НПАОП 0.00-1.56-08Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

18.20. Після ремонту, перед пуском у дію агрегату, газопроводи під час заповнення газом необхідно продувати до витиснення всього повітря. Закінчення продування визначається аналізом середовища газоаналізатором відповідно до інструкції, затвердженої роботодавцем.

18.21. Газопроводи під час звільнення від газу необхідно продувати повітрям або парою до витиснення усього газу. Закінчення продування необхідно визначати аналізом середовища відповідно до інструкції, затвердженої роботодавцем.

18.22. Під час продування газопроводів не дозволяється випускати газоповітряну суміш у приміщення, сходові клітки, димоходи, вентиляційні канали тощо. Її необхідно випускати безпосередньо в атмосферу після очищення в газоочисних установках. Приміщення, у яких продувають газопроводи, необхідно провітрювати.

18.23. Різьбові та фланцеві з'єднання газопроводів згідно з місцевою інструкцією необхідно періодично (відповідно до графіка або режиму обслуговування) перевіряти на щільність мильною емульсією.

19.1. Експлуатацію внутрішньозаводського транспорту на підприємстві необхідно здійснювати з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности" та цих Правил.

19.2. На в'їздах і виїздах із цехів, а також на ділянках між цехами, що призначені для руху транспортних засобів, необхідно встановлювати знаки безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76.

19.3. Не дозволяється перевезення працівників внутрішньозаводським і внутрішньоцеховим транспортом на місцях, призначених для перевезення технологічних вантажів.

19.4. Транспортування порошкових і сипких матеріалів необхідно проводити у спеціальних залізничних вагонах, автомашинах або контейнерах, що унеможливлюють забруднення навколишнього середовища.

19.5. Під час проектування залізничних колій відстань їх до виробничих будинків, складських споруд тощо повинна бути обрана така, щоб забезпечувати габарити наближення будинків за ГОСТ 9238-83 "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм" та спеціальні габарити, затверджені в установленому порядку.

19.6. Виходи з виробничих приміщень, що розташовані поруч з проїжджою частиною, повинні бути обладнані огорожами згідно з пунктом 2.9 розділу II цих Правил.

19.7. Улаштування та експлуатація споруд, залізничних колій, рухомого складу, сигналізації, централізації та блокування залізничного транспорту необхідно здійснювати з урахуванням вимог Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за N 340/15031 (НПАОП 63.21-1.17-08).

19.8. Маневрові роботи в межах виробничих цехів і дільниць необхідно проводити за розпорядженням посадової особи, відповідальної за транспорт.

19.9. Розвантаження прибулого складу необхідно проводити лише після повної зупинки, огороджування його сигналами безпеки, установлення гальмових башмаків і одержання дозволу від посадової особи, відповідальної за виконання вантажо-розвантажувальних робіт.

19.10. Необхідно, щоб автотранспорт, що використовується як засіб внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту, був обладнаний гальмами, звуковою сигналізацією, освітлювальними приладами та пристроями (блок-замками), що унеможливлюють можливість використання транспорту іншими працівниками.

Водії повинні мати посвідчення, що дає право керування відповідним видом транспорту.

19.11. Для постійних внутрішньоцехових перевезень автотранспортні засоби повинні бути обладнані нейтралізаторами газів. У разі короткочасного заїзду в цех двигуни, що не обладнані нейтралізаторами вихлопних газів, необхідно відключати.

19.12. У місцях в'їзду автотранспорту на територію підприємства або цеху необхідно розміщувати схеми його руху на вантажо-розвантажувальні майданчики. Місця вивантаження та навантаження необхідно позначати.

19.13. Для зменшення запиленості та забрудненості території підприємства кузови автотранспортних засобів, що перевозять сировину та матеріали, необхідно максимально ущільнювати та в разі потреби герметизувати.

19.14. У приміщеннях, призначених для стоянки та ремонту автотранспорту, а також на їх стоянках у боксах, під навісами або на відкритих площадках необхідно дотримуватися вимог НАПБ А.01.001-04.

19.15. Необхідно, щоб конструкції, розміщення та експлуатація конвеєрного транспорту відповідали вимогам ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности", вимогам СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт", СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" і вимогам цих Правил.

19.16. Конвеєри, що транспортують пиловидні, пило-, паро- та газовидільні матеріали, повинні бути обладнані системами пилопридушення, витяжною вентиляцією або аспірацією залежно від типу речовин, що виділяються.

19.17. Ширина проходів і зазорів навколо конвеєрів повинна визначатися умовами безпечного обслуговування зазначеного устаткування відповідно до встановлених на підприємстві вимог, але не повинна бути менше ніж 0,8 м.

19.18. Через конвеєри завдовжки більше 20 м необхідно влаштовувати перехідні містки або проходи під ними.

Відстань між містками - не більше ніж 30 м у виробничих приміщеннях і не більше ніж 100 м - у галереях.

Проходи, що розміщені під конвеєрами та зверху, необхідно огороджувати металевою сіткою з чарунками не більше ніж 10 х 10 мм, а висота проходу повинна бути не менше ніж 2 м.

19.19. Необхідно, щоб конвеєри були обладнані засобами аварійної зупинки та блокування, захисними пристроями та уловлювачами, центрувальними пристроями, обмежувачами ходу та запобігання зворотного ходу, пристроями очищення стрічок і барабанів. Конвеєри необхідно оснастити огорожами стрічок, барабанів, вантажів.

19.20. Прибирання розсипаного матеріалу з-під стрічкових конвеєрів під час їх роботи повинно бути механізоване. Прибирання матеріалу вручну дозволяється тільки при зупиненому конвеєрі та дотриманні вимог биркової системи. При цьому пускова апаратура конвеєра повинна бути обладнана пристроєм, що унеможливлює включення конвеєра під час проведення прибирання та інших робіт.

19.21. Для прибирання сторонніх предметів зі стрічок конвеєрів повинні бути передбачені автоматичні пристрої. Ручне прибирання дозволяється у виняткових випадках при зупиненому конвеєрі та включеному місцевому блокуванні при вилученні ключа-бирки.

19.22. Приводи похилих пластинчастих конвеєрів повинні бути обладнані гальмівними пристроями, що унеможливлюють зворотний хід у разі обриву ланцюга.

Похилі ділянки ланцюгових конвеєрів необхідно забезпечувати уловлювачами для захоплення ланцюга в разі його обриву.

19.23. Робота гвинтових конвеєрів у разі несправних завантажувальних і розвантажувальних пристроїв, шиберів, у разі торкання шнека до корпуса та знятих кришок не дозволяється.

19.24. Для відбору проб матеріалу, що транспортується, при працюючому шнеку повинні бути передбачені автоматичні пробовідбірники. Ручний відбір проб дозволяється тільки після повної зупинки шнекового або гвинтового конвеєра.

19.25. Елементи скіпових підйомників необхідно відгороджувати знизу та з боків металевою сіткою або суцільною обшивкою.

19.26. Приямок скіпового підйомника навколо завантажувального отвору та отвору для проходу ковша повинен бути перекритий суцільним настилом і відгороджений по периметру поручнями згідно з вимогами пункту 2.9 розділу II цих Правил.

19.27. Перед очищенням приямка ківш скіпового підйомника необхідно підвісити на рамі на висоті не менше ніж один метр від верхнього краю приямка та підперти його знизу металевою підпорою.

19.28. Скіповий підйомник повинен бути обладнаний автоматично діючими гальмівними пристроями (уловлювачами) та кінцевими вимикачами перепідйому ковша.

19.29. Перед завантажувальним жолобом елеватора необхідно встановлювати ґрати, що пропускають куски сировини необхідних розмірів.

Відстань від верхньої габаритної точки елеватора до перекриття необхідно вибирати не менше ніж один метр.

19.30. Для спостереження за станом ковшів або тягових ланцюгів (стрічок) у кожусі елеватора повинні бути влаштовані оглядові вікна зі знімними кришками, що щільно закриваються, та легкодоступні з обслуговувальних площадок.

19.31. Для обслуговування натяжного пристрою навколо башмаків елеватора повинні бути передбачені робочі площадки завширшки з трьох боків не менше ніж один метр, а з четвертого боку - не менше ніж 0,8 метра.

19.32. Усі елеватори повинні бути оснащені гальмівними пристроями, що зблоковані із сигнальними пристроями, що сигналізують про обрив.

19.33. Під час роботи елеватора не дозволяється регулювати натяг ланцюгів (стрічок), що несуть ковші, проводити будь-який ремонт елеватора або очищення ковшів від налиплого матеріалу.

19.34. На ділянках траси конвеєрів, що перебувають поза зоною видимості оператора з пульта керування, повинна бути встановлена двобічна передпускова попереджувальна звукова та світлова сигналізація, що автоматично включається перед пуском привода конвеєра.

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та
котлонагляду 

 
 
 
В. Іванченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 

 
 
 
С. Г. Богданов 

В. о. Першого заступника Міністра,
головного державного санітарного
лікаря України 

 
 
А. М. Пономаренко 

Заступник Міністра промислової
політики України 

 
В. В. Севернюк 

Заступник Міністра України з
питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи 

 
 
 
 
В. М. Третьяков 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики 

 
 
 
Д. І. Олійник 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Голова Центрального комітету
профспілки трудящих
металургійної і гірничодобувної
промисловості України 

 
 
 
В. І. Казаченко 

Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони
праці 

 
 
 
М. О. Лисюк 
 

Додаток
до Правил безпеки при виробництві
вуглеграфітових матеріалів і виробів 
Шкідливий фактор 

Клас небезпеки 

Агрегатний стан 

ГДК (ГДР) 

Примітка 

Окис вуглецю - CO 

П 

20 мг/м3 

Отруйна дія 

Вуглецевий пил 

А 

6 мг/м3 

Викликає стійкі захворювання легень 

Ангідрид сірчистий SO2 

П 

10 мг/м3 

Подразнювальний вплив на слизові оболонки та дихання 

Пек 

А 

0,2 мг/м3 

При світлі справляє на шкіру фотодинамічний вплив 

Ангідрид сірчаний SO 

А 

1 мг/м3 

Подразнює органи дихання та нервову систему 

Фосфористий водень PH3 

А 

1 мг/м3 

Подразнює слизові оболонки, викликає опіки шкіри 

Ангідрид фосфорний P2O5 

П 

0,1 мг/м3 

Діє на нервову систему, порушує обмін речовин, впливає на кровоносні судини, органи дихання, печінку, нирки 

Метафосфорна кислота HPO3 

П 

  

Подразнює слизові оболонки та шкіряні покриви 

Метафосфат натрію NaPO3 

  

А 

2 мг/м3 

Загальний токсичний вплив 

Ортофосфорна кислота H3PO4 

  

П 

  

Загальні захворювання шкіри, атрофічні процеси слизової оболонки шкіри 

Кальцинована сода NaCO3 

А 

2 мг/м3 

Подразнення дихальних шляхів 

Шум 

  

  

80 дБА 

Підвищене стомлення, ризик професійного ураження слуху 

Магнітне поле постійного струму 

  

  

10 МТл 

Підвищене стомлення та сповільненість рухової реакції  

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та
котлонагляду 

 
 
 
В. Іванченко 
Завантажити