НПАОП 63.23-1.06-98Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

8.13.21. Фарбування дрібних і середніх деталей і вузлів авіаційної техніки повинно провадиться в фарбувальній камері, обладнаною вентиляцією.

8.13.22. При фарбуванні методом пневматичного розпилення перед роботою слід оглянути фарбувальну камеру, апаратуру, розпилювач, шланги, фарбонагнітальні бачки і переконатись в тому, що вони справні. При цьому необхідно враховувати, що апаратура яка використовується і працює під надмірним тиском (понад 0,7х105Па), повинна відповідати Правилам будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (розділ 2, п. 4 цих Правил).

8.13.23. Перед приєднанням до інструменту шланги слід продути стисненим повітрям, при цьому струмінь повітря необхідно направити вгору (вище людського зросту). Місця з'єднання шлангів зі штуцерами повинні бути закріплені хомутами, застосування для цієї мети дроту не дозволяється.

8.13.24. У процесі роботи слід контролювати покази манометра. Підвищувати тиск в фарбонагнітальному бачці вище робочогозабороняється.

8.13.25. Не слід допускати перекручування шлангів і зіткнення їх із гострими кромками деталей.

8.13.26. Під час роботи фарборозпилювача необхідно уникати зайвого розбризкування фарби і надмірного її розпилення.

8.13.27. Сушіння пофарбованих виробів повинно виконуватись в сушильних камерах, обладнаних вентиляцією, що виключає можливість утворення в камері вибухонебезпечних концентрацій і перешкоджає виходу повітря в приміщення. В фарбувальних цехах і сушильних камерах повинні бути установлені автоматичні сигналізатори до вибухонебезпечних концентрацій та інші протипожежні заходи згідно з НПО ГА-85 (розділ 2, п. 52 цих Правил).

Вироби, що пофарбовані лакофарбувальними матеріалами і висихають при кімнатній температурі, допускається сушити на місцях фарбування або в укриттях (шафи, камери), обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

Сушіння лакофарбувальних матеріалів, нанесених на поверхню ПС і великогабаритних агрегатів, треба виконувати на місцях фарбування при працюючій вентиляції.

8.13.28. Тару, робочі ємкості і фарбувальну апаратуру треба очищати і мити тільки в спеціально обладнаних місцях, що мають місцеві примусові вентиляційні системи. Прибирання приміщень й устаткування слід виконувати щодня після закінчення роботи "мокрим" способом та інші протипожежні заходи згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні та НПО ГА-85 (розділ 2, пп. 44, 52 цих Правил).

8.13.29. Після закінчення робіт рештки лакофарбувальних матеріалів слід прибрати в цехові кладовки. Обтиральні матеріали (ганчірки, шмаття, тощо) після використання, слід скласти в металеві ящики з кришками і в кінці зміни винести в спеціальні місця, відведені за вказівкою пожежної охорони.

Тара з-під лакофарбувальних матеріалів повинна бути щільно закрита кришками і складатися на спеціально відведених площадках за межами цеху на відстані не менше 50 м від будівель і споруд.

8.13.30. Пристрої для вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути також виготовлені із матеріалів, що виключають іскроутворення. Не допускається переміщати тару волоком по підлозі, скидати із висоти і т.ін. Для транспортування лакофарбувальних матеріалів в приміщенні складу дозволяється використовувати ручні візки з прогумованими колесами.

8.13.31. На виконання фарбувальних робіт на ПС необхідно оформляти наряд-допуск, зразок якого встановлено Вимогами безпеки при роботі з лакофарбувальними матеріалами зразка (розділ 2, п. 28 цих Правил).

8.14. Електрогазозварювальні роботи

8.14.1. При електрозварювальних і газозварювальних роботах можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори :

- ударна хвиля під час вибуху посудин, працюючих під тиском, або під час вибуху пари горючих речовин;

- опадаючі вироби авіаційної техніки, інструмент і матеріали при ТОіР АТ на площинах, стабілізаторі, фюзеляжі і під час роботи на висоті із застосуванням механізованих підйомників;

- розміщення робочого місця або робочої зони на відстані меншій 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше;

- підвищена напруга електричного струму, замикання якого може статися через тіло людини, при застосуванні електрифікованого інструменту, пристроїв і агрегатів із електроприводом, які живляться від зовнішніх джерел електроенергії;

- підвищений рівень шкідливих речовин у повітрі робочої зони (аерозолів марганцю та його сполук, аерозолів інших металів тощо);

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації при виконанні зварювальних робіт;

- знижена температура повітря в холодний період року.

8.14.2. Організація та проведення робіт на зварювальній дільниці, розташування та експлуатація устаткування повинні відповідати Правилам безпеки праці при електрозварювальних роботах, Правилам техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні, ДСТУ 2448-94, ДСТУ 2456-94 (розділ 2, пп. 22, 25, 38, 39 цих Правил), а також цим Правилам.

8.14.3. Зварювальні роботи, як правило, повинні провадитися на постійних, спеціально обладнаних для цих цілей місцях у приміщеннях або на відкритих площадках, що відповідають вимогам пожежної безпеки.

Постійні місця, для проведення зварювальних робіт, установлюються наказом керівника підприємства.

8.14.4. Підключення і відключення мережі живлення електрозварювального обладнання, а також його ремонт повинен виконувати електротехнічний персонал.

8.14.5. При зварювальних роботах безпосередньо на ПС слід суворо виконувати вимоги безпеки відповідно до технологічних вказівок з виконання робіт на авіаційній техніці. Повітряне судно, на якому виконуються зварювальні роботи, повинно знаходитись на відстані, не меншій 50 м від ангару і від інших ПС. Зварювальні роботи на ПС виконуються при наявності наряд-допуску.

При зварювальних роботах на ПС суміжні деталі повинні ізолюватися азбестом або вологим брезентом, а місце зварювання огороджуватись азбестовими щитами від іскри та полум'я.

8.14.6. При зварюванні необхідно використовувати стаціонарні, переносні або вмонтовані в зварювальне устаткування місцеві повітроприйомники. Не допускається проведення зварювання при непрацюючій місцевій вентиляції.

8.14.7. Перед зварюванням емкостей, в яких знаходились горючі і легкозаймисті рідини необхідно : злити залишки палива через зливний отвір, промити їх гарячою водою з каустичною содою, просушити гарячим повітрям до повного видалення слідів легкозаймистих та горючих рідин. Зварювання слід виконувати при відкритих горловинах (люках) та зливних пробках при наявності наряд-допуску.

8.14.8. При зварюванні матеріалів, які мають високу відбивну здатність (алюмінію, сплавів алюмінію, сплавів на основі титану, нержавіючої сталі), для захисту електрозварювальників і працюючих поряд з відбитим випромінюванням, слід екранувати зварювальну дугу вмонтованими або переносними екранами і, за можливості, екранувати поверхні зварюваних виробів.

8.14.9. Робочі місця електрозварювальника повинні огороджуватись переносними або стаціонарними світлонепроникними огорожами (щитами, ширмами або екранами) із неспалимого матеріалу, висота яких повинна забезпечувати надійність захисту.

8.14.10. Відпрацьовані матеріали (недогарки електродів, шлакова кірка, технологічні зразки, відходи знежирювання та ін.) повинні збиратися в металеві ємкості і, в міру накопичення, вивозитись з ділянки у відведені на території підприємства місця збирання і утилізації.

8.14.11. Під час проведення робіт в замкнутих просторах і важкодоступних місцях газові балони, газорозбірні пости, пересувні ацетиленові генератори повинні бути розміщені зовні і закріплені відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (розділ 2, п. 4 цих Правил).

8.14.12. Не допускається залишати рукави, різаки, пальники, апарати під час перерви і після закінчення робіт в замкнутих і важкодоступних місцях.

8.14.13. Дерев'яні настили, на яких розміщуються робочі місця для газополум’яної обробки металів, повинні бути покриті металевими листами, на яких установлені посудини з водою. Настили повинні бути очищені від горючих матеріалів в радіусі не менш 5 метрів.

8.14.14. На кожне стаціонарне робоче місце для газополум’яної обробки металів повинно бути відведено не менше 4 м2, окрім площадки, зайнятого устаткуванням і проходами, а при роботі в кабіні - не менше 3 м2. Проходи повинні мати ширину не менше одного метра.

8.14.15. Перевірка справності електрозварювального обладнання провадиться не рідше одного разу на рік.

8.14.16. На виконання електрозварювальних робіт на не постійних робочих місцях необхідно оформляти наряд-допуск встановленого зразка (додаток 3).

8.14.17. При проведенні зварювальних робітзабороняється:

- приступати до роботи при несправній апаратурі;

- провадити зварювання, різання свіжофарбувальних конструкцій і виробів до повного висихання фарби;

- користуватися промасленим спецодягом;

- зберігати в зварювальних кабінах одяг, пальні рідини й інші горючі предмети і матеріали;

- допускати зіткнення електричних проводів із балонами, заповненими пальними газами;

- провадити зварювання, різання або нагрів апаратів і комунікацій, заповнених пальними і токсичними речовинами, а також рідинами і газами, що знаходиться під тиском, і апаратів - під електричною напругою.

8.15. Вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи

8.15.1. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт при ТОіР АТ можуть мати місце такі основні небезпечні виробничі фактори :

- повітряні судна, спецтранспорт, самохідні машини і механізми, що рухаються;

- розміщення робочого місця або робочої зони на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1, 3м і більше;

- падаючій вантаж, деталі та вузли авіаційної техніки.

8.15.2. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинно здійснюватися відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80 (розділ 2, пп. 3, 40, 41 цих Правил), а також цих Правил.

8.15.3. Вантажно-розвантажувальні роботи вантажів масою 30 кг і більше треба проводити за допомогою вантажопідйомних механізмів. У виняткових випадках на місцях непостійного навантаження і розвантаження допускається проводити навантаження і розвантаження вантажів масою до 55 кг (одного місця) вручну двома вантажниками.

8.15.4. При установці транспортних засобів під вантажно-розвантажувальні роботи повинні бути вжиті заходи, попереджуючі довільний їх рух.

8.15.5. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідйомний кран повинен бути установлений на виносні опори. Під опори повинні бути підкладені міцні та стійкі прокладки.

8.15.6. Під'їзд та установлення засобу механізації в робоче положення біля ПС, яке обслуговується повинні відповідати вимогам зазначених в Керівництві з організації руху повітряних суден, спецтранспорту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації (розділ 2, п. 50 цих Правил).

8.15.7. При установленні засобів механізації біля ПС під задні колеса повинні підставлятися упорні колодки для запобігання їх руху в обох напрямках. Висота упорних колодок повинна бути не менш 1/3 діаметра колеса.

Після закінчення робіт біля ПС спочатку прибирається передня колодка, а після від'їзду засобу механізації не менше, ніж на 5 м, прибирається колодка, що перешкоджає його рухові до повітряного судна.

8.15.8. Вантажопідйомні роботи необхідно виконувати згідно з нормативно-технічною документацією, яка містить вимоги безпеки при проведенні даного виду робіт.

8.15.9. Авто- і електронавантажувачі треба використовувати при роботі на територіях з твердим і рівним покриттям.

8.15.10. Виконувати навантажувачем переміщення великогабаритних вантажів, що обмежують видимість водію, необхідно в супроводі спеціально виділеного і проінструктованого сигнальника. При цьому дозволяється перевозити за один рейс тільки одне місце великогабаритного вантажу.

8.15.11. Авіаційному персоналу, при переміщенні в вантажних відсіках повітряного судну,забороняєтьсяпересуватися по обертовим елементам обладнання.

8.16. Акумуляторні роботи

8.16.1. При виконанні робіт з ремонту і зарядження акумуляторних батарей можуть мати місце такі основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори :

- ударна хвиля при вибуху горючих газів;

- підвищений рівень шкідливих речовин в повітрі робочої зони (парів кислот, аерозолю свинцю);

- опіки кислотою, лугом, електролітом, розплавленим свинцем.

8.16.2. Розміщення і зарядження кислотних і лужних акумуляторів, приготування електроліту для кислотних і лужних акумуляторів в одному і тому ж приміщеннікатегорично забороняється.

8.16.3. У зарядному приміщенні АК і в приміщеннях для зберігання кислоти, лугу і приготування електролітузабороняєтьсяпалити, розводити вогонь, користуватися електронагрівальними приладами, виконувати роботи при виключеній або несправній вентиляції, ударяти предметами один об інший, котрі можуть спричинити іскру.

8.16.4. Припливно-витяжна вентиляція зарядної повинна включатися перед початком зарядження батарей і відключатися після повного видалення газів, але не раніш як через 1,5 години після закінчення зарядження.

Вентиляція зарядного відділення блокується з зарядним пристроєм; зарядний струм не подається до акумуляторних батарей при непрацюючій вентиляції.

8.16.5. Ремонт акумуляторних батарей повинен проводитися в окремих приміщеннях, які оснащені устаткуванням, приладами, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.

8.16.6. Паяльні роботи або роботи з використанням паяльної лампи в зарядних приміщеннях АК дозволяється проводити не раніш як через 2 години після припинення зарядження батарей за умови ретельного провітрювання приміщень.

Під час пайки або роботи з паяльною лампою повинна провадитися безперервна вентиляція приміщень.

Місце пайки повинно бути обгороджене від технологічного устаткування приміщення вогнестійкими щитами.

8.16.7. Усі посудини в приміщенні АК повинні мати бирки з вказівкою назви речовини, його концентрації і ступеня небезпеки.

8.16.8. Кислоту слід зберігати в скляних обплетених бутлях в окремих провітрюваних приміщеннях. Бутлі повинні бути встановлені на підлозі в один ряд. Порожні бутлі з-під кислоти необхідно зберігати в аналогічних умовах.

8.16.9. Перенесення бутлів повинно здійснюватись двома особами за допомогою спеціальних носилок, на яких бутля надійно закріплюється на рівні 2/3 своєї висоти. Заздалегідь повинна бути перевірена справність носилок.

8.16.10. При приготуванні електроліту для лужних акумуляторів треба відкривати флакон з лугом, підігрівши перед тим горловину флакона ганчір'ям, змоченим гарячою водою.

8.16.11. Доливати електроліт в акумулятори необхідно за допомогою сифона або гумової груші. Забруднений електроліт треба зливати в заздалегідь приготовлену посудину.Забороняєтьсяпереливати електроліт шляхом засмоктування ротом через гумову трубку.

8.16.12. Розливання кислоти із бутлів повинно провадитися з примусовим нахилом за допомогою спеціальних пристроїв для закріплення бутлів або сифона. Гумові шланги сифона після користування треба ретельно промити водою.

8.16.13. При приготуванні розчину, щоб уникнути його інтенсивного нагрівання, кислота повинна повільно, з зупинками, вливатися тонким струменем із кухля ємкістю 1-2 л в посудину з дистильованою водою при постійному перемішуванні розчину.Забороняєтьсяприготування розчину шляхом вливання води в кислоту.

8.16.14. Роздрібнення шматків сухого їдкого лугу повинно виконуватися із застосуванням спеціальних совків і мішковини. При виконанні цієї роботи необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту : гумовий фартух, гумові рукавички і захисні окуляри.

8.16.15. Акумуляторні батареї, що установлюються для зарядження, повинні з'єднуватися між собою тільки проводами з наконечниками, які щільно прилягають до клем батарей і виключають можливість іскріння. З'єднувати наконечники акумуляторних батарей дротом «закруткою»забороняється.

Приєднання акумуляторних батарей до зарядного пристрою і від'єднання їх повинно проводитись тільки при виключеному зарядному устаткуванні.

8.16.16. Вентиляційні отвори в пробках банок акумуляторів повинні бути завжди чистими, щоб не допускати скупчення газів, що можуть викликати зруйнування банок і розбризкування електроліту.

8.16.17. Контроль за ходом зарядження повинен здійснюватись за допомогою спеціальних приладів (термометра, навантажувальної вилки, ареометра тощо).

Перевіряти акумуляторну батарею коротким замиканнямзабороняється.

Зарядження акумуляторних батарей повинно проводитися тільки при відкритих пробках і включеній витяжній вентиляції.

8.16.18.Забороняєтьсязалишати без нагляду акумулятори, що знаходяться на зарядженні.

8.16.19. Відстань проходу між стелажами повинна бути не менше 1 м, а при односторонньому розміщенні - 0,8 м. Батареї повинні бути установлені на стандартних стелажах.

8.16.20. В акумуляторній дільниці повинен знаходитись умивальник, мило, вата в упаковці, рушник і закриті посудини з 5-10%-ним нейтралізуючим розчином питної соди, (для шкіри тіла) і 2-3%-ним розчином питної соди (для очей).

При експлуатації лужних акумуляторів як нейтралізуючий засіб застосовується 5-10%-ний розчин борної кислоти (для шкіри тіла) і 2-3%-ний розчин борної кислоти (для очей).

8.16.21. При попаданні кислоти або електроліту на відкриті частини тіла необхідно негайно промити цю ділянку тіла нейтралізуючим розчином, а потім водою з милом.

При попаданні кислоти, електроліту в очі необхідно промити їх нейтралізуючим розчином, потім водою і негайно звернутися до лікаря.

8.16.22. На вхідних дверях в АК повинен бути напис : «Акумуляторна»; «Вогненебезпечно» і знак безпеки«Палити заборонено»,а на дверях зарядного відділення напис : «З вогнем не входити» і знаки безпеки«Вхід заборонено»,«Користуватися відкритим вогнем заборонено».

8.16.23.Забороняєтьсязберігати продукти харчування і приймати їжу, палити і знаходитися стороннім особам у приміщеннях акумуляторної дільниці.

Після закінчення робіт в акумуляторної необхідно ретельно вимити з милом обличчя, руки і прийняти душ.

Додаток 1

Перелік робіт з підвищеною небезпекою при технічному

обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

В итяг ізПереліку робіт з підвищеною небезпекою (розділ 2, п.13цих Правил)

1.Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочі і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.

2.Роботи в кабельних лініях і діючих електроустановках.

3.Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного й електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів.

4.Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів.

5.Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

6.Транспортування, збереження, експлуатація балонів, контейнерів, інших ємкостей із стисненими, зрідженими, отрутними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення і ремонт.

7.Виконання газонебезпечних робіт.

8.Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари й інших ємкостей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в т.ч. радіоактивних.

9.Роботи з отрутними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

10.Роботи з використанням інертних газів.

11.Нанесення лако-фарбувальних покрить, грунтовок і шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

12.Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

  1. Дегазаційні роботи.

14.Технічне обслуговування, експлуатація і ремонт підйомнихустановок, стволів, компресорних станцій.

15.Роботи в замкнутих просторах (ємкостях, боксах, трубопроводах).

16.Роботи верхолазнііна висоті.

17.Роботи з підйомнихі підвісних колисок і риштувань на висоті.

18.Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

19. Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів.

20. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідйомних машин і механізмів, ліфтів, конвейєрів, підвісного канатного, гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок і ліній електропередач.

Додаток 2

Перелік робіт,

на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск

1. Роботи у середині паливних кессон-баків.

2. Перевірка фюзеляжу повітряних суден на герметичність.

3. Перевірка прибирання і випуску шасі при вивішеному повітряному судні на підйомниках.

4. Фарбувальні роботи на повітряному судні.

5. Зварювальні роботи зовні й у середині повітряних суден та роботи на не постійних робочих місцях.

6. Роботи по зварюванню ємкостей із-під горючих і легкозаймистих рідин та розбирання повітряних суден із застосуванням зварювання.

Додаток 3

НАРЯД-ДОПУСК

на право виконання небезпечних робіт

___________________________________________________________________

найменування підприємства

Відповідальний виконавець робіт___________________________________

( професія)

___________________________________________________________________

( прізвище, ім`я та по-батькові )

бригадою у складі______ чол.

Доручається____ __________________________________________________

( найменування роботи, місце її проведення)

__________________________________________________________________

При підготовці і виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

( перераховуються основні заходи і засоби щодо забезпечення безпеки праці

/установлення захисних заземлень, огорож, застосування засобів

індивідуального захисту і т. п. / )

Початок роботи___ год. ___ хв. “___” __________ 19___ р.

Закінчення роботи___ год. ___ хв. “___” __________ 19___ р.

Робоче місце і умови праці перевірені :

Завантажити