НПАОП 15.9-1.11-97Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва

 1. Відділення отримання ароматних спиртів

 1. Перегінний апарат має бути споряджено покажчиком його заповнення і автоматичною сигналізацією граничного рівня. Заповнення куба здійснюється згідно з інструкцією.

 2. Перегінні апарати для отримання ароматних спиртів, які мають сорочковий обігрів парою, мусить бути обладнано вакуум-переривником і задовільняти вимогам цих Правил.

 1. Приготування цукрового сиропу та колеру

 1. Відділення з приготування цукрового сиропу та колеру має розташовуватися в окремому приміщенні, обладнаному механічною загальнообмінною припливно- витяжною вентиляцією.

 2. Приготування цукрового сиропу та колеру мусить робитися у котлах, які мають паровий чи електричний обігрів. Котли мусить бути споряджено накривками з люками для завантажування цукру і механічними мішалками.

 3. Застосування варильних котлів з відкритим вогневим обігрівом не допускається.

 4. При приготуванні сиропу гарячим способом на бортах відкритого варильного котла мусить бути встановлено знімні циліндрічні кожухи, що охороняють робітників від опіків киплячою масою та місцеві відсмоктувачі газів и пари, які виділяються.

 5. Перемішування і зливання гарячої маси колероварильного котла мусить бути механізовано.

 6. Варильні котли з механізованим перемішуванням киплячої маси мусить бути обладнано автоматичними блокувальними пристроями захисних накривок чи грат.

 7. Ручне перенесення гарячої маси колеру допускається лише вдвох на відстань не більше 10 м та по рівній поверхні та у щільно закритих посудинах, які виключають можливість розливу. Ручки у посудин для перенесення гарячого колеру мусить бути виготовлено з нетеплопровідних матеріалів.

 8. У сироповарильному відділенні мають застосовуватися переносні світильники напругою 12 В у вологозахищеному виконанні.

 1. Водопідготовка

 1. На фільтрах установок водопідготовки мусять бути манометри і запобіжні клапани.

 2. Очищення і дезинфекція свічок керамічного фільтра має виконуватися в окремому приміщенні.

 3. Зберігання солі, активованого вугілля, кислот, лугів та інших матеріалів у приміщенні водопідготування не допускається.

 1. Сховища для напівфабрикатів (соків, морсів) та готової продукції

 1. Заглиблені ємкості для зберігання напівфабрикатів мусить бути обладнано двома люками, розташованими на протилежних боках.

 2. Вертикальні ємкості мусить бути споряджено не менше ніж двома люками, один з яких розташовано у нижній частині бічної поверхні, а другий — на верху ємкості біля протилежної бічної поверхні.

 3. Розміри люків мусять бути не менше: при коловому перерізі — діаметром 0,5 м, при квадратному — 0,6*0,6 м. Ребра отворів люків заглиблених ємкостей мусять мати борти висотою не менше 0,5 м.

 4. Приміщення, у яких розміщені люки ємкостей, мусить бути забезпечено пересувними місцевими відсмоктувачами.

 5. Ємкості для зберігання соків у атмосфері вуглекислого газу при від’ємних температурах мусить бути обладнано запобіжним клапаном, манометром, пристроєм для подавання вуглекислого газу у ємкість, покажчиком рівня, пристроєм для продування. Трубопроводи для подавання соку та випорожнення ємкості мусить бути споряджено запірними пристроями.

 6. Подавання вуглекислого газу у ємкості має робитися крізь редукувальний пристрій, що знижує його тиск до дозволеної величини.

 7. Приміщення для зберігання соків у ємкостях в атмосфері вуглекислоти при від’ємній температурі мусить бути обладнано сигнальним пристроєм для повідомлення черговому персоналу світлом і звуком про те, що там залишились люди і самостійно не можуть вийти. Перевірка роботи сигналізації має здійснюватися щозмінно.

 8. Приміщення для зберігання морсів, соків і виноматеріалів мусить бути обладнано припливно-витяжною вентиляцією.

 9. Подавання та видалення з ємкості продукту, а також миття резервуарів і бочок, які звільнилися від морсів та соків, мусить бути механізовано.

 10. Укладання бочок з соками і морсами у штабеля має робитися за допомогою бочкопідйомників та згідно з вимогами п.п. 6.2.1.12 і 6.2.1.27 ч.1 цих Правил.

 11. Двері у приміщеннях для зберігання соків мусить бути обладнано пристроєм, який дозволяє відчиняти їх як із середини, так і зовні приміщення.

 12. Робота з установлення бочок у табори має робитися під керівництвом майстра. Протягом установлення бочок у табори (у 2-3 яруси) необхідно:

 • ярус установлювати на рівній і твердій поверхні;

 • бочки на таборі скріплювати шляхом заклинюваня їх підкладками (по дві підкладки з кожного боку);

 • опори-підкладки з’єднувати між собою залізними скобами, а опори, підкладені під крайні нижні бочки закріплювати скобами, гвіздками чи шурупами — на кінцях табору встановлювати надійні анкерні упори глухого кута для запобігання розкочування бочок;

 • установлювати бочки у 2-й та 3-й яруси за допомогою підйомних механізмів під керівництвом майстра (бригадира);

 • правильність установлення бочок на таборі перевірити за шнуром і виском;

 • перед закінченням роботи усі яруси оглянути і переконатися у міцності кріплення підкладок (клинів) шляхом остукування їх дерев’яними молотками.

 1. Денатураційне відділення

 1. Денатураційне відділення має знаходитись в окремому ізольованому приміщенні та задовільняти вимогам СНиП 2.01.02-85 і цих Правил. Будова дверних чи віконних прорізів у стінах приміщень, суміжних з денатураційним відділенням, не допускається. Стіни, що відокремлюють денатураційне відділення від суміжних приміщень, мусять бути вогнестійкими і підноситися над покрівлею не менше ніж на 0,6 м. Денатураційне відділення повинно мати вхід та вихід безпосередньо назовні.

 2. При розміщенні денатураційного відділення на другому та вищерозташованих поверхах будівлі, як другий евакуаційний вихід, дозволяється влаштовувати зовнішні сталеві сходи, які відповідають вимогам п.п. 4.4.13, 4.4.14, 6.1.27 ч.1 цих Правил.

 3. Доступ у денатураційне відділення дозволяється лише персоналу, який обслуговує це відділення.

 4. Чани для приготування і зберігання денатурату мусить бути герметично закрито і споряджено дихальними клапанами та вогнеперешкоджувачами. Спиртова пара з них має уловлюватися спиртовими уловлювачами.

 5. Обсмолювання пляшок з денатуратом має робитись зовні денатураційного відділення.

 6. Процес перемішування при виготовленні денатурату і перекачування денатурованих речовин, ефіроальдегідної фракції спиртових відгонів і денатурату мусить бути механізовано.

 7. Зберігання денатурованих речовин у цеху (гасу, піридину, фарби тощо) дозволяється лише у розмірі змінної потреби.

 8. Якщо ефіроальдегідна фракція чи спирт надходить у бочках, останні після звільнення слід закривати пробками, які щільно загвинчуються, і лише після цього видаляти із цеху.

 1. ВИРОБНИЦТВО ОЦТУ

  1. Приготування живильних середовищ

   1. Відділення приготування живильних середовищ для виробництва оцту має відповідати вимогам СНиП 2.01.02-85, ПБЕ(ПУЭ) і цих Правил.

   2. Кількість спирту для приготування живильного середовища, яку дозволено зберігати у приміщенні, не мусить перевищувати добової потреби.

   3. Резервуари для приготування розчинів живильних солей мусять мати люки, які щільно та легко зачиняються.

   4. Робота з кислотами, лугами і солями має вестися згідно з вимогами розд. 6.2.2 ч.1 цих Павил.

   5. У приміщенні, яке віднесено до категорії А чи Б, мусить працювати аварійна витяжна вентиляція, що автоматично вмикається разом з сигналізацією, коли у повітрі наявна вибухонебезпечна концентрація спиртової пари.

   6. Спиртосховище чи відділення спиртових мірильників (виробничий склад спирту) мають відповідати вимогам розд. 6.2.1 і 7.8.25 ч.1 цих Правил і повинні забезпечуватися установками автоматичного пожежогасінням або автоматичною пожежною сигналізацією.

  2. Відділення окислювання

   1. Стерилізація і пропарювання окислювачів та інших технологічних резервуарів робиться парою, тиск якої не повинен перевищувати 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

   2. Відпрацьоване повітря має проходити очищення від пари оцтової кислоти у спеціальних уловлювачах (абсорберах). Викиди повітря мусить бути організовано згідно з розд. 6.6.3 ч.1 цих Правил.

   3. Через те що живі клітини оцтових бактерій є умовно непатогенними, протягом приготування посівного матеріалу слід додержуватися мікробіологічних вимог, як при роботі з живими організмами, згідно з розд. 7.7 ч.1 цих Правил.

  3. Приймання, оброблення і зберігання оцту

   1. При пастеризації оцту та пропарюванні збірників і фільтрпресів використовується пара тиском не вище 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см). На фільтрацію направляється оцет, розхолоджений до 30 °С.

   2. Для зменшення виділяння пари оцтової кислоти у приміщенні усі збірники мусять мати люки, які герметично зачиняються, та сполучатися повітряними комунікаціями з уловлювачами (абсорберами).

   3. До устаткування розливу оцту у пляшки і бутелі (фляги) ставляться вимоги, що зазначені у розд. 5.3 ч. 2 цих Правил.

   4. Протягом виробництва оцту столового (ТІ 18-3-6-84) слід виконувати вимоги, зазначені у «Рекомендаціях з приймання і зберігання лісохімічної оцтової кислоти» і цій главі Правил.

   5. Приміщення складів оцту повинне бути не нижче II ступеню вогнестійкості і відповідати вимогам викладеним в розд. 1.11 ч.2 цих Правил.

 2. ВИРОБНИЦТВО ГЛУТАМІНОВОЇ КИСЛОТИ

  1. Станція розведення зеленого витоку (устаткування для одержання глутамінової кислоти)

   1. Установки для розведення зеленого витоку мусить бути обладнано накривками.

   2. Установки для розведення зеленого витоку мусить бути споряджено приладами контролю і регулювання рівня і температури розчину, автоматичними пристроями, що вимикають пару при підвищенні температури понад допустиму, і переливними пристроями.

   3. На нагнітальному трубопроводі насоса зеленого витоку мусить бути встановлено запобіжний клапан і манометр.

   4. Місце відбирання проб в установках для розведення зеленого витоку мусить бути огороджено сітками.

  2. Охолоджування у теплообміннику

   1. Теплообмінник мусить бути споряджено краном для перекривання надходження зеленого витоку і води.

   2. Теплообмінник періодично (2-3 рази на декаду) має продуватися стисненим повітрям з боку демінералізованого витоку для видалення відкладів.

   3. На трубопроводі теплообмінника мусить бути встановлено запобіжний клапан і манометр.

  3. Буферні збірники розведеного витоку

   1. Буферні збірники розведеного витоку мусить бути обладнано накривками.

   2. Буферні збірники розведеного витоку мусить бути споряджено приладами контролю і регулювання рівня рідини.

   3. На нагнітальному трубопроводі насоса розведеного витоку мусить бути встановлено запобіжні клапани і манометр.

  4. Установка для фільтрування розведеного витоку, що складається з двох патронних фільтрів ПФ-20

   1. На фільтрах мусить бути встановлено контрольно-вимірювальні прилади (манометри, витратомірильники, термометри).

   2. Верхню частину патронних фільтрів мусить бути обладнано зручною для обслуговування площадкою з огорожею.

   3. Оглядові вікна мусить бути обладнано місцевим освітленням і захисними склами з металевою сіткою.

   4. Мішалки для приготування реагентів мусять установлюватися в окремому приміщенні.

   5. Для піднімання накривки фільтра мусить бути встановлено электротельфер чи інші підйомні механізми.

  5. Станція демінералізації (йонітні реактори)

   1. У приміщені станції демінералізаії постійно мусить знаходитися черговий спецодяг для виконання робіт, протягом яких можливо зіткнення з кислотою чи лугом.

   2. Станцію демінералізації мусить бути обладанано оглядовою площинкою, огородженою металевою сіткою.

   3. Приготування реагентів для регенерації йонітів робити у мішалках, закритих накривками і обладнаних відсмоктуванням з-під укриттів.

   4. Дозування реагенту і подавання розчину мусить бути механізовано.

   5. Мішалки для приготування реагентів мусить бути установлено в окремому приміщенні.

   6. Йонітні реактори мусить бути виконано з листової сталі, покритої ебонітом, мати зварну конструкцію з опуклими днищами. Кожний реактор мусить бути споряджено двома люками і трьома контрольними склами.

   7. Усередині кожного реактора мусять бути верхній і нижній розподільчі пристрої, а також очисник повітря (автоматичний і ручний).

   8. Кожний реактор мусить бути споряджено панеллю з приладами управління электрозатворами, автоматичними затворами, витратомірильниками, манометрами і пристроєм для відбирання проб.

  6. Збірник рідкого елюату

   1. Збірники рідкого елюату мусить бути обладнано накривками.

   2. Збірники рідкого елюату мусить бути споряджено приладами контролю і регулювання рівня рідини.

   3. На нагнітальному трубопроводі насоса рідкого елюату мусить бути встановлено запобіжний клапан і манометр.

  7. Підігрівачі рідкого елюату

   1. Підігрівачі рідкого елюату мусить бути споряджено термометрами для контролю температури.

   2. Очищення підігрівачів слід робити хімічним чи механічним способами.

   3. Перед чищенням підігрівач мусить бути вимкнено по всіх трубопроводах зі встановленням заглушок. Під час чищення підігрівача перебувати під нижніми накривками не дозволяється.

   4. Підігрівачі мусять бути споряджені переносними лійками, за допомогою яких було б можливо спустити рідкий елюат з підігрівачів перед їх чищенням.

   5. Для чищення трубок підігрівачі мусить бути обладнано стаціонарними чи пересувними площадками з драбиною.

   6. Технічне освідчування (внутрішній огляд і гідравлічне випробування) підігрівачів має робитися: після монтажу, капітального ремонту та періодично не менше одного разу на два роки. Результатиосвідчення мають занотовуватися у паспорті.

  8. Охолодження гідролізату у теплообміннику

   1. Теплообмінник мусить бути споряджено краном для перемикання надходження гідролізату і води.

   2. Теплообмінник періодично (2-3 рази на декаду) має продуватись стисненим повітрям з боку гідролізату для видалення відкладів.

   3. На трубопроводі теплообмінника мусить бути встановленозопобіжний клапан і манометр.

  9. Буферний збірник гідролізату

   1. Буферні збірники гідролізату мусить бути обладнано накривками.

   2. Буферні збірники гідролізату мусить бути споряджено приладами контролю і регулювання рівня рідини.

   3. На нагнітальному трубопроводі насоса гідролізату муситьбути встановлено запобіжний клапан і манометр.

  10. Станція кристалізації неочищеною глутаміновою кислотою

   1. Мішалки суспензії мусить бути закрито накривками і обладнано люками.

   2. Для обслуговування кристалізаційних мішалок мусить бутиобладнано площадку з перильною огорожею і облямівкою згідно з вимогами розд. 8.8 ч.1 цих Правил.

   3. Місце встановлення кристалізатора мусить бути обладнановентиляцією.

   4. Обслуговування кристалізатора слід виконувати у спецодягу.

  11. Фільтрація суспензії I кристалізації (вакуум-фільтри)

   1. Вакуум-фільтри мусить бути закрито зверху кожухом і обладнано місцевим відсмоктувачем.

   2. Управління спускними вентилями з корита вакуум-фільтрів має здійснюватися з робочого місця оператора.

   3. Для віддування осаду з тканини фільтрів мусить застосовуватися стиснене повітря. Використання пари не допускається.

   4. Регенерація фільтрувальної тканини на барабані фільтрамає робитися 3% розчином соляної кислоти.

   5. Для зручності обслуговування вакуум-фільтрів (зміна йочищення форсунок) слід обладнати робочу площадку.

   6. Корита вакуум-фільтрів мусить бути обладнано перильними пристроями.

  12. Розчинювання і знебарвлювання сирої глутаміновоїкислоти

   1. Мішалки для розчинювання і знебарвлювання сирої глутамінової кислоти мусить бути закрито накривками і обладнано люками.

   2. Для обслуговування мішалок мусить бути обладнано площадки з перильною огорожею.

   3. Обслуговування мішалок розчинювання і знебарвлювання сирої глутамінової кислоти слід робити у спецодягу.

   4. Місце установлення мішалки мусить бути обладнано припливно-витяжною вентиляцією або місцевим відсмоктувачем.

  13. Фільтрація суспензії чистоюї глутаміновоюї кислоти

   1. Мембранні насоси для перекачування суспензії II кристалізації до корита вакуум-фільтра мусить бути споряджено манометрамиі запобіжними клапанами.

   2. Мішалки суспензії мусить бути закрито накривками і обладнано люками.

   3. Для обслуговування кристалізаційних мішалок мусить бутиобладнано площадку з перильною огорожею і обшивкою згідно з вимогамирозд. 8.8 ч. 1 цих Правил.

   4. Місце встановлення кристалізатора мусить бути обладнаноприпливно- витяжною вентиляцією, або місцевими відсмоктувачами.

   5. Обслуговування кристалізатора слід виконувати у спецодягу.

  14. Сушіння чистої глутамінової кислоти

   1. Сушильні апарати мусить бути закрито і обладнано відсмоктувачами повітря. Повітря перед викидом у атмосферу мусить бутизнепилено.

   2. Усі місця утворення пилу у приміщенні сушіння глутамінової кислоти мусить бути укрито і обладнано аспірацією. Розсіювальні пристрої (вібраційні та інші конструкції) мають міститися у герметичних кожухах, які підключені до системи аспірації.

   3. Бункери для глутамінової кислоти мусить бути закрито.

   4. Сушильні апарати мусять мати теплоізоляцію для запобігання втратам тепла і отриманню опіків.

   5. У місцях розташування сушильного пристрою не мусить бути механічних та електричних джерел утворення іскор.

   6. У сушильному відділенні користуватися відкритим вогнем,а також палити не дозволяється. На видному місці мусить бути вивішено попереджувальні плакати.

   7. Прибирання сушильного відділення від пилу слід робитиіз застосуванням засобів механізації (пилосмоктальні установки тощо).

 3. ВИРОБНИЦТВО ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ РІДКОГО ТА ТВЕРДОГО (СУХОГО ЛЬОДУ)

  1. Технологічні процеси та устаткування повинні відповідативимогам розд. 7 і 8

ч. 1 цих Правил, Правил з техніки безпеки назаводах сухого льоду і рідкої вуглекислоти, Технологічного регламенту виробництва рідкого двоокису вуглецю з газів спиртового бродіння.

  1. Обслуговування устаткування і установок у виробництві двоокису вуглецю рідкого може бути доручено особам, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне освідчення, виробниче навчання, перевіркузнань у кваліфікаційній комісії та інструктаж з безпечного веденняпроцесів і мають відповідне посвідчення.

  2. Приміщення для виробництва двоокису вуглецю рідкого ісклади для зберігання наповнених балонів мусять бути одноповерховими, без горищних перекриттів і відповідати вимогам розд. 6.2.3 ч.1цих Правил. Приміщення має бути обладнано аварійною вентиляцією.

  3. Висота машинного (компресорного) залу мусить бути не менше3,5 м і складу для балонів, які наповнені двоокисом вуглецю рідким — не менше 3,25 м.

Склади твердого двоокису вуглецю (сухого льоду) бажано розташовувати поблизу із сухольодовим відділенням, висота складу мусить бути не менше 3,25 м. Над складом сухого льоду може бути розміщенослужбові та інші приміщення.

  1. Усі приміщення виробництва двоокису вуглецю рідкого і сухого льоду мусять мати освітлення згідно з нормами освітленості, щопередбачено розд. 5.4 ч.1 цих Правил.

  2. У стіні, що відокремлює приміщення з наповненими рамкамивід компресорного відділення, влаштування прорізів не допускається.

  3. Будова, утримання і експлуатація електроустаткування маютьзадовольняти вимогам ПУЕ.

  4. Монтаж і експлуатація устаткування, яке працює під тискомі не має паспорта чинної форми, не допускається.

  5. Експлуатація поршневих компресорів, які працюють на двоокису вуглецю, мусить здійснюватися згідно з Правилами будови й безпечної експлуатації стаціонарних повітряних компресорів, повітроводів і газопроводів та інструкції завода виготовлювача.

  6. Величини гранично допустимих тисків і температур на усіхступенях стиснення, тисків у спеціальній батареї, в масловіддільниках усіх ступенів, у фільтрах та інших апаратах, мусить бути вказаноу таблиці, вивішеній біля кожного апарата і посудини.

  7. Відведення рідини з колонок мусить виконуватися закритоюсистемою каналізації з підведенням воронок під спускні крани. Очищення масловіддільників продуванням мусить робитися у посудини, якіпризначено для цього і не допускають розбризкування емульсії.

  8. Викидання двоокису вуглецю при спрацюванні запобіжнихклапанів та інших пристроїв мусить здійснюватися назовні з виведенням вище гребеня даху на 2 м та згідно з вимогами розд. 6.6.3 ч.1цих Правил.

  9. Двоокис вуглецю за фізико-хімічними показниками має відповідати нормам і вимогам, що наведені у ГОСТ 8050-85.

  10. На наповнювальній станції мусить бути інструкція, якавизначає порядок наповнювання балонів, цистерн та посудин, затверджена власником підприємства.

  11. На робочому місці мусить бути вивішено таблицю про граничну вагу двоокису вуглецю, який наливається, для кожного типу балонів. Наповнювальний колектор мусить мати запобіжний клапан.

  12. Не дозволяється наповнювати балони без клейма огляду, зпростроченим терміном випробування, непофарбовані, з несправним вентилем при помітних механічних пошкодженнях.

  13. Зважування балонів, які наповнюються, робиться лише наперевірених вагах, що мають клеймо держповірника.

  14. Усі балони, які наповнюються двоокисом вуглецю рідким,мають реєструватися у журналі, де занотовується наступне: дата наповнення, дата наступного огляду, місткість балона (куб.дм), кінцевий тиск газу при наповнюванні МПа (кгс/кв.см), кількість налитого убалон двоокису вуглецю (кг).

  15. Миття, навантаження та розвантаження балонів мусить бутимеханізовано. Місця зберігання балонів не повинні захаращуватися,мусять мати вільний і досить широкий проїзд від рампи до місцязберігання балонів. Межі проїзду і площинок для зберігання балонівпозначаються добре помітними білими лініями завширшки не менше0.05 м.

Завантажити