміщень шафи, пульти та пристрої керування (що виготовляються промисловістю без захисту від потрапляння вологи) необхідно розміщувати в окремих приміщеннях.

У разі розміщення електроустаткування безпосередньо у виробничих приміщеннях необхідно передбачати заходи із захисту їх від потрапляння вологи (захисні екрани, перегородки, підставки тощо).

4.13. Електродвигуни, що встановлюються на відкритому повітрі та в приміщеннях, де можливе осідання на їх обмотках пилу та інших речовин, що порушують природне охолодження, повинні мати виконання не менше ніж 1Р54.

Електродвигуни, що встановлюються у вологих або особливо вологих місцях, повинні мати виконання не нижче 1Р54 та ізоляцію, розраховану на дію вологи та пилу.

Для електродвигунів, що встановлюються в приміщеннях з температурою повітря більше ніж плюс 40° C, необхідно вживати заходів, що унеможливлюють їх перегрів.

4.14. Класи вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон для електрообладнання необхідно встановлювати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.32-01, НАПБ Б.07.005-86 та інших чинних нормативно-правових актів. На вході у виробниче приміщення необхідно вивішувати напис із зазначенням класу вибухонебезпечної та пожежонебезпечної зони.

4.15. Інструкції з охорони праці для працівників, які працюють на машинах, механізмах, установках з електричним приводом і на електричному обладнанні (електротермічному, електрозварювальному та іншому), а також інструкція з проведення вологого прибирання приміщень повинні мати розділ "Електробезпека".

4.16. Електроінструмент I класу, переносні електричні лампи, знижувальні трансформатори та перетворювачі частоти струму перед застосуванням повинні перевірятися на відсутність замикання на корпус, на справність заземлювального проводу та ізоляції живильних проводів.

Переносний електрифікований інструмент необхідно зберігати в коморі (інструментальній) і видавати працівникам на період роботи. Електроінструментом класів II і III дозволяється працювати без застосування засобів індивідуального захисту в приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом.

4.17. На роботах, що пов'язані з небезпекою ураження електричним струмом, повинні застосовуватися засоби захисту відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98, Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 N 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за N 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 N 253 (НПАОП 40.1-1.07-01).

4.18. Неброньовані кабелі та проводи у виробничих приміщеннях необхідно прокладати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.32-01 та інших чинних нормативно-правових актів.

4.19. Для живлення ручних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних необхідно застосовувати напругу не вище 42 В. За наявності особливо несприятливих умов, коли небезпека ураження електричним струмом посилена тіснотою, незручним положенням працівника, зіткненням з великими металевими, добре заземленими поверхнями (наприклад, робота в барабанах, газоходах, топках, млинах, бункерах), для живлення ручних світильників необхідно застосовувати напругу не вище 12 В.

Не дозволяється користуватися автотрансформаторами як джерелом живлення світильників і електроінструменту напругою понад 42 В.

4.20. Штепсельні з'єднання (розетки, вилки), що використовуються на напругу 12 і 42 В, за своїм конструктивним виконанням повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань, що призначені на напругу 127 В та 220 В.

4.21. Улаштування, обслуговування та експлуатація електрозварювальних установок повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.32-01, ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности" та інших чинних нормативно-правових актів.

4.22. Розміщення зварювального обладнання повинно забезпечувати безпечний і вільний доступ до нього.

4.23. У приміщеннях, де проводяться зварювальні роботи, не дозволяється зберігання легкозаймистих матеріалів.

4.24. Електрозварювальні установки, що застосовуються для зварювання в особливо небезпечних умовах (усередині металевих ємностей, у трубопроводах, колодязях, тунелях, котлах тощо), необхідно обладнувати пристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження її до напруги 12 В з витримкою часу не більше ніж 1 с.

Дозволяється експлуатація зварювальних установок постійного струму без пристроїв автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження її до напруги 12 В, якщо в них напруга холостого ходу не перевищує 60 В.

4.25. У пересувних зварювальних трансформаторах зворотний провід необхідно ізолювати так само, як і провід, що приєднаний до електродотримача.

Зварювальні установки на час їх переміщення необхідно від'єднувати від мережі.

4.26. Електродотримачі для ручного дугового зварювання та різки повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

4.27. Під час електрозварювальних робіт не дозволяється використання як зворотного провідника (провідників) мережі заземлення, а також металевих будівельних конструкцій будинків і споруд, трубопроводів і технологічного устаткування.

4.28. На підприємстві наказом роботодавця необхідно розподілити обов'язки та область відповідальності щодо технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів засобів вимірювання, контролю, систем і засобів автоматизації.

На виконання планових і позапланових відключень і включень засобів вимірювання та контролю, систем і засобів автоматизації обов'язкове письмове погодження (дозвіл) відповідальної особи.

4.29. Агрегати та апарати з дистанційним керуванням необхідно обладнувати контрольно-вимірювальними приладами (далі - КВП) з покажчиками параметрів технологічного процесу на місці встановлення агрегату та на щиті керування.

Контрольно-вимірювальні прилади необхідно встановлювати в спеціальних приміщеннях або ущільнених шафах, що забезпечують безпеку та зручність спостереження та регулювання.

4.30. Схеми керування, сигналізації та живлення контрольно-вимірювальних приладів, що розташовані на щитах, пультах і панелях керування, необхідно обладнувати сигналізацією про наявність на них напруги.

4.31. Експлуатація несправних або з простроченим терміном перевірки КВП не дозволяється. Організація та порядок проведення перевірок засобів вимірювання повинні відповідати вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

4.32. Електричні прилади та щити необхідно заземлювати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

4.33. Контрольно-вимірювальні прилади повинні освітлюватися відповідно до норм освітленості.

4.34. Стан і робота приладів, засобів автоматизації, сигналізації, дистанційного керування та пристроїв захисних блокувань повинні постійно контролюватися.

4.35. Регулювання та ремонт приладів і засобів автоматизації повинні виконувати тільки працівники служби контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації.

4.36. Під час обслуговування агрегатів, що працюють в автоматичному режимі, в інструкції за видами робіт і в інструкції з охорони праці слід зазначати необхідні заходи, що забезпечують безпеку обслуговувального персоналу.

Агрегати, робота яких передбачена в автоматичному, налагоджувальному та ручному режимах, необхідно обладнувати сигналізацією про включення їх на цей режим роботи.

4.37. Експлуатація агрегатів основного технологічного устаткування, усіх видів рейкового та нерейкового транспорту та механізмів у разі несправності сигнальних пристроїв не дозволяється.

4.38. На всіх засобах вимірювання, що контролюють граничні значення параметрів технологічного процесу, червоною фарбою повинні помічатися граничнодопустимі значення параметра, що вимірюється.

4.39. Між взаємопов'язаними дільницями та агрегатами необхідно встановлювати гучномовний і телефонний зв'язок. В окремих випадках для попередження про небезпеку необхідно застосовувати включені паралельно звукові та світлові сигналізатори. У місцях з підвищеним рівнем шуму допускається застосування тільки світлових сигналів пульсуючої дії або спрямованого світла.

4.40. Засоби зв'язку та сигналізації необхідно розташовувати в зонах максимальної видимості та чутності працівників, а також робити їх легкодоступними та безпечними під час обслуговування.

4.41. Значення сигналів і правила поведінки працівників під час їх подачі, а також перелік працівників, які мають право подавати сигнали, необхідно зазначати в інструкції, затвердженій роботодавцем.

5.1. Газове господарство виробництв вуглеграфітових матеріалів і виробів, що проектуються, будуються та експлуатуються, повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.20-98.

5.2. Робота газових мереж і установок під розрідженням не дозволяється, за винятком газопроводів, установок і апаратів, для яких робота під розрідженням обумовлена особливостями технологічного процесу.

5.3. Подача пари в газопроводи для пропарювання, продування та підтримування позитивного тиску повинна провадитися відповідно до інструкції, що затверджена роботодавцем; при цьому пару необхідно подавати в газопровід поступово. Швидкість зростання температури пари повинна складати не більше 15° C на годину.

5.4. Під час обслуговування газопроводів і пальників природного газу необхідно дотримуватися послідовності виконання всіх операцій.

5.5. Канали, де розміщені газопроводи, необхідно підтримувати чистими та сухими. Підходи до запірно-регулювальної арматури необхідно зберігати вільними, ширина проходів повинна складати не менше ніж 0,8 м.

5.6. Запірно-регулювальну арматуру необхідно закривати та відкривати плавно, без ривків. Пробкові крани повинні бути забезпечені справними обмежувачами повороту пробки на 90 °. На всій запірній арматурі дільничних газопроводів і камер повинна бути нанесена відповідна нумерація. Плакати "Небезпечно - газ!" необхідно вивішувати на всіх ділянках газової комунікації цеху.

5.7. Керування газовим режимом печей необхідно здійснювати з щитової пульта керування в автоматичному та дистанційному режимах, а також в ручному режимі.

В автоматичному режимі:

з пульта керування оператором змінюється витрата газу через дросельну заслінку перед пальником з паралельною зміною витрати повітря у відношенні 1 : 810 частин.

При дистанційному керуванні:

витрати газу і повітря змінюються окремо (під час сушіння та розігріву).

Витрати газу в повітрі повинні фіксуватися на діаграмі у щитовій за часом.

5.8. Робочий тиск у газопроводі перед піччю, розрідження у лежаку необхідно визначати режимними картками, що опрацьовуються для кожного газовикористовувального агрегату або апарата.

5.9. Для контролю за роботою газових пальників біля них необхідно влаштовувати оглядові отвори з кришками.

5.10. На димоходах від кожного агрегату до спільного лежака необхідно встановлювати шибери для регулювання тяги.

Керування шиберами, що не мають автоматичного керування, необхідно виносити на робоче місце оператора, який обслуговує агрегат.

Шибери тяги в лежаках необхідно обладнувати обмежувачами, що унеможливлюють їх щільне закриття.

5.11. Під час роботи газових нагнітачів і компресорів необхідно:

підтримувати встановлені інструкцією режими тиску та температури газу, води та масла в охолоджувальній і мастильній системах, а також інші параметри технологічного процесу;

стежити за справним станом усіх механізмів, устаткування, комунікацій, арматури та приладів, а також за їх нормальною роботою;

перевіряти герметичність устаткування, що заповнене газом, згідно з інструкцією, затвердженою роботодавцем.

5.12. Відкривати кришки люків-лазів на димоходах, коли працюють нагнітачі, не дозволяється.

5.13. У разі відключення електропостачання, падіння тиску газу або відсутності розрідження піч необхідно негайно відключати через припинення подачі газу.

5.14. У разі сильного виділення газів, що відходять, відсутності тяги також необхідно відключити подачу газу.

6.1. Газонебезпечні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог цих Правил, НПАОП 0.00-1.20-98 та інших чинних нормативно-правових актів, а роботи підвищеної небезпеки - відповідно до вимог "Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР", затвердженого Міністерством металургії СРСР 20.06.90 (далі - НПАОП 27.0-4.02-90).

6.2. Газонебезпечні роботи поділяються на роботи, що пов'язані:

з нормальним веденням технологічного процесу;

з ремонтом, внутрішнім очищенням і оглядом апаратів, ємностей, устаткування, газопроводів і продуктопроводів, у яких були або є шкідливі або вибухонебезпечні продукти;

з ліквідацією аварій у газовому господарстві, розливом шкідливих, вибухонебезпечних і легкозаймистих продуктів.

6.3. Газонебезпечні роботи повинні проводитися відповідно до вимог НПАОП 27.0-4.02-90 за нарядом-допуском установленої форми і спеціально розробленим планом організації та проведення газонебезпечних робіт, затвердженим роботодавцем. Форма плану робіт довільна.

6.4. У плані робіт повинна зазначатися сувора послідовність виконання газонебезпечних робіт, розміщення працівників, потреба в механізмах і пристосуваннях; заходи, що забезпечують максимальну безпеку виконання цих робіт, із зазначенням посадовців, відповідальних за проведення кожної газонебезпечної роботи, та посадової особи, відповідальної за координацією цих робіт.

Ці роботи повинні виконуватися бригадою не менше ніж двоє працівників, а в апаратах, лежаках, газоходах і подібних місцях - бригадою не менше ніж троє працівників.

6.5. План організації та проведення газонебезпечних робіт повинен складати перед початком їх проведення відповідальний керівник робіт.

Під час проведення газонебезпечних робіт силами загальнозаводського ремонтного персоналу, підрядної організації або ремонтного цеху відповідальний керівник робіт від підрядної організації повинен брати безпосередню участь у складанні плану організації робіт.

6.6. Газонебезпечні роботи необхідно виконувати під безпосереднім контролем газорятівників, а за їх відсутності на підприємстві - під безпосереднім контролем керівника робіт.

Ставати до виконання газонебезпечної роботи, а також залишати робоче місце без відома керівника робіт не дозволяється.

Під час виконання газонебезпечних робіт необхідно систематично перевіряти наявність усіх працівників на робочих місцях. Перевірку наявності всіх працівників необхідно проводити також під час перерв, що пов'язані з виведенням працівників, і після закінчення роботи.

6.7. Роботи, що пов'язані з перебуванням працівників усередині апаратів і ємностей, повинні проводитися лише після їх відключення, звільнення від продукту та продування, а також перевірки (аналізу) повітряного середовища в них на вміст шкідливих і вибухонебезпечних газів і парів, що не повинні перевищувати ГДК (граничнодопустимих концентрацій).

Повторні аналізи необхідно проводити через кожну годину.

6.8. Каналізаційні колодязі перед спуском до них працівників повинні вентилюватися.

6.9. Усі роботи всередині апаратів, резервуарів, посудин і каналів повинні здійснюватися працівниками у шлангових протигазах із застосуванням страхувальних мотузок і запобіжних пасків.

Запобіжні пояси повинні мати наплічні паски з кільцями на їх перетині з боку спини для кріплення страхувальної мотузки. Застосування поясів без наплічних ременів не дозволяється.

За умови вмісту парів і газів нижче допустимого за санітарними нормами рівня та неможливості підвищення його в процесі роботи дозволяється проводити роботи без шлангового протигаза, але за наявності його в підготовленому стані.

Використання фільтрувальних протигазів під час виконання зазначених робіт не дозволяється.

6.10. На всіх робочих місцях у цехах, де можливе виділення газів, парів і пилу, повинні розміщуватися газозахисні апарати (шлангові або ізолювальні).

Кількість і місця розташування газозахисних апаратів, а також строки перевірки їх стану повинні визначати начальник структурного підрозділу та служба охорони праці.

6.11. Під час проведення газонебезпечних робіт повинні застосовуватися інструменти, що не дають іскор під час удару або тертя.

6.12. Під час розливу шкідливих і вибухопожежонебезпечних продуктів необхідно негайно ліквідувати причину, що викликала розлив, і провести прибирання.

Прибирання повинно здійснюватися працівниками під контролем газорятівників або фахівця із застосуванням шлангових протигазів або ізолювальних кисневих респіраторів (залежно від місця та розмірів розливу).

6.13. Протягом усього часу прибирання необхідно забезпечувати підсилене провітрювання приміщень.

6.14. Газонебезпечні роботи, що пов'язані з ліквідацією аварій, необхідно виконувати відповідно до затверджених планів ліквідації аварій.

6.15. До робіт підвищеної небезпеки належать ремонтні, монтажні, будівельні, налагоджувальні та інші роботи, що виконуються персоналом цехів, а також персоналом спеціалізованих і централізованих цехів і підрядних організацій в діючих цехах; роботи на установках підвищеної небезпеки; роботи на висоті, вогневі роботи в приміщеннях підвищеної небезпеки, а також роботи в бункерах, тунелях, земляні роботи в цеху та інші роботи, під час виконання яких найбільш імовірні виявлення та вплив на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників і пов'язане з цим травмування осіб, які виконують роботи. Ці роботи згідно з НПАОП 0.00-8.24-05 повинні виконуватися за нарядом-допуском.

6.16. Усі працівники та спеціалісти, які беруть участь у газонебезпечних роботах, повинні бути забезпечені необхідними ЗІЗ.

Перед виконанням кожної газонебезпечної роботи газозахисні апарати необхідно перевіряти на справність, а пояси та мотузки оглядати. Під час виконання зазначених робіт не дозволяється застосовувати пояси та мотузки з синтетичних матеріалів.

Відповідальними за виконання газонебезпечних робіт і робіт підвищеної небезпеки, що проводяться за спеціально розробленим планом робіт і за нарядом-допуском, можуть бути:

від експлуатаційного персоналу - начальник цеху, заступник начальника цеху та механік (енергетик) цеху;

від підрядних ремонтних організацій - начальник дільниці, виконавець робіт;

від загальнозаводських ремонтних служб - начальник ремонтного цеху, заступник начальника цеху, начальник дільниці.

Роботи, що пов'язані із зупинкою декількох цехів, повинні проводитися під керівництвом посадової особи, призначеної роботодавцем.

6.17. Під час розробки підрядними організаціями плану організації та проведення робіт підвищеної небезпеки та газонебезпечних робіт під час ремонтів, що потребують застосування комплексу вантажопідіймальних машин і пристосувань (кранів, лебідок, щогл), до початку робіт план необхідно узгодити з начальником цеху, де проводяться роботи, зі службами охорони праці, головним механіком або головним енергетиком підприємства та підрядної організації і затвердити відповідальними керівниками підрядної організації та підприємства.

6.18. Керівником з виконання газонебезпечних робіт може бути лише посадова особа з числа спеціалістів за посадою не нижче майстра; під час проведення газонебезпечних робіт, що передбачені інструкціями нормальної експлуатації, виконавцем може бути бригадир.

6.19. Перед початком робіт керівник повинен проінструктувати всіх працівників про дотримання необхідних правил безпеки під час виконання цієї роботи та про надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Працівники, які не пройшли інструктаж, до роботи не допускаються.

Під час виконання робіт силами ремонтного підрозділу підприємства або підрядної організації інструктаж повинні проводити разом керівники робіт від підприємства та підрядної (ремонтної) організації, що проводить роботу.

До виконання газонебезпечних робіт від підрядної організації можуть залучатися тільки ті працівники, які пройшли спеціальне навчання та мають відповідні посвідчення.

Завантажити