01.Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послугиВ розділі визначаються два основні види діяльності:

одержування продукції рослинництва (01.1 “Рослинництво”);
одержування продукції тваринництва (01.2 “Тваринництво”), а також
рослинництво у поєднанні з тваринництвом (01.3 “Змішане сільське господарство”);
надання допоміжних послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту (01.4).

У групі 01.1 “Рослинництво” розрізняють:

основні культури, що вирощуються, зазвичай, за річним циклом: зернові, овочі або квіти тощо (01.11 та 01.12);
культури тривалого циклу вирощування: багаторічні насадження типу садів, виноградників, плантацій тощо (01.13).

У групі 01.2 “Тваринництво” види діяльності згруповані залежно від типу тварин, а не від виду продукції (м'ясо, молоко, шкіра тощо), при цьому не виділяються окремо утримання та випас тварин.
У групі 01.3 “Змішане сільське господарство” визначення основного виду діяльності має таку особливість: до цієї групи відносяться господарства, у товарній продукції яких частка рослинництва чи тваринництва не перебільшує 66%. І тільки у разі, якщо частка рослинництва чи тваринництва перевищує 66%, господарство буде класифіковане у групі 01.1 чи 01.2 відповідно. Такий підхід дає можливість уникнути частої зміни спеціалізації господарства.
У групі 01.4 класифікують надання послуг (виконання робіт), таких, як підготовка ґрунту, сівба, збирання врожаю тощо, які звичайно є складниками частиною діяльності господарства, можуть виконуватися окремими сільськогосподарськими одиницями, що працюють на користь третіх осіб, і в такому разі є допоміжними послугами в сфері рослинництва (01.41) чи тваринництва (01.42).
Діяльність з перероблення сільськогосподарської продукції не відноситься до сільськогосподарської діяльності, а відноситься до відповідних розділів переробної промисловості: 15 “Харчова промисловість”, 16 “Тютюнова промисловість”.


Цей розділ не включає:

підготовку ґрунту (земляні роботи, дренаж, облаштування рисових полів тощо) (див. секцію F “Будівництво”)
реалізацію сільськогосподарської продукції закупівельними організаціями та кооперативами (див. секцію G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”)

НПАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті
НПАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів
НПАОП 01.1-7.02-84 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве, эфиромасличные культуры. Требования безопасности
НПАОП 01.2-1.01-67 Техніка безпеки для робітників, якізайняті монтажем технологічного устаткування тваринницьких і птахівничих ферм
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. свинарство
НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. велика рогата худоба
НПАОП 01.2-1.11-12 Правила охорони праці у тваринництві. конярство
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
НПАОП 01.41-1.05-72 (ДНАОП 63.12-1.07-72) Правила з безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення в грунт аміачної селітри
НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві
НПАОП 01.41-1.11-10 Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем
НПАОП 01.41-1.11-99 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації
НПАОП 01.41-1.12-00 Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації
НПАОП 01.50-1.02-89 Правила з техніки безпеки при поводженні з мисливською рушницею в побуті та на полюванні
НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва