НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

У разі теплового перевантаження електродвигуна дозволяється проводити його відключення і зупинення кабіни на найближчій за напрямком руху посадочної (завантажувальної) площадки.

9.4.6. Вимикачі, які застосовуються в гідравлічному ліфті, повинні відповідати вимогам підрозділу 8.4, крім пунктів 8.4.8 - 8.4.11, а також вимогам пунктів 9.4.7 - 9.4.10. Кінцевий вимикач для крайнього нижнього положення кабіни не вимагається.

9.4.7. Вимикачем безпеки в гідравлічному ліфті, крім зазначених в пункті 8.4.1, є вимикач контролю перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (за-вантажувальної) площадки (пункт 9.3.14).

9.4.8. Кінцевий вимикач крайнього верхнього положення кабіни повинен розмикати ланцюг керування.

9.4.9. Кінцевий вимикач повинен забезпечувати відключення електродвигуна і зупинення кабіни.

Спрацювання кінцевого вимикача повинне відбуватися:

- під час переходу кабіною ліфта, обладнаного в нижній частині шахти буфером (упором) для взаємодії з противагою, рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, але до зіткнення противаги з цим буфером (упором);

- під час переходу кабіною ліфта, у якої відсутній буфер (упор) для взаємодії з противагою, рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки не більш ніж на 200 мм.

Під час перебування буфера на противазі кінцевий вимикач повинен спрацьовувати до зіткнення буфера з відповідним упором в шахті.

9.4.10. У ліфті, в якому дозволяється перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки при знаходженні рухомих частин гідроциліндра на упорі в відповідності з пунктом 9.3.14, установлення кінцевого вимикача в верхній частині шахти не вимагається. В цьому випадку вимикач контролю перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки повинен розмикати електричний ланцюг у разі перебування рухомих частин гідроциліндра на упорі і відповідати вимогам пункту 9.4.7.

9.4.11. Електропроводка гідравлічного ліфта повинна відповідати вимогам підрозділу 8.5.

9.4.12. Освітлення гідравлічного ліфта повинне відповідати вимогам підрозділу 8.6.

9.4.13. Диспетчеризація гідравлічних ліфтів повинна відповідати вимогам розділу 15.

10. Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування,

ремонт і реконструкцію ліфтів

10.1. Загальні положення.

10.1.1. Видача дозволів на монтаж, технічне обслуговування, ремонт ліфтів здійснюється відповідно до Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.06.99 №103, зареєстрованого Мінюстом 08.10.99 за

10.1.2. Дозвіл на монтаж, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію ліфтів може бути видано тільки організації (підприємству), яка забезпечена технічними засобами і технічною документацією для виконання указаних робіт та має відповідні кадри.

Термін дії дозволу встановлюється не менше 5 років.

Зупинення дії дозволу та визнання його анульованим здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

10.1.3. Відступи від цих Правил можуть бути допущені тільки з дозволу органів Держнаглядохоронпраці. Копія дозволу повинна бути вкладена до паспорту ліфта.

10.2. Видача дозволу на виготовлення та реконструкцію ліфтів.

10.2.1. Видача дозволу на виготовлення та реконструкцію ліфтів здійснюється згідно з ДНАОП 0.00-5.02.

10.2.2. Дозвіл на реконструкцію ліфтів не вимагається для організації (підприємства), яка має дозвіл на їх монтаж, ремонт, тощо. Реконструкція здійснюється за проектами, розробленими спеціалізованою організацією.

10.3. Видача дозволу на монтаж ліфтів.

10.3.1. Дозвіл на монтаж ліфтів видається спеціалізованій організації органом Держнаглядохоронпраці.

10.3.2. Дозвіл на монтаж ліфтів діє на всій території України. Спеціалізована організація, яка буде здійснювати монтаж, до початку виконання робіт повинна пред’явити дозвіл органу Держнаглядохоронпраці, на території якого ці роботи будуть виконуватися.

10.3.3. Дозвіл на монтаж ліфтів видається на підставі заяви організації, яка здійснює монтаж.

До заяви повинні бути додані такі документи:

а) перелік типів ліфтів, які підлягають монтажу (пасажирські, вантажні, лікарняні і т.ін.) з зазначенням діапазонів швидкості і вантажопідйомності, або посилання на чинний стандарт;

б) нормативна та технічна документація на монтаж ліфтів;

в) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати монтаж ліфтів, навчені і мають посвідчення на право виконання цих робіт;

г) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати зварювальні роботи під час монтажу ліфтів, навчені і мають посвідчення на право виконання цих робіт.

10.3.4. Подану заяву та документи для одержання дозволу на монтаж ліфтів орган Держнаглядохоронпраці повинен розглянути в термін не більше 5 днів з дня отримання і за відсутності щодо неї зауважень у термін не більше 10 днів з дня отримання заяви провести обстеження монтажного підрозділу або організації (підприємства) з метою перевірки його готовності до монтажу ліфтів.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл на монтаж ліфтів або в письмовій формі відмовляє в його видачі з обгрунтуванням причин відмови.

10.3.5. Для одержання дозволу на монтаж ліфтів у зв’язку з закінченням терміну дії раніше виданого дозволу спеціалізована організація, яка здійснює монтаж ліфтів, повинна подати до органу Держнаглядохоронпраці заяву з доданням документів:

а) довідки, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати монтаж ліфтів, атестовані на знання цих Правил;

б) довідки, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати зварювальні роботи під час монтажу ліфтів, мають посвідчення на право виконання цих робіт.

Термін розгляду заяви, документів та обстеження органом Держнаглядохоронпраці - у відповідності з вимогами пункту 10.3.4.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає організації або її підрозділу дозвіл на монтаж ліфтів на черговий термін.

За рішенням органу Держнаглядохоронпраці дозвіл може бути виданий без проведення обстеження.

10.4. Видача дозволу на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів.

10.4.1. Дозвіл на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів видається:

а) спеціалізованій організації;

б) організації (підприємству) - власнику ліфтів.

10.4.2. Дозвіл на технічне обслуговування і ремонт ліфтів діє на території, визначеній цим дозволом.

10.4.3. Дозвіл на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів видається на підставі заяви організації (підприємства), яка буде здійснювати ці роботи.

До заяви повинні бути додані такі документи:

а) перелік типів ліфтів, які підлягають технічному обслуговуванню, ремонту (пасажирські, вантажні, лікарняні і т.ін.) із зазначенням діапазону швидкості і вантажопідйомності або посиланням на відповідний державний стандарт;

б) довідка про наявність в організації (підприємстві) приміщень, обладнання, телефонного зв’язку, ліфтової аварійної служби, приладів, пристосувань, інструменту, які необхідні для виконання робіт, у відповідності з вимогами нормативних документів;

в) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати відповідні роботи, навчені і атестовані у відповідності з вимогами розділу 14 цих Правил.

10.4.4. Подані заява та документи для одержання дозволу на технічне обслуговування і ремонт ліфтів орган Держнаглядохоронпраці повинен розглянути в термін не більше 5 днів з дня їх отримання і за відсутності щодо неї зауважень в термін не більше 10 днів з дня отримання заяви і документів провести обстеження організації (підприємства) з метою перевірки її готовності до виконання цих робіт.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл або в письмовій формі відмовляє в його виданні з обгрунтуванням причин відмови.

10.4.5. Для одержання дозволу на технічне обслуговування і ремонт ліфтів у зв’язку з закінченням терміну раніше виданого дозволу до органу Держнаглядохоронпраці слід представити заяву організації (підприємства), яка виконує ці роботи, з доданням довідки, яка підтверджує, що фахівці і працівники, які виконують ці роботи, атестовані у відповідності з вимогами розділу 14 цих Правил.

Термін розгляду подання документів органом Держнаглядохоронпраці - у відповідності з вимогами пункту 10.4.4.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл або в письмовій формі відмовляє в його виданні з обгрунтуванням причин відмови.

За рішенням органу Держнаглядохоронпраці дозвіл може бути виданий без проведення обстеження.

11. Випробування ліфта на стадії виробництва

11.1. Випробування ліфтів на стадії виробництва повинне проводитися згідно з ГОСТ 15.001, ГОСТ 22011 і ДНАОП 0.00.5.02.

12. Реєстрація, перереєстрація, приймання і

введення ліфта в експлуатацію

12.1. Реєстрація та перереєстрація ліфта.

12.1.1. Новоустановлений ліфт, крім вантажного малого, до вводу в експлуатацію повинен бути зареєстрований, а той, що перебуває в експлуатації, після його передачі іншому власнику, реконструкції та заміни повинен бути перереєстрований в органах Держнаглядохоронпраці.

Вантажний малий ліфт повинен бути зареєстрований у власника ліфта в журналі обліку вантажних малих ліфтів або в спеціалізованій організації.

12.1.2. Реєстрація (перереєстрація) ліфта в органі Держнаглядохоронпраці повинна проводитись на підставі таких документів:

а) письмової заяви керівництва організації-власника ліфта;

б) паспорта ліфта (додаток 1);

в) акту технічної готовності (додаток Ж до ГСТУ 36.1-001).

Ліфт реєструється (перереєстровується) власником після його випробування і складання акту технічної готовності ліфта організацією, яка змонтувала ліфт або виконала його реконструкцію. Акт технічної готовності вкладається до паспорта ліфта з документацією, зазначеною в пункті 12.2.4, крім підпунктів з, і, ї.

У разі встановлення двох або більше ліфтів в одному машинному приміщенні, в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинне бути зображене загальне машинне приміщення з розстановкою обладнання всіх ліфтів, позначена нумерація і вказана відстань між елементами обладнання ліфтів, а у разі розміщення ліфтового обладнання в одній загальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта, позначена нумерація і указані відстані між елементами обладнання суміжних ліфтів.

Розроблення монтажних (установчих) креслень може здійснюватись проектною або спеціалізованою організацією.

Під час реєстрації (перереєстрації) ліфта відомості про нього, за умови відповідності поданої документації вимогам цих Правил, заносяться до реєстраційного журналу установленої форми, а паспорт, пронумерований і скріплений печаткою, повертається власнику ліфта.

12.2. Порядок приймання і введення в експлуатацію ліфта.

12.2.1. Введення ліфта в експлуатацію може бути здійснене тільки за наявності дозволу, одержаного в порядку передбаченому цим розділом.

Дозвіл на введення ліфта в експлуатацію повинен бути одержаний:

а) для новоустановленого або реконструйованого ліфта;

б) після ремонту, який вимагає проведення часткового технічного огляду;

в) після закінчення терміну роботи, установленого під час попереднього технічного огляду, крім ліфтів, які відпрацювали призначений термін служби.

12.2.2. Дозвіл на введення в експлуатацію новоустановленого або реконст-

руйованого ліфта, крім вантажного малого ліфта, видає інспектор органу Держнаглядохоронпраці на підставі позитивних результатів перевірки та проведеного повного технічного огляду. Під час проведення повного технічного огляду, крім осіб перелічених у розділі 13, повинні бути присутніми представники організації, яка змонтувала ліфт або виконала його реконструкцію, також представник будівельної організації, яка виконала будівельну частину ліфта.

12.2.3. Власник (замовник, генпідрядник) ліфта після дати його реєстрації (перереєстрації) повинен не менше ніж за 5 днів повідомити інспектора і організації згідно з вимогами пункту 12.2.2 про дату приймання ліфта в експлуатацію.

12.2.4. Власник (замовник, генпідрядник) ліфта повинен пред’явити інспектору:

а) паспорт ліфта (додаток 1);

б) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими елементами електрообладнання (протокол № 2 ГСТУ 36.1-001);

в) протокол перевірки опору заземлювача (протокол № 4 ГСТУ 36.1-001);

г) протокол перевірки стану ізоляції електрообладнання і електричних мереж ліфта (протокол № 1 ГСТУ 36.1-001);

д) протокол виміру повного опору петлі«фаза-нуль»(протокол № 3 ГСТУ 36.1-001);

е) акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладних деталей і

т.ін.);

є) акт готовності будівельної частини (додаток 2);

ж) наказ про призначення особи, відповідальної за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфта;

з) наказ про призначення і закріплення електромеханіка, відповідального за справний стан ліфта.

і) наказ про призначення особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфта;

ї) довідку про наявність атестованого обслуговуючого персоналу.

12.2.5. Ліфт підлягає перевіркам і випробуванням згідно з вимогами розділу 13.

За результатами проведеного огляду і перевірки інспектор органу Держнаглядохоронпраці записує до паспорта ліфта дозвіл на введення ліфта в експлуатацію. У випадку виявлення порушень, перерахованих в пункті 12.2.10, інспектор складає припис, в якому указуються причини, що перешкоджають введенню ліфта в експлуатацію, і передає його власнику (замовнику) ліфта для їх усунення.

12.2.6. На підставі актів технічної готовності і приймання вантажного малого ліфта його власник повинен зареєструвати новоустановлений або перереєструвати реконструйований ліфт в журналі їх обліку, а особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, зробити в паспорті запис про дозвіл на введення ліфта в експлуатацію.

12.2.7. Дозвіл на введення ліфта в експлуатацію, крім вантажного малого, після ремонту, який вимагає проведення часткового технічного огляду, а також після закінчення терміну роботи, установленого під час попереднього технічного огляду, повинен бути виданий фахівцем ЕТЦ або фахівцем спеціалізованої організації, яка має дозвіл органу Держнаглядохоронпраці.

12.2.8. Дозвіл на введення в експлуатацію після ремонту вантажного малого ліфта, який вимагає проведення часткового технічного огляду, а також - після закінчення терміну роботи, установленого під час попереднього технічного огляду, повинен бути виданий особою, відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

12.2.9. Дозвіл на введення ліфта в експлуатацію у випадках, зазначених у пунктах 12.2.7 і 12.2.8 повинен бути виданий на підставі результатів технічного огляду, проведеного у відповідності з вимогами розділу 13.

Запис про проведення технічного огляду, його результати, виданий дозвіл на введення ліфта в експлуатацію, а також про термін наступного технічного огляду, повинен бути зроблений у паспорті ліфта особою, яка проводила огляд.

12.2.10. Введення ліфта в експлуатацію не дозволяється, якщо під час обстеження, а також технічному огляді було виявлено:

а) наявність несправностей, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта і які не можуть бути усунені в процесі огляду, перевірки або технічного огляду;

б) невиконання приписів інспектора органу Держнаглядохоронпраці або особи, якій доручено проведення технічних оглядів;

в) відсутність особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, і (або) особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфта;

г) відсутність атестованого обслуговуючого персоналу (електромеханік, ліфтер, оператор).

У разі виявлення в процесі технічного огляду вказаних порушень в паспорті ліфта повинен бути зроблений відповідний запис.

Дозволяється введення ліфта в експлуатацію, якщо виявлені несправності можуть бути усунені в процесі огляду, перевірки і технічного огляду, а несправності, які не впливають на безпечну експлуатацію ліфта - під час найближчого за графіком ремонту.

12.2.11. Нагляд за безпечною експлуатацією ліфтів повинен здійснюватись органами Держнаглядохоронпраці під час проведення обстежень підприємств і організацій.

Кількість ліфтів, які підлягають контрольному обстеженню, повинна установлюватись органом Держнаглядохоронпраці з урахуванням стану охорони праці в організації (підприємстві).

12.2.12. У випадку виявлення під час контрольного обстеження порушень, зазначених у пункті 12.2.10, інспектором органу Держнаглядохоронпраці повинен бути складений припис про припинення роботи ліфта з врученням його власнику ліфта.

12.2.13. Власник ліфта повинен письмово повідомити про усунення порушень, виявлених під час технічного огляду або контрольного обстеження орган Держнаглядохоронпраці, представником якої ці порушення буди виявлені. Після цього повинен бути проведений технічний огляд або контрольне обстеження в порядку, передбаченому цим розділом, і, у разі позитивних результатів, виданий дозвіл на експлуатацію.

13. Технічний огляд ліфтів

13.1. Загальні вимоги.

13.1.1. Ліфти повинні підлягати технічним оглядам:

а) повному;

б) періодичному;

в) частковому.

13.1.2. Технічний огляд (повний, періодичний, частковий) ліфтів, крім ліфтів новозмонтованих і реконструйованих, можуть проводити фахівець ЕТЦ або фахівець організації, яка отримала дозвіл на їх проведення в органах Держнаглядохоронпраці.

13.1.3. Під час проведення технічного огляду ліфта повинні бути присутні представник власника ліфта, особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів і електромеханік, відповідальний за справний стан ліфта.

13.1.4. Результати технічного огляду необхідно записувати в паспорті ліфта особою, яка його проводила.

13.2. Повний технічний огляд.

13.2.1. Повний технічний огляд ліфтів повинен проводитись:

а) після установлення ліфта і реєстрації його в органах Держнаглядохоронпраці;

б) після реконструкції;

в) періодично один раз на 4 роки.

Під час повного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевіркам, статичному і динамічному випробуванням в обсязі вимог цього розділу.

13.2.2. Під час огляду ліфта слід перевіряти:

- стан обладнання і його кріплень, канатів, ланцюгів, електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочного приміщень, а також відстані і розміри, регламентовані цими Правилами;

- наявність і стан заводських табличок і графічних символів;

- наявність і стан технічної документації;

- організацію обслуговування ліфта та наявність дозволу на технічне обслуговування і ремонт ліфтів у відповідності з підрозділом 10.4;

- відповідність установлення ліфта установчому кресленню і наявність в ньому і в принциповій електричній схемі записів відповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіт кресленням. Записи повинні бути підписані відповідальною особою.

13.2.3. Під час перевірки ліфта з порожньою кабіною повинна бути проконтрольована робота:

а) лебідки;

б) дверей кабіни і шахти;

в) пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряються під час динамічного випробування ліфта;

г) системи керування;

д) сигналізації і освітлення;

е) гідроприводу (витікання і тиск робочої рідини) у гідравлічного ліфта.

Зовнішнім оглядом слід перевірити стан купе кабіни.

Крім того, у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, перевірити неможливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.

13.2.4. Під час статичного випробування ліфта повинні бути перевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок, канатів (ланцюгів) і їх кріплення, а також дію гальма.

У гідравлічного ліфта, додатково слід перевірити герметичність гідросистеми і спрацювання запобіжного клапана.

У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, додатково перевірити відсутність сковзання канатів у канавках шківа.

Під час статичного випробування, крім гідравлічного ліфта, кабіна встановлюється на рівні нижньої посадочної (завантажувальної) площадки або вище неї не більше 150 мм протягом 10 хвилин у разі перебування в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на:

а) 50 % - у вантажного малого ліфта, а також ліфта, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, в якому не дозволяється транспортування людей;

б) 100 % - у всіх інших ліфтах.

Під час випробування гідравлічного ліфта на міцність і герметичність гідроциліндра і трубопроводів, міцність конструкцій і правильність налагоджування запобіжного клапана та його спрацювання, кабіна повинна розміщуватись на рівні нижньої посадочної (завантажувальної) площадки або вище неї, але не більше 150 мм протягом 60 хвилин у разі перебування в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на 50 %. Опускання кабіни не повинне бути більше 30 мм.

13.2.5. Під час статичного випробування ліфта з електроприводом постійного струму, обладнаним пристроєм для утримання кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки за рахунок крутильного моменту електродвигуна, додатково перевірити надійність електричного гальмування, тобто утримання кабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого:

а) дорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни, під час розміщення кабіни на рівні нижньої і верхньої посадочної (завантажувальної) площадок на протязі 3 хвилин на кожній з них ;

Завантажити