НПАОП 01.41-1.11-10Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем

До роботи з електроінструментом ІІ і ІІІ класів допускаються працівники, які мають І групу з електробезпеки.

Класи електроінструменту за умовами безпеки прийнято згідно з підпунктом 6.7.1 пункту 6.7 розділу 6 НПАОП 40.1-1.21-98.

Підключення (відключення) допоміжного устаткування (трансформаторів, захисно­вимикальних пристроїв тощо) до мережі, його перевірка, а також усунення несправностей повинні проводити спеціально підготовлені працівники з групою з електробезпеки не нижче ІІІ.

4.6.4. Для живлення світильників в особливо небезпечних приміщеннях та у приміщеннях з підвищеною небезпекою слід застосовувати напругу не вище ніж 12 В і 42 В відповідно.

Забороняється для зниження напруги живлення електросвітильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати.

Вилки напругою 12 і 42 В не повинні підходити до розеток 127 і 220 В.

4.6.5. Для створення безпечних умов праці перед початком робіт з електроінструментом і переносними електричними світильниками необхідно в присутності працівника проводити перевірку:

а) комплектності та надійності кріплення деталей;

б) шляхом зовнішнього огляду справності кабелю (шнура), його захисної трубки та штепсельної вилки, цілісності ізоляційних деталей корпусу, рукоятки та кришок щіткотримачів;

в) наявності захисних кожухів та їх справності;

г) надійності роботи вимикача;

ґ) задовільної роботи на холостому ходу.

Забороняється видавати для роботи електроінструмент, який не відповідає хоча б одній з перелічених вимог, або електроінструмент з простроченою датою періодичної чергової перевірки.

Безпосереднє зіткнення проводів і кабелів з металевими гарячими, вогкими та масляними поверхнями або предметами не дозволяється. У разі виникнення будь-яких несправностей робота з електроінструментом або переносними електричними світильниками негайно припиняється.

4.6.6. Для створення безпечних умов праці електроінструмент, переносні електричні світильники і допоміжне устаткування до них підлягають періодичній перевірці та випробуванням у строки, встановлені для них НПАОП 40.1-1.21-98. Періодичні випробування машин, інструментів та світильників здійснює спеціально закріплений персонал з групою з електробезпеки не нижче ІІІ.

4.6.7. У разі раптової зупинки електроінструменту (зникнення напруги, заклинювання рухомих частин тощо) він має бути вимкнений вимикачем. Під час перенесення електроінструменту з одного робочого місця на інше, а також під час перерви у роботі та після її закінчення електроінструмент обов’язково має бути відключений від мережі штепсельною вилкою.

4.6.8. Для створення безпечних умов праці працівникам, які користуються електроінструментом, забороняються:

а) передавати електроінструмент особам, які не мають права з ним працювати;

б) розбирати і ремонтувати електроінструмент (кабель, штепсельні з’єднання та інші частини) самочинно, якщо ці роботи не входять до їх службових обов’язків;

в) натягувати, перекручувати та перегинати кабель електроінструменту або торкатися різального інструменту під час його обертання;

г) вилучати стружку або тирсу під час роботи до повної зупинки електроінструменту;

ґ) працювати з електроінструментом з приставних драбин. Для виконання цих робіт повинні встановлюватися міцні риштування або помости;

д) залишати електроінструмент без нагляду та приєднаним до електромережі.

4.7. Виконання ремонтних робіт на насосних станціях із застосуванням вантажопідіймальних механізмів і пристроїв

4.7.1. Вантажопідіймальні механізми (крани, талі, лебідки), знімні вантажозахоплювальні пристрої (гаки, грейфери, кліщові захвати тощо), змінні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, захвати, траверси тощо) та тару необхідно експлуатувати та зберігати з дотриманням вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

4.7.2. Місце установлення вантажопідіймальних механізмів та режим їх роботи повинні відповідати проекту проведення робіт (ППР) на монтаж або ремонт обладнання.

Місце роботи вантажопідіймального механізму повинно визначатися так, щоб був забезпечений простір, необхідний для огляду робочої зони та для маневрування.

4.7.3. Вантажно­розвантажувальні роботи, монтаж, демонтаж обладнання насосної станції, які здійснюються за допомогою вантажопідіймальних механізмів, а також стропування вантажів повин­ні виконувати працівники, спеціально навчені та атестовані відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01-07 і які мають про це запис у посвідченні про перевірку знань.

4.7.4. Суб’єкт господарювання призначає працівника, відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, і працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою, відповідно до вимог Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94).

4.7.5. Усі працівники, які не мають прямого відношення до робіт з піднімання та переміщування вантажів у небезпечній зоні, де такі роботи проводяться, повинні бути виведені з цієї зони.

4.7.6. У разі переміщування вантажу в горизонтальному напрямі необхідно спочатку підняти його не менше ніж на 0,5 м вище предметів, що можуть трапитися на його шляху.

4.7.7. Забороняється залишати вантаж у підвішеному положенні, а також піднімати та переміщувати працівників вантажопідіймальними механізмами, які для цього не призначені.

4.7.8. Працівники завжди повинні стояти осторонь від вантажу і не перебувати під вантажем, який опускається або піднімається.

4.7.9. У разі несправності механізму, коли неможливо опустити піднятий вантаж, небезпечну зону проведення робіт необхідно обгородити і вивісити застережні знаки безпеки «ОБЕРЕЖНО! НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА».

4.7.10. Корпуси електрообладнання талів необхідно заземлювати.

Корпус кнопкового апарата керування таля, що керується з підлоги, повинен бути або виконаний з ізоляційного матеріалу, або заземлений не менше ніж двома провідниками. Як один із заземлювальних провідників може бути використаний тросик, на якому підвішено кнопковий апарат.

4.7.11. Пускові апарати ручного керування талями необхідно підвішувати на сталевих тросиках такої довжини, щоб можна було керувати механізмом, перебуваючи на безпечній відстані від вантажу, що піднімають.

У разі розміщення апарата керування нижче ніж 0,5 м від рівня підлоги його необхідно підвішувати на гачок, закріплений на тросику на висоті 1-1,5 м.

4.7.12. Механізм піднімання ручних талів необхідно оснащувати автоматичним вантажоупорним гальмом. Гальмо повинно забезпечувати плавне опускання вантажу під час обертання тягового колеса під дією сили тяги та автоматичне зупинення вантажу у разі припинення дії сили тяги.

4.7.13. Забороняється закріплювати ручні талі до трубопроводів та до їхніх підвісок.

4.7.14. Електричні талі необхідно обладнати кінцевими вимикачами — для автоматичного зупинення механізму піднімання вантажозахоплювального органу. Кінцеві вимикачі повинні встановлюватися так, щоб у разі піднімання без вантажу після зупинення вантажозахоплювального органу відстань між ним та упором була не менше ніж 50 мм.

Забороняється під час піднімання вантажу електричними талями доводити обойму гака до кінцевого вимикача та користуватися ним для автоматичного зупинення.

4.7.15. Під час монтажу, демонтажу електротехнічного, гідротехнічного устаткування насосних станцій, ремонту, реконструкції та інших робіт, які виконуються на висоті, працівники повинні дотримуватися правил з охорони праці згідно з НПАОП 0.00-1.15-07.

4.7.16. Стропувати слід лише той вантаж, маса якого не перевищує граничних навантажень стропів та вантажопідіймального механізму.

Стропувати вантажі необхідно справними інвентарними стропами або спеціальними вантажозахоплювальними пристроями, які мають клейма або бирки з позначенням номера, дати виготовлення та вантажопідйомності.

Роботи зі стропування вантажів дозволяється виконувати особам, які пройшли відповідне навчання і мають посвідчення стропальника відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.09.95 № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95).

Стропування вантажів, які не мають спеціальних пристроїв і місць для стропування (петлі, цапфи, рими), слід виконувати за технологічними картами або після проведення відповідного інструктажу з стропувальниками.

4.7.17. Стропувати електрообладнання слід за спеціальні пристрої (дуги, цапфи, рим­болти) або за спеціально визначені місця.

4.7.18. Підправляти вантажозахоплювальні пристрої в місцях зачіплювання обладнання або намагатися урівноважити його в процесі переміщення забороняється.

4.7.19. У разі виявлення будь-якої несправності обладнання (зсунення стропа, розриву дротів стропа) вантаж слід опустити і лише після усунення несправності піднімати його.

4.7.20. Знімати стропи з обладнання та підіймального механізму слід після того, як обладнання буде встановлене в стійке положення, а в разі потреби — закріплене.

4.7.21. Обслуговування освітлювальних пристроїв, розташованих на стелі машинних залів насосних станцій, з візків мостового крана слід провадити не менше ніж двома працівниками, один з яких має групу з електробезпеки ІІІ. Під час виконання робіт з використанням мостового крана ремонтникам має бути виданий наряд­допуск.

4.8. Компресори та посудини, що працюють під тиском:

4.8.1. Експлуатація компресорних установок насосних станцій повинна здійснюватися відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

До обслуговування компресорних установок допускається навчена за спеціальною програмою особа віком не менше 18 років, яка атестована і має відповідне посвідчення й групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

4.8.2. Роботодавець, який здійснює експлуатацію насосної станції, зобов’язаний забезпечити експлуатацію та утримання посудин, що перебувають під тиском, відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

4.8.3. Усі існуючі посудини, що працюють під тиском, повинні обліковуватися власниками насосних станцій у спеціальній книзі обліку й огляду посудин, яка зберігається в особи, що здійснює нагляд за такими посудинами на підприємстві.

4.9. Зварювальні роботи

Усі зварювальні та інші вогневі роботи, що проводяться на насосній станції, повинні здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности», НПАОП 40.1-1.21-98, НАПБ А.01.001-2004.

Начальник Відділу організації державного

нагляду в АПК та соціально­культурній сфері                                В. С.Ткачовhttp://www.sot.zp.ua

37Завантажити