НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві

Місце Герба України

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Державний нормативний акт про охорону праці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

м. Київ

Державний нормативний акт про охорону праці

Затверджено

наказом Державного комітету України

по нагляду за охороною праці

від _19 02 97 № 31_

число місяць рік № наказу

ДНАОП 1.2.00-1.15-97

Правила безпеки у ливарному виробництві

м. Київ

Передмова

Правила безпеки у ливарному виробництві розроблені Державним науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній та металургійній промисловості з урахуванням зауважень та пропозицій металургійних підприємств, науково-дослідних та проектних інститутів України, органів державного нагляду.

На розгляд та затвердження Правила внесені Міністерством промисловості України.

Порядок та строки приведення діючих ливарних цехів (дільниць) у відповідність до вимог цих Правил визначаються керівниками підприємств за узгодженням з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці України.

Ці Правила опрацьовані замість чинних Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві машинобудівної промисловості, що були затверджені 19.01.58 ЦК профспілки робітників машинобудування.

@ Передруковувати заборонено

Держнаглядохорони України

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4. ОБЛАДНАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПЛАВИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 

4.1. Вагранки 

4.2. Полуменеві печі 

5. ПІДГОТОВКА МЕТАЛЕВОЇ ШИХТИ 

6. СУМІШЕПРИГОТУВАННЯ 

7. ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМ І СТЕРЖНІВ 

8. ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ МОДЕЛЕЙ 

9. РОЗЛИВАННЯ МЕТАЛУ. ЗАЛИВАННЯ ФОРМ 

10. ВИБИВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА ОБРУБУВАННЯ ЛИТВА 

11. ВИЛИВАННЯ В МЕТАЛЕВІ ФОРМИ. ВІДЦЕНТРОВЕ ВИЛИВАННЯ. ВИЛИВАННЯ ПІД ТИСКОМ 

12. ТОЧНЕ ВИЛИВАННЯ ПО МОДЕЛЯХ, ЩО ВИПЛАВЛЮЮТЬСЯ 

13. ВИЛИВАННЯ В ОБОЛОНКОВІ ФОРМИ 

14. ПЛАВКА І ВИЛИВАННЯ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ, ПРИСАДКА МАГНІЮ У ЧАВУН 

14.1. Плавка і виливання магнієвих сплавів. 

14.2. Присадка магнію в чавун 

15. РАФІНУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ 

ДНАОП 1.2.00-1.15-97

Правила безпеки у ливарному виробництві

Дата введення__01 07 97__

число місяць рік

Дані Правила розповсюджуються на всі ливарні та труболиварні цехи (дільниці) підприємств і організацій Міністерства промисловості України, які проектуються, будуються, реконструюються, або є в діючому стані та на ті, що знаходяться в ремонті, а також на підприємства з проектування та виготовлення обладнання для них незалежно від форм власності та видів діяльності цих підприємств.

Правила встановлюють вимоги щодо безпечного обслуговування, експлуатації та ремонту обладнання і агрегатів ливарних та труболиварних цехів (дільниць), безпечного виконання усіх операцій під час підготовки металевої шихти; приготування сумішей; виготовлення форм і стержнів; виготовлення дерев'яних моделей; розливки металу та під час заливання форм; вибивання, очищення та обрубування виливків; виливання в металеві форми, відцентрового виливання та виливання під тиском; при точному виливанні по виплавлених моделях; виливанні в оболонкові форми; при плавленні та виливанні магнієвих сплавів і присадці магнію до чавуну; при рафінуванні алюмінієвих сплавів.

Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх осіб, пов'язаних з проектуванням, будівництвом, монтажем, експлуатацією та ремонтом ливарних та труболиварних цехів (дільниць),проектуванням та виготовленням обладнання для них. Ці особи повинні знати і дотримуватися вказаних Правил та керуватися ними в практичній роботі.

Закон України "Про охорону праці". К.:1995р.

ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджені Держнаглядохоронпраці України 16.12.93. Наказ № 128.

ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджені Держнаглядохоронпраці України 18.04.94. Наказ № 104.

ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 9.01.90.

ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71.

ДНАОП 0.00-1.15-71. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69). Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 5.03.71.

ДНАОП 0.00-1.17-92. Єдині правила безпеки при вибухових роботах. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР. Зміни внесені Держнаглядохоронпраці України 31.03.94. Наказ № 28.

ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві. Затверджені Держпроматомнагляд СРСР 26.12.90. Постанова № 3.

ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84. Зміни: 1988.

ДНАОП 0.00-1.24-93. Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору. Затверджені Держнаглядохоронпраці України 29.10.93. Наказ № 105.

ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про прийняття в експлуатацію виробничих об'єктів. Затверджено Кабінетом Міністрів України 5.08.92. Постанова № 449.

ДНАОП 0.00-4.05-93. Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органом дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації. Затверджено Кабінетом Міністрів України 6.10.93. Постанова № 831.

ДНАОП 0.00-4.08-94. Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затверджено Кабінетом Міністрів України 2.03.94. Постанова № 135.

ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 4.04.94. Наказ № 30. Зареєстровано: Мінюстом України 12.05.94 № 95/304.

ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці. Затверджені Держнаглядохоронпраці України 1.03.94. Наказ № 16.

ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 16.03.94. Наказ № 19. Зареєстровано: Мінюстом України 12.05.94 № 94/303.

ДНАОП 0.00-4.15-85. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено ВЦРПС, Держкомпраці СРСР 5.12.85.

ДНАОП 0.00-4.20-94. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Затверджено Кабінетом Міністрів України 23.06.94. Постанова № 431.

ДНАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах. Затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 7.05.74.

ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджений Держнаглядохоронпраці України 11.10.93. Наказ № 94. Зареєстрований Міністром України 20.10.94. № 154.

ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 30.11.93. Наказ № 123. Зареєстровано: Мінюстом України 23.12.93. № 196.

ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 21.12.93. Наказ № 132. Зареєстровано: Мінюстом України 7.02.94, № 20/229.

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені 14.06.95 в.о. начальника Управління Державної пожежної охорони МВС України, введені в дію 01.09.95 наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 440.

ДНАОП 0.03-1.23-82. Санітарні правила для підприємств чорної металургії № 2527-82. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1982.

ДНАОП 0.03-1.24-82. Санітарні правила для підприємств кольорової металургії № 2528-82. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1982.

ДНАОП 0.03-3.01-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71. Затверджено Мінохорони здоров'я, 1971.

ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР 31.03.94. Наказ № 45. Зареєстровано: Мінюстом України 21.06.94, № 136/345.

ДНАОП 0.05-3.01-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних та металообробних виробництв. Затверджено Держкомпраці СРСР, 1980.

ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв. Затверджено Держкомпраці СРСР, 1980.

ДНАОП 0.05-5.01-83. Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено Держкомпраці СРСР 24.05.83.

НАОП 1.2.00-1.01-87. Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 15.05.87.

НАОП 1.2.00-4.02-90. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР. Затверджено Держпроматомнаглядом СРСР та Мінметом СРСР 23.05.90.

НАОП 1.2.10-1.03-79. Правила безпеки у сталеплавильному виробництві. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР та Мінчорметом СРСР 6.02.79 зі змінами у 1979, 1982, 1989 р.р.

НАОП 1.2.10-1.04-77. Правила безпеки у прокатному виробництві. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР 26.07.77.

НАОП 1.2.10-1.09-87. Правила безпеки при заготівлі та переробці брухту і відходів чорних металів. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР 31.03.87.

НАОП 1.2.10-1.10-86. Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86). Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР 18.03.86 зі змінами 1989р.

НАОП 1.2.10-1.11-89. Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР10.04.89.

НАОП 1.2.10-1.13-79. Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1979.

НАОП 1.2.10-1.14-86. Правила пожежної безпеки для підприємств чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР 17.04.86.

НАОП 1.2.10-2.01-79. ОСТ 14.55-79. Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1979.

НАОП 1.2.10-5.08-77. Тимчасова інструкція з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Мінчормету УРСР. Затверджено Держгіртехнаглядом УРСР 19.02.77.

НАОП 1.2.20-1.04-76. Правила безпеки при виробництві алюмінію. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінкольорметом СРСР 25.05.76 зі змінами 1984 р.

НАОП 1.2.20-2.01-86. ОСТ 48.279-86. Бірочна система при експлуатації устаткування. Основні положення. Порядок застосування. Затверджено Мінкольорметом СРСР, 1986.

НАОП 1.4.10-1.02-83. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів. Затверджено Мінхіммашом СРСР 5.07.83.

НАОП 1.4.10-1.03-85. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів. Затверджено Мінхіммашом СРСР 8.07.85.

НАОП 1.4.10-1.05-86. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві підприємств хімічного машинобудування. Затверджено Мінхіммашом СРСР 6.06.86.

НАОП 1.4.10-1.06-85. Правила з охорони праці для деревообробних цехів (ділянок). Затверджено Мінхіммашом СРСР 5.05.85.

НАОП 1.4.10-1.24-58. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві машинобудівної промисловості. Затверджено ЦК профспілки робітників машинобудування 19.01.58.

НАОП 1.4.20-2.14-83. ОСТ 2.489-17-83. Устаткування для ливарного виробництва. Ергономічна оцінка. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1983.

НАОП 1.4.20-2.18-83. ОСТ 2.Н89-19-83. Ливарне виробництво. Заливання металу в форми. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1983.

НАОП 1.4.20-2.19-83. ОСТ 2.Н89-24-83. Ливарне виробництво. Виготовлення заготівок методом безперервного лиття. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверсатопромом СРСР, 1983.

НАОП 1.4.20-2.20-84. ОСТ 2.Н89-25-84. Ливарне виробництво. Виготовлення металевих модельних комплектів. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1984.

НАОП 1.4.20-2.21-84. ОСТ 2.Н89-26-84. Ливарне виробництво. Виготовлення дерев'яних модельних комплектів. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1984.

НАОП 1.4.20-2.24-82. ОСТ 2.Н89-14-82. Виготовлення сумішей. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1982.

НАОП 1.4.20-2.25-83. ОСТ 2.Н89-15-83. Ливарне виробництво. Підготовка шихтових матеріалів. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1983.

НАОП 1.4.20-2.26-83. ОСТ 2.Н89-16-83. Ливарне виробництво. Плавка металів і сплавів. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1983.

НАОП 1.4.20-2.27-81. ОСТ 2.Н89-11-81. Ливарне виробництво. Виготовлення, фарбування і сушіння форм. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1981.

НАОП 1.4.20-6.03-88. РД 2.Н89-20-88. Ливарне виробництво. Очищення, обрубування і зачищення виливків. Вимоги безпеки. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1988.

НАОП 1.4.20-6.04-88. РД 2.Н89-22-88. Ливарне виробництво. Виготовлення виливків і форм та видавлення стержнів. Вимоги охорони праці. Затверджено Мінверстатопромом СРСР, 1988.

Правила будови електроустановок (ПУЕ).

ДБНА 3.1-3-94. Прийняття до експлуатації об'єктів, закінчених будівництвом. Основні положення. Затверджено постановою Держкоммістобудівництва України від 05.10.94р., № 48.

Інструкція щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків — РД-7-1Э-91, узгоджено Держпроматомнаглядом СРСР 11.11.91.

СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное освещение. Затверджено Держбудом СРСР, 1979.

СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Затверджено Держбудом СРСР 7.05.84.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Взамен ГОСТ 12.1.005-76.

ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.2.007.9-88. ССБТ. Оборудование электротермическое. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.026.9-93. ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкциям. Взамен ГОСТ 12.2.026.0-77, ГОСТ 12.2.026.1-80 — ГОСТ 12.2.026.21-85.

ГОСТ 12.2.046.0-90. ССБТ. Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.093-83, ГОСТ 12.2.046-80.

ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.062-81. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (СТ СЭВ 2696-80).

ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 3951-82).

ГОСТ 12.3.027-92. ССБТ. Работы литейные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.028-82. ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. Взамен ГОСТ 15548-70.

ГОСТ 12.4.121-83. ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия. Взамен ГОСТ 10182-78.

ГОСТ 481-80. Паронит и прокладки из него. Технические условия.

ГОСТ 1639-93. Лом и отходы цветных металлов. Общие технические условия. Взамен ГОСТ 1639-78.

ГОСТ 2787-86. Металлы черные вторичные. Общие технические условия.

ГОСТ 15595-84Е. Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия.

ДСТУ 2740-94. Виробництво виливків у металевих формах методом безперервного лиття. Вимоги безпеки.

3.1. Проектування, будівництво та реконструкція ливарних цехів (дільниць) та їх обладнання повинні виконуватися у відповідності до діючих санітарних норм і правил, нормами технологічного проектування, з вимогами цих Правил у розділах про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці ДНАОП 0.00-4.20-94.

3.2. Приймання до експлуатації закінчених будівництвом (реконструкцією) ливарних цехів (дільниць) треба проводити відповідно до вимог Положення про порядок приймання до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів за державним замовленням, затвердженого Кабінетом Міністрів України; ДБНА 3.1-3-94 "Приймання до експлуатації об'єктів, закінчених будівництвом. Основні положення"; Положення про приймання до експлуатації виробничих об'єктів ДНАОП 0.00-4.02-92.

3.3. Запровадження в експлуатацію нових та реконструйованих об'єктів ливарних цехів, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

3.4. На основі цих Правил повинні бути складені або переглянуті у встановленому порядку інструкції:

з охорони безпеки для робітників відповідно до кожної професії;

технологічні;

з технічного обслуговування, експлуатації та ремонту обладнання;

з пожежної безпеки;

посадові для спеціалістів.

Інструкції з охорони безпеки повинні бути складені відповідно до вимог технологічних інструкцій та цих Правил, Порядку розробки та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, діючих на підприємстві, що затверджений Держнаглядохоронпраці України.

3.5. Обладнання та експлуатація мартенівських та електросталеплавильних печей, конверторів повинні відповідати вимогам Правил безпеки у сталеплавильному виробництві, що діють на підприємствах металургійної промисловості.

3.6. Електрообладнання та пристрої ливарного виробництва повинні відповідати вимогам Правил будови електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ та ПТБ), Правилам техніки безпеки при експлуатації електричних станцій та підстанцій.

3.7. Експлуатація вантажопідіймальних пристроїв ливарних цехів повинна проводитися в точній відповідності до діючих Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3.8. Експлуатація металообробного устаткування повинна відповідати Правилам безпеки у прокатному виробництві, а також Правилам техніки безпеки та виробничої санітарії при холодній обробці металів у машинобудівній промисловості.

3.9. Усім робітникам під розписку повинні бути видані інструкції з безпеки праці за їх спеціальністю. Крім того, ці інструкції повинні знаходитись також на робочіх, чи у спеціально виділених місцях.

Інструкції з безпеки праці та технологічні треба переглядати не рідше одного разу на 5 років, а також при зміні технологічного процесу (умов праці), застосуванні нових видів устаткування, у вибухово- та пожежонебезпечних виробництвах — не рідше одного разу на 3 роки.

3.10. Всі робітники при влаштуванні на роботу повинні проходити вступний інструктаж з питань охорони праці.

Одночасно вони повинні бути ознайомлені під розписку про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які ще не усунені, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

Організація навчання безпечним прийомам праці, інструктаж, перевірка знань працюючих повинні відповідати вимогам Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці, що затверджені Держнаглядохоронпраці України.

3.11. Робітники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою чи там, де необхідний фаховий відбір, повинні пройти попереднє, спеціальне навчання і один раз на рік — перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт затверджено Держнаглядохоронпраці України.

3.12. Робітники ливарних цехів повинні щокварталу проходити повторний інструктаж з питань охорони праці. Робітники, які суміщають кілька спеціальностей, одержують інструктаж відповідно до кожної з них.

3.13. Позаплановий інструктаж проводять при введені в чинність нових чи перероблених у встановленому порядку нормативних актів про охорону праці, при зміні технологічного процесу, при порушенні робітником нормативних актів про охорону праці, а також з вимоги робітників органів Державного нагляду за охороною праці, вищої господарчої організації чи Державної виконавчої влади.

Дані про проведення інструктажів записуються до особової картки інструктажу робітника чи до журналу реєстрації інструктажів з охорони праці.

3.14. Порядок допущення до роботи, навчання та перевірки знань персоналу, пов'язаного з обслуговуванням електроустановок, повинен відповідати вимогам ПТЕ і ПУЕ.

3.15. Порядок допущення до роботи, навчання та перевірки знань персоналу, пов'язаному з експлуатацією та обслуговуванням вантажопідіймальних машин, посудин, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам регламентуючих правил безпеки.

3.16. Посадові особи згідно з Переліком, що затверджений Держнаглядохоронпраці України, ще до початку виконання обов'язків та періодично один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання, а також перевірку знань з охорони праці в органах галузевого чи регіонального управління охороною праці за участю представників органів державного нагляду та профспілок.

Завантажити