НПАОП 01.41-1.11-10Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем

4.1.5. Усі агрегати на насосній станції повинні бути пронумеровані.

На електродвигунах та механізмах, які вони приводять у дію, повинні бути нанесені стрілки, що вказують напрям обертання їх рухомих частин, а також написи з назвою і номером агрегату, до якого вони належать.

4.1.6. Якщо щит керування обертового механізму віддалений від самого механізму, то на період випробувань або налагодження механізму в безпосередній близькості від нього повинна бути змонтована кнопка аварійного відключення електродвигуна цього механізму. Біля аварійної кнопки повинен бути поставлений спостерігач, який за сигналом керівника робіт має відключити механізм.

Випробування електродвигуна спільно з виконавчим механізмом слід провадити з дозволу працівника, відповідального за експлуатацію насосної станції.

Про видачу та отримання цього дозволу робиться запис в оперативному журналі насосної станції.

Присутність сторонніх осіб, які не беруть участі у випробуванні, поблизу обертового механізму, який випробовується або налагоджується, забороняється.

Під час пуску обертового механізму, у тому числі під час його випробування, на ньому повинні бути встановлені всі пальці на напівмуфтах і всі огородження біля його рухомих частин.

4.1.7. Під час роботи, пов’язаної з доторканням до струмовідних або обертових частин елект­родвигуна та механізму, якому він надає рух, необхідно зупинити електродвигун і на його пусковому пристрої або на ключі керування повісити плакат «НЕ ВМИКАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ».

4.1.8. Під час роботи на електродвигуні напругою понад 1000 В або механізмі, якому він надає рух, якщо робота пов’язана з доторканням до струмовідних або обертових частин, з електродвигуна має бути знята напруга відповідно до підпункту 4.2.2 пункту 4.2 розділу 4 і підпункту 6.3.13 пункту 6.3 розділу 6 НПАОП 40.1-1.21-98.

Під час роботи на електродвигуні заземлення встановлюється на кабелі (з від’єднанням або без від’єднання від електродвигуна) або на його приєднанні в РУ. Під час роботи на механізмі, якщо вона не пов’язана з доторканням до обертових частин або якщо роз’єднана з’єднувальна муфта, заземлювати живильний кабель електропривода не потрібно.

Під час роботи на електродвигуні напругою до 1000 В або на механізмі, якому він надає рух (насосі, вентиляторі тощо), зняття напруги і заземлення струмовідних жил кабелю повинні виконуватися відповідно до підпунктів 4.2.6 і 4.2.7 пункту 4.2 розділу 4 та підпункту 4.6.7 пункту 4.6 розділу 4 НПАОП 40.1-1.21-98.

4.1.9. Електродвигун (обертова машина) повинен бути негайно відключений від мережі у таких випадках:

а) нещасний випадок (чи його загроза) з людиною;

б) поява диму, вогню або запаху горілої ізоляції з корпусу електродвигуна або його пускорегулювальної апаратури;

в) вібрація понад допустимі норми, яка загрожує виходом з ладу електродвигуна або механізму;

г) вихід з ладу привідного механізму;

ґ) нагрівання підшипників або контрольованих вузлів понад допустиму температуру, зазначену в інструкції заводу-виробника;

д) виникнення коротких замикань в електричній схемі;

е) значне зниження частоти обертання;

є) швидке зростання температури обмоток або сталі статора.

В експлуатаційній інструкції можуть бути зазначені й інші випадки, коли електродвигуни (обертові машини) повинні бути негайно вимкнені, а також указаний порядок усунення їх аварійного стану.

4.1.10. Операції, пов’язані з вимиканням та вмиканням електродвигунів напругою понад 1000 В пусковою апаратурою з приводами ручного керування, слід здійснювати, перебуваючи на ізолювальній основі, застосовуючи діелектричні рукавички.

4.1.11. Виводи обмоток і кабельні воронки електродвигунів повинні мати огородження, зняття якого потребує відкручування гайок або гвинтів. Обертові частини електродвигунів (контактні кільця, шківи, муфти, вентилятори) повинні бути огороджені.

Забороняється знімати огородження обертових частин електродвигунів під час їх роботи.

4.1.12. Обслуговувати щітковий апарат електродвигуна, який працює, дозволяється одноособово оперативному працівнику або виділеному для цього навченому працівнику з групою з елект­робезпеки ІІІ. У цьому разі необхідно дотримуватися таких заходів безпеки: працювати в головному уборі й застебнутому спецодязі, остерігаючись захвату його обертовими частинами машини; користуватися діелектричним взуттям або гумовими килимами; не торкатися руками одночасно до струмовідних частин двох полюсів або струмовідних і заземлених частин.

Кільця ротора допускається шліфувати на електродвигуні, що обертається, лише за допомогою колодок з ізоляційного матеріалу, застосовуючи захисні окуляри.

4.1.13. Під час роботи на електродвигуні заземлення може бути встановлене на будь-якій ділянці кабельної лінії, що з’єднує електродвигун з РУ (збіркою).

Якщо на відключеному електродвигуні роботи не провадять або їх перервано на кілька днів, то від’єднана від нього кабельна лінія має бути заземлена з боку електродвигуна. У тих випадках, коли перетин жил кабелю не дозволяє застосовувати переносні заземлення, допускається в електродвигунів напругою до 1000 В заземлювати кабельну лінію мідним провідником, перетин якого не менший від перетину жили кабелю, чи з’єднувати між собою жили кабелю та ізолювати їх. Таке заземлення і з’єднання жил кабелю слід враховувати в оперативному журналі нарівні з переносним заземленням.

4.1.14. Випробування електродвигуна спільно з виконавчим механізмом слід проводити з дозволу інженерно-технічного працівника, відповідального за експлуатацію насосної станції.

Про одержання цього дозволу робиться запис в оперативному журналі насосної станції.

4.1.15. Ремонт і налагоджування електросхем електроприводів, не з’єднаних з виконавчим механізмом, регулювальних органів і запірної арматури можна проводити за розпорядженням. Дозвіл на їх випробування дає працівник, який дав розпорядження на виведення електропривода в ремонт, налагодження. Про це слід зробити запис під час оформлення розпорядження.

4.1.16. Вмикання електродвигуна для випробування здійснюється після виведення бригади з робочого місця.

Після випробування провадиться повторний допуск з оформленням у наряді-допуску.

Під час виконання роботи за розпорядженням на повторний допуск дається нове розпорядження.

4.2. Вимоги безпеки під час роботи на комутаційних апаратах:

4.2.1. Комутаційні апарати (вимикачі, контактори, магнітні пускачі, пускорегулювальні пристрої, запобіжники тощо) повинні мати написи або маркування згідно зі схемами.

4.2.2. Перед допуском до роботи на комутаційних апаратах з дистанційним керуванням слід виконати такі технічні заходи:

а) відключити силові кола привода, кола оперативного струму і кола підігрівання;

б) привести у неробочий стан вантаж або пружини, що вмикають комутаційні апарати;

в) вивісити плакати «НЕ ВМИКАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ» на ключах дистанційного керування.

4.2.3. Для пробних вмикань та вимикань комутаційного апарата під час його налагоджування і регулювання допускається у випадку, якщо ще не здано наряд­допуск, тимчасове подавання напруги у кола оперативного струму, силові кола привода та кола сигналізації і підігрівання.

Встановлення знятих запобіжників, вмикання відключених кіл, а також зняття на час випробування плакатів «НЕ ВМИКАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ» здійснюють оперативні працівники (черговий машиніст насосних установок).

Дистанційно вмикати або вимикати комутаційні апарати для випробування дозволяється працівнику, який проводить налагодження чи регулювання, або, за його вимогою, оперативному працівнику (черговому машиністу насосних установок), або працівнику виїзної бригади. Після випробування у разі необхідності продовження роботи на комутаційному апараті оперативному працівнику (черговому машиністу насосних установок) слід виконати технічні заходи, що вимагаються для допуску до роботи, вказані в підпункті 4.2.2 пункту 4.2 цих Правил.

4.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт у комплектному розподільчому устаткуванні:

4.3.1. Під час виконання робіт у комплектному розподільчому устаткуванні (КРУ) слід дотримуватися вимог, викладених у пункті 6.3 (комплектне розподільче устаткування) розділу 6 НПАОП 40.1-1.21-98.

4.3.2. Заходи безпеки під час робіт на КРУ іноземного виробництва повинні визначатися на місці відповідно до конструкцій цих КРУ на підставі загальних вимог цих Правил.

4.3.3. Чищення ізоляції РУ без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них проводиться за допомогою спеціальних щіток або пилососів, обладнаних порожнистими ізолювальними штангами і насадками.

4.3.4. Чищення ізоляції без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них у РУ допускається у разі наявності в них проходів достатньої ширини, що дозволяє вільно оперувати засобами для видалення пилу, і проводиться тільки з підлоги або зі стійких помостів.

4.3.5. Для чищення ізоляції пилососом застосовуються порожнисті ізолювальні штанги, розраховані на напругу електроустановки, з укріпленими на них спеціальними пристроями. Щоб уникнути перекриття та для видалення пилу зсередини вони повинні очищатися перед початком роботи і періодично під час неї.

4.3.6. Чищення ізоляції без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них проводиться в діелектричних рукавичках.

4.3.7. Чищення ізоляції без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них будь-яким способом повинні виконувати не менше двох осіб, одна з яких повинна мати групу з електробезпеки не нижче IV, друга — не нижче ІІІ. Ці працівники повинні бути спеціально навчені й допущені до виконання зазначених робіт, про що робиться відмітка у посвідченні. Чищення ізоляторів може виконувати один з членів бригади під постійним наглядом виконавця робіт або іншого члена бригади з групою з електробезпеки не нижче IV.

4.3.8. На роботи, пов’язані з чищенням ізоляторів, складається інструкція, яка передбачає додаткові вимоги, пов’язані з місцевими умовами, а також технологією роботи, згідно з НПАОП 0.00-4.15-98.

4.4. Ремонтні роботи на кабельних лініях електропередачі

4.4.1. Роботи на кабельних лініях у приміщеннях насосних станцій, а також на зовнішніх мережах необхідно проводити з дотриманням вимог, викладених у пункті 6.2 розділу 6 НПАОП 40.1–1.21-98.

4.4.2. Перекладати кабелі й переносити муфти дозволяється, як правило, після відключення напруги кабелю та встановлення його заземлення.

4.4.3. Перекладання кабелів, які перебувають під напругою, допускається за необхідності з виконанням таких вимог:

а) температура кабелю, який перекладається, повинна бути не нижчою за 5 °С;

б) муфти на дільниці кабелю, який перекладається, мають бути жорстко закріплені хомутами на дошках;

в) працювати слід у діелектричних рукавичках, поверх рукавичок для їх захисту від механічних пошкоджень надягаються брезентові рукавиці;

г) роботу повинні виконувати працівники, що мають досвід з прокладання кабелів, під керівництвом особи з групою з електробезпеки не нижче V під час укладання кабелів напругою понад 1000 В і з групою не нижче IV під час укладання кабелів напругою до 1000 В.

4.4.4. Під час перекочування барабана з кабелем необхідно вжити заходів проти захоплення ним частин одягу працівників. Перед початком перекочування закріплюють кінці кабелю і видаляють з барабана цвяхи, якщо вони стирчать з нього. Барабан з кабелем допускається перекочувати лише по горизонтальній поверхні по твердому ґрунту або міцному настилу.

4.4.5. Забороняється використовувати для підвішування кабелів сусідні кабелі, трубопроводи.

4.4.6. Кабелі необхідно підвішувати, не допускаючи їх зміщення.

4.5. Експлуатація вимірювальних приладів, пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки, засобів зв’язку, електролічильників

4.5.1. З метою гарантування безпеки робіт, що проводяться в колах вимірювальних приладів і пристроїв релейного захисту, всі вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів струму та напруги слід постійно заземлювати. У складних схемах релейного захисту для групи електрично з’єднаних вторинних обмоток трансформаторів струму незалежно від їх кількості допускається виконувати заземлення лише в одній точці. У разі необхідності розриву кола струму вимірювальних приладів і реле коло вторинної обмотки трансформатора струму попередньо закорочується на спеціально призначених для цього затискачах.

4.5.2. У колах між трансформатором струму і затискачами, де встановлене закорочування, забороняється проводити роботи, які можуть спричинити розмикання кола.

4.5.3. Під час виконання робіт на трансформаторах струму або їх вторинних колах необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

а) шини первинних кіл не використовувати як допоміжні струмовідні під час монтажу або як струмовідні кола при виконанні зварювальних робіт;

б) кола вимірювань та захисту приєднати до затискачів зазначених трансформаторів струму після повного закінчення монтажу вторинних схем;

в) при перевірці полярності до подання імпульсу струму в первинну обмотку прилади, якими її проводять, надійно приєднати до затискачів вторинної обмотки.

4.5.4. Роботи в колах пристроїв релейного захисту електроавтоматики і телемеханіки (РЗАіТ) проводяться за виконавчими схемами. Робота без схем забороняється.

4.5.5. Під час робіт у пристроях РЗАіТ необхідно користуватися слюсарно­монтажними інструментами з ізолювальними рукоятками.

4.5.6. Під час перевірки кіл вимірювання, сигналізації, керування та захисту за необхідності в приміщенні насосної станції з електроустановками напругою понад 1000 В дозволяється залишатися одному працівнику зі складу бригади за умовами роботи; працівник, який перебуває окремо від виконавця робіт, повинен мати групу з електробезпеки не нижче III; цьому працівнику виконавець робіт повинен дати необхідні вказівки з техніки безпеки.

4.5.7. Під час робіт у колах трансформаторів напруги з подачею напруги від стороннього джерела знімаються запобіжники з боку вищої і нижчої напруги, а також вимикаються автомати від вторинних обмоток.

4.5.8. У разі потреби у проведенні будь-яких робіт у колах чи апаратурі РЗАіТ за умови ввімкненого основного обладнання слід вжити додаткових заходів щодо запобігання його випадковому відключенню.

4.5.9. Забороняється на панелях або поблизу місця розміщення релейної апаратури виконувати роботи, які спричиняють сильний струс релейної апаратури, що може спричинити помилкову дію реле.

4.5.10. Записувати показання електролічильників та інших вимірювальних приладів, установлених на щитах керування і в РУ, дозволяється:

а) одноособово оперативним працівникам (машиністам насосних установок) з групою з елект­робезпеки не нижче ІІІ;

б) персоналу енергопостачальних організацій у супроводі машиніста насосних установок з групою з електробезпеки не нижче ІІІ.

4.5.11. Установлення і зняття електролічильників та інших вимірювальних приладів, підключених до вимірювальних трансформаторів, повинні проводити за нарядом­допуском із зняттям напруги два працівники, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а другий — не нижче ІІІ. У разі наявності блоків або спеціальних затискачів, які дозволяють безпечно закорочувати струмові кола, установлення і зняття цих електролічильників, а також їх перевірку ці працівники можуть виконувати за розпорядженням.

4.5.12. Установлення і зняття електролічильників безпосереднього вмикання допускається проводити за розпорядженням одному працівнику з групою з електробезпеки не нижче ІІІ. Установлення і зняття електролічильників, а також приєднання вимірювальних приладів для перевірки виконуються із зняттям напруги.

4.5.13. В РУ насосних станцій персонал виконує роботи в колах обліку відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98.

4.5.14. Приєднання вимірювальних приладів, установлення та зняття електролічильників, підключених до вимірювальних трансформаторів, за наявності випробувальних блоків або спеціальних затискачів, які дозволяють безпечно закорочувати струмові кола, виконуються без зняття навантаження та напруги.

4.5.15. Вимірювання електровимірювальними кліщами та вимірювальними штангами в установках напругою понад 1000 В повинні проводити два працівники, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а другий — не нижче III. Ремонтними працівниками вимірювання виконується за нарядом­допуском, а оперативними працівниками або працівником з виїзної бригади — за розпорядженням. У насосних станціях з електроустаткуванням з напругою до 1000 В вимірювання електровимірювальними кліщами може проводити працівник з групою з електробезпеки не нижче ІІІ.

4.5.16. Для вимірювань слід застосовувати кліщі з амперметром, встановленим на їх робочій частині. Використання кліщів з винесеним амперметром не допускається. Під час вимірювань забороняється нахилятися до амперметра для зняття показань, торкатися приладів, проводів та вимірювальних трансформаторів. Вимірювання в РУ насосних станцій з електроустаткуванням напругою понад 1000 В слід виконувати в діелектричних рукавичках і калошах (або стоячи на ізолювальній основі), у захисних окулярах.

4.5.17. На кабелях напругою понад 1000 В користуватися для вимірювання електровимірювальними кліщами дозволяється лише у випадках, коли жили кабелю ізольовані і відстань між ними становить не менше ніж 250 мм.

4.5.18. Вимірювання електровимірювальними кліщами на шинах напругою до 1000 В слід виконувати стоячи на підлозі або на спеціальних підмостках.

4.5.19. Під час вимірювань кліщами струмів за фазами в електрообладнанні напругою до 1000 В при горизонтальному розміщенні фаз перед початком вимірювань необхідно відгородити кожну фазу ізолювальною прокладкою. Указані операції проводяться в діелектричних рукавичках.

4.5.20. Під час роботи зі штангою слід витримувати нормовані відстані від струмовідних частин до працівника, наведені в таблиці 2.3 НПАОП 40.1-1.21-98.

4.5.21. Вимірювання мегомметром дозволяється виконувати навченим цьому електротехнічним працівникам або оперативному персоналу (машиністу насосних установок). У насосних станціях з устаткуванням напругою понад 1000 В вимірювання мегомметром проводять за нарядом­допуском два працівники, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а другий — ІІІ. В установках напругою до 1000 В вимірювання мегомметром виконують за розпорядженням два працівники, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІІІ відповідно до підпунк­ту 7.6.27 пункту 7.6 розділу 7 НПАОП 40.1-1.21-98.

4.5.22. Оперативними працівниками (машиністом насосних установок) у порядку поточної експлуатації з метою контролю стану ізоляції електричних машин відповідно до методичних вказівок або програм можуть проводитися вимірювання опору ізоляції мегомметром на зупиненій машині (або під час її обертання, але не збудження). Під наглядом оперативного персоналу ці вимірювання можуть виконуватися і ремонтним персоналом. Випробування ізоляції роторів, якорів і кіл збудження може проводити машиніст насосних установок з групою з електробезпеки не нижче III, випробування ізоляції статора — не менше ніж два працівники, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а другий — не нижче ІІІ.

4.5.23. Забороняється під час роботи з мегомметром торкатися струмовідних частин, до яких він приєднаний. Після закінчення роботи необхідно зняти зі струмовідних частин залишковий заряд шляхом їх короткочасного заземлення.

4.5.24. Результати вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, опору ізоляції, перевірки повного опору петлі фаза-нуль заносяться в протоколи за формами згідно з додатком 7 НПАОП 40.1-1.21-98.

4.6. Робота з ручним електрифікованим інструментом і переносними електричними світильниками

4.6.1. Ручний електрифікований інструмент (далі — електроінструмент) і переносні електричні світильники, які застосовують під час ремонту та обслуговування електроустановок і гідромеханічного устаткування насосних станцій, повинні відповідати вимогам безпечної їх роботи й охорони праці ГОСТ 12.2.013.0-91 «ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 12.2.013.1-91 «ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний сверлильных машин»; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.13-2000 «ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности».

4.6.2. При виконанні робіт із застосуванням електроінструменту необхідно дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів.

4.6.3. До роботи з електроінструментом у приміщеннях насосних станцій та поза ними допускаються працівники, які пройшли навчання й перевірку знань відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 щодо безпечного виконання робіт із застосуванням електроінструменту.

До роботи з електроінструментом класу І у приміщеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з групою з електробезпеки не нижче ІІ.

Завантажити