НПАОП 63.23-1.06-98Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

8.9.33. Відстань між корпусами засобів наземного обслуговування і корпусом електроустановки повинна бути не менше 1 м, а до її пульта керування - не менше 2 м.

8.9.34. Робоче місце на засобах наземного обслуговування ПС повинно бути оснащено вимикаючим пристроєм, пофарбованим у червоний колір, для зняття напруги з розміщеного на цих засобах електроустаткування, при виникненні несправності.

8.9.35. Бортові авіаційні акумулятори повинні транспортуватися до ПС у штатних контейнерах з установленими пробками і кришками.

8.10. Технічне обслуговування пасажирського, побутового та аварійно-рятувального устаткування

8.10.1. При технічному обслуговуванні пасажирського, побутового й аварійно-рятувального устаткування можуть мати місце такі основі небезпечні і шкідливі виробничі фактори :

- надувні аварійні бортові авіаційні жолоби та рятувальні бортові авіаційні плоти при їх викиданні і наповнюванні газом у середині фюзеляжу;

- падаючі вироби авіаційної техніки, інструмент і матеріали при роботах з технічного обслуговування ПС на площинах, стабілізаторі, фюзеляжі і при роботі на висоті з застосуванням механізованих підйомників;

- падаючі знімні вироби пасажирського і побутового аварійно-рятувального устаткування, утримувані спеціальними пристроями (замками, фіксаторами, засувками, ременями);

- розміщення робочого місця або робочої зони на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більш.

8.10.2. При виконанні робіт із знімним обладнанням, незалежно від висоти його розміщення під опорними поверхнями, необхідно видалити авіаційний персонал із зони можливого падіння частин обладнання.

8.10.3. Переміщення авіаційного персоналу по закріплених килимових доріжках в салоні ПС допускається при відсутності на них складок і нерівностей.

8.10.4. Працездатність механізму переміщення крісел пілотів слід перевіряти при відсутності авіаційного персоналу в зоні переміщення.

8.10.5. Температура води і водяних розчинів для миття і вологого прибирання ПБіАРО ПС повинна знаходитися в межах 18...50С. Вода повинна бути безпечна в епідемічному відношенні, нешкідлива за хімічним складом.

8.10.6. Температура подаваного гарячого повітря для сушіння виробів ПБіАРО ПС не повинна перевищувати 70С.

8.10.7. Прибирання сміття, відходів і битого скляного посуду слід провадити в бавовняних рукавицях.

8.10.8. Перед заряджанням, розряджанням водяних і газових систем ПБіАРО ПС необхідно переконатися в правильності установки розподільних кранів і надійності з'єднання заправних, зливальних рукавів і шлангів із відповідними штуцерами на панелях фюзеляжу ПС, відвивши від заправних агрегатів і машин авіаційний персонал, не зайнятий цією роботою.

8.10.9. Перед заправкою водяних баків ПС водою необхідно переконатися в чистоті (відсутності закупорки) дренажних трубопроводів.

8.10.10. Перевірку працездатності нагрівального буфетно-кухонного обладнання слід виконувати з застосуванням засобів індивідуального захисту, зазначених в керівництві з технічної експлуатації.

8.10.11. Технічне обслуговування люків, бічних стулок вантажних відсіків, рамп слід провадити, попередньо включивши блокувальні пристрої, відключивши електроживлення або установив струбцини для виключення довільного їх руху. На управляючі органи треба встановлювати табличку з написом : "Не включати! Працюють люди".

8.10.12. При випусканні бортових трапів, рампи і бічних стулок відсіків необхідно видалити авіаційний персонал із зони їх руху і забезпечити зв'язок візуально, по радіо або ЛПП, з особою, яка обслуговує їх на землі.

8.10.13. Перевірку працездатності вантажо-пасажирських ліфтів ПС і їх блокувальних пристроїв слід провадити, відповідно до інструкції з експлуатації даного типу ліфта. Виконувати роботи під ліфтом можна тільки після установки опорних пристроїв, що виключають переміщення ліфта униз.

8.10.14. До огляду й обслуговування надувних аварійних бортових авіаційних жолобів, рятувальних бортових авіаційних плотів треба приступати попередньо переконавшись, що виключена можливість довільного їх викиду і наповнення газоповітряною сумішшю.

8.10.15. При перевірці працездатності аварійних бортових авіаційних жолобів, драбин, канатів під навантаженням необхідно переконатися в надійності кріплення цього устаткування до конструкції повітряного судна.

8.10.16. При іспиті і перевірці працездатності аварійних бортових авіаційних жолобів, надувних рятувальних бортових авіаційних плотів і рятувальних канатів треба видалити авіаційний персонал із зони можливого падіння навантажувальної маси (баласту).

8.11. Очистка і санітарна обробка

8.11.1. Під час очистки, миття і санітарної обробки можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори :

- підвищене ковзання внаслідок обледеніння, зволоження і замаслювання трапів, стрем’янок, приставних драбин і покриттів місць стоянок, за якими переміщається персонал;

- підвищений рівень шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

- підвищена або знижена відносна вологість повітря.

8.11.2. Після кожного рейса після прибуття в кінцевий або базовий аеропорт усі ПС підлягають обов'язковій очистці і прибиранню з профілактичною дезинфекцією туалетних приміщень. Під час стоянок у проміжних аеропортах повітряні судна, в залежності від ступеня забруднення, також підлягають очистці і прибиранню.

8.11.3. Прибирання пілотської кабіни між рейсами провадиться під контролем осіб інженерно-технічного складу АТБ.

8.11.4. При очистці, митті і дегазації ПС повинно бути заземлений, за винятком операції з використанням побутового пилососа.

8.11.5. При прямуванні по аеродрому до місця стоянки ПС, для виконання робіт з очистки і санітарної обробки, авіаційний персонал повинен бути особливо уважним відносно ПС, спецтранспорту, самохідних машин і механізмів, що рухаються.

8.11.6.Забороняєтьсяпровадити миття, прибирання ПС і знаходитися під ним під час грози, щоб уникнути ураження блискавкою.

8.11.7. Очистку і прибирання у середині ПС проводять у визначеній послідовності, починаючи з салонів і закінчуючи туалетними приміщеннями з наступною дезинфекцією.

Забороняєтьсявикористовувати дезінфекційну рідину для інших цілей. Рідину треба зберігати в закритому приміщенні і відпускати тільки особам, які виконують роботи з очистки і дезинфекції.

При прибиранні туалетних приміщень необхідно застосовувати спеціальні пристосування для цих цілей.

8.11.8. Часткове або повне зовнішнє миття ПС здійснюють із застосуванням спецмашин або ручних засобів. Для миття використовують тільки передбачені експлуатаційною документацією мийні матеріали, що виключають корозію металів, руйнацію лакофарбних покриттів обшивки і виробів, органічного скла, гуми, тканин, пластмас.

8.11.9. При митті ПСзабороняєтьсязастосовувати для видалення забруднень металеві щітки й інші засоби, що залишають подряпини або руйнують покриття. Під час миття авіаційний персонал повинен попереджати влучення мийних матеріалів у середину крила, відсіків, на підлогу кабіни, у повітрозабірні пристрої і вироби, зледеніння обшивки.

8.11.10. Особи, які здійснюють миття і прибирання у середині ПС, повинні бути уважними при переміщенні по салону (щоб уникнути падіння в незакриті люки) і при виході з повітряного судна (трап або стрем’янка можуть бути відсутніми або обмерзлими).

8.11.11. З метою зменшення утворення зарядів статичної електрики на поверхні килимів, чохлів і драпіровок необхідно обробляти їх розчином антистатика за допомогою пульверизатора. Цю обробку рекомендується проводити поза повітряним судном.

8.11.12. При використанні асенізаційної машини для очистки санвузлів необхідно вживати заходів, що виключають витік нечистот, забруднення місць стоянок повітряних суден. Очистка санвузлів ПС повинна провадитись з забезпеченням герметизації процесів зливання стічних вод в спеціальні асенізаційні машини.

8.11.13. Злив вмісту туалетних повинен провадитися в зазначені медслужбою спеціально відведені місця. Виливати вміст контейнерів в іншому місцікатегорично забороняється.

8.11.14. Для очистки, миття і дегазації необхідно застосовувати миючо- дегазаційні засоби, передбачені експлуатаційною документацією, керуючись Правилами з техніки безпеки і виробничої санітарії на авіаційно-хімічних роботах (розділ 2, п. 26 цих Правил).

8.11.15. При готуванні розчину миючо-дегазаційних засобів, авіаційний персонал повинен знаходитися з навітряної сторони, щоб на них не потрапляли пилюка і бризки. При випадковому влученні розчину в очі і на шкіру їх необхідно ретельно промити водою.

8.11.16. Під час прибирання ПС необхідно максимально застосовувати механізовані засоби, а також підігрів салону ПС в зимовий період.

Повітряні судна, їх авіахімапаратура, після кожного використання на авіаційно-хімічних роботах, повинні очищатися від залишків пестицидів і мінеральних добрив, які повинні знешкоджуватися на дегазаційних площадках.

8.11.17. При роботі з використанням токсичних спецрідин, обслуговуючий персонал повинен додержуватися вимог безпеки відповідно до інструкції з використання даних спецрідин, а також знати правила надання першої допомоги при отруєнні ними.

8.11.19.Категорично забороняється, під час проведення робіт з очистки, митті, дезинфекції і дегазації, пити і приймати їжу.

8.11.20. По закінченні роботи весь прибиральний інвентар повинен бути очищений і складений в спеціально відведене місце.

8.12. Заправка повітряного судна паливно-мастильними матеріалами і спецрідинами

8.12.1. При заправці ПС ПММ і спецрідинами (надалі - заправка) можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори :

- підвищене ковзання внаслідок обледеніння, обмороження і замаслювання поверхонь ПС, трапів, стрем`янок, приставних сходів і покрить місць стоянок, по яким переміщається персонал;

- повітряні судна, спецтранспорт, самохідні машини і механізми, що рухаються;

- розміщення робочого місця або робочої зони на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більш;

- підвищений рівень шуму;

- підвищений рівень статичної електрики на поверхнях заправних засобів і ПС при перекачуванні і зливанні палива по трубах і роздавальних рукавах, при заправці падаючим струменем і його розбризкуванні, при перемішуванні і спіненні палива;

- пожежа (вибух) ПС і заправних засобів внаслідок наявності горючого і вибухонебезпечного середовища.

8.12.2. Рух і розміщення самохідних і транспортуємих колісних заправних засобів, а також рух ПС при підрулюванні до місць заправки ПММ на аеродромах і площадках повинні виконуватися відповідно до вимог Керівництва з організації руху повітряних судів, спецтранспорту і засобів механізації на аеродромах цивільної авіації (розділ 2, п. 50 цих Правил).

8.12.3. До заправки повітряного судна слід приступати тільки після :

- повної зупинки ПС на місці стоянки;

- повної зупинки обертових гвинтів і роторів турбін;

- установлення упорних колодок під колеса шасі;

- швартування лопатей несучого і рульового гвинтів ПС (якщо це потрібно виконати за метеорологічними умовами аеродрому для даного типу повітряного судна);

- висадки пасажирів;

- заземлення ПС і засобу заправки, а також з'єднання ПС і засобу заправки провідником для вирівнювання потенціалів;

- природного чи штучного охолодження гарячих частин ПС до температури, встановленої технологією технічного обслуговування;

- видалення розлитих ПММ з поверхонь місць стоянок ПС, поверхонь ПС і устаткування, що використовується;

- перевірки наявності засобів, що застосовуються при гасінні пожежі на місцях стоянки повітряних суден;

- а також при відсутності запаху ПММ в салонах, багажних, службових і технічних відсіках повітряного судна.

8.12.4. Під час заправки повітряного судна (зливі палива)забороняється:

- виконувати будь-які види робіт з технічного обслуговування і ремонту ПС і заправних засобів, а також вантажно-розвантажувальні роботи;

- користуватися відкритим полум’ям, несправними переносними лампами для контролю робіт щодо заправки (зливу);

- приєднувати (і відмикати) аеродромне джерело електричного живлення до бортової мережі повітряного судна;

- вмикати або вимикати джерела і споживачі електричного живлення, крім перемикачів електросигналiзації паливних баків повітряного судна;

- розміщувати двигун заправного засобу (ПЗ, агрегату) під крилом заправляємого повітряного судна;

- проїжджати або зупинятися під крилом ПС будь-яким видам транспорту;

- починати заправку, якщо немає вільного шляху відходу (відводу) заправного засобу від ПС і при наявності сильного перегріву гальмових пристроїв коліс.

Забороняєтьсявідкрита заправка ПС паливом при дощі і сильному вітрі з пилюкою, під час грози (при розрядах атмосферної електрики) і закрита - при грозових розрядах.

8.12.5. Заправку (злив) ПС необхідно здійснювати строго за технологією Типової технологічної карти.

8.12.6. Розмотування з барабанів роздавальних рукавів з наконечниками і тросів - провідників для вирівнювання потенціалів статичної електрики слід виконувати після перевірки надійності кріплення наконечників і знімання з фіксаторів обертових барабанів при ручному приводі, в напрямку, перпендикулярному осі обертання барабана і з використанням захисних рукавиць.

8.12.7. При верхній заправці ПС необхідно страхувати піднімання заправника по стрем'янці (драбині) на площину ПС і подавати йому роздавальний кран (пістолет). По закінченні заправки ПС необхідно прийняти від заправника роздавальний кран і страхувати його спуск по стрем'янці.

При заправці ПС необхідно знаходитися з навітряної сторони для того, щоб виключити влучення ПММ на незахищені частки шкіри.

8.12.8. Відстій палива необхідно зливати в чистий посуд, а після перевірки виливати в призначену для цього тару.

Зливати відстій на покриття місця заправкикатегорично забороняється.

8.12.9. При верхній заправці необхідно застосовувати тільки спеціально передбачені для даного типу ПС стрем'янки. Перед початком роботи необхідно переконатися в тому, що стрем'янка встановлена стійко і не може викликати ушкодження ПС при його осаді від навантаження паливних баків. На високо розташованих частинах ПС, щоб уникнути падіння з висоти, необхідно застосовувати страхувальні пояси.

8.12.10. Штирі вирівнювання потенціалів статичної електрики, передбачені на роздавальних кранах і наконечниках, повинні бути приєднані до гнізд на заправних горловинах і штуцерах ПС до опускання роздавального крану в заправну горловину паливного бака (при верхній заправці) або перед стикуванням роздавального наконечника зі штуцером системи централізованої заправки ПС (при нижній заправці).

8.12.11. У тих випадках, коли у горловини бака ПС немає приймального гнізда, краном-пістолетом слід доторкнутися до обшивки ПС на відстані не менше 1,5 м від заправної горловини і лише після цього вставити кран в горловину бака, щільно притиснувши його, і не переміщати під час всієї заправки.

8.12.12. Кришки, лючки і пробки заливних штуцерів і горловин паливних баків ПС і засобів заправки слід розкривати тільки призначеним для цієї мети інструментом, що виключає іскроутворення.Забороняєтьсявиконувати зазначену роботу шляхом нанесення ударів.

8.12.13. Для попередження перекидання ПС, у випадку можливої критичної зміни центрівки, під хвостову частину фюзеляжу повинен бути встановлений страхувальний підйомник у передбаченому місці. При цьому повинні виконуватись протипожежні заходи згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні та НПО ГА-85 (розділ 2, пп. 49, 61 цих Правил).

8.13. Робота з лакофарбувальними матеріалами

8.13.1. При роботі з лакофарбувальними матеріалами можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори :

- ударна хвиля під час вибуху посудин, працюючих під тиском, або під час вибуху пари горючих речовин; полум’я під час пожежі;

- розміщення робочого місця або робочої зони на відстані не менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше;

- падаючі вироби авіаційної техніки, інструмент і матеріали;

- підвищений рівень шкідливих речовин в повітрі робочої зони.

  1. Фарбувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог Правил і норм техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів, Вимог безпеки при роботі з лакофарбувальними матеріалами (розділ 2, пп. 23, 28 цих Правил) і цих Правил.

8.13.3. При відсутності фарбувальних цехів на підприємствах, у винятковому порядку, допускається виконувати фарбування на спеціально відведених і обладнаних для цієї мети площадках, в ангарах або на відкритому повітрі при виконанні додаткових вимог :

- допуску до фарбувальних робіт осіб, які пройшли перед початком робіт позаплановий інструктаж ;

- встановлення на час проведення робіт посту добровільної пожежної дружини, приведення засобів пожежегасіння в стан готовності.

8.13.4 Для кожного фарбувального цеху керівництвом підприємства повинен бути складений план ліквідації аварій.Забороняєтьсядопускати до роботи осіб, які не ознайомлені з планом ліквідації аварій і не знають його в частині, що стосується місця їх роботи.

8.13.5. Для виконання фарбувальних робіт в ангарі із застосуванням ручних розпилювачів необхідно : перевірити справність воріт ангара і системи пожежегасіння; відімкнути ПС від усіх джерел живлення електроенергією.

8.13.6. На період фарбування ПС, безпосередньо біля воріт ангара, де виконується фарбування, повинен знаходитись автотягач з водієм. До ПС, яке фарбується, необхідно під'єднати водило для полегшення буксирування. Шлях евакуації ПС необхідно звільнити від сторонніх предметів, устаткування та інших повітряних суден.

8.13.7. При проведенні фарбувальних робітзабороняється: виконання інших робіт, які не відносяться до зазначеної технології; присутність в приміщенні сторонніх осіб, а також проїзд транспортних засобів.

8.13.8. Під час виконання робіт з знежирювання поверхні у середині ПС розчинники повинні знаходитися в тарі, що щільно закривається, не б'ється, ємкістю не більше двох літрів.

При фарбувальних роботах на ПС кількість лакофарбувальних матеріалів на робочому місці не повинна перевищувати п'яти літрів.

8.13.9. При фарбуванні розпиленням поверхонь ПС слід застосовувати місцеві пересувні вентиляційні установки, що відповідають вимогам пожежної безпеки. В місцях фарбування за допомогою вентиляційних пристроїв слід підтримувати розрідження повітря, що запобігає виходу шкідливих речовин назовні і їх розповсюдженню по приміщенням фарбувальних цехів.

8.13.10. Не допускається фарбування одночасно зовнішньої і внутрішньої поверхонь повітряного судна. Фарбувальні роботи повинні починатися з найбільш віддаленого від основного евакуаційного виходу відсіку. При цьомузабороняється: одночасна робота в декількох відсіках; прокладка рукавів вентиляційної установки крізь основні евакуаційні виходи.

8.13.11. При фарбуванні внутрішніх поверхонь ПС необхідно передбачати не менше двох отворів із протилежних його сторін : один - для видалення забрудненого, інший - для припливу свіжого повітря.

Фарбування слід починати з боку отвору для видалення повітря.

При фарбувальних роботах у внутрішніх об'ємах ПС на робочому місці повинен знаходитись вогнегасник (вуглекислотний).

8.13.12. Після закінчення фарбувальних робіт ангар необхідно провітрити протягом не менше 3 годин. До цього підключати джерела електроенергії до ПС і проводити які-небудь роботи в електроустановках, що знаходяться під напругою, забороняється.

8.13.13. Для запобігання утворення і накопичення зарядів статичної електрики необхідно забезпечити заземлення поверхонь помостів і робочих площадок цеху, дверних ручок, поручнів, сходів, рукояток приладів (при цьому ПС заземлюється не менше, чим в двох точках), згідно з Правилами захисту від статичної електрики (розділ 2, п. 10 цих Правил).

8.13.14. Всі заземлюючі пристрої повинні бути виконані відповідно до Правил будови електроустановок (розділ 2, п. 53 цих Правил). Перед початком фарбувальних робіт необхідно виконати перевірку справності заземлюючих пристроїв шляхом вимірювання їх опору. Значення опору струму заземлюючих пристроїв не повинно перевищувати 10 Ом.

8.13.15. Приготування робочих речовин необхідно виконувати в фарбозаготівельних відділеннях, обладнаних примусовими припливно-витяжними вентиляційними системами і засобами пожежної техніки, що розміщаються в приміщеннях, розташованих біля зовнішніх стін з віконними отворами і самостійним евакуаційним виходом і ізолюються від суміжних приміщень неспалимими стінами.

8.13.16. Фарбувальні площадки необхідно позначити знаками безпеки, а також передбачити огорожу вибухопожежонебезпечної зони відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні (розділ 2, п. 44 цих Правил).

8.13.17. Застосування лакофарбувальних матеріалів з вмістом свинцевих сполук понад 1% можливо за умови забезпечення в повітрі робочих приміщень концентрації свинцю і його неорганічних сполук не вище 0,01 мг/л.Забороняєтьсязастосування лакофарбувальних матеріалів, що містять свинець, при фарбуванні розпиленням внутрішніх об'ємів повітряного судна.

8.13.18.Забороняєтьсязастосовувати бензол, метанол, діхлоретан і піробензол як розчинники і розріджувачі для лакофарбувальних матеріалів. Застосування ксилолу, для розріджування лакофарбувальних матеріалів, треба обмежувати шляхом заміни його на інші розчинники в усіх випадках, де це дозволено технічними умовами.

8.13.19. Для фарбування розпиленнямзабороняєтьсязастосовувати лакофарбувальні матеріали, до складу яких входять хлоровані вуглеводні.

8.13.20. При розміщенні обладнання для фарбувальних робіт слід забезпечити зручність його обслуговування і безпеку евакуації працюючих в аварійній ситуації.

Відстань від установки безповітряного розпилення до іншого устаткування, не пов'язаного з фарбувальними роботами, повинна бути не менше 5 м.

Завантажити