НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

8.3.3. Пасажирські, вантажні і лікарняні ліфти, які працюють в супроводі ліфтера, повинні мати внутрішнє керування.

8.3.4. Пасажирський ліфт самостійного користування повинен мати змішане керування.

8.3.5. Вантажний ліфт може мати внутрішнє, зовнішнє або змішане керування.

8.3.6. Лікарняний ліфт може мати внутрішнє або змішане керування.

8.3.7. Тротуарний і вантажний малий ліфти повинні мати зовнішнє керування.

8.3.8. У разі змішаного керування у пасажирського ліфта на посадочних (завантажувальних) площадках повинні бути встановлені кнопки виклику або пристрої, які виконують ці функції.

8.3.9. У разі змішаного керування виклик кабіни з пасажиром дозволяється в ліфті, система керування яким дозволяє рух кабіни тільки з зачиненими дверима. Рух кабіни за викликом повинен відбуватися тільки тоді, коли мине час не менше 5 с, встановлений для реєстрації наказу пасажира, який зайшов до кабіни, і такий наказ не було зареєстровано.

8.3.10. У ліфті зі змішаним керуванням, двері якого відчиняються вручну, виклик порожньої кабіни дозволяється з відчиненими дверима. Рух кабіни за викликом повинен бути неможливим за наявності в кабіні пасажира або вантажу масою 15 кг і більше, а також у тому випадку, якщо пасажир, який в ній перебуває, якимось чином звільнить підлогу (двері шахти зачинені). На посадочних (завантажувальних) площадках такого ліфта встановлюється світловий сигнальний пристрій «Зайнято», який діє:

- за наявності в кабіні пасажира або вантажу масою 15 кг і більше;

- після переводу на керування з машинного приміщення;

- після переводу в режим «Ревізія»;

- під час руху кабіни;

- у разі відчинених будь-яких дверей шахти.

У ліфтів зі збірним керуванням за викликами сигнальний пристрій «Зайнято» дозволяється не встановлювати. В такому ліфті повинна бути передбачена сигналізація про прийняття виклику.

8.3.11. Сигнальний пристрій «Зайнято» повинен бути вмонтований в кнопку виклику або встановлений безпосередньо біля неї.

8.3.12. У разі внутрішнього керування ліфт повинен мати сигналізацію в кабіні про виклик з посадочних (завантажувальних) площадок.

8.3.13. Зовнішнє керування вантажним і вантажним малим ліфтами може бути здійснене з однієї, декількох або з усіх посадочних (завантажувальних) площадок. У разі керування з однієї площадки на ній повинна бути передбачена сигналізація про виклик кабіни з кожної посадочної (завантажувальної) площадки.

8.3.14. Зовнішнє керування тротуарним ліфтом повинне бути здійснене з площадки, на якій розташований люк шахти. На цій площадці повинна бути передбачена сигналізація про виклик кабіни з нижніх завантажувальних площадок.

Кнопковий пост керування тротуарним ліфтом повинен бути установлений в шафі, яка замикається, безпосередньо біля люка, через який кабіна виходить з шахти.

8.3.15. У вантажного ліфта зі змішаним керуванням з посадочної (завантаж-увальної) площадки (площадок) можуть подаватись команди керування:

- тільки на виклик кабіни на ці площадки;

- на виклик кабіни і на пуск її на інші площадки, пристрій для подачі команд керування може бути розміщений на одній, декількох або на всіх посадочних (завантажувальних) площадках. У разі керування з однієї площадки на ній повинна бути передбачена сигналізація про виклик кабіни з кожної посадочної (завантажувальної) площадки.

8.3.16. У вантажного ліфта зі змішаним керуванням, у якого команди керування можуть подаватись як на виклик кабіни, так і на пуск її на інші площадки, а також у тротуарного, вантажного малого і вантажного ліфтів, які мають зовнішнє керування, на посадочних (завантажувальних) площадках, з яких здійснюється керування, повинен бути встановлений сигнальний пристрій «Зайнято».

Сигнал «Зайнято» повинен бути ввімкнений:

- у вантажного ліфта - за відчинених будь-яких дверей шахти, під час руху кабіни, після переведення на керування з машинного приміщення, після переведення в режим «Ревізія»;

- у тротуарного ліфта - за відчинених будь-яких дверей шахти або люка, під час руху кабіни і після переведення на керування з машинного приміщення;

- у вантажного малого ліфта - за відчинених будь-яких дверей шахти і під час руху кабіни.

8.3.17. У вантажного ліфта зі змішаним керуванням, не призначеного для самостійного користування, повинен бути передбачений пристрій для переведення керування з кабіни на керування з посадочних (завантажувальних) площадок і навпаки.

8.3.18. Ліфти можуть мати окреме або групове керування.

8.3.19. Система керування ліфтом повинна відповідати таким вимогам:

а) у разі зникнення електрозабезпечення ліфта одночасно з вимкненням електродвигуна повинен автоматично вимикатись ланцюг керування. Після відновлення електрозабезпечення пуск кабіни ліфта повинен бути можливим тільки після подання нової команди керування або від раніше зареєстрованого виклику.

Дозволяється автоматичний рух кабіни на одну з посадочних (завантажу-вальних) площадок для відновлення відповідності її місця перебування в шахті і стан системи керування - «калібровочний рейс». В усіх перелічених режимах рух кабіни повинен бути можливим тільки за зачинених дверей кабіни і шахти. У ліфта з дверима кабіни, які відчиняються (зачиняються) вручну, за наявності в кабіні пасажирів пуск кабіни дозволяється тільки за командою з кабіни.

б) у ліфта зі збірним керуванням повинна бути виключена можливість зупинки кабіни за командами керування з кабіни або з посадочної (завантажу-вальної) площадки, які надійшли в момент, коли кабіна знаходилась від цієї площадки на відстані, яка менше шляху робочого гальмування;

в) електричні контакти апаратів, які призначені безпосередньо для вимкнення електродвигуна і забезпечення накладення механічного гальма, а також електричні вимикачі безпеки повинні працювати на розімкнення електричного ланцюга;

г) електромагнітні або ємкісні перешкоди, які виникають під час роботи ліфта або надходять з зовні, не повинні викликати помилкових спрацювань в ланцюгах вимикачів безпеки.

8.3.20. Система керування ліфтом, крім ліфта зі збірним керуванням, повинна виключати можливість виконання нової команди, крім команди «Стоп», до тих пір, поки раніше подана команда не буде виконана.

8.3.21. Система керування тротуарним ліфтом повинна виключати можливість пуску і руху кабіни за розімкнутих контактів вимикачів зачинення люка шахти і його замка, крім періоду, коли кришка (стулка) люка відчиняється кабіною за виходу її з шахти і перебуває після цього у відчиненому положенні або зачиняється під час повернення кабіни в шахту.

8.3.22. Система керування ліфтом з номінальною швидкістю 1,4 м/с і більше повинна забезпечувати перед крайніми посадочними (завантажувальними) площадками дублюючу команду уповільнення руху кабіни.

8.3.23. Системою керування ліфтом, в якому застосовані буфери зі зменшеним ходом плунжера, повинен бути передбачений аварійний пристрій обмеження швидкості під час підходу кабіни до верхньої і нижньої посадочних (завантажу-вальних) площадок. Пристрій повинен зменшувати швидкість, якщо під час підходу до площадок робоче уповільнення і уповільнення у відповідності з вимогами пункту 8.3.22 не забезпечують розрахункове зменшення швидкості.

Аварійний пристрій обмежувача швидкості повинен відповідати таким вимогам:

а) діяти незалежно від пристрою робочого уповільнення;

б) знижувати до моменту зіткнення з буфером швидкість руху кабіни до величини не більше:

Vб/1,15,

де Vб — швидкість, на яку розрахований буфер;

в) забезпечувати під час зниження швидкості уповільнення не більше 9,81 м/с2.

8.3.24. Для ліфтів, які мають групову систему керування, повинна бути забезпечена можливість:

- вимикання одного або декількох ліфтів без порушення нормальної роботи інших ліфтів, які входять до групи;

- повного зняття напруги з усього електрообладнання ліфта, який вимкнено для ремонту. Якщо неможливо повністю зняти напругу з загальних для групи елементів схеми, з якими електрично зв’язані елементи кожного ліфта, вони повинні бути відокремлені від клем , які перебувають під напругою та, якщо напруга перевищує 42 В змінного струму і більше 50 В постійного струму, повинні бути захищені від дотику і позначені упереджувальними написами або спеціальним маркуванням.

8.3.25. У разі групового керування на посадочних (завантажувальних) площадках повинна бути передбачена сигналізація про підхід кожної кабіни до площадки (перед її зупинкою) і напряму її подальшого руху. В житлових будинках сигналізацію дозволяється не виконувати.

8.3.26. Вимкнення електродвигуна, накладення механічного гальма і зупинення кабіни повинні відбуватись у випадках :

а) теплового перевантаження електродвигуна;

б) короткого замикання в силових ланцюгах і ланцюгах керування;

в) зникнення збудження двигуна постійного струму;

г) у разі встановлення перемички, що шунтує контакти вимикачів зачинення дверей кабіни і шахти.

Дозволяється у разі теплового перевантаження електродвигуна проводити його вимикання, накладення механічного гальма і зупинення кабіни на найближчій за напрямом руху посадочній (завантажувальній) площадці або від раніше зареєстрованої команди, якщо це передбачено технічною документацією.

8.3.27. Ліфт з канатотяговим шківом повинен бути обладнаний пристроєм, який відключає лебідку і підтримує її у відключеному стані, якщо:

а) шків не крутиться після того, як на лебідку подана команда запуску;

б) кабіна або противага під час руху вниз були зупинені перешкодою, яка привела до пробуксовування канатів на канатотяговому шківу.

Пристрій повинен спрацьовувати, якщо час роботи приводу перевищує термін, необхідний для проходження всього шляху кабіни плюс 10 с, але не більше 20 с.

Повернення до нормальної роботи після спрацювання пристрою, повинне бути можливим лише за відновлення початкового стану вручну.

Цей пристрій повинен виключатися в режимі«Ревізія»або під час керування лебідкою спеціальним пристроєм для зняття кабіни з уловлювачів згідно з вимогами пункту 8.3.28.

8.3.28. Для ліфтів, у яких ручне зусилля для підняття кабіни з номінальним навантаженням більше 400 Н, системою керування повинне бути передбачена можливість переміщення кабіни в аварійному режимі від електроприводу ліфта.

Під час переведення ліфта в режим аварійної роботи повинні виконуватися умови:

а) керування руху кабіни за допомогою постійного натиску на кнопки, захищені від випадкового спрацювання. Напрям руху - позначений;

б) виключення можливості руху кабіни в інших режимах. Робота в режимі аварійного електричного керування переривається вимикачем режиму ревізії;

в) вимикач аварійного електричного керування сам або за допомогою іншого електричного пристрою безпеки шунтує такі електричні пристрої:

- вимикач слабини канатів;

- вимикач уловлювача;

- вимикачі упорів або буферів;

- кінцеві вимикачі;

- вимикачі обмежувача швидкості;

Розміщення вимикача режиму аварійного електричного керування і його кнопок забезпечує можливість нормального спостереження за кабіною.

Рух кабіни не повинен перевищувати 0,4 м/с .

8.3.29. Дозволяється в режимі «Ревізія» рух кабіни ліфта під час шунтування контактів вимикачів зачинення дверей шахти і вимикачів автоматичних замків дверей контактом (контактами) спеціальної кнопки за виконання умов, перелічених в пункті 8.3.31 з урахуванням таких доповнень:

а) на даху кабіни встановлена додаткова кнопка. Керування здійснюється тільки з даху кабіни одночасною дією на вказану кнопку і кнопку режиму «Ревізія»;

б) швидкість руху кабіни - не більше 0,4 м/с.

Дозволяється швидкість руху кабіни не більше 0,63 м/с за умови, що її рух здійснюється тільки зверху вниз.

8.3.30. Ліфт з машинним приміщенням повинен мати пристрій з кнопкою для керування з цього приміщення, а також кнопку «Стоп», яка повинна бути установлена біля указаного пристрою або на ньому.

У разі керування ліфтом з машинного приміщення повинна бути виключена можливість:

а) керування від апаратів, які встановлені зовні машинного приміщення, крім кнопки «Стоп»;

б) відчинення дверей шахти і кабіни;

У разі керування з машинного приміщення пуск кабіни і її рух повинні бути можливі тільки за замкнутих контактів вимикачів безпеки, крім випадків, указаних в пункті 8.3.28.

Дозволяється виконувати керування з машинного приміщення аналогічно командам «Виклик», в разі відсутності команд від інших апаратів.

У разі керування з машинного приміщення кабіна повинна автоматично зупинятись на рівні нижньої і верхньої посадочних (завантажувальних) площадок.

Наступний пуск кабіни повинен бути можливий тільки після виконання попередньої команди керування.

Вимоги цього пункту поширюються також на керування ліфтами, яке здійснюється з шафи, яка замикається за відсутності машинного приміщення.

Дозволяється у вантажного малого ліфта не передбачати спеціальних пристроїв для керування з машинного приміщення або з шафи, якщо пуск кабіни може бути здійснений шляхом натискання на апарат НКП керування (реле і т.ін.), за якого рух кабіни можливий тільки у разі замкнутих контактів вимикачів безпеки.

8.3.31. Ліфт, крім вантажного малого і тротуарного, повинен мати керування з даху кабіни (режим «Ревізія»).

Швидкість руху під час керування з даху кабіни повинна бути не більше як 0,4 м/с.

Керування ліфтом повинне здійснюватися постом ревізії (далі - ПР). Включення ПР повинне здійснюватися двопозиційним вимикачем, який задовольняв би вимоги до пристроїв безпеки. Вимикач повинен бути захищений від випадкового спрацювання.

Під час переводу роботи ліфта в режим «Ревізія» повинні відключатися:

- пристрої керування, які використовуються в режимі «Нормальна робота», в тому числі органи керування автоматичними дверима, якщо такі є;

- режим аварійного керування (пункт 8.3.27);

- режим роботи з машинного приміщення.

Керування ліфтом в режимі «Ревізія» повинне здійснюватися за умови виконання таких вимог:

а) рух кабіни може здійснюватися тільки за натиснутої кнопки або іншого самозворотнього пристрою;

б) забезпечена автоматична зупинка кабіни в зонах підходу до нижньої і верхньої посадочних (завантажувальних) площадок або на рівні цих площадок;

в) рух кабіни здійснюється за замкнутих контактів безпеки, крім випадку, передбаченого пунктом 8.3.29;

г) вмикається сигнал «Зайнято», якщо він є.

На ПР повинна бути встановлена кнопка «Стоп» з фіксацією. Якщо ПР установлено стаціонарно на відстані більше 1000 мм від дверного прорізу, то повинна бути установлена додатково кнопка «Стоп» з фіксацією та захищена від випадкового спрацювання на відстані до 1000 мм від дверного прорізу.

На ПР також можуть бути установлені спеціальні вимикачі, захищені від випадкових спрацювань і призначені для керування механізмом відкривання дверей з даху кабіни;

Повернення в режим нормальної експлуатації здійснюється за умови відповідного переключення вимикача.

8.3.32. У разі внутрішнього і змішаного керування ліфтом повинна бути передбачена звукова, а за необхідності і світлова сигналізації з кабіни для виклику обслуговуючого персоналу.

У ліфта самостійного користування повинен бути двосторонній переговорний зв’язок між кабіною і місцем перебування обслуговуючого персоналу, а також звукова і світлова сигналізації для виклику персоналу на двосторонній переговорний зв’язок.

8.4. Вимикачі.

8.4.1. До вимикачів безпеки в ліфтах відносяться:

- кінцевий (пункти 8.4.6 і 8.4.9);

- зачинення стулок дверей кабіни ліфта (пункт 7.5.21);

- зачинення аварійних дверей кабіни ліфта (пункт 7.5.26);

- зачинення дверей шахти (пункт 7.1.28);

- автоматичного або неавтоматичного замків дверей шахти (пункт 7.1.28);

- зачинення аварійних дверей шахти (пункт 7.1.31);

- прорізу обслуговування шахти (пункт 6.2.7);

- зачинення дверей приямка (пункт 6.2.24);

- зачинення люка кабіни ліфта (пункт 7.5.27);

- зачинення кришки (стулок) люка тротуарного ліфта (пункт 7.2.6);

- автоматичного замка люка тротуарного ліфта (пункт 7.2.6);

- завантаження кабіни (пункт 8.4.24);

- перевантаження кабіни (пункт 8.4.17);

- обмежувача швидкості (пункти 7.8.3,7.8.4, 8.4.25);

- приводу уловлювачів (пункти 7.7.9, 8.4.26);

- слабини тягових канатів (ланцюгів) (пункт 8.4.27);

- натяжного пристрою зрівноважувальних канатів (пункт 8.4.29);

- натяжного пристрою каната обмежувача швидкості (пункти 7.8.5, 8.4.28);

- пристрою ручного приводу безредукторної лебідки (пункти 7.4.7, 8.4.30);

- гальма безредукторної лебідки (пункти 7.4.14, 8.4.31);

- плунжера гідравлічного буфера (пункти 7.9.7, 8.4.33);

- кнопки «Стоп» (пункти 8.4.16 і 8.4.34);

- приямка шахти ліфта (пункт 8.4.35);

- блочного приміщення (пункт 8.4.35).

На ліфтах, в залежності від їх конструкції, можуть бути застосовані й інші вимикачі безпеки, які відповідають вимогам цих Правил.

На ліфтах, у яких кабіна може рухатись тільки з зачиненими дверима, вимикач завантаження не є вимикачем безпеки.

8.4.2. Вимикачі безпеки повинні бути в ланцюзі керування, крім кінцевого вимикача, який може діяти в ланцюзі силового струму електродвигуна.

8.4.3. В якості вимикачів безпеки повинні бути застосовані апарати з контактним розривом електричного ланцюга (контактний апарат), не дозволяється застосування магнітно-керованих контактів (герконів).

8.4.4. Вимикачі безпеки повинні мати конструкцію, за якої їх спрацювання повинне відбуватися тільки за рахунок примусового розмикання пристроїв відключення, при цьому повинні розмикатися навіть спаяні між собою контакти.

8.4.5. Вимикач уловлювачів повинен бути установлений так, щоб у разі спрацювання уловлювачів його контакт розмикався внаслідок безпосередньої механічної дії на відповідний елемент вимикача.

8.4.6. Кінцевий вимикач, вимикач обмежувача швидкості, слабини тягових канатів (ланцюгів), натяжних пристроїв зрівноважувальних канатів і каната обмежувача швидкості повинні бути не самозворотними.

Дозволяється виконання перерахованих вимикачів самозворотними у тому разі, коли елемент, який безпосередньо діє на вимикач, повинен діяти на нього до тих пір, поки не буде усунена причина, яка викликала дію на вимикач.

8.4.7. Не дозволяється вмикання паралельно електричним контактам вимикачів безпеки будь-яких електротехнічних пристроїв або їх шунтування, крім випадків, зазначених у пунктах 8.3.28, 8.3.29, 8.4.14, 8.4.16, 8.4.17, 8.4.19, 8.4.24.

Не дозволяється виконувати шунтування контактів вимикачів безпеки установкою струмопровідних перемичок.

Після переведення ліфта в робочий режим з режимів, які вказані в пунктах 8.3.24, 8.3.28, 8.3.29, 8.3.31, 8.4.17, рух кабіни повинен бути можливим тільки після розмикання ланцюгів, які шунтують контакти вимикачів безпеки, і відновлення дії вимикачів систем керування.

Примітка. Паралельно контактам вимикачів безпеки можуть бути ввімкнуті елементи для іскрогасіння або поліпшення комутації.

8.4.8. Спрацювання кінцевого вимикача повинне відбуватись у разі переходу кабіною ліфта:

а) рівня крайньої нижньої посадочної (завантажувальної) площадки, але до дотику кабіни з її буферами (упорами);

б) рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, обладнаного в нижній частині шахти буфером (упором) для взаємодії з противагою, але до дотику противаги з цим буфером (упором);

в) рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, у якого буфер (упор) для взаємодії з противагою відсутній, не більше 200 мм.

У разі розміщення буфера на кабіні (противазі) кінцевий вимикач повинен спрацьовувати до дотику буфера з відповідним упором в шахті.

8.4.9. Кінцевий вимикач повинен розмикати ланцюг струму електродвигуна або (і) ланцюг керування.

Вимога про розмикання ланцюга головного струму не поширюється на кін-цевий вимикач, який установлений в ліфті, обладнаному електроприводом постійного струму.

В цьому випадку кінцевий вимикач повинен розмикати ланцюг керування так, щоб вимикались привід гальма і ланцюг збудження (живлення) перетворювача (генератора).

8.4.10. У разі установлення кінцевого вимикача в ланцюзі керування ліфта (одношвидкісних ліфтів, крім вантажного малого), обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинне бути передбачене подвійне переривання електричного ланцюга головного струму електродвигуна двома незалежними електромагнітними апаратами, контакти яких повинні бути ввімкнені послідовно в ланцюг головного струму електродвигуна. Дозволяється одне переривання головного струму здійснювати безконтактним пристроєм за умови дотримування вимог пункту 8.2.3 (в, г).

Якщо на ліфті, який зупинився, один з електромагнітних апаратів або безконтактний пристрій не перервали ланцюг головного струму електродвигуна, подальший рух ліфта повинен бути виключений до зміни напряму руху.

У вантажного малого ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, дозволяється одинарне розмикання ланцюга головного струму електродвигуна.

8.4.11. В ланцюзі керування ліфта з барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою повинне встановлюватись не менше двох кінцевих вимикачів, які діють в кожному з напрямків руху кабіни і які приводяться в дію незалежними елементами.

Кінцеві вимикачі повинні діяти на окремі електромагнітні апарати в ланцюзі керування, які забезпечують подвійне переривання електричного ланцюга головного струму електродвигуна. Якщо під час зупинки кабіни один з електромагнітних апаратів не перервав ланцюг головного струму, подальший рух кабіни повинен бути виключений у разі зміни напряму руху.

Аналогічне включення двох кінцевих вимикачів в ланцюзі керування повинне бути виконано також у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, коли вага тягових канатів така, що не відбувається прослизання канатів на канатотяговому шківі під час посадки противаги (кабіни) на буфер (упор).

8.4.12. Вимикачі зачинення дверей шахти і зачинення дверей кабіни повинні розмикати електричний ланцюг, якщо хоча б одна з стулок дверей шахти або кабіни не зачинена, крім випадків, зазначених у пунктах 7.1.18, 8.3.29 і 8.4.24.

Завантажити