НПАОП 1.8.10-1.11-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПИРТНОГО И ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІДНАОП 1.8.10-1.11-97 (НПАОП 15.9-1.11-97)

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ СПИРТОВОГО ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Затверджено

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною праці

від __22.04.97___ N 100_____П Е Р Е Д М О В А

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва розроблено Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ "НТЦхарчопром"

Внесені на розгляд і затвердження Держхарчопромом України

Редакційна комісія:

(голова комісії) - А.П. Сазонов

( член комісії ) - В.І. Левченко

те ж - Г.А. Прочаковський

- " - - М.А. Саган

- " - - А.О. Кучашвілі

- " - - Л.О. Вінниченко

Правила опрацьовані замість:

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у спиртовій і лікеро-горілчаній промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР від 16.05.78;

- ОСТ 18-441-85. Виробництво спирту та лікеро-горілчаних виробів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

- ОСТ 18-440-85. Виробництво сухих кормових та пресованих хлібопекарських дріжджів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

- ОСТ 12-460-85. Устаткування для спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 24.12.85.

Зміст

Частина 1.................................................. 9

1. Галузь застосування..................................... 9

2. Нормативні посилання ................................... 9

3. Загальні положення ..................................... 15

3.1.Загальні вимоги .................................... 15

3.2.Обов'язки, права та відповідальність за порушення  Правил ............ 18

3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 19

3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу ....... 20

4. Вимоги пожежної безпеки ................................ 21

4.1. Загальні вимоги ................................... 21

4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і  засоби зв'язку ......................................... 22

4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування ............................................. 25

4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель ........... 25

5. Територія підприємства ................................. 29

5.1. Благоустрій території підприємства ................ 29

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії .......... 31

6. Будівлі і споруди ...................................... 34

6.1. Виробничі будівлі ................................. 34

6.2. Складські будівлі.................................. 39

6.2.1. Загальні вимоги ............................ 39

6.2.2. Вимоги до зберігання та транспортування  кислот, лугів та інших хімікатів .................. 41

6.2.3. Склади балонів з горючими газами ........... 44

6.3. Адміністративні та побутові будівлі та приміщення .................................................... 46

6.3.1. Загальні вимоги ............................ 46

6.3.2. Санітарно-побутові приміщення .............. 47

6.3.3. Приміщення охорони здоров'я ................ 48

6.3.4. Приміщення підприємств громадського харчування, торгівлі, служби побуту .................. 49

6.4. Вимоги до улаштування освітлення .................. 49

6.4.1. Загальні вимоги ............................ 49

6.4.2. Аварійне та евакуаційне освітлення ......... 50

6.4.3. Освітлювальна арматура ..................... 51

6.5. Вимоги безпеки до обладнання сигналізації та  зв'язку ........................................... 52

6.6. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря....... 53

6.6.1. Загальні положення ......................... 53

6.6.2. Опалення ................................... 53

6.6.3. Вентиляція та кондиціювання повітря......... 54

6.7. Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації .......................... 61

6.7.1. Загальні вимоги ............................ 61

6.7.2. Вимоги до систем водопостачання ............ 61

6.7.3. Вимоги до систем каналізації ............... 62

6.7.4. Вимоги безпеки при експлуатації споруд  водопостачання та каналізації ..................... 63

6.8. Шум та вібрація ................................... 64

7. Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництв ..................................................... 66

7.1. Загальні вимоги ................................... 66

7.2. Вимоги безпеки до окремих видів робіт ............. 68

7.2.1. Загальні вимоги безпеки .................... 68

7.2.2. Роботи усередині ємкості ................... 69

7.3. Специфічні вимоги до виконання робіт у силосах та бункерах ........................................ 73

7.4. Миття та дезинфекція ємкостей ..................... 74

7.5. Нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні технологічних посудин ............................ 74

7.6. Вогневі роботи .................................... 77

7.7. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях ................................................... 77

7.8. Зливання, наливання та транспортування ЛЗР по трубопроводах .......................................... 80

8. Вимоги безпеки до виробничого устаткування ............. 82

8.1. Загальні вимоги ................................... 82

8.2. Вимоги до головних елементів конструкцій .......... 83

8.3. Вимоги до механізмів керування .................... 86

8.4. Вимоги до огороджувальних та запобіжних пристроїв ................................................... 88

8.5. Вимоги до живильників ............................. 89

8.6. Вимоги до розміщення устаткування ................. 89

8.7. Вимоги до технологічних трубопроводів і арматури ................................................ 90

8.8. Вимоги до улаштування площадок, містків та сходів ............................................... 92

8.9. Монтаж та ремонт технологічного устаткування ...... 94

8.10.Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, прилади безпеки та запобіжні пристрої ......... 94

8.11.Вимоги безпеки при хімічному очищенні устаткування ............................................. 96

9. Вимоги до посудин, які працюють під тиском не більше  0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) ......... 97

9.1. Загальні положення ................................ 97

9.2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлуатацію ............................................ 98

9.3. Технічний огляд посудин ........................... 98

10.Електробезпека ......................................... 102

10.1. Загальні вимоги ................................... 102

10.2. Технічна документація ............................. 103

10.3. Обслуговування устаткування ....................... 105

10.4. Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом .................................. 106

10.5. Захист будівель та споруд від блискавки ........... 111

10.6. Робота з переносним електроінструментом ........... 111

10.7. Засоби захисту, які використовуються при роботі з електроустаткування .......................... 112

10.8. Вимоги безпеки до акумуляторних установок ......... 114

11. Вантажно-розвантажувальні роботи ....................... 115

11.1. Загальні вимоги ................................... 115

11.2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні роботи ............................................ 115

11.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті..... 116

11.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердого та рідкого палива, допоміжних матеріалів,

готової продукції, сипких та штучних вантажів...... 116

11.5. Робота з небезпечними вантажами ................... 117

11.6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування, машини та механізми................................ 118

11.7. Авто- та електронавантажувачі...................... 118

11.8. Візки транспортні ................................. 119

11.9. Конвеєри .......................................... 119

11.10.Стрічкові конвеєри ................................ 119

11.11.Роликові конвеєри (рольганги)...................... 120

11.12.Гвинтові конвеєри ................................. 120

11.13.Скребкові конвеєри ................................ 121

11.14.Ковшові елеватори ................................. 121

11.15.Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі спуски) ........................................... 122

11.16.Валкові мішкопідйомники ........................... 122

11.17.Вантажопідйомні машини, керування якими здійснюється з підлоги (талі, тельфери) .......... 122

11.18.Штабелеукладачі ................................... 123

11.19.Порядок та терміни технічного огляду .............. 123

11.20.Пневматичний транспорт............................. 124

12. Засоби індивідуального захисту ......................... 125

12.1. Загальні вимоги ................................... 125

12.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту ......... 126

Частина 2 (галузева)........................................ 130

1. Виробництво спирту...................................... 130

1.1. Приймання та зберігання картоплі.................... 130

1.2. Миття картоплі...................................... 132

1.3. Зерносховища........................................ 133

1.4. Приймання і зберігання меляси....................... 135

1.5. Підроблення сировини................................ 136

1.6. Теплове оброблення сировини та оцукрення............ 137

1.7. Відділення солодовирощування та культивування мікроорганізмів-продуцентів ферментів у глибинний спосіб.......................................... 138

1.8. Бродильне та дріжджове відділення................... 139

1.9. Відділення перегонки та ректифікації............... 139

1.10. Бардосховища, пункти роздавання барди та бардонакопичувачі........................................ 141

1.11. Приймання, зберігання і відпускання спирту......... 141

2. Виробництво з утилізації відходів........................ 144

2.1. Цех упарювання барди................................ 144

2.2. Виробництво кормових дріжджів на барді............. 145

2.3. Виділення хлібопекарних дріжджів з бражки та  кормових дріжджів з барди........................... 146

3. Виробництво хлібопекарних дріжджів....................... 147

3.1. Приймання і зберігання меляси, кукурудзяного екстракту, кислот та інших рідких матеріалів..... 147

3.2. Підготування живильних, мийних та дезинфікуючих  розчинів............................................ 147

3.3. Дріжджовирощувальне відділення...................... 148

3.4. Сепараторне відділення.............................. 149

3.5. Фільтраційне відділення............................. 150

3.5.1. Вакуум-фільтри.................................. 150

3.5.2. Фільтрпреси..................................... 151

3.6. Сушильне відділення................................. 152

3.7. Формувально-пакувальне відділення................... 152

3.8. Складування і зберігання дріжджів................... 152

4. Виробництво білково-вітамінного кормового продукту....... 153

4.1. Приймання, зберігання та підготування сировини...... 153

4.2. Вирощування дріжджів................................ 153

4.3. Одержання товарного продукту........................ 153

5. Лікеро-горілчане виробництво............................. 153

5.1. Очисний цех......................................... 153

5.2. Посудний цех та експедиція.......................... 154

5.3. Мийно-розливальний цех.............................. 155

5.4. Миття устаткування.................................. 156

5.5. Морсове відділення.................................. 157

5.6. Відділення отримання ароматних спиртів.............. 157

5.7. Приготування цукрового сиропу та колеру............. 158

5.8. Водопідготовка...................................... 158

5.9. Сховища для напівфабрикатів (соків, морсів)  та готової продукції............................... 158

5.10. Денатураційне відділення........................... 159

6. Виробництво оцту......................................... 160

6.1. Приготування живильних середовищ.................... 160

6.2. Відділення окислювання.............................. 160

6.3. Приймання, оброблення і зберігання оцту............. 160

7. Виробництво глутамінової кислоти........................ 161

7.1. Станція розведення зеленого витоку (устаткування для одержання глутамінової кислоти)....... 161

7.2. Охолоджування у теплообміннику...................... 161

7.3. Буферні збірники розведеного витоку................. 161

7.4. Установка для фільтрування розведеного витоку, що складається з двох патронних фільтрів ПФ-20.... 161

7.5. Станція демінералізації (йонітні реактори).......... 162

7.6. Збірники рідкого елюату............................. 162

7.7. Підігрівачі рідкого елюату.......................... 162

7.8. Охолодження гідролізату у теплообміннику............ 163

7.9. Буферний збірник гідролізату........................ 163

7.10. Станція кристалізації неочищеною глутаміновою кислотою...................................... 163

7.11. Фільтрація суспензії I кристалізації (вакуум-фільтри).................................... 163

7.12. Розчинення та знебарвлення сирої глутамінової кислоти....................................... 164

7.13. Фільтрація суспензії чистої глутаминової кислоти............................................. 164

7.14. Сушіння чистої глутамінової кислоти................. 164

8. Виробництво двоокису вуглецю рідкого та твердого (сухого льоду)........................................... 164

Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря робочої зони підприємств спиртової і лікеро-горілчаної галузі ................................ 168

Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням підприємств  лікеро-горілчаної галузі........................ 182

Додаток 3. Норми освітленості (при штучному освітленні) робочих місць виробничих приміщень

спиртової і лікеро-горілчаної галузі............ 201

Додаток 4. Перелік приміщень і зовнішніх установок спиртових і лікеро-горілчаних заводів за категоріями і класами вибухопожежної і пожежної  небезпеки ...................................... 214

Додаток 5. Перелік будівель і приміщень, які підлягають  обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною пожежною сигналізацією..... 226

Додаток 6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою........... 228

Додаток 7. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці........................... 234

Додаток 8. Колірна гама, допустима кількість кольору та допустимий колірний контраст у залежності від категорії робіт, характеристики освітлення і санітарно-гігієнічних умов у виробничих  приміщеннях................................. 236

Додаток 9. Технічний журнал з експлуатації будівель та  споруд.......................................... 238

Додаток 10. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів...................................... 239

Додаток 11. Фізико-хімічні та токсикологічні характеристики шкідливих та небезпечних речовин...... 249

Додаток 12. Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом........................ 258

Додаток 13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою для цеху,  дільниці........................................ 259

Додаток 14. Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною  небезпекою...................................... 260

Додаток 15. Перелік робіт, що виконуються на підприємстві за наряд-допусками........................... 262

Додаток 16. Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення робіт на підприємствах.................... 263

Додаток 17. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що проводяться без наряду-пуску......264

Додаток 18. Журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою по електробезпеці I.... 265

Додаток 19. Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском, та іншого устаткування, на яке  не поширюються правила Держнаглядохоронпрацi.... 266

Додаток 20. Прийоми надання першої допомоги................. 267

Додаток 21. Рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними  засобами пожежогасіння.................275

Додаток 22. Графік огляду обладнання та арматури резервуарів,  у яких зберігається вогне- та вибухонебезпечні  речовини........................................ 280

Д Н А О П 1.8.10 - 1.11 - 97

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

Дата введення__01.10.97.___

ЧАСТИНА 1

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють спиртову і лікеро-горілчану продукцію, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі - підприємств).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

2.1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України від 14.10.92 N2695-Х11.

2.2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України від 17.12.93 N3747-XII.

2.3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.94 N19 та зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 N94/303.

2.4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 N16.

2.5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 N128.

2.6. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N104.

2.7. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.

2.8. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.

2.9. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 N3.

2.10. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

2.11. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

2.12. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 N73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 N140.

2.13. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

2.14. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 N94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 N154.

2.15. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 N196.

2.16. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 23.09.94 N263/121.

2.17. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров'я 31.03.94 N45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94.

2.18. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 N132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 07.02.94 N20/224.

2.19. ДНАОП . Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов'язки головного державного інспектора України від 22.06.95 N400.

2.20. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

2.21. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71.

2.22. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

2.23. ДНАОП. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР 12.11.85.

2.24. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 N30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 N95/304.

2.25. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 N623.

2.26. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 31.03.94 N46, зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 N176/385.

2.27. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 30.03.94 N51/260 від 29.12.93. N256, зареєстрований Мінюстом України.

2.28. ДНАОП 0.03.3-28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров'я України від 10.12.93 N241, зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 N194.

2.29. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N133.

2.30. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

2.31. НАОП 5.1.11-1.10-82. Правила охорони праці на автомобільному транспорті 111-14720, затверджені Міністерством СРСР 30.03.82.

2.32. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.

2.33. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров'я СРСР за N3223-85.

2.34. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР N5159-89.

2.35. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР, затверджені Держагропромом СРСР 12.12.86.

2.36. ДНАОП 0.00-1.16-71. Правила атестації зварювальників, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.

2.37. НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості, затверджені Мінхімпромом СРСР 31.01.72.

2.38. Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене МВС України 27.09.94 N521.

2.39. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене МВС України 27.09.94 N521.

2.40. НАОП 5.1.11-1.42-86. Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ-4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.

Завантажити