НПАОП 0.00-4.08-94 Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2 березня 1994 р. N 135

Київ

Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

 

 

Відповідно до статті 34, 35 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Державному комітетові по нагляду за охороною праці до 1 квітня 1994 р. затвердити за погодженням з іншими органами державного нагляду за охороною праці Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Це Положення є обов'язковим для виконання усіма центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

2. Установити, що державні стандарти безпеки праці, які є державними нормативними актами про охорону праці, затверджуються Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації за погодженням з Державним комітетом по нагляду за охороною праці або іншим органом державного нагляду за охороною праці, до компетенції якого належить об'єкт стандартизації.

Роботи щодо опрацювання проектів стандартів безпеки праці включаються до плану державної стандартизації лише за умов визнання доцільності цих робіт відповідним органом державного нагляду за охороною праці та погодження з ним питання про призначення організації-розробника даного стандарту.

3. Фінансування робіт щодо опрацювання (перегляду) державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці здійснювати за рахунок державного, галузевих фондів охорони праці та інших джерел.

4. Міністерствам, відомствам, а також концернам, корпораціям та іншим об'єднанням підприємств, створеним за галузевим принципом:

визначити до 1 травня 1994 р. базові організації, які будуть займатися нормотворчою діяльністю з питань охорони праці, зміцнивши їх відповідними фахівцями;

опрацювати і затвердити до 1 липня 1994 р. за погодженням з Державним комітетом по нагляду за охороною праці галузеві плани розроблення (перегляду) нормативних актів про охорону праці на 1995 рік і на перспективу.

5. Державному комітетові по нагляду за охороною праці скласти до кінця 1994 року зведений план опрацювання, перегляду, затвердження та видання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів на 1995 рік та на перспективу і разом з органами державного санітарного, пожежного нагляду і Державним комітетом з ядерної та радіаційної безпеки забезпечити виконання запланованих робіт.

6. Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному комітетові у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження забезпечити виконання замовлень органів державного нагляду за охороною праці, міністерств, відомств на видання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

 

 

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Завантажити