НПАОП 25.1-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду України “ 01 ” жовтня 2007р. № 22

3Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

10” грудня 2007р. за № 404

НПАОП 25 1-3.01-07

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „3” грудня 2007 р. за № 1338/1460

5НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГУМОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України , Дро охорону праці”.

  2. Норми є обов’язковими для всіх підприємств та організацій гумо- технічної галузі незалежно від форм власності.

  3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у гумо- технічній галузі, передбачених Класифікатором професій ДК 003:2005, за­твердженим наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.

  4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодя­гу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств гумотехнічної галузі.

  5. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення праців­ників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивіду­ального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170 та зареєстрованого у Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96).

  6. Контроль за правильністю і своєчасністю забезпечення працівни­ків засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служ­би охорони праці підприємств, установ, організацій.

  7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють про­фесійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноваженими на­йманими працівниками особами з питань охорони праці.

 2. Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів інди­відуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

рядка

Код згідно з ДК 003: 2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначен­ня захисних властиво­стей, тип, марка ЗІЗ за

ГОСТ 12. 4.103-83, очей за ГОСТ 12. 4.013-85

Строк носіння в міся­цях

1

2

3

4

5

6

2.1. Виробництво гумотехнічних виробів

2.1.1. Підготовка каучуку та хімікалій

1

8231.2

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів

Комбінезон або костюм

Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Респіратор протипиловий

При виконанні роботи з виготовлення фарб і паст:

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавички гумові

З Ми

К50Щ50

Ми

Ми

К50Щ50

З Ми Ми

К50Щ50

12

6

12

1

чергові до зносу

12

12

чергові

2

8231.2

Апаратник

приготування

латексної

суміші

Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Респіратор протипиловий

З Ми З З Ми Вн Ми

9

6

6

12

чергові

1

до

зносу

1

2

3

4

5

6

3

8152.2

8151.2

8159.3

Апаратник

сушіння

Дробильник

Просівальник

Комбінезон або костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

9

6

12

1

4

8152.3

8231.3

Пропарювач

Різальник

еластомерів,

гумових та

азбестових

виробів

Комбінезон або костюм

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

9

12

1

5

8231.2

Складач

наважок

інгредієнтів

Комбінезон Білизна натільна Г оловний убір Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Респіратор протипиловий

З Ми З З Ми Вн Ми

9

6

6

12

чергові

1

до

зносу

6

8231.2

Т ермопластика- торник

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

2.1.2. Виготовлення гумових сумішей

7

8231.2

8153.2

8152.2

Апаратник

приготування

латексної суміші

Апаратник

промивання

Апаратник

сушіння

Комбінезон або костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Респіратор протипиловий

З Ми

Вн

В

Ми

Вн

12

6

12

3

3

до

зносу

8

9411

Вагар

Костюм або халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

9

8231.2

Вальцювальник

гумових

сумішей

Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респіратор протипиловий

З Ми Пн З З Ми Ми ОчиОО

9

6

6

12

1

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

10

9411

Комірник

Костюм або халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

11

8231.2

Машиніст

гумозмішувача

Комбінезон Білизна натільна Г оловний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З З Ми Ми

9

6

6

12

1

12

8231.2

Машиніст

стрейнера

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

9

2

13

9132

Прибиральник

виробничих

приміщень

Халат

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Нм Ми

9

12

чергові

2

14

8229.3

Приймальник сировини, напі­вфабрикатів та готової продукції

Костюм або халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

15

8229.2

Сортувальник

Костюм або халат

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

16

8333.3

Транспортуваль­

ник

(обслуговування

механізмів)

При виконанні роботи з транспортування інгреді­єнтів, технічного вуглецю, пом’якшувачів, фактису, лаку, смол, масел і ебонітового пилу:Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані ШкарпеткиНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

При виконанні робіт з транспортування каучуку, гуми, регенерату, тканини:

З Ми З З Ми Ми Ми

Тн

9

6

12

12

1

6

36

1

2

3

4

5

6

Комбінезон

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

17

8231.2

Фарбувальник

Комбінезон

З Ми Пн

9

гумових

Білизна натільна

З

6

виробів

Г оловний убір

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

18

8231.2

Холодильщик

Комбінезон або

гумових

костюм

З Ми

12

сумішей

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Рукавички гумові

Вн

3

2.1.3. Каландрування і шприцювання гуми, прогумовування тканин

19

8159.2

Апаратник

Комбінезон

Ми

12

витягання

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

20

8231.2

Апаратник при­

Комбінезон

З Ми

12

готування

Тапочки шкіряні

Ми

3

гумових клеїв

Респіратор протипиловий

до зносу

та покриттів

21

8264.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

просочування

Рукавиці комбіновані

Ми

2

22

8231.2

Каландруваль-

Комбінезон або

ник гумових

костюм

З Ми

12

сумішей

Рукавиці комбіновані

Ми

2

23

8231.2

Машиніст

Комбінезон або

каландра

костюм

З Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

24

8229.2

Машиніст

Комбінезон або

шпрединг-

костюм

З Ми

12

машини

Тапочки шкіряні

Ми

6

Рукавички гумові

К50Щ50

2

Рукавиці комбіновані

Ми

3

25

8229.2

Машиніст

Костюм або

шприц-машини

комбінезон

З Ми

12

Тапочки шкіряні

Ми

6

Рукавички трикотажні

Ми

1

26

8231.3

Перекочувач

Костюм або

тканини та

халат

З Ми

12

1

2

3

4

5

6

прокладки

27

9322

Сушильник сировини та матеріалів

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

2.1.4. Заготовка деталей (закрій, намазування, зшивання)

28

8231.2

Вирубник заготовок та виробів

Комбінезон або костюм

Черевики шкіряні Респіратор протипиловийПри роботі з водою:

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові

З Ми Ми

Нл Вн В

12

12

до зносу

9

12

29

8231.3

Дублювальник

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

30

8231.2

Заготівник гумових виробів та деталей

Фартух з нагрудником Нарукавники

З

З

9

6

31

8231.2

Закрійник гумових виробів та деталей

Комбінезон або костюм

Під час виконання робіт на різальній машині додатково:

Тапочки шкіряні Рукавиці комбіновані

При роботі з водою додатково:

Фартух прогумований Чоботи гумові

З Ми

Ми

Ми

Вн

В

12

6

3

9

12

32

8231.3

Намазувальник

деталей

Фартух клейончастий з нагрудником Черевики шкіряні Рукавички гумові Нарукавники клейончасті Респіратор газопилозахисний

Вн

Ми

Нм

Нм

9

12

чергові

6

до зносу

33

8231.3

Різальник еластомерів, гумових та азбестових виробів

Костюм

Тапочки шкіряні Рукавиці комбінованіПри роботі з водою додатково:

З Ми Ми Ми

12

6

3

1

2

3

4

5

6

Фартух прогумований Чоботи гумові

Вн

В

9

12

34

8211.2

Свердлувальник

Комбінезон

З Ми

12

35

8231.3

Стикувальник

смуг

Костюм

З Ми

12

36

8211.2

8211.2

8211.2

8231.2

Токар

Фрезерувальник

Шліфувальник

Шорсткувальник

Комбінезон

З Ми

12

2.1.5. Клеєння, збирання гумових виробів 2.1.5.1. Виробництво пасів і транспортерних стрічок

37

8231.2

Виготовлювач

молдингів

Комбінезон

З Ми

12

38

8231.2

Знімач гумових виробів

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

39

8231.2

Пресувальник-

вулканізаторник

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

40

8284.2

Складальник

гумових

технічних

виробів

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

2.1.5.2. Виробництво гумових рукавів

41

8290.2

8231.3

Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах Г отувач камер і рукавів

Комбінезон

З Ми

12

42

8231.3

Заготівник

бинта

Костюм

З Ми

12

43

8231.2

Машиніст

обплітальної

машини

Комбінезон

Рукавиці комбіновані або рукавиці белтингові

З Ми Ми Ми

12

2

2

44

8231.3

Намазувальник

деталей

Костюм

Рукавички гумові

З Ми Нм

12

чергові

45

8159.3

Намотувальник матеріалів і на­півфабрикатів

Фартух прогумований з нагрудником

Нл

6

46

7215.2

Намотувальник дроту та тросів

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми

12

2

1

2

3

4

5

6

47

8284.2

Складальник

гумових

технічних

виробів

Комбінезон

З Ми

12

2.1.6. Виготовлення формових, неформових виробів

48

8231.2

8152.2

Апаратник виготовлення гумових ниток Апаратник сушіння

Костюм

З Ми

12

49

8231.2

8231.2

Виготовлювач молдингів Вирубник заготовок та виробів

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12

12

2

50

8231.2

Виготовлювач

мочаних

виробів

Халат

Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми В

Ми

12

9

2

51

8231.2

8232.3

Клеїльник гумових, полі­мерних деталей та виробів Комплектува­льник

Костюм

З Ми

12

52

8231.3

8231.3

Перекочувач тканини та прокладки Піддувальник виробів

Костюм

З Ми

12

53

8284.2

Складальник гумових техніч­них виробів

Комбінезон

З Ми

12

54

8223.2

Травильник

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор газопилозахисний

К20

К50Щ50

К50Щ50

К50Щ50

12

6

12

чергові

черго­

вий

1

2

3

4

5

6

2.1.7. Виробництво ебонітових виробів

55

8153.2

Апаратник

Фартух прогумований з

віджимання

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Нарукавники

З

4

56

8151.2

Апаратник

Костюм

К20

12

коагуляції

Фартух прогумований з

нагрудником

К50Щ50

6

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

Рукавички гумові

К50Щ50

3

57

8153.2

Апаратник

Комбінезон

З Ми

12

промивання

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

9

Рукавички гумові

Вн

1

58

8152.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

сушіння

59

8284.2

Клеїльник

Костюм

З Ми

12

ебонітових

виробів

60

8231.3

Намазувальник

Фартух прогумований з

деталей

нагрудником

Нл

6

Рукавички гумові

Нм

чергові

61

8159.3

Намотувальник

Костюм

З Ми

12

матеріалів і на­

півфабрикатів

62

8229.2

Пресувальник

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

12

Нарукавники

Ми

4

Рукавиці комбіновані

Ми

1

63

8231.2

Пресувальник-

Комбінезон

З Ми

12

вулканізаторник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці сукняні

Тп100

2

64

7233.2

Слюсар з меха-

Комбінезон

З Ми

12

носкладальних

Черевики шкіряні з

Ми Мун

робіт

металевим носком

100

12

Рукавиці сукняні

Тп100

2

65

8223.2

Травильник

Костюм

К20

12

Фартух прогумований з

черго­

нагрудником

К80

вий

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

К20Щ50

К50Щ50

ЗН

12 чергові до зносу до зносу

2.1.8. Гумування металовиробів

66

8231.2

Г умівник металовиробів

При виконанні роботи з бинтування гумованих металовиробів:

Комбінезон

Фартух прогумований з нагрудником

При виконанні робіт з гумування валів, хімапаратури, коксу та металовиробів:

Комбінезон

Налокітники

Наколінники

При роботі в цистернах та ємностях додатково:

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

З Ми З Ми

З Ми Ми Ми

Эн

Эн

12

6

12

чергові

чергові

чергові

чергові

67

8122.3

Чистильник металу, відливок виробів та деталей

Комбінезон

Налокітники

Наколінники

При роботі всередині

цистерн додатково:

Чоботи гумові

Протигаз фільтрувальний

З Ми Ми Ми

В

12

чергові

чергові

чергові

черго­

вий

2.1.9. Виробництво гумового і полімерного взуття

68

8231.2

Клеїльник гумових, полі­мерних деталей та виробів

При виконанні роботи з підрублювання виробів:

Фартух з нагрудником

Надолонники

При виконанні роботи зі

склеювання деталей

взуття:

Халат

При виконанні роботи зі

З Ми Ми

З Ми

12

1

12

Завантажити