63.Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
НПАОП 63.1-1.17-08Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 63.1-7.02-85ОСТ.8.12.02-85 Роботи вантажно-розванта­жувальні на підприємствах по зберіганню та переробці зерна. Вимоги безпеки
НПАОП 63.1-7.08-80Контейнеры для металлической стружки. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.09-80Тележки-штабелеры напольные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.10-80Приспособления грузозахватные тросовые. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.11-80Краны полукозловые управляемые с пола. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.12-80Тележки прицепные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.16-80ОСТ 22 1443-80 Вантажно-розванта­жу­валь­ні, тран­с­портні роботи на міжцехових переве­зеннях вантажів
НПАОП 63.1-7.17-80ОСТ 22 1444-80. Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах тарноштучних вантажів. Ви­моги безпеки
НПАОП 63.1-7.18-80ОСТ 22 1445-80.Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах металопрокату. Вимоги без­пеки
НПАОП 63.1-7.19-81ОСТ 22-1455-81. Стеллажи автоматизированные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.20-81ОСТ 22-1456-81 Кладовые высотные. Требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 63.1-7.21-81Тележки с подъемными вилами. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.26-86ОСТ 23.33-86. Обеспечение безопасности эксплуатации внутризаводского автодорожного транспорта.
НПАОП 63.11-7.01-86ОСТ 6-28-012-86. Роботи вантажно-роз­ван­тажу­вальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.02-87ОСТ 113 18-014-87 ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.04-84ОСТ 29.12.0.006-84. Вантажно-роз­ван­тажу­вальні, складські та транспортні ро­боти. Вимоги безпеки
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли
НПАОП 63.12-1.04-88 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для баз і складів підприємств агропромислового комплексу
НПАОП 63.12-1.05-79Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта
НПАОП 63.12-1.05-86Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта
НПАОП 63.12-1.14-98Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини
НПАОП 63.12-7.04-80Стеллажи механизированные элеваторного типа. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.12-7.05-80Стеллажи стоечные, елочные, консольные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.12-7.06-80ОСТ 22-1407-80 Тележки рельсовые тросовые. Требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 63.12-7.17-85 Виробничі процеси закупорювання виробів та ящиків тари з пластичних мас. Вимоги безпеки
НПАОП 63.2-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
НПАОП 63.2-1.13-87Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций
НПАОП 63.2-1.25-07Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт
НПАОП 63.21-1.01-09Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
НПАОП 63.21-1.01-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства
НПАОП 63.21-1.02-00Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки
НПАОП 63.21-1.03-78 Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств
НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства
НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств
НПАОП 63.21-1.05-91Правила по охране труда работников военизированной охраны Министерства путей сообщения
НПАОП 63.21-1.05-96Правила охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту
НПАОП 63.21-1.07-00Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг
НПАОП 63.21-1.08-79Правила техники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту
НПАОП 63.21-1.09-08Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь
НПАОП 63.21-1.09-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті та утриманні залізничної колії та споруд ЦП-4621
НПАОП 63.21-1.09-91 Правила техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий
НПАОП 63.21-1.12-07Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів
НПАОП 63.21-1.13-08Про затвердження правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
НПАОП 63.21-1.14-87Правила техники безопасности при експлуатации контактной сети электрифицированых железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки
НПАОП 63.21-1.15-89Правила техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта
НПАОП 63.21-1.17-08Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 63.21-1.17-96 Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 63.21-1.18-89Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу
НПАОП 63.21-1.19-61Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации паровозов