НПАОП 0.00-1.02-99Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

7.7.6. Після підіймання кабіни (противаги), зупиненої уловлювачами, вони повинні автоматично зайняти початковий стан і бути готовими до роботи.

7.7.7. Уповільнення порожньої кабіни (противаги) під час посадки на уловлювачі повинне бути не більше 25 м/с2.

Дозволяється перевищення цієї величини, якщо час дії уповільнення, яке перевищує 25 м/с2, не більше 0,04 с, крім кабіни (противаги), яка обладнана комбінованими уловлювачами з амортизувальним пристроєм енерго-накопичуваль-ного типу (пружина, пружна прокладка і т.ін.).

7.7.8. Гідравлічний буфер, який входить до складу комбінованих уловлювачів як амортизувальний пристрій, повинен відповідати вимогам пунктів 7.9.5 і 7.9.7-7.9.9.

Повний хід його плунжера повинен бути не менше відстані, рівної шляху гальмування кабіни, який розраховується за параметрами його руху:

- швидкість кабіни до початку гальмування - швидкість, яка буде досягнута кабіною до моменту затиснення напрямних клинами уловлювачів, після спрацювання обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, установленою пунктом 7.8.1;

- кабіна гальмується з постійним уповільненням 9.81 м/с2.

Використання в складі комбінованих уловлювачів, амортизувального пристрою енерго-накопичувального типу дозволяється тільки для ліфтів з номінальною швидкістю не більше 1 м/с.

7.7.9. Спрацювання приводу уловлювачів повинне контролюватись вимикачем.

7.7.10. Уловлювачі повинні бути забезпеченими табличкою з позначенням назви підприємства-виробника або його товарного знака, заводського номера, року виготовлення, типу уловлювачів (різкого гальмування, плавного гальмування, комбінованого), граничної номінальної швидкості ліфта, для якого вони призначені.

Крім того в табличці слід зазначити:

- розрахункову найбільшу масу, яка утримується - для уловлювачів різкого гальмування і комбінованих;

- зусилля гальмування, яке розвивається - для уловлювачів плавного гальмування.

7.8. Обмежувач швидкості.

7.8.1. Обмежувач швидкості кабіни (противаги) повинен спрацювати, якщо швидкість руху кабіни (противаги) перевищує номінальну не менше ніж на 15% і не більше:

для кабіни

- 40% для ліфта з номінальною швидкістю від 0,5 м/с до 1,6 м/с включно;

- 33% для ліфта з номінальною швидкістю більше 1,6 м/с до 4 м/с включно;

- 25% для ліфта з номінальною швидкістю більше 4 м/с;

для противаги

- 10 % від верхньої межі швидкості, установленої для спрацювання обмежувача швидкості кабіни.

У ліфті з номінальною швидкістю менше 0,5 м/с обмежувач швидкості кабіни повинен спрацювати, якщо швидкість руху кабіни вниз перевищить номінальну не менше ніж на 15%, але до досягнення кабіною швидкості 0,7 м/с.

Спрацювання обмежувача швидкості повинне приводити в дію уловлювачі.

7.8.2. Обмежувач швидкості повинен мати пристрій для проведення перевірки його спрацювання під час руху кабіни (противаги) з робочою швидкістю.

7.8.3. У ліфті з електроприводом постійного струму частота обертання обмежувача швидкості повинна контролюватись вимикачем.

7.8.4. Спрацювання обмежувача швидкості, який приводить у дію уловлювачі противаги, повинне контролюватись вимикачем, коли спрацювання уловлювачів противаги електрично не контролюється.

7.8.5. Канат, який приводить в дію обмежувач швидкості, повинен натягуватись спеціальним натяжним пристроєм.

Стан натяжного пристрою каната обмежувача швидкості повинне контролюватись вимикачем.

7.8.6. Кожен обмежувач швидкості повинен бути відрегульований і опломбований організацією, яка виконала ці роботи.

7.8.7. Обмежувач швидкості повинен забезпечуватись табличкою, де вказано назву підприємства-виробника або його товарний знак, заводський номер і рік виготовлення, номінальну швидкість ліфта, швидкість спрацювання обмежувача швидкості, діаметр каната.

7.8.8. Обмежувач швидкості може бути встановлений в машинному приміщенні, в блочному приміщенні, в шахті, на кабіні, на противазі. При цьому повинна бути забезпечена можливість його технічного обслуговування.

7.9. Буфери і упори.

7.9.1. У нижній частині шахти (приямка) повинні бути встановлені буфери, призначені для амортизації і зупинки кабіни (противаги) під час переходу нижнього робочого положення.

Дозволяється розміщувати вказані буфери на кабіні (противазі), вони повинні взаємодіяти з жорсткими упорами, які встановлені в шахті.

У ліфті з номінальною швидкістю, яка не перевищує 0,3 м/с та малих вантажних ліфтах, замість буферів дозволяється застосування жорстких упорів.

У ліфті з противагою, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, буфери (упори) для взаємодії з противагою дозволяється не встановлювати.

7.9.2. Буфери й упори повинні бути розраховані на посадку кабіни з вантажем або противаги, які рухаються з швидкістю:

а) яка перевищує на 15% номінальну швидкість ліфта - всі буфери й упори, крім гідравлічного буфера зі зменшеним ходом плунжера;

б) яка перевищує на 15% розрахункову зменшену швидкість ліфта - гідравлічний буфер зі зменшеним ходом плунжера.

Розрахункова маса вантажу приймається згідно з пунктом 7.7.3.

7.9.3. Буфери енерго-розсіювального типу (гідравлічні буфери, буфери тертя і т.ін.) можуть застосовуватися за будь-якої номінальної швидкості ліфта.

У ліфті з номінальною швидкістю, яка не перевищує 1 м/с, дозволяється застосування буферів енерго-накопичувального типу (пружинні буфери, пружні прокладки і т.ін.).

7.9.4. У разі посадки на буфер противаги або кабіни з вантажем, маса яких перевищує вантажопідйомність ліфта на 10, уповільнення швидкості повинне бути не більше 25м/с2. Дозволяється перевищення цієї величини, в разі застосування буфера енерго-розсіювального типу, під час уповільнення швидкості на протязі не більше 0,04 с.

7.9.5. Хід плунжера гідравлічного буфера повинен бути не менше відстані, що рівна шляху гальмування кабіни (противаги), розрахованому за параметрами:

а) швидкість кабіни (противаги) до початку гальмування перевищує номінальну швидкість на 15%;

б) кабіна (противага) гальмується з постійним уповільненням 9,81 м/с2.

Хід плунжера гідравлічного буфера дозволяється зменшити за умови обладнання ліфта аварійним пристроєм обмежувача швидкості у відповідності з вимогами пункту 8.3.23. У цьому випадку кабіна (противага) повинна сідати на буфер зі зменшеною швидкістю (менше номінальної), а хід плунжера повинен бути не менше відстані, що рівна шляху гальмування кабіни (противаги), розрахованому за такими параметрами її руху:

а) швидкість кабіни (противаги) до початку гальмування перевищує розрахункову зменшену швидкість на 15%;

б) кабіна (противага) гальмується з постійним уповільненням 9,81 м/с2.

Зменшений хід плунжера відносно ходу плунжера буфера ліфта, не обладнаного аварійним пристроєм обмежувача швидкості (за однакових номінальних швидкостей), повинен бути не менше:

а) 50% - у ліфта з номінальною швидкістю до 4 м/с включно;

б) 33% - у ліфта з номінальною швидкістю більше 4 м/с.

7.9.6. Гідравлічний буфер повинен бути забезпечений пристроєм для визначення рівня рідини.

Застосування скляного покажчика не дозволяється.

7.9.7. Плунжер гідравлічного буфера після зняття з нього навантаження повинен автоматично повертатись у початкове стан. Повернення плунжера повинне контролюватись вимикачем.

7.9.8. Кожний гідравлічний буфер повинен мати сертифікат, який додається до паспорта.

7.9.9. Гідравлічний буфер слід забезпечити табличкою із зазначенням назви підприємства-виробника або його товарного знаку, заводського номера і року виготовлення, типу буфера, найбільшого ходу плунжера, максимального й мінімального навантаження, а також максимальної швидкості, на яку розрахований буфер.

7.10. Канати і ланцюги.

7.10.1. Кабіна і противага повинні бути підвішені на сталевих канатах, або на тягових пластинчатих, або на приводних роликових (втулкових) ланцюгах.

7.10.2. Канати (ланцюги), які застосовуються в ліфтах, повинні мати документ (сертифікат) про якість, складений у відповідності з вимогами державних стандартів.

7.10.3. Тягові канати кабіни (противаги) ліфта повинні бути однакової конструкції, одного діаметра і мати однакові характеристики.

7.10.4. Зрощування канатів, які застосовуються в ліфті, не дозволяється.

7.10.5. Мінімальний діаметр тягових канатів повинен бути не менше:

- 8 мм - для ліфта, в якому дозволяється транспортування людей;

- 6 мм - для ліфта, в якому не дозволяється транспортування людей.

Діаметр каната, який приводить у дію обмежувача швидкості, повинен бути не менше 6 мм.

7.10.6. Кількість окремих канатів, на яких необхідно підвішувати кабіну й противагу, повинна відповідати таблиці 5 і пункту 7.10.7.

Таблиця 5

Вид ліфта

Тип лебідки

барабанна

з канатотяговим шківом

Кількість окремих канатів, не менше

В якому дозволяється транспортування людей

2

3

В якому не дозволяється транспортування людей, крім вантажного малого

2

2

Вантажний малий

1

2

7.10.7. Для з’єднання противаги з кабіною канатами, які огинають напрямні блоки, обминаючи лебідку, кількість окремих канатів, на яких необхідно підвішувати противагу, крім противаги вантажного малого ліфта, повинне бути не менше двох. У вантажного малого ліфта в указаному випадку дозволяється підвішувати противагу на одному канаті.

7.10.8. Для підвішування кабіни (противаги) на ланцюгах, кількість окремих ланцюгів повинна бути не менше двох.

7.10.9. Тягові канати повинні розраховуватися за формулою:

P/SK,

де K - коефіцієнт запасу міцності, який приймається за таблицею 6;

P - розривне зусилля каната в цілому, яке приймається за сертифікатом або за документом про якість каната, складеному згідно з результатами випробувань, а під час проектування - за даними державних стандартів або технічних умов, Н.

У випадку, коли в сертифікаті указане сумарне розривне зусилля для всіх

дротів у канаті, значення Р повинне бути визначене множенням зазначеного зусилля на коефіцієнт 0,85;

S - розрахункове статичне зусилля в витку каната, Н.

Розрахункове статичне зусилля у витку каната слід визначати за формулою:

для канатів кабіни

S = ((Q + GK + G1+ 0,5 GH) / n) х g

для канатів противаги

S = ((Qn + G1 + 0,5 GH) / n) х g

де Q - вантажопідйомність ліфта, кг;

GK - вага кабіни, кг;

Gn - вага противаги, кг;

G1 - вага тягових канатів від точки їх збігу з канатотягового шківа (барабана, блока), який розміщений над шахтою, до місця їх кріплення до кабіни (противаги), у разі перебування кабіни (противаги) в найнижчому положенні, кг;

GH - вага натяжного пристрою зрівноважувальних канатів, кг;

n - кількість канатів, на яких підвішена кабіна (противага). За поліспастної підвіски - збільшується на кратність поліспаста;

g = 9,81 - прискорення вільного падіння, м/с2.

Таблиця 6

Коефіцієнт запасу міцності

Тип лебідки

Лінійна швидкість

каната на канато-

Коефіцієнт запасу міцності, К

Вид ліфта

тяговому шківі, барабані (за номінальної швидкості руху кабіни), м/с

в якому дозволяється транспортування людей

в якому не дозволяється транспорту-вання людей

Барабанна

до 0,63

9

8

З канатотяговим шківом

до 1

від 1 до 2

від 2 до 4

більше 4

12

13

14

15

10

11

12

13

7.10.10. Відношення розривного зусилля каната (в цілому), який приводить в дію обмежувач швидкості, до розрахункового зусилля протягування цього каната за незношеного робочого шківа обмежувача швидкості або через затискний пристрій обмежувача швидкості, повинне мати значення не менше 8.

7.10.11. Ланцюги, на яких підвішується кабіна (противага), повинні мати запас міцності за статичного навантаження не менше 10. Метод розрахунку запасу міцності ланцюгів проводиться відповідно з пунктом 7.10.9, з урахуванням конструктивних особливостей ліфта.

7.10.12. Кріплення канатів (ланцюгів) до кабіни і противаги повинне бути розраховане на навантаження, які виникають у робочому режимі ліфта, під час випробування ліфта , посадки кабіни (противаги) на уловлювачі та буфери, а також знімання кабіни (противаги) з уловлювачів.

У разі з’єднання противаги з кабіною канатами, які огинають напрямні блоки, обминаючи лебідку, кріплення тягових канатів до кабіни повинне бути розраховане на навантаження, які виникають під час посадки противаги на буфер або упор (за їх наявності).

7.10.13. У ліфта з барабанною лебідкою довжина канатів повинна бути такою, щоб на барабані лебідки у найнижчому положенні кабіни або противаги (під час посадки на упори або стиснуті буфери) залишалось не менше півтора запасних витків кожного каната, не враховуючи витків, які перебувають під затискним пристроєм.

У разі кріплення каната до барабана притискними планками, їх кількість повинна бути не менше двох.

7.10.14. Виникнення слабини тягових канатів (крім канатів противаги за барабанної лебідки), а також зрівноважувальних канатів і канатів, які приводять в дію обмежувач швидкості, повинне контролюватись вимикачами.

7.10.15. Виникнення слабини ланцюгів, на яких підвішена кабіна, повинне контролюватись вимикачем.

7.10.16. Норми бракування сталевих канатів, які є в роботі, приведені в додатку 2.

8. Електрична частина ліфта

8.1. Загальні вимоги.

8.1.1. Технічна характеристика електричного обладнання, електромережі і їх виконання повинні відповідати параметрам ліфта за напругою і частотою мережі живлення, струмовим навантаженням, надійності, а також умовам його експлуатації, зберігання, транспортування.

8.1.2. Напруга від джерела живлення повинна подаватись через ввідний пристрій з ручним приводом, яким повинен обладнуватися кожний ліфт.

У разі розміщення двох і більше ліфтів в загальному машинному приміщенні, воно повинне бути забезпечене вводом не менше двох ліній живлення.

8.1.3. У разі розміщення електрообладнання в різних приміщеннях, у відповідності з пунктом 6.3.1, повинні бути передбачені несамозворотні вимикачі для вимикання живлення ліфта у кожному із приміщень.

8.1.4. Ввідний пристрій може бути розрахований на зняття напруги з ліфта під навантаженням або без навантаження.

Ввідний пристрій повинен мати фіксовані положення ввімкнення та вимикання і можливість фіксації вимкненого положення за допомогою навісного замка або аналогічного пристрою для забезпечення неможливості випадкового включення.

У разі застосування ввідного пристрою, який призначений для зняття напруги без навантаження або з навантаженням не більше двох амперів, повинен бути передбачений допоміжний вимикач силового ланцюга і ланцюга керування, розрахованого на комутацію ланцюгів під навантаженням.

8.1.5. Автоматичний вимикач може бути використаний як ввідний пристрій, якщо його вмикання можливе тільки вручну.

8.1.6. Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення і повністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгів:

- освітлення шахти, машинного і блочного приміщень;

- освітлення кабіни;

- вентиляції кабіни;

- виклику обслуговуючого персоналу з кабіни;

- двостороннього переговорного зв’язку з кабіни;

- ремонтного зв’язку.

Для вимикання указаних ланцюгів повинні бути передбачені вимикачі, розміщені в машинному приміщенні, а за його відсутності - у шафі, яка замикається.

Дозволяється ланцюги допоміжного освітлення кабіни, виклику обслуговуючого персоналу з кабіни, двостороннього переговорного зв’язку з кабіни і ремонтного зв’язку приєднувати до інших електричних мереж будинку або споруди.

8.1.7. На одній з посадочних (завантажувальних) площадок дозволяється установка вимикача для дистанційного вимикання (вмикання) силового ланцюга і (або) ланцюгів керування за ввімкнутого ввідного пристрою. Доступ сторонніх осіб до цього вимикача повинен бути виключений.

8.1.8. Для живлення ланцюгів керування, освітлення і сигналізації дозволяється використання фази і нульового дроту мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела струму (вмикання на фазну напругу). У разі використання фази і нульового дроту між ними повинна бути напруга не більше 220 В.

8.1.9.У разі живлення змінним струмом від понижуючого трансформатора

ланцюгів, які мають вимикачі безпеки, один вивід вторинної обмотки трансформатора повинен бути заземлений (занулений).

8.1.10. У разі живлення постійним струмом від понижуючого трансформатора через випрямний пристрій ланцюгів керування постійного струму, які мають вимикачі безпеки, один з полюсів цього пристрою на стороні випрямленої напруги повинен бути заземлений (занулений).

8.1.11. Установлення в ланцюгах заземлення (занулення) запобіжників, контактів і інших елементів, що розмикають, в тому числі безконтактних, не дозволяється, але можливе за умови, коли їх спрацювання викликає зняття напруги живлення ліфта.

8.1.12. Ввідний пристрій та вимикачі, які встановлені в приямку, блочному і машинному приміщеннях, вимикачі дистанційного вмикання (вимикання) електричних ланцюгів повинні бути захищені від випадкового дотику до струмопровідних частин. Положення цих вимикачів повинне бути позначено відповідними символами або написами «Ввімкнено», «Вимкнено».

8.2. Електропривод.

8.2.1. Електропривод ліфта повинен відповідати таким вимогам:

а) замикання струмопровідних частин електричного пристрою приводу гальма (електромагніта і т.ін.) на корпус не повинне викликати самовільне вмикання цього приводу і зняття механічного гальма під час зупинки ліфта і не порушувати накладення механічного гальма після вимкнення електродвигуна;

б) у ліфта з номінальною швидкістю більше 0,71 м/с повинна бути забезпечена можливість руху кабіни з пониженою швидкістю не більше 0,4 м/с.

8.2.2. Електропривод змінного струму у разі живлення електродвигуна безпосередньо від мережі повинен відповідати вимогам:

а) зняття механічного гальма відбувається одночасно з вмиканням електродвигуна або після його вмикання;

б) вимикання електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

в) ланцюг головного струму електродвигуна переривається двома незалежними електромагнітними апаратами (один з яких може бути кінцевим вимикачем).

8.2.3. Електропривод змінного струму у разі живлення електродвигуна від керованого перетворювача повинен відповідати вимогам:

а) зняття механічного гальма відбувається тільки за величини струму двигуна, яка забезпечує необхідний момент для утримання кабіни;

б) вимкнення електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

в) ланцюг силового струму електродвигуна переривається двома незалежними електромагнітними апаратами, може мати одинарний розрив всіх фаз контактами одного електромагнітного апарата за умови, що його вимкнення повністю блокує (припиняє) живлення від перетворювача до електродвигуна;

г) вимкнення електродвигуна відбувається від несправності перетворювача, коли перетворювач не пропускає живлення до електродвигуна під час пуску, установленої швидкості і гальмуванні або коли живлення двигуна не припиняється під час зупинки ліфта.

8.2.4. Електропривод постійного струму у разі живлення електродвигуна від керованого перетворювача повинен відповідати вимогам:

а) зняття механічного гальма відбувається за величини струму електродвигуна, яка забезпечує необхідний момент електродвигуна для утримання кабіни;

б) кожна зупинка кабіни супроводжується накладенням механічного гальма. Механічне гальмо можна не накладати під час зупинки кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки за умови утримування її моментом електродвигуна в межах точної зупинки;

в) у випадку несправності механічного гальма під час перебування кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки електродвигун і перетворювач залишаються ввімкнутими і забезпечують утримання (електричне гальмування) кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки. Електричне гальмування не вимагається, якщо лебідка ліфта обладнана двома незалежними гальмами або двома незалежними гальмовими системами одного гальма;

г) у разі спрацювання вимикачів безпеки під час руху кабіни забезпечується електричне гальмування електродвигуна, вимикання перетворювача і накладення механічного гальма. У випадку несправності механічного гальма забезпечується зниження швидкості електродвигуна з наступною зупинкою і утриманням кабіни моментом електродвигуна на рівні посадочної (завантажувальної) площадки. Автоматичний привід дверей вимикається і подальша робота ліфта до усунення несправностей припиняється. Якщо лебідка ліфта обладнана двома незалежними гальмами або двома незалежними системами одного гальма, то вказаний режим роботи електропривода (зниження швидкості і наступна зупинка) не вимагається;

д) дистанційне вимикання перетворювача, який живить електродвигун (якщо воно передбачене системою керування), можливе тільки після накладення механічного гальма;

є) у разі роз’єднання ланцюга збудження електродвигуна забезпечується автоматичне зняття напруги з якоря електродвигуна і накладення механічного гальма;

ж) вмикання запобіжників і вимикачів або інших пристроїв розімкнення між перетворювачем і електродвигуном не дозволяється, якщо система електропривода передбачає утримання кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки моментом електродвигуна.

8.3. Системи керування.

8.3.1. Ліфти можуть мати такі системи керування:

- внутрішню;

- зовнішню;

- змішану.

8.3.2. Керування ліфтом повинне здійснюватися за допомогою кнопок або інших пристроїв.

Вони повинні бути розміщені в корпусах з метою виключення доступу користувачів до деталей, які перебувають під струмом.

Завантажити