НПАОП 63.23-1.06-98Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

___________________________________________________________________

( посада, прізвище, ім`я та по-батькові допускаючого до роботи )

Наряд-допуск видав - керівник робіт :

__________________________________________________________________

(п осада, прізвище, ім`я та по-батькові)

________________________

( дата, підпис )

Із заходами безпеки ознайомлений; наряд-допуск одержав

відповідальний виконавець робіт____________________________________

( дата, підпис )

Примітка.Наряд-допуск заповнюється (оформлюється) у двох примірниках -

перший знаходиться у того, хто видає наряд-допуск,

другий - у відповідального виконавця робіт.

Додаток 4

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і

небезпечними умовами праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки, на яких

забороняється застосування праці неповнолітніх

Витяг із Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (розділ 2, п. 19 цих Правил)

 1. Газозварник

 2. Газорізальник

3. Електрозварник

4. Паяльщик по свинцю

5. Випробувач-механік двигунів

6. Герметизаторник, зайнятий герметизацією швів внутрішніх поверхонь

7. Радист-радіолокаторник

8. Слюсар-збирач літальних апаратів, зайнятий розбиранням літальних апаратів

9. Слюсар по ремонту авіадвигунів

10. Маляр, зайнятий на пульверизаційному фарбуванні із застосуванням нітрофарб, нітроемалей, а також інших роботах, де відповідно до діючого законодавства робітнику надано право на додаткову відпустку та скорочений робочий день.

11. Слюсар-електрик по ремонту електрообладнання

12. Авіаційний механік по планеру і двигунам, зайнятий на обслуговуванні літальних апаратів

13. Авіаційний механік (технік) по парашутах і аварійно-рятувальних засобах

14. Авіаційний механік (технік) по приладах і електрообладнанню

15. Авіаційний механік (технік) по радіообладнанню

16. Електромеханік по обслуговуванню світлотехнічного обладнання систем забезпечення польотів

17. Електромеханік по випробуванню та ремонту електрообладнання

18. Мийник літальних апаратів

19. Акумуляторник, зайнятий заряджанням і ремонтом свинцевих акумуляторів

20. Випробувач балонів

21. Зарядник вогнегасників

22. Машиніст компресорних установок

23. Наповнювач балонів, зайнятий наповненням балонів зрідженим газом та рідким хлором

24. Робітники, безпосередньо зайняті на регулюванні, настроюванні, випробуванні та обслуговуванні генераторів електромагнітних полів радіочастот

25. Робітники, зайняті на всіх видах робіт із застосуванням пневматичного інструмента

26. Робітники, зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань

27. Робітники, зайняті роботою на висоті

28. Стропальник

29. Всі види робіт, пов’язані з підніманням та переміщенням вантажів вище норм, встановлених для підлітків, а також самостійні роботи на електроустаткуванні

Додаток 5

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними

умовами праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті

авіаційної техніки, на яких забороняється застосування праці жінок

Витяг із Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (розділ 2, п. 20 цих Правил)

1. Слюсар по ремонту авіадвигунів і слюсар по ремонту агрегатів, зайняті ремонтом моторів і агрегатів, працюючих на этильованому бензині

2. Інженер і технік аеродромної служби (механік), зайняті на технічному обслуговуванні літаків (вертольотів)

3. Робітники, зайняті очищенням і ремонтом у середині паливних баків газотурбінних літаків

4. Маляр, зайнятий у середині ємкостей фарбуванням з використанням лакофарбових матеріалів, що містять свинець, ароматні і хлоровані вуглеводні, а також фарбуванням великогабаритних виробів у закритих камерах пульверизатором з використанням таких самих лакофарбувальних матеріалів

Додаток 6

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 № 241

(розділ 2, п. 16 цих Правил)

Характер робіт

Гранично допустима вага вантажу, кг

Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

10

Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

7

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати :

з робочої поверхнi

350 кг

з підлоги

175 кг

Примітка.1. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і

упаковки.

2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах док-

ладене зусилля не повинно первищувати 10 кг

Додаток 7

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів

підлітками під час короткочасної та тривалої роботи

Витяг із Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми (розділ 2, п. 57 цих Правил)

Календарний

вік, років

Граничні норми ваги вантажу, кг

Короткочасна робота

Тривала робота

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

14

5

2,5

-

-

15

12

6

8,4

4,2

16

14

7

11,2

5,6

17

16

8

12,6

6,3

Примітка.1. Короткочасна робота - 1-2 підняття та переміщення вантажу;

тривала - більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год.

робочого часу.

2. Календарний вік визначається як число повних років, що від-

раховуються від дати народження.

3. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.

4. Докладене м`язове зусилля, при утриманні або переміщенні

вантажу з використанням засобів малої механізації, не повинно

перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість -

не більше 3 хв., подальший відпочинок - не менше 2 хв.

Додаток 8

Перелік робіт при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки, де є потреба у професійному доборі

Витяг із Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (розділ 2, п. 18 цих Правил)

Види робіт

Психофізіологічні показники для професійного добору

1.Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах

 1. Сенсомоторні реакції

 2. Увага

 3. Емоційна стійкість та почуття тривоги

 4. Швидкість переключення уваги

 5. Орієнтація у замкнутому просторі

 6. Втома

 7. Здатність до адаптації

2.Робот на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов’язані з підйомом на висоту

 1. Сенсомоторні реакції

 2. Увага

 3. Пам’ять зорова та слухова

 4. Емоційна стійкість та почуття тривоги

 5. Стійкість до впливу стресів

 6. Орієнтація у просторі

 7. Здатність до адаптації

 8. Втома

3.Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням

 1. Сенсомоторні реакції

 2. Увага

 3. Швидкість переключення уваги

 4. Пам’ять зорова та слухова

 5. Емоційна стійкість та почуття тривоги

 6. Втома

 7. Недбалість

Додаток 9

Оптимальні і припустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

авіаційно-технічних баз

Витяг із Санітарних правил для авіаційно-технічних баз експлуатаційних підприємств цивільної авіації (СанПіН № 5059-89) (розділ 2, п. 56 цих Правил)

Приміщення

Період

року

Температура

 З

Відносна вологість, %

Швидкість руху, м/с

оптім.

допус.

оптім.

допус.

оптім.

допус.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.При­мі­щен­ня : на­чаль­ни­ка АТБ, на­чаль­ни­ків це­хів, змін, ді­ль­ниць; ін­же­не­р­но-­те­х­ні­ч­но­го скла­ду; ТКБ

холодн.

теплий

21-23

22-24

20-24

21-28

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,2

до 0,2

до 0,3

2.Ан­гар : цех пе­рі­о­ди­ч­но­го тех­ні­ч­но­го об­слу­го­ву­ван­ня по­ві­т­ря­них су­дів (мо­н­та­ж­на ді­ль­ни­ця, ді­ль­ни­ця де­мо­н­та­жу авіа­дви­гу­нів, ша­сі)

холодн.

теплий

17-19

20-22

15-21

16-27

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,2

до 0,4

до 0,5

3.Цех опе­ра­ти­в­но­го тех­ні­ч­но­го об­слу­го­ву­ван­ня по­ві­т­ря­них су­дів: при­мі­щен­ня ін­же­не­р­но-­те­х­ні­ч­но­го скла­ду; ком­п­ле­к­тов­ка; ди­с­пе­т­чер­сь­ка

холодн.

теплий

21-23

22-24

20-24

21-28

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,2

до 0,2

до 0,3

4.Цех пе­ре­вір­ки і ре­мо­н­ту АіРЕО: еле­к­т­ро­ла­бо­ра­то­рія (при­ти­ран­ня щі­ток, пе­ре­тво­рю­ва­чів еле­к­т­ро­с­т­ру­му, аг­ре­га­т­на, що пу­с­ко­ре­ги­с­т­ри­ру­ет апа­ра­ту­ри, па­ли­во­ме­рів, аку­му­ля­то­р­на); ла­бо­ра­то­рія АСУ; ла­бо­ра­то­рія ра­діо­зв'яз­ко­во­го уста­т­ку­ван­ня; ла­бо­ра­то­рія ра­діо­ло­ка­цій­но­го уста­т­ку­ван­ня (ек­ран­на кі­м­на­та, ви­ро­би-020); ла­бо­ра­то­ріяпі­ло­та­ж­но-­на­ві­га­цій­них при­ла­дів, ки­с­не­ва; ла­бо­ра­то­рія БСРПРИ; ла­бо­ра­то­рія кон­т­ро­лю ро­бо­ти дви­гу­нів; при­ла­до­ва ла­бо­ра­то­рія (ра­з­хо­до­ме­рів,ме­м­б­ра­но-­ане­ро­ї­д­них при­ла­дів, за­со­бівоб'єк­ти­в­но­го кон­т­ро­лю

холодн.теплий

21-23

22-24

20-24

21-28

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,2

до 0,3

до 0,3

1

2

3

4

5

6

7

8

5.Цех по­то­ч­но­го ре­мо­н­ту по­ві­т­ря­них су­дів: мо­н­та­жу (де­мо­н­та­жу) авіа­дви­гу­нів; ша­сі, ко­ліс; пе­ре­би­ран­ня гальм; про­ми­ван­ня фі­ль­т­рів, де­та­лей; го­рі­хо- і пі­с­ко­стру­мин­ної очи­с­т­ки де­та­лей; ар­му­ван­ня щі­ток; ре­мо­н­ту крі­сел, бор­то­во­го по­су­ду; зва­рю­валь­на; сто­ля­р­на; ма­ляр­сь­ка; слю­са­р­на; аку­му­ля­то­р­на

холодн.

теплий

18-20

21-23

17-23

18-27

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,2

0,3

до 0,3

до 0,4

6.Цех го­ло­в­но­го ме­ха­ні­ка: ме­ха­ні­ч­на ді­ль­ни­ця; ре­мо­н­ту на­зе­м­но­го уста­т­ку­ван­ня й еле­к­т­ро­у­с­та­т­ку­ван­ня; ре­мо­н­ту са­мо­хі­д­них ме­ха­ні­з­мів; зва­рю­валь­на; за­ряд­ки бор­то­вих во­г­не­га­с­ни­ків; аку­му­ля­то­р­на; ком­п­ре­со­р­на

кузня

холодн.

Теплий

холодн.

теплий

18-20

21-23

17-19

20-22

17-23

18-27

15-21

16-27

40-60

40-60

40-60

40-60

до 75

до 75 *

до 75

до 75 *

0,2

0,3

0,2

0,3

до 0,3

до 0,4

до 0,4

до 0,5

7.Цех об­слу­го­ву­ван­ня по­бу­то­во­го уста­т­ку­ван­ня: роз­крою, ре­мо­н­ту і по­шит­тя ки­ли­мів, під­го­лі­в­ни­ків і т.п.

холодн.

теплий

21-23

22-24

20-24

21-28

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,2

до 0,2

до 0,3

гру­пи по до­ста­в­ці м'я­ко­го май­на на борт по­ві­т­ря­но­го су­д­на

холодн.

теплий

18-20

21-23

17-23

18-27

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,2

0,3

до 0,3

до 0,4

8.Підрозділ експлуатації засобів і збору польотної інформації (дільниця обробки й аналізу польотної інформації) :

група розшифровки й аналізу

холодн.

теплий

22-24

23-25

21-25

22-28

40-60

40-60

до 75

до 75*

0,1

0,1

до 0,1

до 0,2

ек­с­п­лу­а­та­ції уста­но­вок“Промінь”

холодн.

теплий

21-23

22-24

20-24

21-28

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,1

до 0,2

до 0,3

9.Лабораторія діагностики :

гру­па спе­к­т­раль­но­го ана­лі­зумасла

холодн.

теплий

21-23

22-24

20-24

21-28

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,2

до 0,2

до 0,3

групи рекламації, параметрів, збору інформації

холодн.

теплий

22-24

23-25

21-25

22-28

40-60

40-60

до 75

до 75 *

0,1

0,1

до 0,1

до 0,2

* - припустимі норми відносної вологості повітря треба приймати в залежності від температури повітря : при 28  С - 55%; при 27С - 60%; при 26С - 65%; при 25С - 70%;

при 24С и нижче - 75%.

Додаток 10

Норми освітленості на робочих поверхнях при

штучному освітленні в приміщеннях АТБ в залежності

від виробничих процесів

Витяг із Санітарних правил для авіаційно-технічних баз експлуатаційних підприємств цивільної авіації (СанПіН № 5059-89) (розділ 2, п. 56 цих Правил)

Робочі місця (приміщення)

і

виробничі процеси

Розряд і

підрозряд

зорових робіт

Освітленість, лк

при комбіно-ваному освітленні

при загаль-ному освіт-

ленні

приза-гальному

в системі комбінова-ного

освітлення

1

2

3

4

5

Ангар (ангарна секція) : на висоті крила літака, на фюзеляжі літака, вертольота

ІУв

400

200

150

на підлозі

Уб

200

150

150

Цех періодичного технічного обслуговування повітряних судів :

монтаж (демонтаж) авіадвигунів

IIIб

1000

300

150

монтаж (демонтаж) шасі, коліс

ІУ ­б

500

200

150

Цех поточного ремонту повітряних судів :

аг­ре­га­т­на, го­рі­хо- і пі­с­ко­стру­мин­но­го очи­щен­ня де­та­лей, уль­т­ра­з­ву­ко­во­го про­ми­ван­ня фі­ль­т­рів, ар­му­ван­ня щі­ток, слю­са­р­ні ро­бо­ти

IIв

2000

500

200

ре­мо­н­ту крі­сел, бор­то­во­го по­су­ду, мо­н­та­ж­ні ро­бо­ти

IIIв

750

300

150

хімічного промивання фільтрів, деталей; малярські роботи

ІУв

400

200

150

столярні роботи

Уа

300

150

150

Цех головного механіка : механічна дільниця

IIв

2000

500

200

ремонту наземного електроустаткування

IIIв

750

300

150

ремонту наземного устаткування і самохідних механізмів

ІУб

500

200

150

зарядження бортових вогнегасників

ІУв

400

200

150

приміщення чергового персоналу (сантехники, електрики й ін.)

ІУг

300

150

150

компресорна, кузня

УII

-

200

-

Цех перевірки і ремонту АіРЕО :

приладова лабораторія (перевірки мембранно-анероїдних приладів; засобів об'єктивного контролю)

Іб

4000

1250

400

лабораторія радіозв'язку, радіолокаційного устаткування; АСУ; БСРПРИ; пілотажно-навігаційних приладів

IIу

2000

500

200

Продовження додатку 10

1

2

3

4

5

еле­к­т­ро­ла­бо­ра­то­рія (аг­ре­га­т­на; при­ти­ран­ня щі­ток; пе­ре­вір­ка пе­ре­тво­рю­ва­чів еле­к­т­ро­с­т­ру­му; пу­с­ко­ре­гі­с­т­ру­ю­чої апа­ра­ту­ри; па­ли­во­ме­рів)

IIIб

1000

300

150

ла­бо­ра­то­рія кон­т­ро­лю ро­бо­ти дви­гу­нів (пе­ре­вір­ка роз­хо­до­ме­рів і т.п.); при­мі­щен­ня ви­ро­бу-020; ек­ран­на кі­м­на­та

IIIу

750

300

150

Під­ро­з­діл ек­с­п­лу­а­та­ції за­со­бів і збо­ру об'єк­ти­в­ної по­льо­т­ної ін­фор­ма­ції (ді­ль­ни­ця опра­цю­ван­ня й ана­лі­зу по­л­льо­т­ної ін­фор­ма­ції) :

розшифровка й аналіз

IIр

1000

300

150

експлуатація установок “Промінь”

IIIу

750

300

150

Лабораторія діагностики:

приміщення спектрального аналізу масла; неруйнуючих методів контролю

IIу

2000

500

200

приміщення збору інформації; рекламації; параметрів

IIIу

750

300

150

Цех підготовки виробництва:

приміщення ремонту чохлів та іншого інвентарю

IIIб

1000

300

150

приміщення комплектовки (для всіх цехів і дільниць)

Уб

200

150

150

Цех обслуговування побутового устаткування :

приміщення ремонту і пошиття килимів, підголів'їв та іншого інвентарю

IIIб

100

300

150

приміщення прального, хімічного чищення

Уб

200

150

150

Дільниця бортових (парашутних), аварійних рятувальних засобів (ремонт, зборка парашутів, плавзасобів і т.п.)

IIIу

750

300

150

Приміщення зварювальних робіт (для всіх цехів і дільниць)

IУб

500

200

150

Акумуляторна (для всіх цехів і дільниць)

Уа

750

300

150

Приміщення начальника АТБ; начальника цехів; змін; дільниць; інженерно-технічного складу; ТКБ

IIу

2000

500

200

Завантажити