НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

6.3.3. Приміщення для розташування лебідки або напрямних блоків вантажного малого ліфта дозволяється розташовувати під стелею верхнього поверху, на якому перебуває ліфт, за умови доступу до лебідки або блоків крізь прорізи, які забезпечують можливість їх обслуговування. Прорізи повинні зачинятись суцільними дверми, які замикаються, і відмикання яких повинне проводитись зовні спеціальним ключем.

У разі такого розміщення лебідки ввідний пристрій, НКП і трансформатори повинні бути розміщені безпосередньо близько від шахти в металевій шафі (ша-фах), яка повинна замикатися.

6.3.4. Машинне і блочне приміщення повинні мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також верхнє перекриття і підлогу.

6.3.5. Двері машинного і блочного приміщень повинні бути суцільними, оббитими металевим листом, відчинятись назовні і замикатись замками.

Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж:

- 600х1800 (ширина х висота) мм - у машинному приміщенні;

- 600х1400 (ширина х висота) мм - у блочному приміщенні.

6.3.6. Вхід до машинного приміщення через люк не дозволяється.

6.3.7. У разі доступу в блочне приміщення через люк його розміри повинні бути не менше 800х800 мм.

Кришка люка повинна бути суцільною, оббитою металевим листом, відчинятися вверх або зсуватись у бік і замикатись замком.

Для доступу до блочного приміщення, яке розташоване під машинним приміщенням, установлення замка на кришці не вимагається.

У зачиненому положенні кришка люка повинна витримувати навантаження не менше 2000 Н на площі 400х400 мм у будь якому місці. Зусилля відчинення кришки - не більше 150 Н.

6.3.8. У ліфті, крім вантажного малого, у підлозі машинного приміщення, розміщеного над шахтою, повинен бути обладнаний люк для проведення ремонтних робіт. Люк повинен бути розташований над верхньою посадочною (завантажувальною) площадкою ліфта.

Кришка люка повинна бути суцільною, відчинятись тільки вверх, замикатись і відчинятись тільки з машинного приміщення. Міцність кришки люка повинна відповідати вимогам пункту 6.3.7.

6.3.9. Підлога машинного приміщення повинна мати покриття, яке не створює куряву.

Стіни і стеля машинного приміщення повинні бути пофарбовані світлою фарбою.

Машинне приміщення повинне бути захищеним від попадання в нього атмосферних опадів, мати освітлення, природну або примусову вентиляцію.

6.3.10. Машинне приміщення повинне мати висоту від рівня чистої підлоги до найнижчих частин перекриття не менше 2200 мм, блочне - не менше 1500мм.

Відстань від рівня чистої підлоги машинного приміщення до низу балок, які використовуються для підвішування вантажопідйомних засобів, призначених для проведення ремонтних робіт, повинна бути не менше 2000 мм.

У вантажного малого ліфта у разі розміщення лебідки або напрямних блоків у приміщенні, розміщеному під стелею верхнього поверху, який обслуговується ліфтом, висота приміщення повинна бути не менше 800 мм.

6.3.11. У разі розташування підлоги машинного або блочного приміщень на різних рівнях, вони повинні мати висоту, регламентовану пунктом 6.3.10 від найбільш високого рівня.

Якщо різниця в рівнях більше 350 мм для переходу з одного рівня на другий, то повинні бути влаштовані стаціонарні сходи (східці) під кутом до горизонталі не менше 60ºабо пандус з кутом нахилу до горизонталі не більше 20º.

У разі різниці в рівнях більше 500 мм сходи (східці), пандус, а також верхня площадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше 900 мм.

6.3.12. У разі встановлення обладнання ліфта на балках, висота яких більше

350 мм та які перегороджують проходи в машинному приміщенні, через ці балки повинні бути влаштовані переходи. Відстань від переходу до даху машинного приміщення або низу балок, які використовуються для підвіски вантажопідйомного засобу, повинна бути не менше 1500 мм.

Необхідність влаштування сходів і поручнів визначається різницею рівнів підлоги і переходів у відповідності з вимогами пункту 6.3.11.

6.3.13. Зазор між кромкою отвору для проходження канатів і канатом повинен бути не менше 15 мм і не більше 70 мм. Навколо отворів повинні бути влаштовані бортики висотою не менше 50 мм.

6.3.14. У машинному приміщенні ліфта, крім вантажного малого, повинні бути забезпечені проходи для обслуговування лебідки шириною не менше 500 мм:

а) з трьох сторін - у разі горизонтального розташування електродвигуна лебідки. Прохід слід забезпечувати зі сторони задньої кришки електродвигуна, зливного отвору редуктора, місця кріплення тягового органу, а також розгальмівного пристрою гальма лебідки;

б) з двох сторін - у разі вертикального розташування електродвигуна лебідки.

6.3.15. Ширина проходів з боку обслуговування НКП повинна бути не менше 750 мм.

З тих боків НКП, де вимагається доступ тільки для кріплення апаратів, ширина проходу може бути зменшена:

а) у разі ширини вказаної сторони НКП не більше 1000 мм і в разі можливості доступу до неї з двох бокових сторін - до 200 мм;

б) у разі ширини більше 1000 мм або в разі можливості доступу до неї тільки з одного боку - до 500 мм.

З тих боків НКП, які не вимагають обслуговування, проходи і зазори можуть бути відсутніми. В цьому разі НКП дозволяється встановлювати щільно з стіною або в ніші глибиною не більше товщини НКП.

6.3.16. Для установлення в машинному приміщенні декількох лебідок відстань між неізольованими струмопровідними частинами НКП одного ліфта і лебідкою другого ліфта повинна бути не менше 1200 мм.

6.3.17. Відстань від необгороджених і неізольованих струмопровідних частин, розміщених на висоті менше 2000 мм з однієї сторони проходу, до стіни або обладнання з ізольованими або обгородженими струмопровідними частинами, розміщеними на другому боці проходу, повинна бути не менше 750 мм.

Відстань між необгородженими або неізольованими струмопровідними частинами, розміщеними на висоті менше 2000 мм з протилежного боку проходу, повинна бути не менше 1200 мм.

6.3.18. У вантажного малого ліфта у разі розміщення НКП в металевій шафі поза машинним приміщенням перед дверима шафи повинен бути прохід для обслуговування шириною не менше 750 мм.

6.3.19. У машинному приміщенні біля входу повинен бути вільний простір з розмірами в горизонтальній площині не менше 1000х1000 мм. У межах цієї площини не дозволяється влаштовувати люк для виконання ремонтних робіт. У вказаному просторі дозволяється розміщувати вимикачі ланцюгів освітлення і ввідний пристрій.

6.3.20. У машинному приміщенні ліфта, крім вантажного малого, повинен бути встановлений пристрій для підвішування вантажопідйомного засобу, який призначений для проведення ремонтних робіт. Пристрій повинен бути розміщений над центром монтажного люка і повздовжньою віссю лебідки.

На цьому пристрої або поруч з ним повинна бути зазначена його вантажопідйомність або допустиме навантаження.

6.3.21. Підходи до машинного і блочного приміщень повинні бути вільними і доступними для персоналу, який обслуговує ліфт, а підлога повинна мати тверде покриття.

Ширина підходу повинна бути не менше 650 мм, висота - не менше

1800 мм. Дозволяється місцеве зменшення висоти (пороги, труби, балки, які вста-новлені поперек проходу) до 1500 мм. За необхідності влаштування сходів до них повинні примикати площадки розмірами не менше 1000х1000 мм.

Улаштування підходів до машинного і блочного приміщень на похилих дахах та пожежних сходах не дозволяється.

6.3.22. У разі розміщення підлоги машинного і блочного приміщень і підходів до нього в різних рівнях з перепадом, який перевищує 350 мм, для входу в машинне (блочне) приміщення повинні бути влаштовані стаціонарні сходи (східці) з кутом нахилу до горизонталі не більше 60º.

Між дверима машинного (блочного) приміщення і сходами на рівні підлоги

машинного (блочного) приміщення повинна бути влаштована горизонтальна площадка. Розміри її повинні дозволяти обертально-розкривним дверям повністю відчинятися, а між лінією відчинення дверей і прилеглими до площадки східцями (сходами) або огорожею площадки повинна залишатися відстань не менше 500 мм.

Якщо різниця в рівнях більше 500 мм, то східці (сходи) і площадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше 900 мм.

6.3.23. У разі розташування обладнання або напрямних блоків вантажного малого ліфта на висоті до 3000 мм від рівня підлоги, влаштування стаціонарних сходів для доступу до прорізів обслуговування не обов"язкове.

6.3.24. Машинне і блочне приміщення, а також підходи до них повинні мати освітлення, яке відповідає вимогам підрозділу 8.6.

Вимикачі ланцюгів освітлення машинного і блочного приміщень повинні бути установлені в машинному приміщенні безпосередньо близько від входу.

У машинному і блочному приміщеннях прокладання паропроводів, газопроводів, водопроводів не дозволяється.

6.3.25. Не дозволяється використання машинного або блочного приміщення для проходу крізь них на покрівлю або в інші приміщення, які не стосуються ліфта.

6.3.26. У вікнах машинного і блочного приміщень і в прорізях для природної вентиляції машинного приміщення повинні бути влаштовані грати.

6.3.27. У машинному приміщенні не дозволяється зберігати обладнання та матеріали, що не використовуються для технічного обслуговування та ремонту ліфтів.

7. Механічне обладнання електричних ліфтів

7.1. Двері шахти.

7.1.1. Всі вхідні і завантажувальні прорізи повинні бути обладнані дверима.

7.1.2. Двері шахти можуть бути обертально-розкривними, розсувними або комбінованими.

Відчинення (зачинення) дверей може здійснюватись вручну або автоматично.

7.1.3. Вертикально-розсувні двері шахти можуть бути встановлені лише на вантажний малий і вантажний ліфти, в яких не дозволяється транспортування пасажирів за умови виконання таких вимог:

а) стулки дверей повинні бути підвішені не менше ніж на двох тримальних елементах;

б) коефіцієнт запасу міцності тримальних елементів повинен бути не менше 8;

в) стулки дверей, які зачиняються (відчиняються) вручну, повинні бути зрівноваженими.

7.1.4. Обертально-розкривні і комбіновані двері шахти повинні відчинятися тільки назовні.

7.1.5. У дверей шахти, які зачиняються автоматично, у разі попадання між стулками перешкод повинен спрацьовувати пристрій реверсу. Таким пристроєм може бути і пристрій реверсу дверей кабіни.

Останні 50 мм переміщення кожної ведучлої дверної панелі можуть знаходитись за зоною дії цього пристрою.

7.1.6. Зусилля статичного затиску автоматичних і комбінованих дверей не повинне перевищувати 150 Н. Ця вимога не відноситься до першої третини шляху переміщення дверей.

Кінетична енергія дверей шахти і механічних елементів, з якими вони жорстко зв’язані, не повинна перевищувати 10 Дж.

Середня швидкість зачинення розсувних дверей розраховується для всього шляху переміщення крім:

а) 25 мм з кожного кінця шляху переміщення дверей з центральним відкриттям;

б) 50 мм з кожного кінця шляху переміщення дверей з боковим відкриттям.

У випадку, коли з"єднані між собою двері кабіни і шахти діють одночасно, вимоги цього пункту відносяться до їх об"єднаного дверного механізму.

7.1.7. Двері шахти повинні мати суцільну огорожу. Дозволяється часткове обгородження дверей шахти металевою сіткою або склом, які дозволені для огорожі шахти, на висоту не менше 1000 мм від рівня посадочної (завантажуваль-ної) площадки.

7.1.8. У разі прикладення ззовні до суцільної огорожі дверей шахти в будь-якому місці перпендикулярно до площини стулки навантаження 300 Н прогин не повинен бути більше 15 мм, залишкова деформація не дозволяється. Навантаження повинне бути рівномірно розподіленим на площі 5 см2 круглої чи квадратної форми.

У разі прикладення до будь-якої точки сітки огорожі дверей шахти перпендикулярно площині сітки навантаження 150 Н прогин сітки не повинен бути більше 25 мм.

7.1.9. У разі прикладення до замкнутої стулки центрально-розсувних (одно-сторонньо-розсувних) дверей шахти на висоті 30020 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки зусилля 150 Н, направленого в бік відчинення стулки, зазор, який утворений знизу між стулками (стулкою і обв’язкою дверей), не повинен бути більше 15 мм.

7.1.10. Двері шахти, крім дверей, які відчиняються автоматично, а також обгороджених металевою сіткою або склом, повинні мати оглядовий отвір, обгороджений прозорим матеріалом або металевою сіткою, з якої дозволено виготовляти огорожу шахти.

У разі застосування з цією метою скла, його товщина повинна бути не менше 6 мм. У разі обгородження оглядового отвору іншим прозорим матеріалом, його міцність повинна бути не менше ніж скла товщиною 6 мм.

Дверні панелі зі скла повинні бути встановлені так, щоб зусилля передавались без пошкодження кріплення скла.

У дверях шахти ліфта, до кабіни якого не дозволяється вхід людей, оглядові отвори дозволяється не виконувати за умови наявності сигналізації про перебування кабіни на рівні вантажної площадки.

7.1.11. Ширина або діаметр оглядового отвору дверей шахти повинні бути не більше 120 мм і не менше 50 мм.

Площа оглядового отвору повинна бути:

а) у ліфта самостійного користування - не менше 300 см2;

б) у ліфта, в кабіні якого не дозволяється транспортування людей, а також, який експлуатується в супроводі ліфтера, - не менше 20 см2.

У разі ширини оглядового отвору більше 80 мм, його нижній край повинен бути розміщений на висоті не менше 1000 мм від рівня посадочної (завантажува-льної) площадки.

7.1.12. У ліфта самостійного користування, в якому дозволяється рух порожньої кабіни з відчиненими дверима, виямки більше 50 мм на стулках дверей шахти, які звернені всередину шахти, повинні мати скоси під кутом не менше 60°до горизонталі.

Скоси повинні перешкоджати людині, яка перебуває в кабіні, стати на обв’язку стулки або на поріг посадочної (завантажувальної) площадки у випадку, коли двері шахти зачинені.

7.1.13. Висота прорізу дверей шахти повинна бути:

а) в ліфті, до кабіни якого дозволяється вхід людей, - не менше 1960 мм;

б) в ліфті, до кабіни якого не дозволяється вхід людей, - не більше 1250 мм.

У висоту прорізу дверей шахти (від рівня порога до верхньої обв’язки дверного прорізу) не враховуються елементи дверей (упори, деталі замків і т.ін.), які виступають в проріз на 50 мм і менше.

У вантажного ліфта, який завантажується за допомогою наземного транспорту з водієм, висоту дверей слід визначати з урахуванням можливості його в’їзду до кабіни ліфта.

7.1.14. Ширина прорізу дверей шахти не повинна перевищувати ширину дверного (вхідного) прорізу кабіни більше ніж на 50 мм на сторону.

7.1.15. Горизонтально-розсувні і вертикально-розсувні двері шахти в зачиненому стані повинні відповідати вимогам:

а) між зімкненими стулками з боку зачинення стулки зазор повинен бути не більше 3 мм;

б) зазор між її лицевою поверхнею і обв’язкою дверного прорізу можливий не більше 8 мм, з верхнього боку стулки - не більше 10 мм;

в) стулки повинні перекривати не менше як на 15 мм обв’язку дверного прорізу з бокових сторін у горизонтально-розсувних дверей і з усіх сторін - у вертикально-розсувних дверей. У односторонньо-розсувних дверей з боку зачинення стулки дозволяється не перекривати стулкою обв’язку дверного прорізу;

г) у горизонтально-розсувних дверей за односторонньо-зачинених стулок перекриття однієї стулки другою - не менше 15 мм, а зазор між цими стулками - не більше 8 мм;

д) у горизонтально-розсувних дверей у зачиненому стані зазор між стулками і порогом має бути не більше 10 мм.

7.1.16. У обертально-розкривних і комбінованих дверей шахти в зачиненому стані зазор між стулкою і обв’язкою дверей або між стулками повинен бути не більше 10 мм.

7.1.17. Під час пропускання крізь проріз дверей шахти рейкової колії відстань між обома рейками, а також між рейками і боками обв’язки дверного прорізу повинна бути перекрита на висоту рейок, з урахуванням можливості проходу реборди коліс.

7.1.18. Двері шахти повинні бути обладнані автоматичним замком, який повинен замикатися до того, як кабіна відійде від рівня посадочної (завантажува-льної) площадки на відстань 150 мм.

У разі перебування кабіни за межами цієї відстані двері повинні бути замкнені.

7.1.19. У пасажирського ліфта, двері шахти і кабіни якого автоматично відчиняються, дозволяється їх відчинення у разі наближення кабіни до посадочної (завантажувальної) площадки, якщо відстань від рівня підлоги кабіни до рівня її підлоги не перевищує 150 мм, за швидкості руху кабіни не більше 0,4 м/с.

У вантажного ліфта з внутрішнім або зовнішнім керуванням дозволяється доведення кабіни з швидкістю руху кабіни не більше 0,15 м/с до рівня завантажувальної площадки з відчиненими дверима шахти і кабіни, якщо рівень підлоги кабіни перебуває в межах 150 мм від рівня підлоги вантажної площадки.

7.1.20. У двостулкових і багатостулкових дверей шахти дозволяється не встановлювати автоматичний замок на кожну стулку, якщо встановлений на дверях замок (замки) виключають можливість відчинення будь-якої стулки за відсутності кабіни в зоні посадочної (завантажувальної) площадки.

7.1.21. Автоматичний замок повинен мати конструкцію та бути встановлений так, щоб виключалась можливість відмикання дверей ззовні шахти.

Відмикання дверей, замкнених автоматичним замком, ззовні шахти повинне виконуватися тільки обслуговуючим персоналом за допомогою спеціального пристрою, конструкція якого розроблена підприємством-виробником ліфта.

7.1.22. У разі встановлення ліфта в шахті, яка обгороджена металевою сіткою, повинне бути виконане додаткове обгородження металевим листом товщиною не менше 1 мм з бокової сторони шахти, з боку якої знаходиться ролик автоматичного замка.

Розмір огорожі повинен бути не менше 400х600 (ширина х висота) мм, а розміщення за висотою - симетричне відносно ролика автоматичного замка.

У ліфта з обертально-розкривними дверима, крім обгородження з бокової сторони, повинна бути обгороджена дільниця з боку посадочної (завантажува-льної) площадки, яка розміщена безпосередньо над роликом автоматичного замка, висотою не менше 300 мм і обмежена обв’язкою дверного прорізу і стояком шахти.

7.1.23. Двері шахти, які зачиняються вручну, крім автоматичного замка, повинні бути обладнані неавтоматичним замком або пристроєм, який утримує двері в зачиненому стані.

7.1.24. У дверей шахти лікарняного і вантажного ліфтів з внутрішнім керуванням, які відчиняються вручну, в випадку застосування обладнання, яке утримує двері в зачиненому стані (за відсутності неавтоматичного замка), не дозволяється установлення ручок ззовні дверей, крім дверей нижньої посадочної (завантажува-льної) площадки.

7.1.25. Замок дверей шахти повинен витримувати навантаження без залишкової деформації, прикладеного на рівні елемента замикання в напрямку відчинення дверей, не менше:

- 1000 Н для розсувних дверей;

- 3000 Н для обертально-розкривних дверей.

7.1.26. Двері шахти, які зачиняються автоматично приводом дверей кабіни, повинні самостійно зачинятися і замикатися в разі відсутності кабіни в зоні дії приводу її дверей на двері шахти.

7.1.27.Для розсувних дверей шахти слід використовувати напрямні, залежно від типу дверей:

- горизонтально-розсувних - зверху і знизу;

- вертикально-розсувних - з боків.

Конструкція дверей шахти повинна запобігати виходу стулок з напрямних.

7.1.28. Зачинення дверей шахти і їх замикання автоматичним замком повинне контролюватися вимикачами, контроль замикання повинен здійснюватися незалежно від контролю зачинення. Дозволяється в горизонтально-розсувних дверях контролювати зачинення і замикання стулок дверей шахти одним і тим самим вимикачем, конструкція якого повинна забезпечувати примусове розмикання контактів навіть у випадку, якщо вони спаялися під час роботи між собою. Дозволяється в розсувних дверях, які мають декілька панелей, що з"єднані механічно між собою побічним чином (наприклад, за допомогою каната або ланцюга), контролювати зачинення та замикання одним вимикачем лише однієї панелі за умови, що такий контроль зачинення та замикання виключає можливість відчинення інших панелей, а конструкція вимикача забезпечує примусове розмикання контактів навіть коли вони спаялися між собою.

У вантажного малого ліфта дозволяється не контролювати замикання дверей автоматичним замком, якщо двері обладнані неавтоматичним замком, замикання якого контролюється вимикачем.

7.1.29. Аварійні двері шахти повинні відповідати вимогам пунктів 7.1.2, 7.1.4-7.1.9, 7.1.12, 7.1.14-7.1.16, 7.1.25, 7.1.28.

У разі влаштування в аварійних дверях оглядового отвору він повинен мати ширину не більше 120 мм і бути обгородженим матеріалом, який відповідає вимогам пункту 7.1.10.

Висота прорізу аварійних дверей повинна бути не менше 1800 мм, а ширина в просвітку не менше 350 мм. Висота прорізу повинна вимірюватись у відповідності з пунктом 7.1.13.

7.1.30. Аварійні двері шахти повинні бути обладнані неавтоматичним замком, який відмикає двері зсередини шахти без ключа, а ззовні спеціальним ключем.

7.1.31. Зачинення стулок і замикання аварійних дверей шахти замком повинне контролюватися вимикачем, контроль замикання повинен бути здійснений незалежно від контролю зачинення.

7.2. Люк тротуарного ліфта.

7.2.1. У тротуарного ліфта, розміщений у верхній частині шахти люк, крізь який кабіна виходить з шахти, повинен зачинятися кришкою (стулками).

7.2.2. Зачинений люк повинен запобігати попаданню в шахту дощових і стічних вод.

7.2.3. Кришка (стулка) люка повинна бути розрахована на навантаження в 2000 Н.

7.2.4. Кришка (стулка) люка повинна автоматично відчинятися під час виходу кабіни з шахти і зачинятись з її поверненням в шахту.

7.2.5. Після зачинення кришки (стулок) люка, вона повинна бути замкнена автоматичним замком.

7.2.6.Зачинення кришки (стулок) люка і замикання її автоматичним замком повинне контролюватися вимикачами, контроль замикання повинен здійснюватись незалежно від контролю зачинення.

7.2.7. Відстань між поверхнею відчиненої стулки і стіною, огорожею люка або іншою перешкодою повинна бути не менше 500 мм.

Завантажити