НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

1

2

3

4

5

6

окислення

Чоботи гумові або

К 20 Щ 20

6

8151.2

Апаратник

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

6

приготування

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

1

хімічних

Рукавиці сукняні

К50

2

розчинів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8154.1

Апаратник

Респіратор

до зносу

хлорування

Онучі

Тн

6

8290.2

Зливальник-

розливальник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

9322

Укладальник-

пакувальник

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Апаратнику одержання хлорного заліза додатково: Плащ брезентовий

Тн

Ву

36

черговий

160

7241.1

Електромонтер

Костюм сукняний

К80

12

з ремонту та

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

обслуговування

Рукавиці брезентові

Ми

2

електроустат-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

ковання

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці При обслуговуванні електроустатковання на дільниці забезпечення ропою бромного виробництва:

Комбінезон бавовняний

Эн

Эн

Тн З Ми

чергові

чергові

36

12

1

2

3

4

5

6

замість

Костюма сукняного

Плащ брезентовий

Ву

черговий

161

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат бавовняний з

кислотозахисним

просочуванням

К20

12

2113.2

Хімік

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

2113.2

Старший хімік

Рукавиці сукняні Рукавички гумові Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К50

К 50 Щ 50

ЗН

Тн

3

чергові до зносу

36

162

1222.2

Начальник

Костюм сукняний

К80

12

цеху

Костюм лавсано-бавовняний

К50

24

1222.2

Заступник

Плащ брезентовий

Ву

24

начальника

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

12

цеху

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

1222.2

Майстер

Рукавиці брезентові

Ми

1

3115

Механік

На зовнішніх роботах узимку

3113

Енергетик

додатково:

2149.2

Інженер-

технолог

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

1222.2

Майстер зміни

1222.2

Майстер з ремонту технологічного устатковання

1

2

3

4

5

6

1222.2

Старший майстер з ремонту технологічного устатковання

163

9322

7233.1

Підсобний

робітник

Слюсар-

ремонтник

Костюм сукняний Костюм лавсано-бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К50

К 50

З

К 20 Щ 20

К 20 Щ 20

К 50 Щ 50

Тн

6

12

6

6

6

1

24

164

9132

Прибиральник

виробничих

приміщень

Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К 50

К 20 Щ 20

К50Щ50

Тн

12

12

чергові

24

2.20 ВИРОБНИЦТВО ДИБРОМПРОПАНУ, БРОМИСТИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ ЖИРНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ ВІДДІЛЕННЯ РІДКОГО БРОМУ ТА ДИБРОМПРОПАНУ

165

8154.2

8154.2

Апаратник

бромування

Апаратник

Костюм лавсано-бавовняний Білизна натільна Фартух прогумований

К 50

З

К50

12

6

черговий

1

2

3

4

5

6

десорбції

Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці сукняні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К 20 Щ 20

К50Щ50

К80

Тн

6

чергові

2

36

166

7241.1

Електромонтер

Костюм сукняний

К80

12

з ремонту та

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

обслуговування

Калоші д іелектричні

Эн

чергові

електроустат-

Рукавиці брезентові

Ми

2

ковання

Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Эн

Тн

чергові

24

167

1222.2

Начальник цеху

Костюм сукняний

К80

24

1222.2

Заступник

Костюм лавсано-бавовняний

К50

24

начальника

Плащ брезентовий

Ву

24

цеху

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

12

3115

Механік

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

1222.2

Майстер зміни

Рукавиці брезентові

Ми

1

1222.2

Майстер з ремонту

На зовнішніх роботах узимку додатково:

технологічного

Куртка бавовняна на

Тн

чергова

устатковання

утеплювальній прокладці

1222.2

Майстер

1222.2

Старший

майстер

1

2

3

4

5

6

168

9132

Прибиральник

Костюм сукняний

К80

12

виробничих

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

приміщень

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

169

7233.1

Слюсар-

Костюм сукняний

К80

6

ремонтник

Костюм лавсано-бавовняний

К50

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

6

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

6

Рукавиці КР

К 50 Щ 20

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

24

утеплювальній прокладці

170

2113.2

Хімік

Халат бавовняний з

К 20

12

2113.2

Старший хімік

кислотозахисним

8159.1

Лаборант

просочуванням

хімічного

Туфлі цільногумові

К 20 Щ 20

9

аналізу

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці сукняні

К80

3

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

СКЛАД КИСЛОТ ТА ЛУГІВ

171

8159.2

Апаратник

Костюм сукняний

Кк

12

підготовки

Чоботи пластмасові

КкЩ50

12

сировини та

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

чергові

відпускання

Рукавиці сукняні

К80

3

напівфабри-

Рукавиці КР

К 50 Щ 20

1

катів і

На зовнішніх роботах узимку

продукції

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

СКЛАД ПРОПІЛЕНУ

172

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

підготовки

Фартух прогумований

К50

черговий

сировини та

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

відпускання

Рукавиці брезентові

Ми

3

напівфабри-

На зовнішніх роботах узимку

катів і

додатково:

продукції

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

ВІДДІЛЕННЯ "БЕЛИЗНА"

173

9322

Укладальник-

пакувальник

Костюм лавсано-бавовняний Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці сукняні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К50

З

К50

К 20 Щ 20

К50Щ50

К80

Тн

12

6

черговий

9

чергові

2

36

ЗЛИВ ТА ЗБЕРІГАННЯ РІДКОГО ХЛОРУ

174

8159.2

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабри­катів і продукції

Костюм сукняний Костюм прогумований Білизна натільна Шарф фланелевий Фартух прогумований Чоботи пластмасові Рукавиці КР Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Кк

З

З

Кк

КкЩ50

К 50 Щ 20

ЗН

Тн

6

черговий

4

3

6

6

1

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

2.21 ВИРОБНИЦТВО МАГНІЮ ОКИСУ

175

8151.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

К20

12

приготування

кислотозахисним

хімічних

просочуванням

розчинів

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

Рукавиці брезентові

Ми

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

176

8152.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

9

сушіння

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавиці брезентові

Тп

1

Фартух з азбестової тканини

Тп Тр

12

177

8153.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

9

центрифугу-

Білизна натільна

З

6

вання

Чоботи гумові

В

6

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

178

9322

Укладальник-

Костюм бавовняний

З Ми

12

пакувальник

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

6

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

2.22 ВИРОБНИЦТВО НІТРОПРОДУКТІВ

(НІТРОТОЛУОЛІВ, 3,5-ДИНІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ)

179

8154.1

Апаратник

Костюм сукняний

Кк

6

нітрування

Білизна натільна

З

6

8151.2

Апаратник

Фартух прогумований

К50

6

приготування

Чоботи пластмасові

КкЩ50

6

хімічних

Рукавиці сукняні або

К80

1

розчинів

Рукавиці КР

К 50 Щ 20

2

8159.2

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

3

підготовки

Шолом сукняний

Кк

6

сировини та

Окуляри захисні

Г

до зносу

відпускання

На зовнішніх роботах узимку

напівфабри -

додатково:

катів

Куртка бавовняна на

Тн

36

і продукції

утеплювальній прокладці

8290.2

Зливальник-

розливальник

7233.1

Слюсар-

ремонтник

1

2

3

4

5

6

180

8153.1

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

9

очищення

Білизна натільна

З

6

рідини

Фартух прогумований

ВнЩ 2

6

8152.2

Апаратник

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

6

гранулювання

Рукавиці брезентові

Ми

1

8152.2

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

сушіння

Шолом бавовняний

З

9

8154.2

Апаратник

вакуумування

На зовнішніх роботах узимку додатково:

8152.1

Апаратник

перегонки

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

8152.2

Апаратник

плавлення

181

8153.2

Апаратник

Костюм сукняний

Кк

6

промивання

Білизна натільна

З

6

8154.1

Апаратник

Чоботи пластмасові

КкЩ50

6

кристалізації

Рукавиці сукняні або

К80

1

8154.2

Апаратник

Рукавиці КР

К50Щ20

2

нейтралізації

Рукавички гумові

К50Щ50

1

8154.1

Апаратник

Шолом сукняний

К80

6

синтезу

Окуляри захисні

Г

до зносу

8153.2

Апаратник

фільтрації

На зовнішніх роботах узимку додатково:

8154.2

Апаратник

абсорбції

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

182

7241.1

Електромонтер

Костюм бавовняний

З Ми

12

з ремонту та

Білизна натільна

З

12

обслуговування

Г оловний убір бавовняний

З

9

електроустат-

Черевики шкіряні

Ми

12

ковання

Рукавиці комбіновані

Ми

1

1

2

3

4

5

6

Калоші д іелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн 30

48

При обслуговуванні

кислотних дільниць:

Костюм сукняний замість

Кк

12

Костюма бавовняного

Рукавички гумові

К50Щ50

1

183

9411

Комірник

Костюм бавовняний

З Ми Пн

9

9322

Укладальник-

Білизна натільна

З

6

пакувальник

Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К 20 Щ 20

Ми

К 50 Щ 50

Тн

6

1

3

36

184

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З Ми

9

1222.2

Майстер

Білизна натільна

З

9

виробничої

Черевики шкіряні

Ми

9

дільниці

Рукавиці брезентові

Ми

1

3115

Механік

На зовнішніх роботах узимку

1222.2

Начальник

додатково:

дільниці

Куртка бавовняна на

Тн

36

Завантажити