НПАОП 63.2-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)

- від’єднати заправну головку зі шлангом від газобалонної установки автотранспорту.

12.17 Наповнювач, після завершення всіх операцій заправлення автомобіля та розрахунків за газ, дає дозвіл водію зайняти місце в кабіні автомобіля, запускати двигун і виїжджати із заправної галереї.

12.18 У разі впровадження на АГНКС автоматизованих систем заправлення нових типів необхідно керуватись під час заправлення автомобілів інструкцією, розробленої на основі інструкції (технічної документації) підприємства-виробника системи автоматичного заправлення.

12.19 Максимальний тиск газу заправлення автотранспорту та ПАЗГ не повинен перевищувати допустимого тиску, що встановлений для ГЗК, з якої виконується заправлення.

12.20 Наповнення балонів автомобіля стиснутим газом виконується тільки за наявності у водія акту про випробування газопаливної системи. Якщо наповнення балонів автомобіля виконується вперше (після встановлення, переобладнання, опресовування, тощо) або тиск у балонах автомобіля нижче 0,05 МПа, то наповнення балонів виконується за окремою інструкцією. Перше наповнення виконується після продування посудин інертним газом (вуглекислим газом, азотом). Продувальні гази випускаються через свічки з дотриманням заходів безпеки. Продування вважається закінченим за вмістом кисню в продувальному газі не більш 1% за об‘ємом.

Не дозволяється наповнювати газом балони в яких вийшов термін назначеного опосвідчення і відсутні встановлені клейма, належні пофарбування та надписи.

12.21 На АГНКС необхідно вести журнал заправлення автотранспорту та ПАГЗ стиснутим газом, форма і зміст якого визначаються адміністрацією підприємства.

На АГНКС, обладнаних автоматизованою системою обліку, замість ведення журналу або крім ведення журналу щозміни друкується звіт, який підписується начальником АГНКС і зберігається у нього на протязі року.

12.22 У разі грубого порушення водієм правил дорожнього руху, заправлення, або вчиненні ним аварії під час руху або заправлення, оператор (наповнювач) вживає заходи згідно плану лiквiдацiї аварій, i викликає наряд ДАІ для складання акта про порушення чи аварію.

Додаток 1

до пункту 1.2 Правил безпечної

експлуатації та обслуговування

обладнання АГНКС

(Довідковий)

 

Нормативні посилання

пп

Нормативний акт

Ким затверджено

і коли

1

2

3

1

ДНАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах.

Держгіртехнагляд СРСР

28.12.70 р.

 

2

ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів.

Держгіртехнагляд СРСР

07.12.71 р.

3

ДНАОП 0.05-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників нафтової і газової промисловості

Зміни

Постанова Держкомпраці СРСР

18.07.80 р. № 241/П-9.

 

 

Постанова Держкомпраці СРСР

21.08.85р. № 289/П08

3

ДНАОП 0.00-1.03.93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 16.12.1993 р. № 128

5

ДНАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

 

 

Зміни

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 3.08.93 р. № 72

Зареєстровано Мінюстом

України 30.09.93 р. № 141.

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 03.02.94 р. № 8

Зареєстровано Мінюстом

України 24.02.94 р. №31/240

6

ДНАОП 0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 28.12.93 р. № 135

Зареєстровано Мінюстом

України 30.12.94 р. № 18/227.

7

ДНАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці.

 

 

Зміни

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 3.08.93 р. № 73

Зареєстровано Мінюстом

України 30.09.93 р. № 140

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 17.05.96 р. № 82

Зареєстровано Мінюстом

України 20.08.96 р. № 461/1486

8

ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві

Наказ Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 р. № 132

Зареєстровано Мінюстом України 07.02.94 р. № 20/229

 

Продовження додатка 1

1

2

3

9

ДНАОП 0.00-1.07-94* Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

 

Зміни та доповнення

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 18.10.94 р. № 104

Введено в дію 1.03.95 р.

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 11.07.97 р. № 183

10

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України.

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 01.10.97 р. № 254

Зареєстровано Мінюстом

України 15.05.98 р. № 318/2758

11

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 09.01.98 р. № 4

Зареєстровано Мінюстом

України 10.02.98 р. №93/2533

12

ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Наказ Держнаглядохоронпраці

29.01.98 р. № 9

Зареєстровано Мінюстом

України 07.04.98р. № 226/2666.

13

ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 04.04.94 р. № 30

Зареєстровано Мінюстом

України 12.04.94 р. № 95/305

14

ДНАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 17.06.99 р. № 112.

15

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Наказ Мінпраці України

21.06.2001р. № 272

16

ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Постанова Кабінету Міністрів

України

21.08.93 р. № 1094

17

ДНАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об’єктах

Наказ Мінпраці України

05.06.2001 р. № 265

Зареєстровано Мінюстом

України 23.06.2001р.

№ 541/5732

18

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Наказ Мінпраці України

05.06.2001 р. № 253

19

ДНАОП 1.1.23-2.03-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості

Наказ Мінпраці України

17.05.2001 р. № 204

20

НАОП 1.1.23-5.14-75 Інструкція про порядок одержання від постачальників, перевезення, зберігання, відпуску та застосування метанолу на газових промислах, магістральних газопроводах та СПЗГ

Держгіртехнагляд СРСР

7.07.75 р.

21

НАОП 1.1.23-4.01-84 Єдина система управління охороною праці в газовій промисловості

(ЄСУОП ГП)

Мінгазпром СРСР

1984 р.

22

НАОП 1.1.23-1.01-88 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Мінгазпром СРСР

22.03.88 р.

 

Продовження додатка 1

1

2

3

23

НАОП 1.1.23-3.01-88 Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Норми вібрації. Методика віброобстеження. Віброзахист обладнання.

РД-51-132-88.

Держгаз

Мінгазпром СРСР

1.04.88 р.

24

НАОП 1.1.23-5.06-88 Типовая инструкция по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах Мингазпрома СССР

Мінгазпром СРСР

3.08.88 р.

25

НАОП 1.1.23-1.07-90 Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості

Газпром СРСР

28.03.90 р.

26

НАПБ А.01-001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

МВС України 14.06.95 р.

Зареєстровано в Мінюсті

України 14.07.95 р. № 219/755

Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України (ППБГП-97)

Наказ АТ «Укргазпром»

19.02.97 р. № 57

погоджено УДПО МВС

України 13.02.97 р.

27

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Зміни та доповнення

Головдерженергонагляд

України 30.05.95 р.

Головдерженергонагляд

Україи 12.07.95 р

28

Правила устройства электроустановок

Міненерго СРСР

04.07.84 р.

29

ВСН 269-72 Тимчасова інструкція з монтажу захисного заземлення електроустановок систем автоматизації

Мінмонтажспецбуд СРСР

30

ВСН 316-73 Инструкция по зксплуатации вентиляции промышленных предприятий Минмонтажспецстроя

ДПІ Пректпромвентиляція

31

ВСН 011-88 Строительство магистральних промысловых газопроводов. Очистка полости и испытание

ВНИИСТ

32

ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования

 

33

ГОСТ 12.4.026-76 *ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

 

34

ГОСТ 8.001-80 Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений

(СТ СЭВ 1708-79)

 

35

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования.

 

36

ГОСТ 8.002-86* ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения

 

37

ГОСТ 27577-87 Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей. Технические условия.

 

 

Закінченняння додатка 1

1

2

3

38

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

 

39

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 

40

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

 

41

ГОСТ 2.601-95 ЄСКД. Експлуатаційні документи

 

42

ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення.

Управління організації і

технології будівельного

виробництва

Чинний від 01.01.95 р.

43

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання.

Наказ Державного комітету

будівництва, архітектури та

житлової політики України

23.04.01 № 101

44

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

01.12.1999 р. № 37

45

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

01.12.1999 р. № 39

46

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

01.12.1999 р. № 42

47

ОСТ 51.140-86 ССБТ. Організація проведення контролю повітря робочої зони на об’єктах газової промисловості. Загальні вимоги безпеки

 

48

ПІ 1.1.23-96-2000 Примірна інструкції з охорони праці при заправці автомобілів стисненим природним газом на АГНКС

Наказ НАК «Нафтогаз

України

28.04.2000 р. № 143

49

РД 34.21.122-88 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Мінмонтажспецбуд СРСР

50

СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение.

НДІСФ

Зміни – БСТ № 8,10 1986 р.

51

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве.

ЦНДІОМТП

Вид. 1989 р

52

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

ВНДІмонтажспецбуд

Завантажити