НПАОП 0.00-3.08-09Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

НПАОП 0.00-3.08-09ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З
12.10.2009 N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 листопада 2009 р.

за N 1017/17033

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам водного господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, що додаються.

 2. Розділ 5 "Водне господарство" Типових норм безплатної

видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 N 117 (Z0449-98), зареєстрованих у

Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 449/2889, виключити. У зв'язку з цим розділи 6-7 вважати відповідно розділами 5-6.

 1. Цей наказ набирає чинності з 01.12.2009.

 2. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці (V0109641-09) та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

 4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 12.10.2009 N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2009 р. за N 1017/17033

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
водного господарства

I. Загальні положення

 1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства (далі - Норми) розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12).

 2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації, які здійснюють управління водними ресурсами, ремонт, експлуатацію та будівництво меліоративних систем і захисних споруд незалежно від підпорядкуваня та форми власності.

 3. Норми розроблено для професій працівників водного

господарства, перелік яких відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2005" (vb375609-05,

vc375609-05), затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (V0375609-05). Класифікація та позначення захисних

властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 ДССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 ДССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

 1. Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками водного господарства.

 2. Крім цих Норм, працівники підприємств, установ і організацій водного господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.

 3. Забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,

 4. затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 (Z0446-08), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

 6. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах і організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

I

| N | Код згідно з |з/п| ДК 003:2005 | |(vb375609-05,

| Позначення | Строк | | захисних | носіння | |властивостей|(місяців)| |(тип, марка)| |

| ЗІЗ | |

+ + |

I. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
водного господарства

| Професійна | Найменування |назва роботи | спецодягу, | | спецвзуття та

| |vc375609-05)| | інших ЗІЗ

|

|---+

| 1 | 2

+ +

| 3 | 4

| | |

|1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|7241.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Акумуляторник|При виконанні

| |робіт з перевірки

| |і ремонту

| |акумуляторних

| |батарей:

| |Костюм бавовняний

| |з кислотозахисним

| |просоченням

| |Черевики шкіряні

| |Берет

| |Фартух

| |прогумований з

| |нагрудником

| |Нарукавники

| |прогумовані

| |Рукавички

| |Рукавички

| |діелектричні

| |Респіратор

| |газозахисний

| |Окуляри захисні

| |закриті

| |

| |

| |

| |

| |

|З, К20, Ми |12

| |

| |

|К20, Ми, Щ20|12

|З, К20 |до зносу

|К20, Щ20 |черговий

| |

| |

|К20 |чергові

| |

|К50, Ми, Щ20|2

|Эн |чергові

| |

| |до зносу

| |

| |до зносу

| |

|--

|2

|

|

|--

| 3142

|

|

-+

|Багермейстер |зайнятий на |земснаряді +

,|Плащ з капюшоном |Напівчоботи |гумові

-+

|Вн

|В |

-+

|черговий |чергові |

-+

| 5 | 6 |


|---+ + +


+ + ||3

|7123.2

|Бетоняр

|Костюм

|Вн

|12

|

|

|

|брезентовий

|

|

|

|

|

|Чоботи гумові

|См, В

|18

|

|

|

|Черевики шкіряні

|См, Ми

|12

|

|

|

|Рукавиці

|Ми

|2

|

|

|

|комбіновані

|

|

|

|

|

|Каска захисна

|

|до зносу

|

|

|

|На роботах з

|

|

|

|

|

|віброінструментом:

|

|

| |

| |Рукавиці

|Мв

|до зносу

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|антивібраційні |

|Навушники |

|протишумові |

|На зовнішніх |

|роботах узимку |

|додатково: |

|Куртка на утепленій|Тн

|підкладці |

|

|до зносу

|

|

|

|

|36

|

1

|4

|

|

|

|

|8340.2

|

|

|

|

|Боцман

|

|

|

|

|Костюм бавовняний |Черевики шкіряні |Плащ з капюшоном |Рукавиці

|комбіновані

|Ми

|Ми

|Вн

|Ми

|

|12

|12

|черговий

|2

|

1

|5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|7129.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Бруківник

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|При виконанні робіт| |

|з мостіння укосів | |

|гідротехнічних і | |

|захисних споруд: | |

|Костюм бавовняний |З, Ми |12

|Черевики шкіряні |Мун 50, См |12

|Рукавиці |Ми |до зносу

|комбіновані | |

|Жилет сигнальний |Со |12

|Наколінники |Ми |до зносу

|На зовнішніх | |

|роботах узимку | |

|додатково: | |

|Куртка на утепленій|Тн |36

|підкладці | |

|Штани на утепленій |Тн |36

|підкладці | |

|Напівчоботи |З, Тн20 |48

|утеплені | |

|Рукавиці утеплені |Ми, Тн |до зносу

1

|6

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|8113.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Бурильник

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|При роботі на |

|меліоративних |

|системах: |

|Штани брезентові |Вн, З

|Куртка бавовняна з |Ву |водовідштовхува- |

|льним просоченням | |Рукавиці |Ми, Вн

|комбіновані |

|Черевики шкіряні |В, З, Ми,

|Каска захисна |

|На роботах у мокрих| |умовах додатково: |

|Чоботи гумові |В, З, См

|На роботах з |

|віброінструментом: | |Рукавиці |Мв

|антивібраційні |

|Навушники |

|протишумові |

|На зовнішніх |

|роботах узимку |

|додатково: |

|Куртка на утепленій|Тн |підкладці |

|Штани на утепленій |Тн |підкладці |

|Напівчоботи |Тн20

|утеплені |

|

|

|

|12

|12

|

|

|2

|

См|12

|до зносу

|

|

|чергові

|

|

|4

|

|до зносу

|

|

|

|

|36

|

|36

|

|48

|

1

|7

|

|

|

|

|7112.1

|

|

|

|

|Вибуховик

|

|

|

|

|Костюм бавовняний

|Плащ

|Рукавиці

|комбіновані

|При роботі на

|З, Ми |Ву, З |Ми | |

|12

|черговий

|4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|мокрих ґрунтах

|додатково:

|Чоботи гумові

|Каска захисна

|

|

|В,

|

З

|12

|до зносу

|

|

1 |8

I

| |

| |

| |

| |

| |

| |

I | |

I

|8322.2

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

I

|Водій |Для зайнятих на |

|автотранспо- |ремонтно-будіве- |

|ртних засобів|льних роботах і при|

|(важкі |виконанні |

|вантажні |експлуатаційних |

|автомобілі з |заходів на |

|великою |меліоративних |

|вантажо- |системах і захисних|

|підйомністю, |спорудах: |

|вантажні |Костюм бавовняний з|Ву,

|автомобілі, |водовідштовхува- |

|спеціальні |льним просоченням |

|автомобілі) |Напівчоботи |З,

| |Рукавиці |З,

| |комбіновані |

| |Узимку додатково: |

| |Куртка на утепленій|Тн

| |підкладці |

З, Ми

Ми

Ми

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|12

I

|

|12

|2

|

|36

|

|

1

|9

|

|

|

|

|

|8322.2

|

|

|

|

|

|Водій |автотранс- |портних |засобів |(легкові |автомобілі)

|Рукавиці |комбіновані |Костюм бавовняний | | |

|З, I |З,

|

|

|

Ми

Ми

|2 I |24 | | |

1 |10 I | | I | | | | | | | | | I | | I | | | | | | | | | I | | I | | | | | | | | | |

|7216.2

I

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Водолаз

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|При виконанні |

|підводно-технічних | |та аварійно- I

|ремонтних робіт на | |гідротехнічних і | |захисних спорудах, | |насосних станціях: | |Комбінезон |З, Ми

|бавовняний |

|Плащ з капюшоном |Вн |Чоботи гумові |В

|Рукавиці |Ми

|комбіновані |

|Рукавиці шкіряні |Тн

|Куртка на утепленій|Тн |підкладці |

|Штани на утепленій |Тн |підкладці |

|Черевики шкіряні |Ми

|Шапка в'язана |Тн

|Панчохи вовняні |Тн

|Шкарпетки вовняні |Тн |При виконанні робіт| |на значних глибинах| |і в холодний період| |року |

|додатково: |

|Білизна вовняна: |

| светр |Тн

| рейтузи |Тн

|Кожушок |Тн

|Валянки |Тн20

|Калоші гумові |В, Ми

|Шапка-вушанка з |Тн

|шкіряним верхом |

|Панчохи |Тн

|бавовняні |

|Шкарпетки |Тн

|бавовняні |

|Рукавиці в'язані |Тн

|(шиті) |

|

|

I

|

|

|

| |12

| |36

|24

|4 |

|12

|36

|

|36

|

|12

|24

|24

|24

|

I

|

|

|

|

|24

|24

|48

|36

|36

|48

|

|12

I |12

| |12

|

І---+

+

-+

+

--+

|11 І | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|7212.1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Газозварник

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

І

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Костюм для |зварника |Черевики шкіряні | |Рукавиці |брезентові |Рукавиці-краги |Каска захисна |Окуляри захисні |На обслуговуванні |стаціонарних |газогенераторів: |Костюм |бавовняний |з вогнезахисним |просоченням |Рукавиці гумові |На зовнішніх |роботах узимку |додатково: |Куртка з |вогнезахисним |просоченням на |утепленій |підкладці |Штани на утепленій |підкладці |Підшоломник |Напівчоботи |утеплені

|То, Тр | |Мун100, |Тр, З |Тр, Ми | |Тр, Ми | | | | | |З, Тр | | | |К50, Щ20 | | | |Тр, Тн | | | | |Тр, Тн | |- |Тн20 |

|12

|

|12

|

|1

|

|1

|до зносу

|до зносу

|

|

|

|12

|

|

|

|чергові

|

|

|

|36

|

|

|

|

|36

|

|до зносу

|48

|

|---

|12

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|2114.2

|2114.2

|2142.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Геолог

|Гідрогеолог

|Гідротехнік

|

|

|

|

|

|

|

|

|

І

|

|

|Для лінійного |

|персоналу при |

|роботі у польових |

|умовах на |

|меліоративних |

|системах і захисних| |спорудах: |

|Плащ з капюшоном |Вн

|Чоботи гумові |В

|При виконанні |

|зовнішніх |

|робіт узимку |

|додатково: |

|Куртка на утепленій|Тн |підкладці |

|

|

|

|

|

|

|

|черговий

|12

|

|

|

|

|36

|І---+

+

--+

-+

---+

|13 |8111.2

|Гідромоні-

|Плащ з капюшоном

|Вн

|36

| |

|торник

|Чоботи гумові

|В, З

|12

| |

|

|Рукавиці

|Вн, Ми

|2

І---+

+

--+

-+

---+|14 |2213.2

| |2148.2

|Ґрунтознавець|Костюм бавовняний

|Ми |З, Ми

|12

|12

|Топограф

|Чоботи кирзові

І І

|

|Плащ з капюшоном

|Вн

|36

| |

|

|Узимку додатково:

|

|

| |

|

|Куртка на утепленій|Тн

|36

І І

І

|підкладці

|

|

|___+ + + + + 1

|15 |1221.2

| |

|Головний |Плащ з капюшоном

|інженер |

|Вн І

|черговий І

| |1237.1

| |

|Головний |Чоботи гумові

|гідрогеолог |

|В |

|чергові |

| |1237.1

| |

|Головний |

|ґрунтознавець|

|

|

І |

|___+ + + + + 1

|16 |8332.2

|Дорожній

|Костюм бавовняний

|Ми, З

|12

І |

|робітник

|Черевики шкіряні

|12

| |

|

|Рукавиці

|Ми

|3

| |

|

|комбіновані

|

|

І І

І

|Плащ

|Вн

|36

| |

|

|Жилет сигнальний

|Со

|12

|

|

|

|

|

|

|

|

|При роботі взимку |

|додатково: |

|Куртка на утепленій|Тн

|підкладці |

|Штани на утепленій |Тн

|підкладці |

|Напівчоботи |З, Тн20

|утеплені |

|

|

|36

|

I36

|

|48

|

|Електро- |зварник |ручного |зварювання |Електро- |зварник на |автоматичних |та |напівавтома- |тичних |машинах |Електрогазо- |зварник | | | | | I | | | | | | | | | | | | I

|Костюм |То, Тр,

|Черевики шкіряні з |Мун100, |захисним носком |З, Ми

|Рукавиці |Тр, Ми,

|брезентові для |

|зварника з крагами |

|Рукавиці |Эв

|діелектричні |

|Каска захисна |

|з підшоломником |

|Щиток захисний |

|лицевий (для |

|зварника) |

|Під час зварювання | |шинопроводів: |

|Костюм бавовняний |Тр, З

|з вогнезахисним |

|просоченням |

I Рукавиці брезентові|Ми, Тр |На зовнішніх |

|роботах узимку |

|всім додатково: I

|Куртка на утепленій|Тн |підкладці |

|Штани на утепленій |Тн |підкладці |

|Напівчоботи |Тн20

|утеплені |

|Додатково для |

|електрогазо- I

|зварника: |

|Окуляри захисні |

З Тр,

Эн

|12

|12

|

|1

|

|

|чергові

|

|до зносу

|

|до зносу

|

|

|

|

|12

|

|

|2

|

|

I

|36

|

|36

|

|48

|

|

I

|

|до зносу

+

+

-+

---+

|Електромонтер|Костюм бавовняний

|З, Ми

|12

|З ремонту та

|Черевики шкіряні

|Мп

|24

|обслуговува-

|Рукавиці

|Эв, Эн

|чергові

|ння електро-

|діелектричні

|

|

|устаткування

|Калоші діелектричні^в, Эн

|чергові

|

|

|Рукавиці |комбіновані

|Ми |

|3 |

|Електромонтер|Пояс запобіжний

|-

|черговий

|станційного

|При виконанні робіт|

|

|устаткування

|узимку додатково:

|

|

|телефонного

|Куртка на утепленій|Тн

|36

|зв'язку

|підкладці

|

|

|Обмотувальник|

|

|

|елементів |електричних |машин

|

|

|

|

I

|

|

I

|

Завантажити