НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

1

2

3

4

5

6

567

7223.1

Налагоджу­вальник верстатів i маніпуляторів з програмним керуванням

Костюм бавовняний Черевики шкіряні

З Ми Ми

12

12

568

8231.2

Ремонтува- льник гумових виробів

Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

569

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні Протигаз

З Ми Ми Ми ОчиОО

12

12

2

до зносу черговий

570

8284.2

Стикувальник

гумових

виробів

Халат бавовняний Туфлі шкіряні Рукавички трикотажні бавовняні

З Ми

Ми

Ми

12

12

1

571

7215.2

Транспорту­

вальник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

1

2

3

4

5

6

3. ВУЛКАНІЗАЦІЯ ШИН

572

8231.3

Балансуваль-

Халат бавовняний

З Ми

12

ник шин

Фартух бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

573

8231.2

Вулканіза-

Напівкомбінезон бавовняний

З Ми

6

торник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Протишумові навушники

до зносу

574

8232.3

Комплекту-

Костюм бавовняний

З Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

575

8231.3

Обрізувач

Напівкомбінезон бавовняний

З Ми

12

гумових

Черевики шкіряні

Ми

12

виробів

Рукавиці комбіновані

Ми

2

При виконанні робіт з

обрізування випресовок

додатково:

Фартух бавовняний

З

6

Нарукавники бавовняні

З

6

Рукавички трикотажні

Ми

1

бавовняні

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

576

8231.2

Пресувальник-

Костюм бавовняний

З Ми

12

вулканізатор-

Черевики шкіряні

Ми

12

ник

Рукавиці комбіновані

Ми

1

1

2

3

4

5

6

577

8231.3

Різальник

Костюм бавовняний

З Ми

12

еластомерів,

Черевики шкіряні

Ми

12

гумових та

Рукавиці комбіновані

Ми

2

азбестових

виробів

1222.2

Майстер

1222.2

Старший

майстер

3115

Механік

2146.2

Інженер-

технолог

578

8231.2

Ремонтуваль-

Халат бавовняний

З Ми

12

ник гумових

Черевики шкіряні

Ми

12

виробів

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

4. ДОПОМІЖНІ ВИРОБНИЦТВА І ПРОФЕСІЇ

КОНСТРУЮВАННЯ ШИН

579

8231.2

Випробувач

Халат бавовняний

З Ми

12

гумових виробів

Туфлі шкіряні

Ми

12

7241.1

Лаборант з

Рукавиці комбіновані

Ми

3

фізико-

механічних

випробувань

580

3115

Механік

Костюм бавовняний

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

1

2

3

4

5

6

581

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

ЛАБОРАТОРІЯ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА

582

8231.2

Контролер

Халат бавовняний

З Ми

12

шинного

Черевики шкіряні

Ми

12

виробництва

Рукавиці комбіновані

Ми

3

583

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З Ми

12

зміни

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Майстер

На зовнішніх роботах узимку

1222.2

Старший

додатково:

майстер

Куртка бавовняна на

Тн

36

1222.2

Майстер

утеплювальній прокладці

контрольний

584

1223.2

Начальник

Халат бавовняний

З Ми

12

лабораторії з

Туфлі шкіряні

Ми

12

контролю

виробництва

585

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Рукавиці ватні

Тп

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

5. ЦЕХ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

586

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

587

8334.2

Водій

Костюм бавовняний

З Ми

12

навантажувача

Чоботи кирзові

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

588

9332

Прийомо-

Халат бавовняний

З Ми

12

здавальник

Туфлі шкіряні

Ми

12

вантажу та

Рукавиці комбіновані

Ми

4

багажу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

6. ЛАБОРАТОРІЇ

589

8231.2

Вальцювальник

Халат бавовняний

З Ми

12

гумових

Туфлі шкіряні

Ми

12

сумішей

Рукавиці комбіновані

Ми

3

8231.2

Вулкані­

заторник

8231.2

Заготівник зразків для випробування шин

8231.2

Контролер

шинного

виробництва

7241.1

Лаборант з фізико- механічних випробувань

8231.2

Машиніст

гумозмішувача

8231.2

Складач

наважок

інгредієнтів

590

2146.2

Інженер -

Халат бавовняний

З Ми

12

технолог

Туфлі шкіряні

Ми

12

2149.2

Інженер

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

чергові

2149.2

Провідний

інженер

При роботі з аміаком, бензолом, етильованим пальним, наірітом додатково: Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

1

2

3

4

5

6

При виконанні робіт в основних цехах додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

чергова

591

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат бавовняний з кислото­захисним просочуванням Туфлі шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні При роботі з отруйними речовинами додатково: Фартух прогумований Калоші гумові

К20

Ми

К50Щ50

ЗН

К50

К 20 Щ 20

12

12

чергові до зносу

черговий

чергові

592

7233.1

Слюсар - ремонтник

Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми

К 20 Щ 20

Ми

12

12

1

7. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ШИН

593

7215.2

7241.1

Бригадир з переміщення сировини, напівфабрикатів та готової про­дукції у процесі виробництва Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

2

36

1

2

3

4

5

6

594

8334.2

Водій електро-

Костюм бавовняний з

К20

12

та автовізка

кислотозахисним

просочуванням

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Пояс запобіжний

черговий

Протигаз

черговий

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

595

8334.2

Водій

Костюм бавовняний

ЗМи

12

навантажувача

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

596

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

597

3471

Виконавець

Халат бавовняний

З Ми

12

художньо-

Черевики шкіряні

Ми

12

оформлюваль-

Рукавички гумові

Вн

6

них робіт

598

7212.1

Електрогазо-

Костюм брезентовий

Тр

12

зварник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Тр

1

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Шолом захисний

Тр

черговий

Щиток захисний для

черговий

електрозварника

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн 30

48

599

7241.1

Електромонтер

Костюм бавовняний

ЗМи

12

з ремонту та

Чоботи кирзові

Ми

12

обслуговування

Калоші діелектричні

Эн

чергові

електроустат-

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

ковання

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Пояс запобіжний

черговий

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

600

2149.2

Інженер з

Костюм бавовняний

З Ми

12

охорони праці

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Майстер

На зовнішніх роботах узимку

1222.2

Старший

додатково:

майстер

Куртка бавовняна на

Тн

36

1222.2

Майстер

дільниці

утеплювальній прокладці

1222.2

Майстер з ремонту технологічного устатковання

3115

Механік

1222.1

Г оловний механік

1222.1

Заступник

головного

механіка

1222.2

Начальник цеху

1222.2

Заступник

начальника

цеху

601

2146.2

8159.1

Інженер - лаборант Лаборант

Халат бавовняний з

кислотозахисним

просочуванням

К20

12

хімічного

Фартух прогумований

К 50

черговий

аналізу

Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Окуляри захисні

Ми

Ми

К 50 Щ 50

ЗН

12

3

чергові до зносу

1

2

3

4

5

6

602

3340

Інструктор

Халат бавовняний

З Ми

12

виробничого

Черевики шкіряні

Ми

12

навчання

Рукавиці комбіновані

Ми

3

8231.2

Контролер

шинного

Контролеру в цехах вулканізації:

виробництва

Рукавички трикотажні бавовняні замість Рукавиць комбінованих Контролеру з вхідного контролю сировини додатково:

Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Ми

К 50 Щ 50

ЗН

Тн

1

2

до зносу до зносу

36

603

9411

Комірник

Халат бавовняний

З Ми

12

9411

Старший

Черевики шкіряні

Ми

12

комірник

Рукавички трикотажні

Ми

1

1226.2

Завідувач

складу

бавовняні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

Завантажити