НПАОП 01.41-1.11-10Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем

НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем http://www.sot.zp.ua

НПАОП 01.41-1.11-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

12.03.2010              м. Київ                     № 55

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2010 року за № 271/17566

Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станцій
водогосподарських систем

Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики від 01.04.99 № 55 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станцій у водогосподарських системах меліорації».

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально­культурній сфері департаменту організації державного нагляду Ткачову В. С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити зазначену інформацію на веб­сторінці Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.Голова Комітету                                                             С. О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

В. о. президента Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України                                                   В. БИКОВЕЦЬ

Президент Спілки орендарів і підприємців України                         Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України              В. К. ЧЕПУР

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України                                        С. БОГДАНОВ

Голова Державного комітету України по водному господарству                            В. СТАШУК

Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики                                     Л. В. ЛОСЮК

Голова Державного комітету ядерного регулювання України               О. А. МИКОЛАЙЧУК

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва                                                  О. КУЖЕЛЬ

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України —
головний державний санітарний лікар України                                                  О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Б. КОСТИНЮК

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                        В. НАДРАГА

Перший заступник керівника
cпільного представницького органу всеукраїнських профспілок
і профспілкових об’єднань                                                                                       Г. В. ОСОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду

12.03.2010 № 55

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2010 року за № 271/17566

ПРАВИЛА
безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем

І. Загальні положення

1.1. Вимоги Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем (далі — Правила) поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які організовують або здійснюють роботи з технічної експлуатації насосних станцій на водогосподарських системах меліорації і захисних спорудах (далі — суб’єкти господарювання), та на працівників, які виконують роботи, пов’язані з технічною експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом, налагоджуванням і випробуванням електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації та захисних споруд і роботи їх у технологічному режимі, виконання ремонтних робіт та вимоги до обслуговування насосних станцій у період, коли вони не задіяні в роботі.

1.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

бригада (за нарядом­допуском або розпорядженням) — два і більше працівники, включно з керівником робіт або наглядачем;

виїзний персонал — персонал (інженери, техніки, електромонтери, слюсарі тощо), що виїжджає для обслуговування закріпленої за ним насосної станції або групи насосних станцій, навчений і допущений до оперативного обслуговування та ремонту електротехнічного і гідромеханічного обладнання, який також бере участь у ліквідації наслідків аварії і відновленні нормального режиму роботи устаткування насосних станцій;

машини вантажопідіймальні — крани всіх типів, крани­екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, що підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і людей;

наряд­допуск — складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи;

оперативне обслуговування електроустановок — комплекс робіт, що включає: підтримання необхідного режиму роботи електроустановок; проведення перемикань, оглядів обладнання; підготовку до проведення ремонту (підготовку робочого місця, оформлення допуску); технічне обслуговування обладнання, передбачене виробничими інструкціями працівників;

працівники оперативні (чергові) — працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань: чергові інженери і техніки, начальник зміни, начальник насосної станції, чергові по насосній станції, машиністи насосних установок, члени оперативно-виїзних бригад;

працівники ремонтні — працівники (інженери, техніки, майстри, робітники), навчені й допущені до ремонту і технічного обслуговування електротехнічного устаткування, гідротехнічного і гідромеханічного обладнання, а також до ремонту і обслуговування пристроїв автоматики, засобів захисту і вимірювання;

роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації,— виконання оперативними або оперативно-ремонтними працівниками самостійно таких робіт на закріпленій за ними дільниці протягом робочої зміни, які не потребують оформлення наряду-допуску або розпорядження;

розпорядження — завдання на безпечне виконання роботи, яке реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання;

технічне обслуговування електротехнічних установок і гідротехнічного обладнання — робота або комплекс робіт з підтримання роботоздатності установок, обладнання під час використання їх за призначенням, у стані готовності в період, коли вони не задіяні в роботі, або з метою їх тривалого зберігання під час консервації. Технічне обслуговування установок і обладнання включає також випробування обладнання і пристроїв, підтягування контактних з’єднань, болтів фланцевих з’єднань і сальників тощо, налагоджування, регулювання обладнання та засобів вимірювання, доливання мастила, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо.

Частину робіт, пов’язаних з технічним обслуговуванням електротехнічних установок і гідротехнічного обладнання, виконують чергові працівники насосної станції відповідно до посадових інструкцій.

Скорочення, терміни, визначення, що стосуються безпечної експлуатації електроустановок, які вживаються у цих Правилах, наведені у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98).

ІІ. Вимоги до безпечної експлуатації насосних станцій

2.1. Загальні вимоги:

2.1.1. Роботодавець зобов’язаний створити на робочих місцях у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

2.1.2. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

2.1.3. Працівники, які здійснюють технічну експлуатацію насосних станцій, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.10.2009 № 169, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.11.2009 за № 1017/17033 (далі — НПАОП 0.00-3.08-09).

2.1.4. Під час виконання робіт, не пов’язаних з експлуатацією електротехнічного устаткування та гідромеханічного обладнання насосних станцій, необхідно керуватися відповідними правилами, нормами, інструкціями та іншими чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

2.2. Вимоги до територій та будівель насосних станцій:

2.2.1. Території та будівлі насосних станцій повинні відповідати вимогам чинних державних будівельних норм, будівельних норм і правил, Правил пожежної безпеки України, санітарних норм проектування.

2.2.2. Нагляд за технічним станом і експлуатацією виробничих будівель і споруд насосної станції здійснюється відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

2.2.3. Будівлі насосної станції на березі водойми чи річки повинні бути захищені від паводків і віт­рових нагонів води.

2.2.4. Територія насосної станції повинна бути вирівняна та спланована так, щоб забезпечити відведення поверхневих вод до водостоків.

2.2.5. На території насосної станції повинні бути влаштовані під’їзд до будівлі насосної станції та пішохідні доріжки. Під’їзди й пішохідні доріжки повинні систематично очищатися від бруду та снігу, а в темну пору доби освітлюватися.

Ширина пішохідної доріжки повинна бути не менше ніж 1,0 м.

2.2.6. На території насосної станції повинні бути встановлені таблички із зазначенням номерів телефонів рятувальних служб найближчого населеного пункту та підприємства, якщо такі є, а також порядку виклику пожежної охорони, місць розміщення засобів пожежогасіння, схеми розташування будівель, гідрантів.

2.2.7. Колірна обробка виробничих приміщень і фарбування устаткування повинні відповідати вимогам СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий».

2.2.8. Підлога в приміщеннях повинна бути щільною, мати тверде покриття з рівною поверхнею, зручною для чищення та ремонту, і не повинна бути слизькою або джерелом утворювання пилу.

2.2.9. У дверних прорізах виробничих та допоміжних приміщень не повинно бути порогів та виступів, двері повинні відчинятися назовні.

2.2.10. Території відкритих розподільчих устаткувань (далі — ВРУ) і трансформаторних підстанцій повинні бути огороджені зовнішньою огорожею заввишки 1,8-2 м.

На вхідних хвіртках огороджень ВРУ та трансформаторних підстанцій повинен бути прикріплений попереджувальний знак: «ОБЕРЕЖНО! ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА».

2.2.11. Монтажні перекриття, канали і люки всіх виробничих приміщень на проїздах, проходах і на ділянках складування вантажів повинні мати тверде і стійке покриття.

2.2.12. Вимощення навколо будівель і споруд, дороги, проїзди, тротуари, водостічні труби й лотоки слід утримувати у справному стані. Місця переходів через канали або траншеї повинні бути облаштовані безпечними пішохідними проходами згідно з вимогами ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 12.4.059-89).

2.2.13. Стічні канали й приямки, потерни для відведення води з поверхні підлоги заглиблених приміщень повинні утримуватися в справному стані і забезпечувати повне відведення води.

Кришки і кромки люків колодязів у приміщеннях повинні бути на одному рівні з підлогою.

2.2.14. Усі проходи, проїзди, входи і виходи як усередині виробничих приміщень і споруд, так і ззовні, на прилеглій до них території, повинні бути добре освітленими, вільними і безпечними для руху робітників та транспорту.

2.2.15. Сходи, площадки, переходи та поручні завжди повинні бути у справному стані.

Металеві площадки, східці виготовляються з рифленої сталі. Якщо частину поручнів на період ремонту знімають, то після закінчення роботи поручні потрібно негайно встановити на місце і закріпити.

2.2.16. Отвори в перекриттях і прорізи сходових кліток насосної станції, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільним міцним настилом або мати огорожу згідно з вимогами ГОСТ 12.4.059-89. Відкриті отвори в стінах також необхідно огороджувати.

2.2.17. Зберігати у виробничих приміщеннях і машинних залах насосної станції бензин, мастильні матеріали, гас, спирт, нітрофарби та інші вогненебезпечні та легкозаймисті матеріали забороняється. Зазначені матеріали слід зберігати у спеціальному складі або коморі за межами виробничих приміщень. На зовнішньому боці дверей цих приміщень, а також всередині їх повинні бути прикріплені заборонні знаки «ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ВІДКРИТИМ ВОГНЕМ» і «ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПАЛИТИ» згідно з ГОСТ 12.4-026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки без­опасности».

2.2.18. У виробничих приміщеннях, машинних залах насосної станції повинні бути встановлені металеві ящики з кришками, які можна закривати, окремо для чистого та промасленого обтирального матеріалу. Промаслений обтиральний матеріал з ящиків слід прибирати щоденно та при напов­ненні 2/3 об’єму ящика.

2.2.19. Виробничі ділянки насосних станцій повинні бути обладнаними санітарно­побутовими приміщеннями (гардеробними, душовими, приміщеннями для обігрівання та відпочинку працівників, туалетами).

Усі працівники повинні бути забезпечені питною водою, якість якої має відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

2.2.20. Насосні станції повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), і Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за № 1230/11510 (НАПБ В.01.034-2005/111).

2.3. Вимоги до виробничого устаткування та безпечного його розміщення

2.3.1. Виробниче устаткування насосних станцій повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.2.007.0-75), ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.064-81 «Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.063-81 «ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности», Державним санітарним нормам і правилам захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.96 за № 488/1513 (ДСанПіН 239-96), експлуатаційної документації заводів­виробників і бути безпечним під час його монтажу, експлуатації, ремонту та зберігання.

Під час експлуатації виробничого устаткування повинні виконуватися вимоги, викладені в документації з експлуатації електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій.

2.3.2. Для запобігання аваріям та нещасним випадкам, з метою дотримання нормативно-правових актів з питань охорони праці роботодавець, який здійснює експлуатацію насосної станції, повинен забезпечити:

а) дотримання будівельних норм і правил щодо розміщення виробничого устаткування та нормованих проходів і під’їздів до нього;

б) огородження небезпечних місць розміщення машин і механізмів, електротехнічних установок, а також зон виробничих ділянок, устаткування насосної станції запобіжними та блокувальними пристроями для захисту від самовільного вмикання, огородження каналів, колодязів, люків, ям, різних отворів та робочих місць, розміщених на висоті;

в) встановлення (нанесення) знаків безпеки і установлення сигналів, що попереджують працівника про необхідність дотримання вимог правил безпеки під час технологічного процесу і правил експлуатації виробничого устаткування та вантажопідіймальних машин;

г) застосування огороджувальних пристроїв для захисту працівника від випадкового зіткнення з рухомими частинами машин і механізмів, небезпечними за напругою струмовідними частинами устаткування;

ґ) нанесення на виробниче устаткування і комунікації розпізнавального пофарбування і знаків безпеки.

Знаки безпеки слід розмістити так, щоб їх було добре видно, вони мають контрастно виділятися на навколишньому фоні та бути у полі зору людей, для яких вони призначені, але при цьому не відволікати увагу працівників, а також самі по собі не становити небезпеки.

2.3.3. Органи керування виробничим устаткуванням повинні розміщуватися у робочій зоні відповідно до вимог ГОСТ 12.2.064-81 і мати написи або символи згідно з ГОСТ 12.4.040-78* «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения».

2.3.4. Пульти і пости керування, вмонтовані в корпус устаткування, повинні бути розташовані на відстані не більше ніж 1–1,2 м від постійного робочого місця. Органи керування повинні бути над рівнем підлоги (майданчика) на висоті в межах від 0,7 м до 1,6 м — під час обслуговування стоячи і на висоті від 0,6 м до 1,2 м — під час обслуговування сидячи (залежно від габаритів устаткування).

2.3.5. Рухомі й обертові частини машин і механізми, які розташовані на висоті менше ніж 2 м від рівня підлоги або робочих площадок, повинні мати надійну суцільну або сітчасту огорожу, що унеможливлює захоплення одягу обслуговуючих працівників. Розміри чарунок сітчастої огорожі мають бути не більше ніж 25 x 25 мм, і огорожа повинна бути розміщена на відстані понад 120 мм від рухомих частин устаткування.

Завантажити