63.23.Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту

Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
НПАОП 63.23-1.01-84 Правила техніки безпеки при експлуатації об’єктів радіотехнічного забезпечення польотів та електрозв’язку цивільної авіації
НПАОП 63.23-1.02-08Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації i. загальні положення
НПАОП 63.23-1.03-08Про затвердження правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами
НПАОП 63.23-1.06-98Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки
НПАОП 63.23-5.02-84Инструкция по охране труда и пожарной безопасности на объктах топливообеспечения предприятий гражданской авиации
НПАОП 63.23-7.07-84 Вимоги безпеки праці в службах спецтранспорту авіапідприємств та автогосподарств організацій цивільної авіації
НПАОП 63.23-7.11-83Работы погрузочно-разгрузочные с авиационными контейнерамии поддонами. Требования безопасности