НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

1

2

3

4

5

6

490

8163.3

Оператор

Костюм брезентовий

З Ву Ми

12

очисних споруд

Чоботи гумові

В

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Онучі бавовняні

Тн

6

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

491

8163.3

Оператор на

Костюм бавовняний

ЗМи

12

решітці

Плащ непромокальний

Вн

черговий

8163.2

Оператор на

Чоботи гумові

В

9

фільтрах

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Рукавички гумові

Вн

чергові

Онучі бавовняні

Тн

6

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

492

8163.2

Оператор

Костюм сукняний

К80

12

хлораторної

Білизна натільна

3

6

установки

Фартух прогумований

К50

черговий

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

Рукавиці сукняні

К80

2

Рукавички гумові

К50Щ50

1

Онучі бавовняні

Тн

6

На зовнішніх роботах

1

2

3

4

5

6

узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

2.51 ЦЕХ ПОВІТРОПОДІЛУ

493

8159.2

  1. 8154.1

Апаратник

повітроподілу

Завантажувач-

вивантажувач

Оператор

дистанційного

пульта

керування у

хімічному

виробництві

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці При виконанні робіт на стадії газоподілу додатково: Валянки

З Ми

Ми

Ми

Тн

Тн 30

12

12

1

до зносу 36

чергові

494

8163.3

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок

Костюм бавовняний Туфлі шкіряні Калоші д іелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Эн

Эн

Ми

12

12

чергові

чергові

1

495

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

З Ми

Ми

Ми

12

12

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка бавовняна на

36

утеплювальній прокладці

Тн

496

8163.2

Наповнювач

Костюм бавовняний

З Ми

12

балонів

Фартух прогумований

Вн

черговий

9322

Укладальник-

Черевики шкіряні

Ми

12

пакувальник

Рукавиці брезентові

Ми

1

8163.3

Приймальник

На зовнішніх роботах узимку

балонів

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн 30

48

497

1222.2

Начальник цеху

Костюм бавовняний

З Ми

12

1222.2

Заступник

Черевики шкіряні

Ми

12

начальника

На зовнішніх роботах узимку

цеху

додатково:

1222.2

Начальник

Куртка бавовняна на

Тн

36

відділення

утеплювальній прокладці

1222.2

Майстер

1222.2

Старший

майстер

3115

Механік

1

2

3

4

5

6

2.52 ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

498

8290.2

Зливальник-

розливальник

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просочуванням

Фартух прогумований

Чоботи гумові

Рукавиці сукняні

Рукавички гумові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К20

К 50

К 20 Щ 20

К50

К 50 Щ 50

Тн

12

6

9

1

чергові

36

499

8229.2

Контролер

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові При обслуговуванні кислотних цехів:

Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми Ми

К50Щ50

К80

К 20 Щ 20

К 50 Щ 50

ЗН

Тн

12

12

чергові

12

12

чергові до зносу

36

1

2

3

4

5

6

500

7441.1

8159.2

Контролер сировини та напівфабри­катів

Контролер

якості

продукції та

технологічного

процесу

Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми Ми

К50Щ50

Ми

Тн

12

12

чергові

3

36

501

8159.1

8290.3

1222.2

Лаборант

хімічного

аналізу

Пробовідбірник

Майстер

контрольний

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просочуванням

Костюм сукняний

Черевики шкіряні

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Рукавички гумові

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К20

К80

Ми

К 20 Щ 20

Ми

К50Щ50

ЗП

Тн

12

36

12

чергові

3

чергові до зносу

36

2.53 ЦЕНТРАЛЬНІ, ЗАВОДСЬКІ, ЦЕХОВІ ТА ПРОМИСЛОВО-САНІТАРНІ ЛАБОРАТОРІЇ

502

8154.1

Апаратник

установки

дослідного

виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові При роботі з кислотами: Костюм сукняний

З Ми Ми

К 50 Щ 50

К80

12

12

чергові

24

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К 20 Щ 20

Тн

24

36

503

8159.1

8159.1

8229.2

2146.2

Лаборант

хімічного

аналізу

Старший

лаборант

хімічного

аналізу

Лаборант з

аналізу газів та

пилу

Інженер -

лаборант

Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні При обслуговуванні кислотних цехів:

Костюм сукняний замість Костюма бавовняного Чоботи гумові замість Черевиків шкіряних На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

К50

Ми

К50Щ50

ЗН

К80

К 20 Щ 20

Тн

12

черговий

12

чергові до зносу

12

чергові

36

504

1222.2

1222.2

Начальник

хімічної

лабораторії

Заступник

начальника

хімічної

лабораторії

Халат бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавички гумові

З Ми Ми

К50Щ50

12

12

чергові

1

2

3

4

5

6

505

7322.2

Склодув

Костюм бавовняний з

То

12

вогнезахисним

просочуванням

Г оловний убір бавовняний

З

12

Нарукавники брезентові

То

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

То Тп

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

506

2113.2

Хімік

Халат бавовняний з

К20

12

2113.2

Старший хімік

кислотозахисним

2113.2

Хімік-аналітик

просочуванням

3119

Технік

Фартух прогумований

К50

черговий

3119

Старший технік

Туфлі шкіряні

Ми

12

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

2.54 ВОЄНІЗОВАНА ГАЗОРЯТІВНА СЛУЖБА

507

8290.2

Боєць

Костюм бавовняний

З Ми

12

(газорятівник)

Костюм брезентовий

Ву

черговий

1222.2

Командир

Костюм прогумований

черговий

загону

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Заступник

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

командира

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

загону

Рукавиці сукняні

К80

чергові

1222.2

Командир

Шолом бавовняний

З

черговий

відділення

На зовнішніх роботах узимку

1222.2

Командир

додатково:

взводу

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

1222.2

Заступник

командира

взводу

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

36

508

8323.2

Водій автомобіля 2,1 класу (автобуси)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці сукняні Шолом бавовняний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

З Ми

Ми

Вн

К50

З

Тн

Тн

12

12

чергові

чергові

12

36

36

509

8163.3

Зарядник

вогнегасників

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

К20

К50

Ми

К 20 Щ 20

К 50 Щ 50

Ми

ЗН

12

черговий

12

чергові

чергові

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

510

1222.2

Командир

Костюм бавовняний

З Ми

12

пункту (газоря-

Плащ брезентовий

Ву

черговий

тувального)

Черевики шкіряні

Ми

12

3340

Інструктор

Рукавиці комбіновані

Ми

3

газоря-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

тувальної

На зовнішніх роботах узимку

станції

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

511

5161

Пожежник

Костюм бавовняний

З Ми

12

(респіраторник)

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

512

9322

Ремонтуваль-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ник респіра-

Черевики шкіряні

Ми

12

торів та

Рукавиці комбіновані

Ми

3

протигазів

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

2.55 ВИРОБНИЦТВО ШИН

1. ВИГОТОВЛЕННЯ ГУМИ

ПІДГОТОВЧА ДІЛЬНИЦЯ

513

8231.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

приготування

Фартух прогумований з

ВнЩ 20

12

гумових клеїв

нагрудником

та покриттів

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Рукавички гумові

К 20 Ш 20

чергові

514

8231.2

Вальцювальник

Комбінезон бавовняний

З Ми Пн

9

гумових

Білизна натільна

З

6

сумішей

Г оловний убір бавовняний

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

515

8231.2

Грануляторник

Костюм бавовняний

З Ми Пн

9

Білизна натільна

З

6

Чоботи кирзові

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Рукавиці ватні

Тп

1

Окуляри захисні

ОчиОО

до зносу

Респіратор

до зносу

516

7212.1

Електрогазо-

Костюм брезентовий

Тр

12

зварник

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір бавовняний

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Тр

1

Щиток захисний для

до зносу

електрозварника

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

12

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

12

утеплювальній прокладці

517

7241.1

Електромонтер

Костюм бавовняний

З Ми

12

з ремонту та

Білизна натільна

З

6

обслуговування

Чоботи кирзові

Q2

електроустат-

Калоші діелектричні

Эн

чергові

ковання

Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Пояс запобіжний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Ми

Эн

Тн

3

чергові

черговий

36

518

9411

Комірник

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми З

Ми

Ми

Тн

12

9

12

2

24

519

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З Ми

9

1222.2

Старший

Білизна натільна

З

9

майстер

Чоботи кирзові

Ми

12

1222.2

Майстер з ремонту

Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах

Ми

3

1

2

3

4

5

6

1222.2

1222.2

устатковання

Майстер

дільниці

Старший

майстер

дільниці

узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

24

520

9322

Мастильник

Костюм бавовняний Білизна натільна Г оловний убір бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

З

З

Ми

Ми

Тн

6

6

6

12

1

12

521

8231.2

Машиніст

гумозмішувача

Костюм бавовняний Білизна натільна Г оловний убір бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Респіратор

З Ми

З

З

Ми

Ми

9

6

6

12

1

до зносу

522

7223.1

Налагоджу-

вальник

автоматичних

ліній і

агрегатних

верстатів

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

З Ми З

Ми

Ми

Эн

12

6

12

2

чергові

Завантажити