НПАОП 15.9-1.11-97Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва

Найменування

Найменування професій

Кате­

Холодний період року

Теплий період року

приміщень,

виробництв

горії

Температура, °С

Відносна

Відносна

Температура,

С

Відносна

Відносна

робіт

Опти­

Допустима

вологість,%

вологість,%

Опти­

Допустима

вологість,%

вологість,%

мальна

На

постій­

них

робочих

місцях

На

постій­

них

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима

на

робочих

місцях

постійних

і

непосйних, не більше

мальна

На

постій­

них

робочих

місцях

На

непостійних

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима

на

робочих

місцях

постійних

і

непосйних, не більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Майстерня ремонту КВП

Слюсар контрольно- вимірювальних приладів та автоматики Наладчик контрольно- вимірювальних приладів та автоматики

I6

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Тарний цех

Складальник виробів з деревини Контролер деревообробного виробництва

Па

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Машиніст зшивальних машин

I6

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Картонажний

цех

Різальник паперу, картону та целюлози Машиніст зши­вальної машини Машиніст висікально- штампувальної машини Клеїльник паперу, картону та виробів з них Картонажник Модельєр коробок Пресувальник картонних виробів Складальник паперових виробів Клеєвар

I6

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Кузня

Коваль ручного кування

Пб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування професій

Кате­

горії

робіт

Холодний період року

Теплий період року

Температура, °С

Відносна

вологість,%

Відносна

вологість,%

Температура, °С

Відносна

вологість,%

Відносна

вологість,%

Опти­

мальна

Допустима

Опти­

мальна

Допустима

На

постій­

них

робочих

місцях

На

постій­

них

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима

на

робочих

місцях

постійних

і

непосйних, не більше

На

постій­

них

робочих

місцях

На

непостійних

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима

на

робочих

місцях

постійних

і

непосйних, не більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Коваль на молотах та пресах

Зварювальне відділення

Електрогазозварник Електрозварник ручного зварювання Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Па

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Літографія

Копіювальник друкарських форм Ретушер Шліфувальник літоофсетних форм Монтажист Друкар

Па

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Оператор копіювальних та розмножувальних машин Машиніст різальних машин Налагоджувач поліграфічного устаткування Препараторник Приймальник на машинах та агрегатах

I6

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Холодильна

станція

Машиніст холодильних установок

Па

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування професій

Кате­

горії

робіт

Холодний період року

Теплий період року

Температура, °С

Відносна

вологість,%

Відносна

вологість,%

Температура, °С

Відносна

вологість,%

Відносна

вологість,%

Опти­

мальна

Допустима

Опти­

мальна

Допустима

На

постій­

них

робочих

місцях

На

постій­

них

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима

на

робочих

місцях

постійних

і

непосйних, не більше

На

постій­

них

робочих

місцях

На

непостійних

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима

на

робочих

місцях

постійних

і

непосйних, не більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Котельна

Апаратник хімводоочищення Ізолювальник Оператор котельної Монтажник технологічних трубопроводів

Па

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Транспортний цех

Водій автомобіля Водій навантажувача Машиніст кранів Приймальник- здавальник вантажу та багажу Підсобний робітник Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин Стропальник Слюсар з ремонту автомашин

Пб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Зарядна акумуляторна

Акумуляторник

Па

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Примітки: 1.У графах 12-й та 13-й наведено розрахункові температури на постійних робочих місцях; в чисельнику — для районів з температурою зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) до 25 С в знаменнику — для районів з температурою зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) 25°С і вище.

  1. Швидкість руху повітря,вказана в графі 17, збільшується на 0,1 м/с на кожен градус різниці температур на робочих місцях та температурою 28°С, але щонайбільш на 0,3 м/с, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) понад 28°С.

  2. Відносну вологість повітря,вказану в графі 15, допускається приймати на 5% нижче на кожен градус різниці температур поміж температурою повітря на робочих місцях та температурою 24°С при розрахунковій температурі зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) понад 24°С.

Температури (параметри А) наведені в СниПі 2.04.05-91, додаток 8

. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням підприємств лікеро- горілчаної галузі

Узгоджено

Міністерством охорони здоров’я України від 23.09.93 № 5.05.07-737

Найменув ання приміщень, виробництв

Найменув ання професій

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Найменув ання

Клас небез- пеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова кількість, чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чол.

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО Виробництво спирту

Відділення миття

Підготовник харчовоїсировини і матеріалів

Волога

Процеси, які проходятьз надлишками явного тепла , пов’язані звпливом вологи, що спричиняє намокання спецодягу

5

20

Роздільні,по

одному

відділенню

Сушіння

спецодягу

Обробне відділення

Приймальник- здавальник харчової продук-ції

Вапнохлорне

II

1

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 1 і 2-го класів небезпеки

3

10

Те ж

Хімчистка, штучна вентиляція місць зберігання

Дробар-сепараторник

Пил зерновий

III

4

Відділення

розварювання

Варильник харчової сировини і напів­фабрикатів

Тепловиділення

Процеси, що проходять з надлишками явного конвекційного тепла

7

20

Загальні два відділення

Приміщення для охолодження

Дріжджове

відділення

Підготовник меляс­ного сусла

Діоксидвуглецю (вуглекис-лий газ)

IV

0,5% по об’єму

4

Процеси, що потребують особливих умов до додержання чистоти при переробці харчових продуктів

6ж/ 7ч

10

Роздільні,по

одному

відділенню

Манікюрні

Найменув ання приміщень, виробництв

Найменув ання професій

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Найменув ання

Клас небез- пеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова кількість, чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чол.

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Апаратник

вирощування

дріжджів

Карбамід (сировина)

III

10

Бродильне

відділеннясушіння

солоду

Апаратник процесу бродіння

Волога, діоксид вуглецю (вуглекислийгаз)

IV

0,5% по об’єму

Процеси, що проходятьз надлишком явноготепла, пов’язані з впливом вологи, що спричиняють намоканняспецодягу

5

20

Роздільні, по одному відділенню

Сушіння

спецодягу

Солодове відділення

Солодильник,

бродильник,

сепараторник

Формальдегід

(формалін)

II

0,5

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 1 і 2-го класів небезпеки, також речовинами , що мають стійкий запах тіла іспецодягу

3

10

Те ж

Брагоперегіннеі

ректифікаційне

відділення

Апаратникперегонки і ректифікаціїспирту

Спирт етиловий

IV

1000

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу, що видаляється із застосуванням спеціальних миючих засобів

5

20

Роздільні, по одному відділенню

Хімчистка або прання спецодягу

Спиртозливне

Зливальник-розли-

вальник

Те ж

IV

1000

Те ж

5

20

Те ж

Те ж

Спиртосховище

Те ж

-»-

IV

1000

-»-

5

20

-»-

-»-

Спиртовідпускне

-»-

-»-

IV

1000

-»-

5

20

-»-

-»-

Виробництво зрідженого твердого двоокису вуглецю

Машинне відділення

Апаратник одержан-ня вуглекислоти

Діоксидвуглецю (вуглекислий газ)

IV

0,5% по об’єму

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Загальні, два відділення

Найменув ання приміщень, виробництв

Найменув ання професій

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Найменув ання

Клас небез- пеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова кількість, чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чол.

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Відділення на­повнення балонів

Наповнювач балонів

Діоксид вуглецю (вуглекислий газ)

IV

0,5% по об’єму

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Те ж

Склад порожніх балонів

Випробувач балонів

Те ж

IV

0,5% по об’єму

Те ж

15

10

Те ж

-

Склад наповнених балонів

Приймальник балонів

-

-

-

-»-

15

10

-»-

-

Відділення миття, ремонту і перевірки балонів

Те ж

Волога

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

-»-

Хімчистка або прання спецодягу

Лікеро-горілчане виробництво Посудний цех

Відділення миття

Машиніст мийних машин

Волога,луг їдкий

II

0,5

Процеси, які спричиняють забруднення речовинами 2-го класунебезпеки тіла і спецодягу

3

10

Розділь-льні, поодному від­діленню

Хімчистка, штучна вентиляція місць зберігання спецодягу

Відділення

водопідготовки

Обробник води

Волога

Процеси, пов’язані з впливом вологи, що спричиняють намокання одягу

5

20

Роздільні,по

одному

відділенню

Очисне відділення

Апаратник

хімводоочищення

Волога, сліди хімічних речовин (кислоти, лугу)

-

-

Те ж

5

20

Те ж

-

Цех розливу

Машиніст фасувально- пакувальних машин

Волога

-

-

-»-

5

20

-»-

-

Контролер харчової продукції

Те ж

-

-

-»-

5

20

- « -

-

Завантажити