НПАОП 63.2-1.25-07Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 16 травня 2007 р. N 105

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2007 р. за N 562/13829 

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки праці під час експлуатації, технічного обслуговування, ремонту засобів навігаційного обладнання (маяків, навігаційних знаків, буїв) та виконання гідрографічних робіт.

1.2. Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з експлуатацією засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт.

1.3. Працівники, які виконують роботи з обслуговування засобів навігаційного обладнання та гідрографічні роботи, забезпечуються спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, запобіжними пристроями відповідно до галузевих норм та у порядку, встановленому Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).

1.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

1.5. Працівники повинні проходити медичні огляди в установлені терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (зі змінами).

1.6. Працівники, які обслуговують вантажопідіймальні пристрої, судна, катери та човни, а також зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, повинні мати посвідчення на право виконання відповідних робіт.

1.7. Обладнання, інструмент і пристрої, що експлуатуються, повинні бути справними.

1.8. У разі виявлення несправностей обладнання, інструменту і пристроїв працівник зобов'язаний негайно повідомити своєму безпосередньому керівникові, а у випадку його відсутності - вищому керівникові та у межах своїх повноважень вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей і порушень.

1.9. Не дозволяється виконувати роботи на несправному устаткуванні, користуватися несправними пристроями й інструментами.

1.10. У разі виконання робіт, під час яких існує небезпека падіння у воду, працівники забезпечуються рятувальними жилетами.

1.11. Рятувальні засоби (жилети, круги, нагрудники та ін.) щорічно перед початком навігації перевіряються спеціальною комісією підприємства та випробовуватися.

1.12. Рятувальні засоби проходять випробування та технічні огляди відповідно до вимог чинного законодавства.

1.13. На рятувальний круг наноситься напис із зазначенням назви плавзасобу, власника та штамп щодо проведення випробування.

1.14. Не дозволяється користуватися для виконання робіт випадковими та приватними човнами (катерами).

1.15. Під час переїздів і виконання робіт на човні (катері) має перебувати не менше двох працівників.

2.1. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

берегові засоби навігаційного обладнання (ЗНО - маяки, навігаційні знаки) - це спеціальні стаціонарні споруди, призначені для визначення місцезнаходження судна в морі або для його орієнтування шляхом зорового сприйняття його форми, кольору або випромінюваних світлових сигналів;

берегова база - місце базування на березі підрозділу, який виконує гідрографічні роботи;

галс (гідрографічний) - відрізок лінії шляху судна, на якому воно проводить гідрографічні роботи, дотримуючись заданого курсу і швидкості;

гідрографічні роботи - промірні, тральні та інші роботи, що виконуються з метою навігаційно-гідрографічного забезпечення плавання суден, розвитку і вивчення умов плавання на річках, морях і океанах;

гідрографічне (лоцмейстерське) судно - це судно, що використовується для гідрографічних робіт або для робіт з обслуговування ЗНО;

джерела електроживлення ЗНО - це електромережі змінної або постійної напруги, акумуляторні батареї (лужні, кислотні), гальванічні батареї, автономні системи енергозабезпечення на базі сонячних батарей та вітроелектричних установок;

експлуатація ЗНО - комплекс організаційних і технічних заходів щодо забезпечення безперебійної дії ЗНО протягом певного періоду;

лот - прилад для виміру глибини моря, річки, озера з плавзасобу;

лот ручний - свинцева або чавунна гиря продовгуватої форми масою 3 - 5 кг, прив'язана до лотліня;

лотлінь - канат, який використовується для ручного і механічного лотів;

мітка - дерев'яна жердина діаметром 4 - 6 см і довжиною 3 - 5 м, розмічена на поділки через 10 см або 20 см, яка використовується для виміру глибини;

пасивний радіолокаційний відбивач (ПРЛВ) - металева конструкція певної форми з великою ефективною площею відбиття електромагнітної енергії суднових радіолокаційних станцій (РЛС);

плавучі застережні знаки (ПЗЗ) - плавучі ЗНО у вигляді буїв, віх, що встановлюються на якорях і призначені для огородження підхідних каналів, фарватерів, позначення навігаційних небезпек тощо;

промірні роботи (промір) - виконання зйомки рельєфу дна шляхом вимірювання глибин на галсах, розташованих один від одного на відстані, що встановлюється залежно від характеру рельєфу дна і глибин;

промірне судно - плавзасіб (шлюпка, катер, бот або судно), що використовується для виконання промірних робіт;

промірний ехолот - прилад, призначений для виміру глибин;

радіолокаційний маяк-відповідач (РМВ) - пристрій, який випромінює радіосигнали імпульсного характеру у відповідь на "запитальний" сигнал, що надходить від суднової РЛС;

радіомаяк - автоматична радіостанція, яка випромінює в установлений час надані їй пізнавальні знаки і сигнали на встановлених частотах;

роботи з встановлення (зняття) ПЗЗ - сукупність заходів для встановлення (зняття) на штатні місця знаків, які виконуються за допомогою суднових вантажопідйомних пристроїв, плавучих кранів або методом буксирування;

роботи з обслуговування ЗНО - експлуатація, технічне обслуговування і ремонт ЗНО;

світлооптичний апарат - лінзовий, ламповий або світлодіодний апарат, який використовується для створення найбільшої дальності видимості вогню маяка, навігаційного знака або плавучого застережного знака, шляхом направлення сфокусованого світлового потоку з певною характеристикою в потрібному напрямку;

створні знаки - спеціальні ЗНО (берегові або на гідротехнічних основах), які розташовані у певному порядку для утворення лінії положення, що називається віссю створу, призначеної для забезпечення кораблеводіння у заданому напрямку, проведення суден по прямолінійних ділянках каналів, фарватерів у вузькостях поміж навігаційних небезпек;

технічна дільниця - виробничий підрозділ, який забезпечує умови для безперебійної роботи ЗНО та контролює глибини шляхом систематичного проміру в районі своєї дії;

тральні роботи (тралення) - дослідження спеціальними пристроями (тралами) окремих дільниць моря з метою виявлення підводних перепон на певній глибині;

штатне місце ПЗЗ - місце встановлення ПЗЗ, координати якого вказані в офіційному навігаційному посібнику і нанесені на морські навігаційні карти;

якір - вантаж, який лежить на ґрунті і з'єднаний якірним ланцюгом (тросом) з ПЗЗ;

якірний пристрій ПЗЗ - пристрій, призначений для надійного утримання ПЗЗ на штатному місці.

3.1.1. На підставі цих Правил підприємства розробляють інструкції з охорони праці для працівників, які виконують гідрографічні роботи та обслуговують ЗНО.

3.1.2. Усі працівники дотримуються вимог інструкцій з охорони праці згідно з займаними посадами та роботами, які вони виконують.

3.1.3. У районах з великою кількістю комарів та мошки адміністрація забезпечує працівників накомарниками та спеціальними засобами (мазями) для захисту відкритих частин тіла від укусів.

На територіях природних осередків енцефаліту видаються енцефалітні костюми.

3.1.4. Судна, які застосовуються для обслуговування ЗНО та виконання гідрографічних робіт, забезпечуються необхідним обладнання відповідно до чинного законодавства.

3.1.5. Катери і шлюпки, які не піднаглядні Регістру судноплавства України, повинні бути самохідними, не затоплюваного типу, укомплектовані спорядженням відповідно до додатка, місткістю не менше трьох осіб та мати обладнання, що дозволяє триматися за шлюпку у разі її перевертання.

Застосовувати веслові шлюпки дозволяється тільки під час виконання робіт біля причалів та у разі висадки працівників на мілководний необладнаний берег.

3.1.6. До обслуговування ЗНО, гідрографічних робіт допускаються працівники віком не молодше 18 років.

3.1.7. Не дозволяється користуватися відкритим вогнем працівникам в одежі, що просочена мастилами, керосином та іншими легкозаймистими матеріалами.

3.1.8. Промаслені обтиральні матеріали (ганчірки, дрантя тощо) зберігаються у металевих ящиках (шафах), які щільно закриваються.

3.1.9. Працівники, які не пройшли спеціальну підготовку та не мають висновку медичної комісії щодо придатності, не допускаються до виконання робіт.

3.1.10. Будь-яка робота, якщо в ній беруть участь дві особи і більше, виконується під керівництвом старшого, якого призначає керівник робіт.

3.1.11. Керівником робіт призначаються особи командного складу суден, адміністративно-технічний персонал технічних дільниць, ремонтно-відновлювальних баз, експедицій та інших гідрографічних підрозділів і портів.

3.1.12. Керівник робіт повинен:

забезпечити виконання робіт відповідно до цих Правил;

особисто перевіряти надійність та справність усіх пристроїв і інструментів, а також засобів індивідуального захисту;

забезпечувати розстановку працівників відповідно до їх кваліфікації та характеру роботи;

забезпечувати встановлення огороджень небезпечних місць та видимих знаків безпеки, які освітлюються в темний час доби;

призначити чергових до встановлення знаків.

3.1.13. Не дозволяється виконувати будь-які роботи на катерах і шлюпках у разі наявності штормового попередження, в тумані та при хвилюванні моря більше двох балів.

3.1.14. У разі різкої зміни погоди (посилення вітру та хвилювання моря), яка загрожує безпечному виконанню робіт, у разі наявності несприятливого прогнозу необхідно негайно припинити роботи та направитися до місця укриття.

3.1.15. На кожній технічній дільниці, ремонтно-відновлювальній базі, а також на всіх суднах, які виконують роботи з обслуговування ЗНО і гідрографічні роботи, забезпечуються аптечками з медикаментами для надання першої допомоги.

3.1.16. Працівники, які виконують роботи на висоті, забезпечуються запобіжними поясами з надійними кріпленнями і страховими кінцями.

3.1.17. Пояс маркується та реєструється у Журналі обліку і видачі засобів індивідуального захисту, що ведеться на підприємстві, із записом дати видачі, номера пояса та підписом осіб, які видали та отримали його.

3.1.18. Запобіжний пояс та страховий кінець, що випробуються на механічну міцність.

3.1.19. Проходи під високими об'єктами, на яких виконуються роботи, огороджуються знаками безпеки.

3.1.20. Не дозволяється перевозити одночасно людей і великогабаритні матеріали в кузові транспортних засобів.

3.1.21. Під час виконання робіт на відкритому повітрі в холодну пору року залежно від метеорологічних умов передбачаються перерви для обігріву працівників або припиняти роботи.

3.1.22. Використання навігаційного та гідрографічного обладнання з джерелами іонізуючого випромінювання здійснюється за умови наявності дозволу відповідно до вимог Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631, Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 N 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 978/7266, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832.

3.2.1. Взимку під час роботи з ПЗЗ у разі наявності льоду або снігу палубу судна та причал у тому місці, де проводяться вантажні операції, необхідно очищати від льоду та снігу.

Крім цього, причал потрібно посипати піском або шлаком.

3.2.2. Не дозволяється перебувати працівникам на ПЗЗ, що буксируються.

3.2.3. Якірні ланцюги під час зняття ПЗЗ виловлюються за допомогою багрів та канатної петлі - зашморгу зі скобою, а вибиратися - судновими вантажно-підіймальними пристроями.

3.2.4. Не дозволяється утримувати якірний ланцюг за допомогою ломів та інших предметів шляхом їх закладання в кільця ланцюга під час підривання якорів ПЗЗ з ґрунту.

Якірний ланцюг закріплюється за допомогою такелажної скоби або каната за буксирний гак або кнехти судна.

3.2.5. Не дозволяється висаджувати людей на ПЗЗ, встановлювати і знімати ПЗЗ при хвилюванні моря більше двох балів.

3.2.6. Якірний ланцюг перед встановленням ПЗЗ розкладається на палубі, звільняється від скруток з іншими ланцюгами і перед віддачею якоря відправляється за борт.

Розноска якірного ланцюга виконується за допомогою гаків або інших пристосувань.

3.2.7. Не дозволяється перебувати між якірним ланцюгом і бортом судна, а також намотувати на руку канат, який утримує ПЗЗ біля борту судна.

Канат необхідно закріпляти за кнехти судна.

3.2.8. Під час встановлення ПЗЗ та їх якорів за допомогою вантажопідйомних пристроїв вантажні шенкелі обладнуються відкидними гаками для дистанційного подання їх з борту судна.

3.2.9. Якір ПЗЗ віддається з спеціальної площадки відповідного розміру і міцності.

Працівники, які віддають якір, перебувати на палубі судна на безпечній відстані від спеціальної площадки.

3.2.10. Під час скидання якоря за борт не дозволяється піднімати спеціальну площадку ручним способом.

3.2.11. Під час обслуговування великих морських і канальних буїв працівникам дозволяється перебувати на плавучому знаку.

Працівники, які виконують роботи на плавучих знаках, одягаються в рятувальні жилети і запобіжні пояси з страховими кінцями.

Усі інструменти, які застосовуються для виконання робіт на ПЗЗ, повинні кріпитися до пояса працівника або вкладатися в спеціальну сумку.

3.2.12. Працівник, що виконує роботу на великому морському або канальному буї, перебуває на ньому з боку, що протилежний борту судна.

3.2.13. Не дозволяється перебувати працівнику на великому морському або канальному буї біля світлооптичного апарата, якщо кут нахилу буя перевищує 10 градусів.

Обслуговувати середні і невеликі канальні льодові буї, що світяться або не світяться, дозволяється лише з борту судна у разі належного пришвартування знака до судна.

3.2.14. Заміняти батареї живлення на ПЗЗ дозволяється тільки за допомогою суднових вантажопідйомних пристроїв з борту судна, надійно пришвартованого до плавучого знака з боку вітру для запобігання зіткненню судна з знаком.

Батареї розміщуються в спеціальному контейнері, який встановлюється в пенал буя на дерев'яну подушку.

Під час заміни батарей живлення на великих буях один з працівників повинен перебувати на буї.

3.2.15. Сколювати лід з ПЗЗ дозволяється лише з борту судна.

Не дозволяється висаджуватися на плавучий знак, що зледенів.

3.2.16. Під час очищення буїв від старої фарби, іржі, окалини стальними щітками або пневматичним інструментом необхідно застосовувати захисні окуляри.

3.3.1. Підходи до берегових ЗНО влаштовуються зручними та безпечними.

Підходи до ЗНО, розташованих на виступах, схилах і косогорах із схилом більше 20 градусів, обладнуються сходами шириною не менше 0,8 м з двосторонніми поручнями висотою не менше 1,1 м.

Сходи, вирізані в ґрунті, облицьовуються з дерева або іншого матеріалу.

3.3.2. Підходи до ЗНО, розташовані в затоплюваних або заболочених місцях, ретельно обстежуються, розчищаються від каміння та дерев, а у разі необхідності, обладнуються настилами (гатями).

Такі ЗНО обслуговуються тільки двома працівниками з обов'язковим застосуванням страхових поясів.

3.3.3. Біля входу на ЗНО на видному місці необхідно встановити заборонний знак з написом "Вхід стороннім особам заборонений".

3.3.4. Перед підйомом на ЗНО необхідно попередньо переконатися у відсутності видимих пошкоджень кріплення знака до фундаменту, відтяжок та конструкцій знака, в справності трапів, площадок та огороджень.

3.3.5. Взимку площадки і вантажопідйомні пристосування берегових ЗНО, які діють у цей період, до початку їх обслуговування очищають від снігу та льоду.

3.3.6. Обслуговувати елементи ЗНО з верхньої площадки дозволяється тільки після закриття кришки вхідного люка.

3.3.7. У разі підйому з вантажем (інструментами) на башти, щогли тощо, які мають вертикальні трапи, вантаж, який піднімається, розміщується в сумці через плече та не перевищувати 6 кг.

3.3.8. Роботи на верхній площадці ЗНО дозволяється виконувати у разі швидкості вітру не більше 8 м/сек.

У разі снігопаду та ожеледиці східці трапу і робоче місце очищується від снігу та льоду.

Під час дощу та снігопаду на знаку дозволяється виконувати лише ті роботи, невиконання яких може призвести до аварії або посадки на мілину суден.

3.3.9. Під час обслуговування берегових ЗНО, розташованих на гідротехнічних спорудах, необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

підніматися на ЗНО дозволяється тільки по трапу з леєрним огородженням, яке подається з борту судна і надійно закріплюється за основу знака;

працівники, що висаджуються на ЗНО, одягаються в рятувальні жилети.

3.3.10. Не дозволяється підніматися на ЗНО по щиту видимості або конструкції.

3.3.11. Фарбування та ремонт щита видимості та башт берегових ЗНО дозволяється тільки з спеціально призначених підвісних люльок, бесідок або автовишок.

3.3.12. Працівники, що фарбують щити видимості та башти берегових ЗНО на висоті, одягають запобіжний пояс і закріплюються до міцних конструкцій знака.

3.3.13. Не дозволяється палити в місцях виконання фарбувальних робіт.

3.3.14. Територію навколо дерев'яних берегових ЗНО необхідно періодично очищати та перекопувати ґрунт.

3.3.15. Під час експлуатації лазерної установки в робочій зоні оператора необхідно проводити дозиметричний контроль лазерного випромінювання відповідно до вимог ГОСТ 12.1.031-81 "ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения".

3.3.16. Під час обслуговування лазерних установок необхідно застосовувати захисні окуляри.

3.4.1. До виконання робіт з обслуговування електричного обладнання допускаються працівники, які мають кваліфікаційну групу не нижче III.

3.4.2. Перед початком ремонтних або інших робіт необхідно відключити від джерела живлення електричну установку.

На видному місці (біля рубильника, вимикача або розподільчого щита) вивісити заборонний знак "Не включати! Працюють люди".

3.4.3. Перед початком роботи необхідно перевірити відсутність видимих пошкоджень, термін придатності, допустиму та робочу напругу засобів індивідуального захисту.

3.4.4. На робочій площадці електрифікованого ЗНО необхідно перевірити наявність діелектричного покриття площадки та заземлення.

3.4.5. Берегові ЗНО обладнуються вимикачами або рубильниками, які встановлюються в нижній частині знака.

3.4.6. Під час обслуговування акумуляторів не можна допускати коротких замикань виводів акумулятора.

3.4.7. Металевий інструмент повинен мати ізольовані рукоятки.

3.4.8. У темний час доби робочі місця на берегових ЗНО, трапи та площадки повинні освітлюватися.

3.4.9. Перевозити акумуляторні батареї дозволяється тільки в закріпленому стані.

Пробки акумуляторних банок повинні бути закритими.

3.4.10. Не дозволяється входити з відкритим вогнем у приміщення для зарядки акумуляторних батарей та виконувати в цих приміщеннях будь-які роботи, пов'язані із іскроутворенням.

3.4.11. Якщо підходи до берегових ЗНО мають перешкоди, то акумуляторні батареї дозволяється переносити в рюкзаках за спиною або в спеціальних дерев'яних ящиках, обладнаних пристроями для перенесення.

Акумуляторні батареї повинні бути впаковані в чохли, які стійкі до кислот та лугів.

Витягувати акумулятор з чохла дозволяється тільки в гумових рукавицях.

3.4.12. Працівники, які обслуговують ЗНО, повинні знати, яким електролітом залитий акумулятор (лужним чи кислотним), а також правила надання першої допомоги при дії електроліту.

Усі роботи з акумуляторними батареями виконуються в спеціальному одязі, спецвзутті з застосуванням засобів індивідуального захисту.

3.4.13. На суднах та інших транспортних засобах, що перевозять акумуляторні батареї і обслуговують ЗНО з акумуляторним освітленням, повинен зберігатися розчин борної кислоти і содовий розчин для нейтралізації ділянок шкіри працівників, облитих лужним або кислотним електролітом.

Завантажити