НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

1

2

3

4

5

6

РЕГЕНЕРАЦІЯ КАПРОЛАКТАМУ

350

8152.1

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

випарювання

Головний убір бавовняний

З

12

8152.1

Апаратник

Черевики шкіряні

Ми

12

перегонки

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

8154.1

Оператор

Рукавички гумові

К50Щ50

1

дистанційного

Рукавиці азбестові

Тп

2

пульта

керування у

хімічному

виробництві

351

8151.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

К20

12

приготування

кислотозахисним

хімічних

просочуванням

розчинів

Фартух прогумований

К50

12

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

1

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

352

8261.2

Контролер

Халат бавовняний з

К 20

12

технологічного

кислотозахисним

процесу

просочуванням

Тапочки шкіряні

Ми

6

Рукавички гумові

К50Щ50

1

1

2

3

4

5

6

353

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З Ми

12

1222.2

Майстер з

Черевики шкіряні

Ми

12

ремонту

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

1222.2

Майстер зміни

354

7215.2

Транспорту-

Костюм бавовняний

З Ми

9

вальник

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

ПРЯДИЛЬНИЙ ЦЕХ

355

8152.2

Апаратник

Костюм лавсано-бавовняний

К50

12

нагрівання

Фартух прогумований з

К50

6

теплоносіїв

нагрудником

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Тп

4

356

8151.2

Апаратник

Костюм лавсано-бавовняний

К50

12

приготування

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

хімічних

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

розчинів

Рукавиці сукняні

К50

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

357

8159.2

Апаратник

формування

хімічного

волокна

Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

К50

К 20 Щ 20

Ми

ЗН

12

12

2

до зносу

358

8159.3

8261.1

Завантажувач-

вивантажувач

Помічник

майстра

Костюм лавсано-бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К 50

К 20 Щ 20

Ми

Тн

12

12

2

36

359

8159.2

Оператор крутіння і намотування хімічних волокон

Костюм лавсано-бавовняний Тапочки шкіряні

К 50

Ми

12

6

360

8162.2

Чистильник

Халат лавсано-бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні При виконанні робіт з перегрітою парою додатково: Халат бавовняний замість Халата лавсано-бавовняного Костюм брезентовий

К 50

К50

К 20 Щ 20

К50Щ50

ЗН

З Ми Тт

12

6

12

3

до зносу

24

24

1

2

3

4

5

6

КРУТІННЯ ТА ВИТЯГАННЯ ВОЛОКОН ТА НИТОК

361

8152.2

Машиніст

Халат бавовняний

З Ми

12

мийних машин

Фартух прогумований

Вн

6

Чоботи гумові

В

9

Рукавички гумові

Вн

1

362

8159.2

Оператор

Напівкомбінезон бавовняний

З Ми

6

крутіння та

Тапочки шкіряні

Ми Сж

6

витягання

8261.2

Оператор

крутильного

устатковання

363

8261.2

Полірувальник

Костюм бавовняний

З Ми

12

Тапочки шкіряні

Ми

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор

до зносу

364

8261.1

Помічник

Костюм лавсано-бавовняний

К 50

12

майстра

Тапочки шкіряні

Ми Сж

12

365

7233.1

Слюсар-

Костюм лавсано-бавовняний

К 50

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

3115

Механік

Рукавиці комбіновані

Ми

1

1222.2

Майстер

366

7311.2

Сортувальник

Халат бавовняний

З Ми

12

виробів,

Тапочки шкіряні

Ми

12

сировини та

На зовнішніх роботах узимку

матеріалів

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

367

9322

Тасьмовик

Халат бавовняний

З Ми

12

Взуття профілактичне

У

12

368

8162.2

Чистильник

Костюм бавовняний

З Ми

6

Фартух прогумований з

Нм

6

нагрудником

Тапочки шкіряні

Ми Сж

6

ЦЕХ ОБ'ЄМНИХ ВОЛОКОН ТА ПЕРЕМОТУВАННЯ

369

1222.2

Майстер з

Костюм лавсано-бавовняний

К 50

12

ремонту

Черевики шкіряні

Ми

12

3115

Механік

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

370

9322

Мастильник

Халат бавовняний

З Ми

12

Фартух прогумований

Нм

6

Тапочки шкіряні

Ми Сж

6

Калоші гумові

Сж Нм

чергові

Рукавички гумові

Нм

3

371

8152.2

Машиніст

Халат бавовняний

З Ми

12

мийних машин

Фартух прогумований

Вн

6

Рукавички гумові

Вн

3

Калоші гумові

В

9

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

372

8159.2

Оператор

Напівкомбінезон бавовняний

З Ми

12

крутіння та

Тапочки шкіряні

Ми Сж

6

витягання

1

2

3

4

5

6

373

8261.2

Оператор

Напівкомбінезон бавовняний

З Ми

12

крутильного

Фартух бавовняний

З

6

устатковання

Тапочки шкіряні

Ми Сж

6

374

8159.2

Перемоту-

Напівкомбінезон бавовняний

З Ми

12

вальник нитки

Фартух бавовняний

З

6

Тапочки шкіряні

Ми Сж

6

375

8261.1

Помічник

Костюм лавсано-віскозний

З Ми Нм

12

майстра

Тапочки шкіряні

Ми Сж

6

376

7233.1

Слюсар-

Костюм лавсано-віскозний

З Ми Нм

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми Сж

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

При виконанні робіт на

опоряджувальній дільниці:

Костюм брезентовий

З Ми Ву

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн 30

48

1

2

3

4

5

6

377

8162.2

Чистильник

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкіряні

З Ми Нм Нм

Ми

9

черговий

9

ВИТЯГАННЯ КОРДУ

378

8159.2

Оператор крутіння та витягання

Костюм бавовняний Тапочки шкіряні

З Ми Ми Сж

12

6

379

8159.2

8261.1

Перемоту­вальник нитки Помічник майстра

Костюм бавовняний Тапочки шкіряні

З Ми Ми Сж

12

6

380

7431.2

Перевіряльник

веретен

Костюм бавовняний Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавички гумові

З Ми Нм

Ми Сж Нм

12

6

12

чергові

381

8162.2

Чистильник

Халат бавовняний Тапочки шкіряні

З Ми Нм Ми Сж

9

6

КРУТИЛЬНО-ТКАЦЬКИЙ ЦЕХ

382

8290.2

Маркувальник

Халат бавовняний Тапочки шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми

Ми

Ми

12

12

1

383

9322

Мастильник

Халат бавовняний Тапочки шкіряні Калоші гумові Рукавички гумові

З Ми Ми Сж Нм

12

6

чергові

3

1

2

3

4

5

6

384

8152.2

Машиніст

Халат бавовняний

З Ми

12

мийних машин

Черевики шкіряні

Ми

12

Фартух прогумований

Вн

6

Рукавички гумові

Вн

чергові

385

8261.2

Оператор

Костюм бавовняний

З Ми

6

крутильного

Головний убір бавовняний

З

12

устатковання

Фартух бавовняний

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

6

386

9322

Укладальник-

Костюм бавовняний

З Ми

12

пакувальник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

387

8261.1

Помічник

Костюм бавовняний

З Ми

12

майстра

Тапочки шкіряні

Ми

12

388

7233.1

Слюсар-

Костюм лавсано-бавовняний

К 50

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

3115

Механік

Рукавиці комбіновані

Ми

1

1222.2

Майстер

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

389

9322

Тасьмовик

Халат бавовняний

З Ми

12

Взуття профілактичне

У

12

390

8262.2

Ткач

Напівкомбінезон бавовняний

З Ми

12

Блузка бавовняна

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

12

391

8162.2

Чистильник

Халат бавовняний

З Ми

6

Фартух прогумований

Нм

6

Черевики шкіряні

Ми

6

Рукавички гумові

Нм

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

СОРТУВАННЯ, ПАКУВАННЯ ВОЛОКОН ТА НИТОК

392

9333

Вантажник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички трикотажні бавовняні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

1

36

393

1222.2

Майстер зміни

Халат бавовняний Тапочки шкіряні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми Ми

Тн

12

12

36

394

1222.2

Майстер

Костюм лавсано-віскозний Черевики шкіряні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми Нм Ми

Тн

12

12

36

395

9332

Прийомо- здавальник вантажу та багажу

Халат бавовняний Тапочки шкіряні

З Ми Ми

12

12

1

2

3

4

5

6

396

7233.1

Слюсар-

Костюм лавсано-віскозний

З Ми Нм

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

397

8261.2

Сортувальник

Халат бавовняний

З Ми

6

сировини та

Тапочки шкіряні

Ми

12

волокна

398

7215.2

Транспорту-

Костюм бавовняний

З Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

399

9322

Укладальник-

Костюм бавовняний

З Ми

6

пакувальник

Фартух бавовняний

З

6

Тапочки шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

бавовняні

ОБРОБКА ФІЛЬЄРІВ ТА НАСОСІВ

400

8159.3

Випалювач

Костюм лавсано-бавовняний

К 50

12

прядильних

Черевики шкіряні

Ми

12

деталей

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Завантажити