НПАОП 0.00-1.56-08Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

14.13. Ошиновка та торці печей, що перебувають під напругою, також необхідно огороджувати сітчастими, металевими огорожами, які повинні бути заземлені. Ошиновка відключених печей повинна надійно заземлюватися.

14.14. На відключених печах змінного струму необхідно забезпечувати видимий розрив між головним шинопакетом і боковими шинними пакетами не менше ніж 200 мм.

14.15. Підвіску металевих огорож, що встановлюються по периметру печі, необхідно здійснювати через ізоляційні термостійкі прокладки, унеможливлюючи створення замкненого електричного контуру.

14.16. Огорожу необхідно встановлювати таким чином, щоб унеможливити дотик людини до струмоведучих і нагрітих частин печі з боку проходів. Температура поверхні огорожі не повинна перевищувати 45° C.

14.17. На проходи між печами, що не використовуються під час роботи, необхідно встановлювати (вивішувати) заборонні знаки або встановлювати огорожі.

14.18. На огородженні печі, що перебуває під напругою, необхідно вивішувати попереджувальні знаки.

Головний шинопакет необхідно обладнувати стаціонарними сигнальними ліхтарями-індикаторами подачі напруги або вивішувати плакати, що попереджають про подачу напруги.

14.19. Головний шинопакет печі повинен бути обладнаний захистом (сигналізацією) від короткого замикання та пристроями контролю ізоляції полюсів ошиновки печі відносно землі.

Відповідно до чинних нормативно-правових актів опір полюсів повинен бути не менше ніж 5 кОм.

14.20. Над шинопакетами печей змінного струму необхідно влаштовувати дашки, що захищають струмоведучі частини ошиновки печі від просипу пилу.

Не рідше трьох разів на місяць необхідно обдувати ошиновку печі та захисні дашки від пилу.

Обдування необхідно виконувати при знятій напрузі з дотриманням вимог биркової системи.

14.21. Якщо рівні напруженості магнітного поля на печах перевищують граничнодопустимі, необхідно вживати заходів, що забезпечують безпечні умови роботи згідно з пунктом 4.23 розділу I цих Правил.

14.22. Щозміни перед початком роботи необхідно перевіряти наявність, справність і правильність установлення огорожі, справність і надійність сигналізації, вантажозахоплювальних пристосувань.

14.23. Усі роботи на печі, підключеній до головного шинопакета, необхідно виконувати при знятій напрузі із застосуванням биркової системи. Перед початком робіт необхідно зробити аналіз повітря на вміст шкідливих газів.

14.24. Печі, що з'єднані в блоки та перебувають на охолодженні, вивантаженні та очищенні, необхідно огороджувати змінними огорожами, що запобігають падінню людей у піч.

14.25. Перед початком робіт на печі необхідно виставляти огорожі згідно з вимогами пункту 2.9 розділу II цих Правил та попереджувальні знаки. 

14.26. У разі об'єднання усіх печей секції загальним верхнім майданчиком вздовж бокових стінок печей, що перебувають під напругою, необхідно встановлювати відповідні знаки безпеки та леєрні огорожі.

Під час розвантаження печей з розбірними стінками печі необхідно огороджувати леєрними огорожами.

14.27. Металеві щити в печі повинні встановлюватися бригадою не менше ніж з двох працівників. Щити необхідно обладнувати підпорами для їх стійкості під час установлення на подину та вушками (струбцинами), що дають змогу з'єднувати щити між собою.

14.28. Під час установлення щитів не дозволяється перебування працівників між щитом і стінкою печі.

14.29. Стропування заготовок і завантаження їх у піч необхідно проводити згідно зі схемами.

14.30. Під час завантаження шихтових матеріалів необхідно вживати заходів із запобігання запиленості (зменшувати швидкість і висоту зсипання матеріалів).

14.31. Під час встановлення зонта не дозволяється перебувати під зонтом, розвертати або підправляти зонт руками.

14.32. Перед подачею напруги на піч необхідно подавати звуковий і світловий сигнали.

14.33. Заготовки з печей графітації необхідно вивантажувати тільки після їх охолодження протягом часу, що встановлений інструкцією, затвердженою роботодавцем.

14.34. Гарячі заготовки, що вивантажуються з печей, необхідно укладати таким чином, щоб теплове випромінювання в проходах і на розташованих поблизу від гарячих штабелів робочих місцях не перевищувало 140 Вт/м2, при цьому відстань від проходу до гарячих заготовок повинна бути не менш ніж 1,5 м.

14.35. Заготовки необхідно вивантажувати на спеціально обладнаний майданчик. При цьому цей майданчик необхідно влаштувати таким чином, щоб під час охолодження вивантажених заготовок водою не сталося намокання металевих конструкцій і елементів фундаменту.

14.36. Охолодження, очищення та складування продукції після графітації необхідно проводити на спеціальних майданчиках і стелажах.

14.37. Заходи безпеки під час складування графітованої продукції повинні відповідати вимогам глави 17 розділу III цих Правил.

14.38. Заходи безпеки під час проектування та експлуатації технологічного устаткування, підготовки допоміжних матеріалів повинні відповідати вимогам відповідних розділів цих Правил.

14.39. Шихтове відділення за пожежною небезпекою відповідає категорії В.

14.40. Під час технологічного процесу на сушильному барабані необхідно дотримуватися температурного та газового режимів, допустимого рівня тиску газу в газопроводі, робити профілактичну перевірку запірної арматури та фланцевих з'єднань на газопроводі, вести спостереження за горінням газу.

14.41. Розпалювання теплогенератора необхідно здійснювати згідно з вимогами підпункту 8.4.27 розділу III цих Правил.

14.42. У разі тимчасового затухання пальника перед повторним пуском необхідно провентилювати сушильний барабан повітрям протягом 5 - 10 хвилин.

14.43. У разі підвищення температури відхідних газів вище 200° C необхідно вжити заходів щодо її зниження через зменшення подачі газу.

14.44. Кокс, що вивантажується із сушильного барабана, повинен мати температуру, що не перевищує температуру займання. Температуру матеріалу на виході необхідно регулювати подачею матеріалу на вході або подачею газу в теплогенератор.

14.45. У разі раптового припинення подачі газу в теплогенератор необхідно негайно відключити подачу газу та зупинити надходження матеріалу в сушильний барабан.

15.1. Електрозабезпечення печей графітації повинне відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

15.2. Електропровідні частини електроустаткування підстанції, відкриті та доступні до дотику, повинні бути ізольованими та огородженими.

15.3. Пічні трансформатори, диспетчерські пункти необхідно розміщувати в окремих приміщеннях, що примикають безпосередньо до цеху графітації та відокремлені від нього капітальними стінами.

15.4. Отвори в стінах, через які прокладаються шини ошиновки, повинні бути ущільнені, щоб унеможливити проникнення пилу та гарячих часток шихти в трансформаторне приміщення.

15.5. Роботи на електроустаткуванні в трансформаторних приміщеннях та приміщеннях випрямних установок необхідно проводити відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

15.6. Трансформатор з боку низької напруги повинен бути обладнаний пристроями контролю ізоляції та захисту від короткого замикання та пристроєм контролю та сигналізації цілісності текстолітової контактної плити (контроль прогару).

15.7. Для запобігання коротких замикань на контактній плиті та її прогару плиту, шинопроводи та розміщені поряд конструкції не рідше одного разу на тиждень необхідно обдувати стисненим повітрям.

15.8. Обслуговування контактної плити, високовольтних ізоляторів трансформатора необхідно виконувати з огороджених поручнями майданчиків. Східці сходів повинні мати рифлення.

15.9. На час продування повітрям, покриття лаком, а також проведення інших робіт на трансформаторі він повинен бути знеструмлений.

15.10. Пульт керування трансформаторним візком необхідно розміщувати таким чином, щоб з місця керування добре оглядалися ділянки приєднання шинопроводу до трансформатора.

15.11. Швидкість переміщення трансформаторного візка не повинна перевищувати 0,2 м/с. Візок повинен бути обладнаний світловою та звуковою сигналізацією ходу.

15.12. Трансформаторні приміщення належать з пожежної небезпеки до категорії В.

15.13. Для запобігання виникненню загорянь у трансформаторних приміщеннях періодично (не рідше одного разу на добу) та після кожного циклу графітації необхідно перевіряти надійність болтових з'єднань ошиновок.

15.14. Проливання масла необхідно прибирати за допомогою піску або ганчір'я.

15.15. Для гасіння пожежі в трансформаторних приміщеннях необхідно негайно знеструмлювати джерело пожежі та застосувати повітряно-механічну піну або тонкорозпилену воду, для чого приміщення повинно бути обладнано системою автоматичного пожежогасіння.

15.16. Постійні робочі місця у приміщеннях випрямних установок повинні бути віддалені від джерела випромінювання магнітного поля на 5 - 6 м або екранувати металевим листом з низькою магнітною проникністю. Умови праці повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99, а вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони - не перевищувати ГДК.

16.1. Для обробки вуглеграфітових виробів необхідно використовувати переважно автоматичні лінії, металорізальні, деревообробні, спеціальні верстати та верстати-автомати.

16.2. Установлення, зняття заготовки (виробу) з верстата, передачу її від одного верстата до іншого повинно бути механізоване (крани, передавальні візки, електрокари, маніпулятори, потоково-транспортні системи).

16.3. Прибирати пил від верстатів та міжверстатного простору необхідно із застосуванням вакуумних систем пилоприбирання або здійснювати прибирання вручну.

16.4. Для зменшення пилоутворення під час обробки (очищення) заготовки необхідно застосовувати порожнистий, аспіраційний інструмент (різці, свердла) або розміщувати біля зони різання аспіраційне відсмоктування.

16.5. Щоб уникнути потрапляння пилу у виробниче приміщення, не дозволяється підвищувати швидкість подачі заготовки на обробку, якщо не підвищена швидкість видалення пилу в місцевих відсмоктувачах. Умови праці повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99, а вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони - не перевищувати ГДК.

16.6. Верстати повинні бути розміщені так, щоб у разі можливої поломки заготовки або різального інструменту унеможливлювалося травмування працівників, які перебувають поблизу.

Якщо цю умову виконати неможливо, верстати необхідно огороджувати суцільними або сітчастими металевими щитами.

16.7. Під верстатами, уключаючи приймальні столи, необхідно влаштовувати приямки, обладнані транспортними системами для збирання сипких відходів виробництва. Приямки необхідно закривати металевими ґратами.

16.8. Редуктори, окремі шестерні, ланцюгові та пасові передачі верстатів повинні бути закритими.

16.9. Майданчики керування, що виступають над підлогою, необхідно огороджувати поручнями.

16.10. Верстати з обробки великогабаритних заготовок повинні бути обладнані штовхачами або рольгангами, що подають заготовку до різального інструменту, а також кантувачами, за допомогою яких проводиться провертання блоків. Рольганги та транспортери повинні бути обладнані суцільними металевими бортами, висота яких вибирається з урахуванням розмірів виробів, що транспортуються.

16.11. Експлуатація верстатів повинна проводитися відповідно до вимог биркової системи.

16.12. Температура поверхні заготовок, що подаються на обробку (очищення), повинна бути не вище 45° C.

16.13. Заготовку перед обробкою необхідно надійно закріпити. Обробка погано закріплених або незакріплених заготовок будь-якого габариту не дозволяється.

16.14. На верстатах, що не обладнані маніпуляторами або потоковими системами, встановлення та зняття заготовок вагою понад 30 кг необхідно проводити за допомогою тельфера або крана. У виняткових випадках важкі заготовки (ніпелі тощо) дозволяється знімати та встановлювати вручну. При цьому маса вантажу, що припадає на одного працівника, не повинна перевищувати 30 кг.

16.15. Перед уключенням автоматичної лінії з обробки великогабаритних заготовок необхідно подавати звуковий сигнал.

16.16. Обробку необхідно починати після того, як різальний інструмент або заготовка набрали необхідні оберти.

16.17. Інструмент необхідно підводити до заготовки поступово, плавно підвищуючи тиск на неї. Зусилля різання не повинні приводити до гальмування різального інструменту або заготовки.

16.18. Верстат необхідно зупинити в разі заклинювання або перекосу заготовки (інструменту) при необхідності виміру заготовки, що оброблюється, кріпленні різального інструменту або заготовки, змащенні, прибиранні, налагоджуванні верстата.

16.19. Працювати на верстатах у рукавицях, а також із забинтованими пальцями без гумових напальників не дозволяється.

16.20. Під час роботи верстата не дозволяється будь-що приймати (передавати) через верстат, торкатися заготовок, що оброблюються, та частин верстата, що рухаються, перебувати в площинні різання пилок, фрез і різців, видаляти стружку безпосередньо від різця руками, залишати на верстаті інструмент та інші сторонні предмети, підійматися на приймальний стіл, відволікатися сторонніми справами та розмовами, відволікати інших від роботи, допускати до верстата сторонніх працівників, працювати без ЗІЗ.

16.21. Вивільняти заготовки від кріплення необхідно після припинення обертання заготовки або інструменту та відводу інструменту на безпечну відстань.

17.1. Готову продукцію (вироби) та матеріали необхідно зберігати в складських приміщеннях або на спеціально обладнаних майданчиках, що захищені навісами від атмосферних опадів. Складські приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.11.01-85* "Складские здания", а майданчики для складування - вимогам ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

17.2. Під час відкритого зберігання матеріалів габарити штабелів і ширина проходів між ними повинні відповідати вимогам інструкції, затвердженої роботодавцем. При цьому під час складування виробів вручну висота штабеля не повинна бути понад 1,7 м; під час механізованого укладання висота штабеля не повинна перевищувати 2,5 м. Ширина проходів повинна бути не менше ніж 0,8 м.

17.3. Зберігати вуглеграфітові заготовки і готову продукцію необхідно в штабелях, контейнерах, на піддонах або стелажах і спеціально відведених бункерах з пристосуваннями для завантаження у автомобільний або залізничний транспорт.

17.4. Для запобігання зліплюванню брикетів товарних електродних мас бункери повинні бути обладнані системою примусового охолодження влітку.

17.5. Під час завантаження електродної маси в автомобільний і залізничний транспорт перебування в зоні робіт працівників, які не мають до цих робіт ніякого відношення, не дозволяється.

17.6. Для зберігання заготовок і готової продукції в цеху необхідно виділяти спеціальні майданчики, що повинні бути обладнані засобами механізації завантажувально-розвантажувальних робіт: кранами, кран-балками, тельферами, кліщовими захоплювачами тощо.

17.7. Складування продукції необхідно здійснювати відповідно до технологічних карт завантажувально-розвантажувальних робіт.

17.8. У кожному складському приміщенні необхідно вивішувати схеми безпечного стропування вантажів.

17.9. Укладати продукцію на проходи, кабельні тунелі, лежаки, газоходи тощо не дозволяється.

17.10. Між горизонтальних рядів (в'язок) продукції, що складується, необхідно укладати дерев'яні прокладки або ланцюги, а самий штабель закріплювати упорами або використовувати спеціальні пристосування із стаціонарними упорами та стояками.

17.11. Упори та прокладки не повинні виходити за межі штабеля та не перекривати проходи.

17.12. Необхідно, щоб конструкція стелажів і їх висота максимально забезпечували безпеку та зручність завантажувально-розвантажувальних робіт. Висота стелажів не повинна перевищувати 2 м. За наявності обладнаних риштувань і підставок для стропальників допускається підвищення висоти стелажів близько 3 м.

17.13. Під час укладання заготовок (продукції) у контейнери або на майданчики з бортами висота укладання не повинна перевищувати висоти стінок (бортів).

17.14. Необхідно, щоб висота штабеля для продукції круглих перерізів не перевищувала 2 м.

Великоблокову продукцію (подові, доменні блоки) допускається укладати в штабелі заввишки близько 3 м, якщо для стропальників обладнано риштування або підставки.

17.15. Висота штабеля для продукції, що укладена в тару, визначається відношенням максимальної висоти штабеля до меншої сторони основи тари. Для нерозбірної тари це відношення повинне бути не більше 6.

17.16. Під час укладання електродної продукції необхідно уникати різких ударів заготовок одна об одну.

17.17. Під час стропування або захоплювання заготовки необхідно брати до уваги центр ваги виробу. Підйом виробу необхідно проводити прямовисно, без розгойдування вантажу.

17.18. Вантаж необхідно звільняти від вантажозахоплювальних пристосувань лише після надійного укладання вантажу.

17.19. Розбирання штабеля або стелажа необхідно починати з верхнього ряду.

Стропування (захоплювання) рядів заготовок, що лежать нижче, необхідно проводити лише після вилучення усіх заготовок верхнього ряду.

17.20. Відходи виробництва необхідно збирати в контейнери або складувати на спеціальних майданчиках і вивозити з цеху в міру потреби.

18.1. Утримання, огляд і ремонт технологічного устаткування повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

18.2. Агрегати та устаткування цехів з виробництва вуглеграфітових виробів необхідно оглядати, обслуговувати та ремонтувати відповідно до вимог інструкцій з експлуатації та ремонту, розроблених на підприємстві та затверджених роботодавцем.

18.3. Внутрішній огляд, ремонт і очищення апаратів, колодязів і каналів необхідно проводити відповідно до вимог биркової системи, що діє на підприємстві, а також чинної інструкції з охорони праці під час проведення робіт у закритих апаратах, колекторах, ємностях та іншому аналогічному устаткуванні.

18.4. Під час монтажу та демонтажу металевих конструкцій устаткування необхідно укладати їх стійко з дотриманням необхідних безпечних проходів.

Залишати конструкції та устаткування у нестійкому або висячому положенні не дозволяється.

Після закінчення ремонтно-монтажних робіт непотрібні конструкції та устаткування необхідно прибрати, а всі необхідні огорожі, запобіжні та вентиляційні пристрої та системи відновити.

18.5. Очищення устаткування (ємностей) від осадів повинне бути механізованим.

18.6. Устаткування, що підлягає внутрішньому огляду, ремонту, у тому числі пилоосадні камери, необхідно відключати від джерела енергопостачання, охолоджувати та провітрювати.

18.7. Відключення апаратів, посудин, трубопроводів, печей, що підлягають внутрішньому огляду, ремонту або очищенню, необхідно через від'єднання їх від діючих трубопроводів і апаратів із забезпеченням повітряного зазору не менше ніж 200 мм між кінцями відключених трубопроводів.

18.8. Під час очищення усі поверхні апаратів, резервуарів і трубопроводів, покриті пеком або смолистими відкладеннями, необхідно зволожувати. Відкладення необхідно збирати та після закінчення очищення видаляти з приміщення у безпечне місце в пожежному відношенні.

18.9. Електрозварювальні роботи на засмолених повітроводах або пекопроводах необхідно проводити згідно з дозволом посадової особи, відповідальної за проведення вогневих робіт, на повітроводах встановлювати заглушки, що перешкоджають наскрізному руху повітря в трубопроводах, а також розгортати засоби пожежогасіння та виставляти пости спостереження. Необхідно заздалегідь вживати заходів щодо максимально можливого видалення пеку та смоли з трубопроводів, наприклад, пропарювання трубопроводів.

18.10. Роботи, що пов'язані з оглядом, очищенням і ремонтом мурування та обмуруванням пилоосадних камер, необхідно проводити за нарядом-допуском.

18.11. Заміну або ремонт стін касет печей випалу необхідно виконувати з містків, що перекривають касети. При цьому містки необхідно огороджувати згідно з вимогами пункту 2.9 розділу II цих Правил.

18.12. Ремонтні роботи в печах прожарювання необхідно виконувати за нарядом-допуском з виконанням вимог, викладених в цих Правилах.

18.13. До проведення гарячих ремонтів допускаються працівники, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань до виконання робіт в умовах впливу підвищених температур. Використання праці жінок під час проведення гарячого ремонту не дозволяється.

18.14. Під час гарячого ремонту температура повітря в печі не повинна перевищувати 50° C. Якщо температура повітря усередині печі становить близько 40° C, роботи необхідно проводити у спецодязі згідно з ГОСТ 12.4.045-87 "ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия", а якщо температура становить близько 50° C, - у валяному взутті (ГОСТ 12.4.050-78 "ССБТ. Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Технические условия"), ватяних штанах, куртці та сукняному шоломі.

18.15. Безперервне перебування у печі під час проведення гарячого ремонту не може перевищувати 20 хвилин, а термін міжопераційного відпочинку - не менше 10 хвилин.

18.16. Проводити гарячий ремонт футеровки поза зоною спікання та руйнувати кільця (привари) водяним струменем не дозволяється.

18.17. Безпека робіт на газонебезпечному устаткуванні або в загазованому середовищі визначається НПАОП 0.00-1.20-98.

18.18. Під час ремонту або консервації агрегатів, що працюють на газі, газопроводи необхідно відключати та встановлювати інвентарні заглушки після запірного пристрою.

Продувальні свічки після відключення газопроводу необхідно залишати у відкритому положенні.

18.19. Під час роботи у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах необхідно застосовувати молотки, кувалди з кольорового металу, а робочу частину інструментів і пристосувань з чорного металу рясно змащувати тавотом або іншим мастилом.

Світильники необхідно застосовувати у вибухозахищеному виконанні.

Завантажити