НПАОП 0.00-1.56-08Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

4.30. Улаштування та експлуатація ліфтів повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

4.31. Улаштування та експлуатація газовловлювальних установок, а також газоочисного устаткування повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

4.32. Улаштування, монтаж і експлуатація тепловикористовуючих установок і теплових мереж, безпека їх обслуговування повинні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001 N 485, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.12.2001 за N 1002/6193 (далі - НПАОП 40.1-1.02-01), та інших чинних нормативно-правових актів.

4.33. Ємності технологічної апаратури повинні бути обладнані рівнемірами та блокуванням на випадок переповнення. Вимірювання рівня рідини у резервуарах повинні проводитися дистанційно.

4.34. Безпосередньо біля агрегатів або біля місць перебування обслуговувального персоналу повинні вивішуватися чітко виконані схеми розташування та технологічного зв'язку агрегатів і трубопроводів (газу, води, повітря, пари, мазуту тощо).

Усі крани та дроселі повинні мати чітко позначені положення пробки крана, лопаті у вигляді риски, яка пропиляна на торці вала та пофарбована білою фарбою.

На маховику запірної арматури (вентилі, засувки), шківах і приводах до них, а також на кожухах огорож необхідно наносити стрілки, що позначають напрям їх закриття. У разі відсутності стрілок на зазначеній арматурі необхідно наносити позначення положення відкриття "В" і закриття "З". Номер запірного пристрою та інші позначення у схемі повинні відповідати номерам і позначенням у технологічній інструкції.

Автоматичні відсікачі повинні мати покажчики крайніх положень (відкрито-закрито).

Для автоматично регульованих заслінок, клапанів, напрямних апаратів, які регулюються автоматично, покажчики не потрібні.

4.35. Вміст шкідливих речовин, рівні променистого та конвекційного тепла, метеорологічні параметри повітря виробничих приміщень не повинні перевищувати значень, які зазначені в Санітарних нормах мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою головного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99), і ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі - ГОСТ 12.1.005-88).

4.36. Технологічне устаткування та агрегати необхідно забезпечувати ефективними пристроями газопилопридушення та газоочищення, які забезпечують чистоту повітря робочої зони виробничих цехів (дільниць) у межах санітарних норм.

4.37. На підприємстві щозміни повинен проводитися контроль повітряного середовища виробничих приміщень і в робочих зонах зовнішніх установок з урахуванням специфіки виробництва.

4.38. У кожному структурному підрозділі підприємства повинен бути визначений перелік шкідливих і вибухонебезпечних речовин, що можуть виділятися у виробничих приміщеннях і в робочих зонах зовнішніх установок під час технологічного процесу, ремонту та в аварійних ситуаціях. При цьому необхідно наводити клас небезпеки шкідливих речовин (додаток).

4.39. Аспіраційна система повинна постійно працювати під час роботи технологічного устаткування. Установлення резервних установок або двох установок по 50 % продуктивності повинно бути спеціально обумовлено.

4.40. Робота технологічного устаткування повинна супроводжуватися постійною роботою загальної аспіраційної системи.

4.41. Технологічне устаткування повинно бути розташоване так, щоб забезпечувались його безпечна експлуатація, зручність обслуговування та ремонту.

4.42. Робочі місця повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

4.43. Ергономічні вимоги до робочих місць під час виконання робіт у сидячому положенні повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", а у стоячому положенні - ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".

4.44. Ширина робочих проходів між габаритами устаткування з інтенсивними тепловиділеннями повинна бути не менше ніж 1,5 м.

4.45. Для обслуговування запірної, регулювальної та іншої арматури, а також опалювальних і вентиляційних пристроїв і приводів, що розташовані на висоті більше двох метрів від підлоги, необхідно влаштовувати спеціальні стаціонарні або пересувні майданчики, підвісні колиски, спеціальні машини, що обладнані вишками.

Використання для цього приставних драбин не дозволяється.

4.46. Приямки, зумпфи, люки, колодязі, дренажні канави у виробничих будинках, прорізи у перекриттях, якщо вони відкриті за умовами роботи, необхідно огороджувати відповідно до пункту 2.9 розділу II цих Правил, або закривати кришками, або перекривати по всій поверхні міцним настилом, що укладається врівень з підлогою.

Склад сировини та естакаду необхідно відгороджувати з одного боку.

4.47. Ширина майданчиків для постійного обслуговування устаткування повинна складати не менше ніж 1,0 м; для періодичного обслуговування - не менше ніж 0,8 м.

4.48. Улаштування сходів і майданчиків повинно відповідати вимогам ГОСТ 23120-78 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия".

Конструкція настилу обслуговувальних і перехідних майданчиків, а також містків і східців сходин повинна унеможливлювати ковзання людей під час ходьби.

Східці сходин, майданчики та підлога в приміщеннях, що запилені графітовим пилом, повинні виконуватися рифленими (з насічками або просіченими).

4.49. Стаціонарні металеві сходи необхідно встановлювати під кутом нахилу 45° до поверхні в разі постійного їх використання та 4560° у разі періодичного користування (не більше двох разів протягом години за зміну). Ширина сходів повинна складати не менше ніж 0,8 м; ширина східців - не менш ніж 0,25 м, а відстань між східцями по висоті - не більше 0,25 м.

Сходи необхідно обладнувати поручнями з обох боків заввишки 1 м. На сходах заввишки не більше ніж 1,5 м дозволяється встановлювати поручні з одного боку.

4.50. Обслуговувальні та перехідні майданчики, що мають суцільні настили, містки та сходи, що розташовані поза будівлею, взимку необхідно очищати від льоду, а під час ожеледиці посипати піском або дрібним шлаком.

4.51. Для доступу в приямки та колодязі дозволяється улаштовувати прямовисні сходи або скоби, що розташовані на відстані 0,3 м одна від одної по висоті.

4.52. По краю покрівлі резервуара на відстані не менш ніж 1,8 м у кожний бік від сходин, що ведуть на резервуар, необхідно влаштовувати поручні висотою не менше ніж 1 м. На огородженій площі покрівлі повинні бути люк для вимірювання рівня рідини, замірний пристрій і арматура. Якщо арматура, а також дихальні та запобіжні клапани розташовані на різних ділянках покрівлі, до них необхідно прокласти майданчики з огорожею. Ставати безпосередньо на покрівлю резервуара не дозволяється.

4.53. Майданчики для обслуговування устаткування, сходи, перехідні містки завжди повинні бути у справному стані та своєчасно ремонтуватися.

4.54. Усі відкриті обертові або рухомі частини устаткування, що розташовані на висоті близько 2,5 м від рівня підлоги або доступні випадковому доторканню, а також відкриті прорізи патрубків систем вентиляції повинні бути огороджені. Огорожа може бути виконана суцільною, сітчастою (з розміром чарунок не більше 20 х 20 мм) або у вигляді поручнів на відстані до рухомих або обертових частин устаткування не менше ніж 1 м.

4.55. Під час роботи машин і устаткування, окремі деталі яких перебувають у русі, обслуговувальним працівникам не дозволяється заходити за огорожу або проводити будь-які роботи на деталях і механізмах, що перебувають у русі.

4.56. У разі, коли окремі виконавчі органи машин і рухомі частини агрегатів, що становлять небезпеку для працівників, не можуть бути огороджені за умов їх обслуговування, ці машини та агрегати дозволяється огороджувати загальним огородженням, з урахуванням дотримання вимог, наведених у пункті 2.9 розділу II цих Правил.

4.57. У кожному структурному підрозділі необхідно складати та затверджувати роботодавцем у встановленому порядку перелік найбільш небезпечних і легкодоступних місць з установленням знімних огорож, що мають автоматичні блокування з пусковими пристроями устаткування. На об'єктах, що будуються та реконструюються, ці блокування повинні бути передбачені проектом.

4.58. Огорожа є складовим елементом цього устаткування та повинна відповідати проекту. Робота устаткування та механізмів з несправною огорожею або при її відсутності не дозволяється.

4.59. Справність огорож необхідно перевіряти щозміни перед початком роботи. Виявлені несправності повинні бути усунені.

4.60. Ремонт, очищення вручну та закріплення рухомих частин і огорож під час роботи устаткування не дозволяються. Ця робота може виконуватися на зупиненому устаткуванні із застосуванням биркової системи.

4.61. Знімати огорожу для ремонту устаткування дозволяється тільки після повної зупинки механізмів. Пуск механізмів після ремонту, огляду та очищення дозволяється тільки після встановлення огорожі на місце та закріплення усіх її частин.

4.62. Усі агрегати, що складають єдиний технологічний ланцюжок, повинні блокуватися таким чином, щоб під час аварійного виходу з ладу одного з них решта автоматично зупинялася.

4.63. Уключення агрегатів, що складають один технологічний ланцюжок, необхідно проводити у порядку, зворотному ходу технологічного процесу.

4.64. Робочі місця та проходи повинні утримуватися в чистоті та не захаращуватися матеріалами та деталями. Для видалення пилу необхідно застосовувати пневмоприбирання або цехові системи пилоприбирання.

4.65. Для зменшення загазованості повітря робочої зони парами пеку та їх викидів в атмосферу зберігати пек та проводити переробку маси необхідно в герметично закритих ємностях.

4.66. Обладнання дослідних установок і проведення дослідних робіт на діючому технологічному устаткуванні дозволяється тільки за наявності опрацьованої та затвердженої роботодавцем інструкції, у якій повинні передбачатися заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт.

Запобіжні заходи під час проведення зазначених робіт на об'єктах, підконтрольних державному органу з нагляду за охороною праці, необхідно погоджувати з територіальними управліннями цього органу.

1.1. Територія підприємств, що експлуатуються, будуються та реконструюються, повинна відповідати вимогам чинних будівельних норм.

1.2. Територія підприємства, а також будинки, споруди, приміщення повинні бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

1.3. В'їзні залізничні колії на території підприємств (виробництв), що примикають до електрифікованих залізниць, повинні бути обладнані на стиках ізолювальними з'єднувальними накладками.

1.4. Поруч прохідних підприємства та в кожному структурному підрозділі необхідно вивішувати схеми пішохідного руху по території підприємства та цехів.

1.5. У місцях масового переходу працівників через залізничні колії необхідно влаштовувати перехідні містки або тунелі. Інші переходи повинні мати настили, що укладені врівень з головкою рейок, і обладнуватися відповідними огорожами та сигналами.

Перехід працівників через колії у невстановлених місцях не дозволяється.

1.6. На узбіччях доріг і проїздів підприємства необхідно установлювати добре видимі дорожні знаки, що регламентують порядок руху транспортних засобів відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306.

1.7. Автомобільні шляхи та пішохідні доріжки на території підприємства повинні мати тверде покриття, влітку їх необхідно поливати водою, а взимку - очищати від льоду та снігу. Під час ожеледиці шляхи та доріжки необхідно посипати піском або дрібним шлаком.

1.8. Для механізованого прибирання території та догляду за зеленими насадженнями необхідно мати відповідні машини, обладнання та приміщення для їх зберігання та обслуговування.

1.9. У місцях виходу на залізничні колії та автомобільні шляхи з-за рогу будинків і споруд повинні бути обладнані огороджувальні бар'єри.

1.10. Отвори для в'їзду залізничних потягів у споруди повинні бути обладнані воротами та світлозвуковою сигналізацією.

Для надійного закріплення стулок воріт у відчиненому та зачиненому положеннях необхідно застосовувати спеціальні пристрої.

1.11. Швидкість руху автомашин, автокарів, електрокарів та іншого безрейкового транспорту по території підприємства повинна визначатися роботодавцем, але не перевищувати при в'їзді у виробничі споруди, усередині споруд і при виїзді зі споруд 5 км/год.

1.12. На території підприємства не дозволяється утримувати відкритими та неогородженими резервуари, басейни, ями, канави, колодязі, траншеї, котловани. Усі вони повинні перекриватися або мати огорожу заввишки не менше ніж 1 м, а в нічний час - освітлюватися.

У місцях переходу через них необхідно влаштовувати перехідні містки, що огороджені поручнями.

1.13. Тунелі, у яких розташовані трубопроводи, необхідно захищати від проникнення зливних і талих вод, а також рідких продуктів під час випадкового їх розливу.

Підлогу тунелю необхідно будувати з ухилом до зумпфа для стоку рідини у випадку розриву продуктопроводів.

Тунелі необхідно утримувати в чистоті та обладнувати вентиляційними пристроями, а також освітлювати згідно з чинними нормами.

1.14. Земляні роботи на території підприємства необхідно проводити тільки за нарядом-допуском.

Після закінчення робіт усі зміни необхідно внести у виконавчі схеми комунікацій генерального плану підприємства.

1.15. Під час ремонту доріг і тротуарів, прокладення через них траншей у зоні робіт необхідно вивішувати схему тимчасового руху транспорту та пішоходів і виставляти відповідні дорожні знаки.

2.1. Виробничі та допоміжні будинки та приміщення підприємств з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів, а також вимогам нормативно-технічної та експлуатаційної документації заводів - виробників устаткування для вуглеграфітових підприємств та цих Правил.

2.2. Категорії приміщень і будинків вуглеграфітового виробництва з вибухопожежної та пожежної небезпеки необхідно визначати відповідно до чинних нормативно-правових актів. Відповідні позначення наносяться на вхідних дверях у приміщення та будинки.

2.3. Конструкції елементів будинків, у яких розташовані виробництва, що супроводжуються виділенням токсичних і вибухопожежонебезпечних речовин, повинні унеможливлювати створення застійних зон і дільниць, вентилюватися.

2.4. Розміщення та розміри фрамуг, жалюзей, вікон і аераційних прорізів повинні забезпечувати розрахункову аерацію та унеможливлювати створення застійних зон.

2.5. Усі будівельні конструкції будинків і споруд, що перебувають під впливом агресивних середовищ, необхідно захищати від корозії згідно з вимогами ГОСТ 9.101-78 "ЕСЗКС. Основные положения".

2.6. Несучі будівельні конструкції будинків (колони, балки тощо), що перебувають під впливом агресивних середовищ, необхідно обстежувати спеціалізованою організацією згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів.

За результатами обстеження повинен бути наданий висновок про можливість подальшої експлуатації обстеженого будинку із зазначенням терміну експлуатації.

Ремонти будинків і споруд необхідно здійснювати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

2.7. Пристрої відкриття, закриття та регулювання стулок (фрамуг) у вентиляційних прорізах вікон, ліхтарів і шахт, що розташовані на висоті, необхідно обладнувати пристосуваннями, що дають змогу проводити відповідні операції дистанційно.

2.8. Для ремонту, засклення вікон і ліхтарів, очищення скла необхідно використовувати пристрої та пристосування, що забезпечують зручне та безпечне виконання зазначених робіт (телескопічні та ліктьові вишки, стаціонарні містки, майданчики тощо).

2.9. Технологічні та монтажні прорізи, канали в підлозі, а також приямки необхідно огороджувати поручнями заввишки не менше ніж 1,0 м з додатковою поперечкою на висоті 0,5 м і з суцільною обшивкою по низу на висоті 0,14 м або перекривати їх по всій поверхні.

2.10. Не дозволяється використовувати залізничні колійні прорізи нормальної та вузької колії для проходу працівників. Опалювальні приміщення біля зовнішніх дверей і воріт (прорізів) повинні бути обладнані тамбурами, шлюзами або повітряними завісами відповідно до будівельних норм і правил.

2.11. Межі проїздів і проходів у виробничих будинках (приміщеннях) необхідно огороджувати або чітко позначати видимими лініями.

2.12. У будинках цехів і складів, де працюють мостові крани, двері для проходу людей у крановий проліт і в'їзні ворота повинні бути обладнані світловою сигналізацією, що попереджує про роботу кранів незалежно від їх місця розташування відносно дверей та в'їзних воріт.

2.13. Виробничі приміщення повинні утримуватися в чистоті, у кожному структурному підрозділі повинен бути визначений відповідний порядок прибирання підлоги, інших будівельних конструкцій, устаткування, робочих майданчиків, сходів, проходів і проїздів.

2.14. Захаращувати робочі місця, проходи, виходи з приміщень, доступи до первинних засобів пожежогасіння, пожежного інвентарю, обладнання та зв'язку не дозволяється.

Деталі устаткування та матеріали, що необхідні для виробництва, повинні бути у відведених для цього місцях і тільки визначеної кількості, з дотриманням правил їх зберігання.

2.15. Стіни, стелі та інші внутрішні будівельні конструкції цехів і відділень повинні мати гладку поверхню та обробку, що не заважає ефективному очищенню їх від пилу.

У разі вологого їх прибирання будівельні конструкції повинні задовольняти таким додатковим вимогам:

підлога, стіни, металеві конструкції повинні мати покриття, що допускає таке прибирання;

відкриті прорізи в перекриттях повинні мати борти, підняті не менше ніж на 0,14 м над підлогою;

відвід стоків з підлоги, що розташована на ґрунті, повинен забезпечуватися ухилом підлоги до лотків;

для відводу стоків з підлоги верхніх поверхів повинні бути передбачені трапи, підлога повинна мати ухил у бік трапів.

2.16. У приміщеннях повинно проводитися регулярне прибирання пилу зі стін, конструкцій та устаткування відповідно до інструкції, що затверджена роботодавцем.

2.17. Покрівлі будинків і споруд необхідно періодично очищати від пилу, сторонніх предметів, снігу та льоду.

За відсутності огорож, спеціальних місць кріплення запобіжних пристроїв або неможливості перебування на покрівлі людей повинні використовуватися спеціальні підіймальні пристрої з майданчиками.

2.18. Будинки та споруди необхідно забезпечувати захистом від прямих ударів блискавки і повторних її проявів відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Огляд і перевірку стану блискавковідводів необхідно проводити перед кожним грозовим сезоном з відповідною реєстрацією результатів у журналі.

2.19. Перевірку стану димових труб, майданчиків і сходів до них необхідно проводити не рідше одного разу на рік з оформленням відповідного акта. До робіт допускаються тільки спеціально навчені працівники, які пройшли медичну комісію.

1.1. Проектування, виготовлення, монтаж і випробування технологічних трубопроводів повинні відповідати вимогам СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы", затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 07.05.84 N 72, та інших чинних нормативно-правових актів.

1.2. Трубопроводи, що призначені для транспортування вибухонебезпечних, пожежонебезпечних та шкідливих речовин, що містять зріджені гази, незалежно від температури нагріву, а також арматура повинні виготовлятися з матеріалів, що відповідають за своїми технічними характеристиками робочим умовам середовища, що транспортується.

Ці трубопроводи повинні відповідати вимогам "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69)", затверджених Держгіртехнаглядом СРСР від 05.03.71 (НПАОП 60.3-1.15-71).

1.3. Обладнання, виготовлення, монтаж і експлуатація трубопроводів пари з тиском більше 0,07 МПа або гарячої води з температурою понад 115° C повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08.09.98 N 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98), і НПАОП 40.1-1.02-01.

1.4. Запірні пристрої та арматура для апаратів і трубопроводів перед їх установленням і після кожного ремонту необхідно випробовувати на герметичність. Ці випробування необхідно здійснювати після закінчення пригінки та слюсарно-механічної обробки. Проведення випробувань арматури та трубопроводів, що вводяться в експлуатацію, оформляються відповідним актом.

1.5. Трубопроводи в будинках цехів необхідно прокладати відкрито. Не дозволяється прокладати надземні пекопроводи через побутові, допоміжні, складські, електротехнічні приміщення, а також через вентиляційні приміщення.

1.6. Фланцеві з'єднання трубопроводів, що перебувають під тиском, необхідно надійно ущільнювати. Ущільнені поверхні фланців для з'єднання трубопроводів, а також матеріали та конструкції прокладок для них необхідно брати з урахуванням робочого тиску, температури та фізико-хімічних властивостей середовища, що транспортується.

1.7. Фланцеві з'єднання трубопроводів кислот і лугів повинні бути обладнані захисними кожухами (муфтами).

1.8. На вводах трубопроводів у споруди цехів необхідно встановлювати запірну, а в разі потреби регулювальну арматуру.

1.9. Запірну та регулювальну арматуру трубопроводів необхідно встановлювати в доступних і безпечних для обслуговування місцях або мати дистанційне керування. Необхідність застосування арматури з дистанційним керуванням або ручним приводом необхідно визначати відповідно до умов технологічного процесу та забезпечення безпеки робіт.

Завантажити