НПАОП 0.00-1.56-08Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

11.8. Зняття пресованих заготовок (блокова продукція) необхідно проводити за допомогою спеціальних пристосувань (кліщів) із застосуванням електромостових кранів або інших засобів механізації.

11.9. На пресових дільницях, що будуються або реконструюються, необхідно застосовувати попереднє вакуумування маси, що пресується, що дає змогу зменшити газовиділення на виході її з преса.

11.10. На пресах з вакуумуванням повинні бути передбачені смолозбірники у герметичному виконанні.

11.11. Перед початком роботи необхідно переконатися в справності механізмів преса та міксерних пристроїв, аспірації, вакуумних установок, наявності та справності огорож, герметичності укриттів, працездатності сигналізації та блокувань, відсутності течі в гідросистемі преса.

11.12. Рівень маси, що завантажується у скіп, повинен бути прийнятий на 150 - 200 мм нижче його бортів.

11.13. Очищення завантажувального люка, а також ділянки навколо нього необхідно проводити лопатою або спеціальним скребком з довгою ручкою, перебуваючи за огорожею люка. При цьому параметри скребка повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.30-01.

11.14. Перед завантаженням контейнера необхідно переконатися у готовності преса, після чого подати сигнал пресувальнику, який перебуває біля мундштука преса, разом з цим необхідно переконатися у відсутності працівників навколо преса та сторонніх предметів на шляху його руху.

11.15. Під час випресування та підпресування необхідно стояти збоку від мундштука (приймального столу).

11.16. Для обмеження шляху руху заготовки, що викинута тиском газу, проти мундштука необхідно встановлювати металеву плиту товщиною від 10 до 100 мм.

11.17. Зштовхування заготовки, що випресована, з приймального столу необхідно виконувати перекиданням його за допомогою пневмовиштовхувача. Торкатися до випресованих заготовок незахищеними руками не дозволяється.

11.18. Прибирання маси, що набралася під форкамерою преса, необхідно проводити, коли плунжер зупинено.

11.19. У безпосередньої близькості від преса на відстані 1 - 1,5 м необхідно передбачати місце для встановлення тари під відходи пресування. Встановлення та видалення тари (контейнера) необхідно проводити за допомогою крана.

11.20. Усі операції, що пов'язані з пресуванням, повинні проводитися під обов'язковим наглядом відповідального працівника.

11.21. Під час проведення ремонтних робіт на пресі, а також встановлення (зняття) мундштука необхідно відключити гідро- та електроприводи, знеструмити ланцюги підведення електроенергії до нагрівальних елементів мундштука. Ремонтні роботи необхідно проводити згідно з вимогами биркової системи.

11.22. Роботи зі встановлення (зняття) мундштука повинні бути механізовані.

11.23. Перебувати під плунжером преса не дозволяється.

11.24. Зберігати випресовані заготовки необхідно в спеціально обладнаних штабелях. На кожній ділянці складування необхідно вивішувати карти складування та плакати.

11.25. Працівники, які зайняті на пресі, повинні бути забезпечені респіраторами та захисними дерматологічними мазями.

11.26. Гасіння загорянь масла, смолистих відкладень необхідно вести парою або піною, для чого на пресі повинно бути передбачене відповідне розведення пари або пінного реагенту.

12.1. Під час роботи на випалювальній печі на працівників впливають небезпечні та шкідливі чинники: вуглеграфітовий пил, дискомфортний високотемпературний клімат, інфрачервоне випромінювання, природний газ, газоподібні виділення продуктів термічної обробки (окису вуглецю, сірчистого ангідриду).

12.2. Для обмеження та запобігання впливу на працівників небезпечних і шкідливих чинників піч повинна бути обладнана засобами безпеки, що включають вентиляційну, протипожежну та огороджувальну техніку та сигналізацію. Вентиляція приміщення повинна бути розрахована на асиміляцію тепловиділень і здійснюватися за допомогою аерації.

12.3. Завантаження - вивантаження виробів і пересипання на печах випалювання повинно бути механізоване.

Засоби механізації та прийоми випалювання повинні включати застосування кранів з маніпуляторами, пневмовидалення пересипки, контейнеризацію випалювальної продукції, використання безпересипного випалювання тощо.

12.4. При контейнерному випалюванні завантаження та вивантаження контейнерів необхідно здійснювати на спеціальних ділянках і механізувати. Видалення смоли із смоляних приямків (колодязів) і лежаків необхідно проводити у смоловідстійники, звідки її насосами перекачувати в цистерни.

12.5. Дільниця випалювання з пожежної небезпеки належить до категорії Г. Ділянки лежаків, електрофільтрів, смолонасосів і ексгаустерів належать до категорії В.

У лежаках печей і електрофільтрах повинно бути передбачено розведення парового або пінного пожежогасіння.

12.6. Випалювальна піч повинна бути обладнана сигналізацією про порушення тягового та температурного режиму в лежаках, а також падіння тиску газу в газопроводі та припинення подачі газу у підсклепінний простір. Лежаковий тракт перед димососом повинен бути обладнаний датчиком температури відхідних газів, що не повинна перевищувати 200° C.

12.7. Для боротьби з надлишковим теплом і пилом в цехах випалювання необхідно застосовувати аерацію. Аерація повинна бути організована за схемою руху повітря знизу-уверх, при цьому припливне повітря необхідно подавати в робочу зону через відкриті прорізи на рівні близько 2 м від підлоги.

Якщо ефективність аерації недостатня, для видалення надлишкового тепла та пилу повинно бути організована додаткова подача припливного повітря в робочу зону за допомогою механічної вентиляції.

12.8. Відхідні від печі гази необхідно очищати у смоляних електрофільтрах або допалювати в спеціальних установках.

12.9. Шкідливий вплив тепловипромінювань і протягів необхідно знижувати: в жарку пору року за допомогою припливних вентиляційних установок, в холодну - ізоляцією приміщення цеху від зовнішнього середовища брамами, що обладнані повітряними завісами, заскленням цеху, а також організацією раціонального режиму роботи.

12.10. Кімнати відпочинку працівників повинні бути обладнані установками кондиціонування повітря.

12.11. Постійно відкриті відступні приямки та канали і робочі майданчики повинні бути обладнані стаціонарними поручневими огорожами.

Відкриті вивантажувальні камери печей необхідно огороджувати переносними поручневими огорожами згідно з вимогами пункту 2.9 розділу II цих Правил.

12.12. Камери, в яких проводиться завантаження - вивантаження або ремонт, необхідно накривати запобіжними металевими гратами (гратами безпеки).

12.13. Ґрати безпеки повинні мати стулчасту конструкцію. Кількість стулок повинна дорівнюватися кількості касет.

12.14. Муфельні канали камери під час завантаження-вивантаження, щоб уникнути засмічення, необхідно закривати запобіжними заслінками (прогумовані стрічки тощо).

Встановлення запобіжних заслінок необхідно проводити з використанням запобіжного пояса та леєрів, що необхідно кріпити до огорожі камери, або трапа безпеки, що необхідно встановлювати вздовж стінки камери печі.

12.15. Для зберігання та ремонту поручневих огорож, ґратів і трапів безпеки та засобів механізації ремонту в цеху повинні бути передбачені спеціальні майданчики.

12.16. Під час роботи печі кришки газових каналів, лежаків необхідно закривати.

12.17. Для виключення можливості загазованості цеху газом та продуктами його горіння процес випалювання необхідно вести відповідно до вимог інструкції, затвердженої роботодавцем.

12.18. Під час технологічного процесу необхідно дотримуватись температурного, газового та гідравлічного режимів печі, постійно контролювати допустимий рівень тиску газу в газопроводах, проводити профілактичну перевірку запірної арматури та фланцевих з'єднань на газопроводах, усувати тріщини на склепіннях і зазори у підвалах склепінь, спостерігати за якістю горіння газу та загальним порядком на печі.

Не дозволяється ведення робіт на печі, якщо несправні контрольно-вимірювальні прилади, що реєструють температуру в камерах печі, тиск газу в газопроводі, розрідження у лежаках тощо.

Конструкція та експлуатація систем газопостачання повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.13-71.

12.19. Перед розпалюванням пальників необхідно провентилювати підсклепінний простір камери протягом 5 - 10 хвилин. У разі повторного розпалювання камери після незапланованого затухання пальників камеру необхідно знов провентилювати.

12.20. Розпалювання пальників дозволяється проводити газовим запальником або за допомогою переносного факела.

12.21. Працівники, які проводять роботи із завантаження-вивантаження, повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям згідно з нормами (у т. ч. костюмом, валянками, рукавицями, каскою, респіратором, захисними окулярами). Штанини брюк необхідно носити поверх халяв валянок.

12.22. Під час завантаження (вивантаження) камери необхідно відкривати лише касету, що завантажується (вивантажується), решту касет необхідно закривати стулками ґратів безпеки.

12.23. У просвіті випалювальної печі на помітному місці повинні вивішуватися схеми стропування (у разі застосування стропів) і захоплення (у разі застосування кліщів - захоплювачів) виробів, що випалюються.

12.24. Спуск у касету необхідно проводити за допомогою драбин. Здійснювати спуск за допомогою стропів або виробу, що завантажується, не дозволяється.

12.25. У разі відсутності видимості між завантажником-вивантажником і кранівником зв'язок між ними повинен здійснюватися через іншого працівника або із застосуванням радіозв'язку.

12.26. Заклинювання кліщів-захоплювачів необхідно усувати за допомогою важеля, не торкаючись механізму захоплювача руками.

12.27. Під час засипання касети пересипним матеріалом відстань між коробом і касетою по висоті не повинна перевищувати 1 м. Висування шибера короба необхідно проводити за допомогою спеціального важеля довжиною 1 - 1,2 м.

12.28. Для герметизації камери перед встановленням склепіння по периметру камери необхідно класти водний розчин вогнетривкої глини. Після зняття склепіння з камери шар глини, що спеклася, необхідно прибрати.

12.29. Спостереження за горінням газу під склепінням необхідно проводити у захисних окулярах із світлофільтрами через оглядові люки склепіння.

12.30. У разі підвищення температури в лежаку на виході газів з камери та виникнення пожежонебезпечної ситуації необхідно повністю припинити надходження газу в камеру "системи вогню", на ділянці якої можливе загоряння.

12.31. Розвантаження камер печей випалювання необхідно починати після охолодження випалених заготовок протягом часу, що дорівнює двом темпам випалювання. Для зниження температури необхідно застосовувати вентилятори.

12.32. Вивантажені вироби необхідно укладати на спеціальні майданчики, стелажі або контейнери для подальшого охолодження.

12.33. Укладання виробів необхідно проводити таким чином, щоб теплове випромінювання в проходах і на робочих місцях, що розташовані поблизу, не перевищувало 140 Вт/м2.

12.34. Усунення аварійних ситуацій необхідно проводити згідно з планом ліквідації та локалізації аварійних ситуацій і аварій, опрацьованим для конкретного цеху або дільниці, відповідно до НПАОП 0.00-4.33-99.

12.35. У разі загоряння смоли в лежаку необхідно відключити подачу газу на піч, знеструмити електрофільтр і димосос, перевести піч на природну тягу та усунути загоряння. Гасіння смоли, що зайнялася, необхідно проводити за допомогою пари, води або пінного реагенту.

12.36. Спуск у камери дозволяється, якщо температура стінок камери не перевищує 45° C. Під час застосування припливної вентиляції, засобів індивідуального захисту від тепловипромінювань і опіків спуск може проводитися, якщо температура у камері перевищує 45° C.

12.37. Ремонтувати камеру необхідно з драбини спеціальної конструкції або з майданчика спеціалізованого підйомника.

Драбини повинні застосовуватися легкі, міцні та ті, що пройшли випробування.

12.38. Усе курне устаткування під час переробки пересипки, тракти подачі матеріалу повинні бути обладнані аспіраційними установками.

Виробництво переробки пересипки належить до категорії В з пожежної небезпеки.

12.39. Очищення випалених виробів необхідно здійснювати на спеціальних верстатах.

Влаштування та експлуатація верстатів очищення продукції повинні відповідати вимогам глави 16 розділу III цих Правил.

13.1.1. Відділення просочення необхідно розташовувати не вище нульової відмітки в окремому будинку або в приміщенні, що відокремлене від інших виробничих дільниць капітальними стінами.

13.1.2. Архітектурно-планувальними рішеннями повинне виключатися проникнення сонячних променів на робочі місця відділення просочення.

13.1.3. Відділення просочення повинно бути обладнане припливно-витяжною вентиляцією з кратністю повітрообміну не нижче 10.

13.1.4. Процес просочення вуглеграфітових матеріалів пеком повинен здійснюватися в спеціальних автоклавах, що обігріваються.

Експлуатація автоклавів повинна відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.07-94, а компресорних установок - вимогам чинних нормативно-правових актів.

13.1.5. Автоклави, мірні баки, мішалки, пеко- і паропроводи, камери насосів повинні бути теплоізольовані. Товщину шару ізоляції необхідно обирати такою, щоб температура на її поверхні не перевищувала 45° C.

13.1.6. Автоклави повинні бути обладнані запобіжними клапанами та рівнемірами.

13.1.7. Для відкриття-закриття кришок автоклавів, керування вентилями на трасі подачі пеку, повітря, пари або продуктів горіння в оболонки автоклавів і для інших подібних операцій повинні бути передбачені засоби автоматизації.

Поряд з цим дозволяється відкриття-закриття кришок і вентилів вручну у випадках відмовлення засобів автоматизації.

13.1.8. Відкриття кришки автоклава необхідно проводити після зняття тиску (розрідження), повного відкачування пеку. Відкриття кришки автоклава, якщо відключена аспірація, не дозволяється.

13.1.9. Кришка автоклава повинна мати запірний ключ-бирковий пристрій. Дозволом на відкриття кришки автоклава є ключ-бирка, що видається посадовою особою дільниці після спорожнення автоклава від пеку та перевірки відсутності його в автоклаві.

13.1.10. Над розвантажувальними люками автоклавів необхідно встановлювати аспіраційні зонти.

13.1.11. Під час завантаження-вивантаження заготовок у нагрівальні печі та автоклави необхідно використовувати засоби механізації.

13.1.12. Нагрівання заготовок необхідно здійснювати у спеціальних кошиках. Завантаження-вивантаження кошиків необхідно проводити за допомогою спеціальних траверс із захоплювачами, що дає змогу проводити завантаження-вивантаження кошиків без контакту працівника з заготовкою та кошиком.

13.1.13. Завантаження заготовок у кошики необхідно проводити згідно із затвердженою схемою завантаження.

13.1.14. Перед завантаженням кошиків у піч її необхідно відключити від теплоносія (електроенергії).

13.1.15. Відкриту піч необхідно огороджувати поручневими огорожами згідно з вимогами пункту 2.9 розділу II цих Правил. 

13.1.16. Перед завантаженням автоклава необхідно перевірити справність усіх контрольно-вимірювальних приладів. Експлуатація автоклава з несправними приладами не дозволяється.

13.1.17. Під час просочення необхідно контролювати цілісність оболонки автоклава, пеко-, газо- та паропроводів, стан фланцевих з'єднань, роботу вентиляції та аспірації, рівень пеку в автоклаві, температуру, тиск, розрідження, роботу гідрозатворів на ємностях з пеком.

13.1.18. Нагрівальні печі, топка, лежаки повинні бути обладнані пристроями контролю тиску газу в газопроводі, розрідження в топці та лежаку, датчиками контролю горіння пальників і температури нагріву.

13.1.19. Автоклав також повинен бути обладнаний блокуваннями, що унеможливить створення розрідження (тиску) в автоклаві та подачу в нього пеку при відкритій або розгерметизованій кришці.

13.1.20. У разі розгерметизації автоклава, зменшення тиску в автоклаві необхідно вжити заходів для усунення несправності.

13.1.21. Мірні баки у відділенні просочення, що призначені для зберігання пеку, повинні бути обладнані переливними пристроями та рівнемірами.

13.1.22. У повітропроводи систем аспірації та вакуум-насоси повинні бути вбудовані герметичні ємності для збирання смоли.

13.1.23. Гази, що віддаляються від устаткування відділення пекопросочення, необхідно очищувати, уловлювати та спалювати.

13.1.24. Приміщення, в яких здійснюються процеси просочення пеком, належать з пожежної небезпеки до категорії В.

13.1.25. У відділенні пекопросочення не дозволяється застосовувати відкритий вогонь. Відігрівання "замерзлих" пекопроводів необхідно проводити парою.

13.1.26. У разі необхідності проведення вогневих робіт необхідно розгортати та готувати до дії засоби пожежогасіння, виставляти пости спостереження, залучати пожежну охорону.

13.1.27. Ремонтні роботи усередині автоклава повинні виконуватися після ретельного очищення та провітрювання автоклава за нарядом-допуском бригадою, до складу якої входить не менше трьох працівників.

13.1.28. Сходи, що ведуть на автоклави та напірні баки, а також майданчики обслуговування автоклавів і баків необхідно огороджувати поручнями, що зроблені згідно з пунктом 2.9 розділу II цих Правил. 

13.1.29. Під час роботи у відділенні пекопросочення працівники повинні бути забезпечені ЗІЗ: респіраторами, захисними окулярами, захисними дерматологічними мазями.

13.2.1. Під час роботи установки для просочування блоків розплавами метафосфатів (або іншими реагентами) піч необхідно закривати кришкою, а гази, що виділяються, видаляти за допомогою витяжної вентиляції.

13.2.2. Під час роботи печі необхідно забезпечувати цілодобову роботу загальнообмінної та місцевої витяжної вентиляції.

13.2.3. Приплив повітря необхідно здійснювати повітророзподільником безпосередньо в робочу зону печі. Витяжку необхідно здійснювати з нижньої зони (з робочого майданчика над піччю) та з верхньої зони (з-під покрівлі цеху).

З нижньої зони відсмоктування газів необхідно проводити вентиляторами у вибухобезпечному виконанні. З верхньої зони гази необхідно видаляти природним шляхом через дефлектори.

13.2.4. Газ, що відсмоктується, необхідно очищувати в газоочиснику - пастці шляхом руху через шар вапна, з подальшим викидом в атмосферу.

13.2.5. Під час приготування розплаву та коректування його складу необхідно дотримуватися заходів безпеки тому, що поряд з виділенням вуглекислого газу та парів води виділяються також інші шкідливі речовини - фосфористий водень і фосфорний ангідрид.

Для унеможливлення потрапляння цих речовин в атмосферу цеху кришка печі просочення повинна щільно закриватися, а дросель на прямовисному патрубку відсмоктування - відкриватися.

13.2.6. Під час вивантаження та завантаження графітованих блоків, коли піч відкрита, працівники повинні бути забезпечені протигазами марки БКФ.

13.2.7. Для захисту органів дихання від туману ортофосфорної кислоти необхідно користуватися протипиловими респіраторами.

13.2.8. Під час попадання кислоти на шкіру необхідно промити її рясним струменем води та змочити 3 - 5 % розчином марганцевокислого калію.

13.2.9. У разі потрапляння кислоти в очі необхідно промити їх великою кількістю води та негайно звернутися в медичний пункт.

13.2.10. Підлогу в приміщенні, де можливі проливи ортофосфорної кислоти, необхідно виготовляти з негорючих і кислотостійких матеріалів.

Кислоту, що розлилася, необхідно засипати піском, який після вбирання кислоти прибрати. Після цього залите місце промити розчином соди (лугу), потім водою.

13.2.11. Роботи, що пов'язані з безпосереднім контактом з кислотою, необхідно виконувати у кислотостійких гумових чоботах, кислотостійкому костюмі, захисних окулярах або захисній масці.

14.1. Печі графітації необхідно розташовувати таким чином, щоб відстань між двома бічними робочими стінками сусідніх секцій печей була не менше ніж 5 м.

14.2. Відстань між переднім торцем печі графітації та стіною трансформаторного коридору (приміщення) необхідно вибирати з урахуванням типу трансформаторів, що застосовуються, вона не повинна бути менше ніж 2 м.

14.3. Для подачі шихтових матеріалів і заготовок у цех їх завантаження-вивантаження необхідно виконувати із засобами механізації.

14.4. Для боротьби з пилом, надлишками тепла та газовиділеннями необхідно застосовувати аерацію та місцеву витяжну вентиляцію.

14.5. Вентиляційні агрегати печей графітації повинні належати до електроприймачів I категорії.

14.6. Припливне повітря необхідно подавати в робочу зону таким чином, щоб температура повітря у припливному струмені на рівні робочої зони не відрізнялася від нормованої більше ніж на 7° C.

14.7. Для примусового відсмоктування газів, що виділяються в процесі графітації, печі необхідно обладнувати аспіраційними зонтами або спеціальними повітрозабірниками.

Повітроводи, газоходи, місця з'єднання газових патрубків із зонтом і самий зонт повинні виконуватися герметичними.

14.8. Зонт повинен забезпечувати рівномірне відсмоктування газів уздовж печі та повинен бути термостійким і мати мінімальну висоту.

14.9. Конструкції зонта, газоходів, потужність димососів повинні унеможливлювати виділення в цех шкідливих газів, а також підтримувати вміст вибухонебезпечних газів у підзонтовому просторі та газоходах нижче граничнодопустимої вибухонебезпечної концентрації (далі - ГДВК).

14.10. Конструкція газоходів повинна забезпечувати герметичне перекриття патрубка газоходу після відключення печі від системи вентиляції.

14.11. Верх печі по периметру необхідно огороджувати металевими поручневими огорожами згідно з пунктом 2.9 розділу II цих Правил.

На печах, що зібрані в одну секцію та з'єднані між собою майданчиками, дозволяється огороджувати тільки бокові стінки крайніх печей секцій при обов'язковому огородженні всіх печей по передньому та задньому торцях.

14.12. Огорожу печі з боку торців необхідно виконувати сітчастою огорожею, унеможливлюючи таким чином дотик до струмоведучих частин ошиновки.

Завантажити