НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

1

2

3

4

5

6

604

9322

Мастильник

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички маслобензостійкі

З Ми Ми Ми Нм

12

12

3

1

605

8211.3

Наждачник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респіратор

З Ми Ми

Ми Мп ЗН

12

12

1

до зносу до зносу

606

7223.1

Налагоджу­вальник автоматичних ліній та агрегатних верстатів

Костюм бавовняний Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

ЗМи

Ми

Ми

К20Щ20

ОчиОО

Тн

Тн

12

12

3

чергові до зносу черговий

36

36

607

9132

9152

Прибиральник виробничих приміщень Г ардеробник

Халат бавовняний Туфлі шкіряні Рукавиці комбіновані Прибиральнику виробничих приміщень при митті підлоги та місць загального користування додатково:

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавички гумові

Вн

6

608

8229.3

Приймальник

Халат бавовняний

ЗМи

12

сировини,

Черевики шкіряні

Ми

12

напівфабри-

Рукавиці комбіновані

Ми

2

катів та готової

Респіратор

до зносу

продукції

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

609

7311.2

Сортувальник

Костюм бавовняний

З Ми

12

виробів,

Черевики шкіряні

Ми

12

сировини та

Рукавички трикотажні

Ми

1

матеріалів

бавовняні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

Тн

36

36

610

7136.2

Слюсар-

Костюм брезентовий

З Ву

12

сантехнік

Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

В

Вн

Ми

Тн

Тн

12

чергові

2

36

36

1

2

3

4

5

6

611

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

ЗМи

12

ремонтник

Чоботи кирзові

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

2

Окуляри захисні

ОчиОО

до зносу

Пояс запобіжний

черговий

Протигаз

черговий

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

612

7215.2

Транспорту-

Костюм бавовняний

ЗМи

12

вальник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Примітка. При виконанні робіт на відкритих дільницях та в неопалюваних приміщеннях робітникам узимку додатково видаються: куртка бавовняна на утеплювальній прокладці, штани бавовняні на утеплювальній прокладці на термін 36 місяців, валянки на термін 48 місяців, якщо згідно з діючими нормами ці види засобів індивідуального захисту не передбачені.

3. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ I ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ, ЯКИМ ПОТРІБНО ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАХИСНИХ КАСОК

3. 1 Працівники, зайняті на монтажі, демонтажі та ремонті устатковання, будинків, споруд і повітряних ліній передач, у тому числі:

стропальники, такелажники, слюсарі з ремонту, прокладання і чищення колодязів, комунікаційних колекторів, футерувальники, вогнетривники, монтажники зв'язку, електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі.

 1. Працівники, зайняті на обслуговуванні виробничих процесів у робітничих приміщеннях або на відкритих площадках, відкритих гірничих виробітках, котельних установках, у дробильних і розмольних цехах, на навантажувально- розвантажувальних роботах, обслуговуванні кранівних установок, на внутрішньозаводському і внутрішньоцеховому транспорті, в тому числі:

апаратники, оператори, слюсарі - ремонтники , слюсарі з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики, електрогазозварники, машиністи компресорних та насосних установок, дробильники, машиністи котлів, машиністи мийних машин, майстри, механіки, ізолювальники, маляри, штукатури, бетоняри, водії транспортних засобів з незахищеним місцем управління, підсобні робітники.

 1. Інженерно-технічні працівники цехів і дільниць, на яких зайняті згадані вище працівники, особи, які здійснюють контроль за веденням цих робіт.

 2. Головні спеціалісти, спеціалісти виробництва, куратори заводоуправління, представники контролюючих органів, студенти, екскурсанти, практиканти - при періодичних контрольних оглядах стану технологічного устатковання та ознайомлювальних відвідувань підприємств.

Примітки:

 1. Видача захисних касок здійснюється згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за № 667/1692.

 2. Каски повинні мати таку кольорову гаму:

  1. Білий колір - для робітників управління підприємством, котролюючих органів, практикантів, студентів, екскурсантів, періодично відвідуючих підприємства.

  2. Оранжевий колір - для керуючого персоналу цехів, виробництв.

  3. Зелений колір - для робітників і інженерно-технічних робітників, які безпосередньо беруть участь у веденні технологічного процесу.

  4. Коричневий колір - для робітників і інженерно-технічних робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних, ремонтно-монтажних, пуско-налагоджувальних, на навантажувально-розвантажувальних, зварювальних, антикорозійних роботах, роботах на висоті і внутрішньоцеховому транспорті.

 3. У зимовий період слід передбачати видачу захисних касок "Труд" з утепленим підшоломником.

Начальник управління організації державного нагляду у нафтогазовому

та хімічному комплексах Ю.М. Г ерасименко

Завантажити