НПАОП 15.9-1.11-97Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва

Зберігання балонів у наповнювальній станції не дозволяється. Балони мають зберігатися не ближче 1 м від нагрівачів і 10 м від джерел тепла з відкритим вогнем.

  1. Не допускається залишати без нагляду проміжні посудини іззакритими вентилями на їхніх рідинних і газових трубопроводах за наявності у них зрідженого вуглекислого газу.

  2. Реєстрація цистерн та інших посудин для зберігання і перевезення зрідженого вуглекислого газу мусить здійснюватися згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском. Експлуатація цистерн і посудин, які не мають паспорта, забороняється.

  3. Перед наповненням цистерн і посудин слід перевіряти: наявність паспорту, дату огляду, справність арматури, корпусу, теплоізоляції та стан фарбування.

У цистерні чи посудині не має бути води або сторонього газу,залишковий тиск мусить бути не менше 0,05 МПа (0.5 кгс/кв.см)

  1. Наповнювання цистерни чи посудини вище встановленої інструкцією норми категорично забороняється. Ступінь наповнення цистерни чи посудини мусить бути вказано у кілограмах та визначається зважуванням під час наповнювання.

  2. У разі виявлення пропускання газу з цистерни чи посудининаповнювання їх миттєво припиняється. Двоокис вуглецю мусить бутивидалено з цистерни чи посудини, а цистерну чи посудину слід надіслати для усунення несправностей.

  3. З метою запобігання нагріванню двоокису вуглецю рідкогота підвищенню його тиску понад розрахунковий цистерни та посудини,які призначені для зберігання і транспортування, мусять мати надійнутеплоізоляцію.

  4. У наповненої цистерни чи посудині на штуцері вентилів мусить бути щільно накручено або приболчено заглушки, а на арматурунадягнуто запобіжні ковпачки, які мають пломбуватися.

  5. Завод-виготовлювач (цех відпускання) мусить вести журнал наливу цистерн та посудин, у якому занотовуються наступні дані: датанаповнення, назва завода- виготовлювача цистерни (посудини), заводський і реєстраційний номери, місткість цистерни (посудини), маса тари, маса продукту (налитого двоокису вуглецю), величина робочого іпробного тиску, дата наступного освідчення.

  6. Пуск до роботи несправного льодогенератора не допускається.

  7. На льодогенераторі мусить бути встановлено два манометри: один — для контролю тиску у порожнині льодогенератора, другий — дляконтролю тиску у його сорочці.

  8. Льодогенератор, споряджений відкидним дном, яке швидковідчиняється, мусить мати блокіровку, що виключає відчинення днищапри надлишковому (понад атмосферний) тискові у льодогенераторі. Коливідкидне дно відчинено, не допускається відкриття газонаповнювального вентиля з метою виштовхування із льодогенератора блоку сухогольоду газом під тиском.

  9. Перед вивантаженням блоку сухого льоду із льодогенераторатиск у ньому мусить бути знижено до нуля, рідинний і газонаповнювальний вентилі — закрито. Приймати блок сухого льоду зі льодогенератора слід у теплих рукавичках.

  10. У разі вилучення льодогенератора з роботи на тривалий часзапірний вентиль за сорочкою льодогенератора або одна з діафрагм мусять лишатися відчиненими до цілковитого його отеплення.

  11. У випадку зупинення сухольодового цеху (відділення) натривалий час устаткування і трубопроводи мусить бути звільнено відзрідженого двоокису вуглецю.

  12. Блоки сухого льоду мають зберігатися у спеціальних приміщеннях (сховищах, складах) або у ізотермічних контейнерах. Зберігатисухий льод у герметично закритих посудинах не дозволяється.

  13. Не допускається піднімати балони чи контейнери з ними, атакож завантажувати і вивантажувати блоки сухого льоду тельфером,який має прострочений термін випробування або несправний.

  14. Машиний зал, сухольодове відділення та станцію наповнювання балонів мусить бути споряджено шланговими протигазами. Білявходу до кожного з перелічених приміщень мусить бути не менше трьохпротигазів на випадок аварії.Узгоджено

Міністерством охорони здоров’я України

 1. 5.05.07-737

Норми мікрокліматичних параметрів повітря робочої зони підприємств спиртової і лікеро-горілчаної галузі

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

професій

Кате­

горії

робіт

Холодний період року

Теплий період року

Темпе

о

3

3

р

о

О

Відноснавологість, %

Швидкістьруху, м/с

Температура, °С

Відносна

вологість,%

Швидкість руху, м/с

Опти-

мальн

а

Допустима

Опти­

мальна

Допустима

На постій­них робо­чих місцях

На непості­йних робо­чих місцях

Опти­

мальна

Допус- тимана постійних і непостій­них робочих місцях, не більше

Опти­

мальна,

не

більше

Допустима на робочих місцях постійних і непосйних, не більше

На

постій­

них

робочих

місцях

На

непостійних

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима на робочих місцях постійних і непосйних, не більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО Виробництво спирту

Відділеннямиття соковитої сировини

Підготовник харчової сировини і матеріалів

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Обробне відділення

Приймальник-

здавальник

Харчовоїпродукції

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Дробар-сепараторник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Відділеннярозварюва

ння

Варильник харчовоїсировини і напів фабрикатів

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Дріжджове

відділення

Підготовник мелясного сусла

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Апаратник

вирощування

дріжджів

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

професій

Кате­

горії

робіт

Холодний період року

Теплий період року

Темпе

3

3

р

о

О

Відноснавологість, %

Швидкістьруху, м/с

Температура, °С

Відносна

вологість,%

Швидкість руху, м/с

Опти-

мальн

а

Допустима

Опти­

мальна

Допустима

На постій­них робо­чих місцях

На непості­йних робо­чих місцях

Опти­

мальна

Допус- тимана постійних і непостій­них робочих місцях, не більше

Опти­

мальна,

не

більше

Допустима на робочих місцях постійних і непосйних, не більше

На

постій­

них

робочих

місцях

На

непостійних

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима на робочих місцях постійних і непосйних, не більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Бродильне відділення

Апаратник процесу бро діння

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Солодове відділення

Солодовник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Бродильник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Сепараторник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Брагоперегінне і ректи фікаційне відділення

Апаратникперегонки

іректифікаціїспирту

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Спиртозливне

Зливальник-

розливальник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Спиртосховище

Те ж

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Спиртовідпускне

відділення

Те ж

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Машинне відділення

Апаратник одержання вуглекислоти

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Відділення наповнення балонів

Наповнювач балонів

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Склад порожніх балонів

Випробувач балонів

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Склад наповнених балонів

Приймальник балонів

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Відділення миття, ремонту і перевірки балонів

Приймальник балонів

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Відділення миття

Машиніст мийних машин

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Відділення

водопідготовки

Обробник води

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Очисне відділення

Апаратник

хімводоочищення

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

професій

Кате­

горії

робіт

Холодний період року

Теплий період року

Темпе

■ о

3

3

р

о

О

Відноснавологість, %

Швидкістьруху, м/с

Температура, °С

Відносна

вологість,%

Швидкість руху, м/с

Опти-

мальн

а

Допустима

Опти­

мальна

Допустима

На постій­них робо­чих місцях

На непості­йних робо­чих місцях

Опти­

мальна

Допус- тимана постійних і непостій­них робочих місцях, не більше

Опти­

мальна,

не

більше

Допустима на робочих місцях постійних і непосйних, не більше

На

постій­

них

робочих

місцях

На

непостійних

робочих

місцях

Опти­

мальна

Допустима

на

постійних і непостійних робочих місцях, не більш

Опти­мальна, не більше

Допустима на робочих місцях постійних і непосйних, не більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цех розливу

Машиніст фасувально- пакувальних машин

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Контролер харчової продукції

Іб

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

29/31

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Соко-морсове

відділення

Підготовникморсу

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Випарне відділення

Апаратник

випарювання

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Сироповарильне

відділення

Варильник сиропів, соків, екстрактів

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Передкупажне і купажне відділення

Купажувальник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Відділення приготування колеру

Варильник сиропів, соків, екстрактів

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Виробництво кормових дріжджів

Відділення фільтрації барди

Фільтрувальник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Відділення приготування живильного середови ща і солей

Оператор приготування розчинів живильного середовища і солей

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Відділення сепарації

Сепараторник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Фасувальне

відділення

Укладальник-

пакувальник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Склад готової продук

ції

Комірник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Вантажник

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Цех медпрепаратів

Виробництво

Завантажити